הודעות העירייה – עיריית ירושלים

הודעות העירייה

יצוא לקובץ PDFיצוא לקובץ Excel

 

 

גיוס עובדים למערך הבחירותhttps://www.jerusalem.muni.il/Municipality/Msg_84/Pages/bchirot.aspxגיוס עובדים למערך הבחירות<img alt="" src="/Municipality/Msg_84/PublishingImages/bchirot2.jpg?RenditionID=13" style="BORDER:0px solid;" />הבחירות לראשות העירייה ולמועצת העירייה תתקיימנה ביום שלישי כ"א חשוון תשע"ט 30.10.18 במידה ויידרש סיבוב שני לבחירת ראש עיר, מועד הבחירות הנוספות יחול ביום שלישי ה' כסלו תשע"ט 13.11.18.הארגון, הניהול והביצוע של הבחירות מוטל על העירייה ולצורך כך, הוקם מטה בחירות עירוני, בראשו עומד מנהל האגף לחרום וביטחון מר עוזי חן, אשר מונה ע"י המנהל הכללי מתוקף סמכותו.בהתאם לאמור בנהלי העירייה, הריני פונה אליכם בזאת להציע מועמדותכם לתפקיד במטה הבחירות בהתאם לרשימת התפקידים המוצעים בהמשך מכתבי זה.בתפקידים המוצעים כמפורט בהמשך מכתבי זה, יועסקו העובדים בפרקי זמן שונים לקראת מועד הבחירות.עובד/ת יוכל/תוכל להגיש מועמדות לתפקיד אחד בלבד, למעט לתפקיד ראש אזור/סגן ראש אזור שהגשת המועמדות הינה לשני התפקידים. בחירת העובדים ומינויים יעשו ע"י הוועדה לבחירת עובדי העירייה בראשות המנהל הכללי ובהשתתפות המשנה למנכ"ל וראש מינהל משאבי אנוש והמינהל העירוני, סמנכ"ל וראש מינהל תפעול, נציג היועץ המשפטי ומשקיף מטעם מבקרת העירייה. האמור יבוצע לאחר שהמועמדים יעברו מיון ע"י ראש מטה הבחירות העירוני ו/או ע"י נציגים מטעמו. המלצות מטה הבחירות לבחירת המועמדים תובאנה לאישור הוועדה לבחירת עובדים בראשות המנהל הכללי.מועד אחרון להגשת מועמדות הינו יום שלישי יג' בתמוז תשע"ח 26.6.2018 בשעה 1200להגשת מועמדות בטופס מקוון לחצו כאן! 18/06/2018 21:00:00
מנפצים את הביורוקרטיה בהיתרי הבנייהhttps://www.jerusalem.muni.il/Municipality/Msg_84/Pages/birocracy.aspxמנפצים את הביורוקרטיה בהיתרי הבנייה<img alt=" " src="/Municipality/Msg_84/PublishingImages/בירוקרטיה.jpg?RenditionID=14" style="BORDER:0px solid;" /><p>בארבע השנים האחרונות ירד הזמן הממוצע לקבלת היתר בנייה לאחר אישור הוועדה המקומית: מ- 500 ימים בממוצע ל- 85 ימים בממוצע ​</p>שלוש שנים לאחר השקת מסלול "חוצה רישוי" בירושלים, העירייה מכריזה על הצלחה משמעותית קיצור מאות ימים בלוחות הזמנים בהליך הרישוי. הזמן הממוצע לקבלת היתר בנייה ירד מ-500 ימים ל-80 ימים בממוצע (לאחר אישור הועדה המקומית), כפי שעולה מניתוח לוחות הזמנים בהליך "חוצה רישוי" בין 2014 לסוף 2017.ההשוואה נערכה ביחס לזמן לקוח וזמן עירייה בנפרד, וממנה עולה תמונה ברורה באופן חד-משמעי של ירידה חדה ועקבית בשני המדדים, אשר מסתכמת במאות ימים. הזמן הממוצע עבור הלוקח עומד על 85, והזמן הממוצע של העירייה עומד על 50 ימים.מסלול "חוצה רישוי" מאפשר הגשה מקוונת של הבקשות להיתרי בנייה, כמו גם שקיפות מלאה של כל שלבי ההליך המנוטרים והמקוונים. הלקוח זוכה ליתרון משמעותי, שכן הוא אינו חייב להגיע למשרדי העירייה ויכול לבצע פעולות רבות באופן מקוון בכל שעות היממה. כמו כן, מתקיים מעקב ממוחשב מוחלט על כל תיק היכן הוא נמצא, מהו הסטטוס שלו והאם הטיפול בו נמצא בתוך לוחות הזמנים המוגדרים או חורג מהם. הלקוחות מקבלים עדכונים שוטפים לגבי סטטוס הטיפול בתיקים, וכן מקבלים עדכון אם בעלי מקצוע מטעמם אינם מספקים לעירייה נתונים או מסמכים הנדרשים לצורך המשך הטיפול בהוצאת היתר הבנייה.בזכות המחשוב של המערכת והמעקבים ההדוקים על התהליך, תוך השקעת משאבים ותשומות רבות – ברמת כל תיק – התאפשר צמצום משך הטיפול בהוצאת ההיתרים. הדו"ח משקף את המאמץ העקבי והעבודה היומיומית הנעשית על ידי כלל הגורמים העירוניים, השותפים להליך "חוצה רישוי" מנהלי מחלקות, ראשי צוותים, רפרנטים, בוחנים ומקבלי קהל. בנוסף, הוא משקף את איכות ואמינות המערכות הממוחשבות העירוניות התומכות את תהליכי העבודה ומאפשרות עבודה במקביל, תמונה מערכתית, בסיסי מידע ונתונים, מעקב ובקרה. בהתאם לצמצום המשמעותי בזמני הלקוח, בעירייה ממשיכים לעשות כל מאמץ להמשיך ולשפר את התהליך.ראש העיר ירושלים, ניר ברקת, ציין כי "מדובר במהפכה בשיפור השירות לתושבי הבירה. בדרך זו העירייה מאפשרת לתושבי הבירה להעלות את רמת חייהם, ולהפוך את תהליך הרישוי ליעיל ופשוט יותר".אופיר מאי, מנהל אגף רישוי ופיקוח, הסביר כי "מדובר בשדרוג משמעותי בשירות לתושבי העיר, אשר בעבר נדרשו לעבור תהליך רישוי מלא ומורכב לבקשות פשוטות".17/06/2018 21:00:00
תם צום הרמדאן: השקעה חסרת תקדים במזרח העירhttps://www.jerusalem.muni.il/Municipality/Msg_84/Pages/ramadanends.aspxתם צום הרמדאן: השקעה חסרת תקדים במזרח העיר<img alt=" " src="/Municipality/Msg_84/PublishingImages/תותח%20הרמדאן.jpg?RenditionID=14" style="BORDER:0px solid;" /><p>תם צום הרמדאן: השקעה חסרת תקדים במזרח העיר.</p><p>ראש העיר ברקת ירה בתותח הרמדאן המסורתי ונעל את יום הצום ה-28. בנוסף, חנך את הפארק הרובעי הגדול ביותר במזרח העיר. לקראת החג ולאורכו העירייה השקיעה במבצע ניקיון מקיף, בריבוד כבישים ובשיפור תשתיות ובהכשרת מגרשי חנייה לטובת המתפללים: "פתיחת הפארק הרובעי ממשיכה את תנופת גני המשחקים החדשים שפתחנו בשנים האחרונות בכל רחבי העיר, ובפרט בשכונות מזרח העיר"</p>​ראש העיר ירושלים, ניר ברקת, ירה השבוע בתותח הרמדאן העתיק ונעל את יום הצום ה-28. האירוע התקיים יחד עם משפחתו של החאג' יחיא סנדוקה, אשר אחראית להפעלת התותח במשך חודש הצום ובימי חג עיד אל-פיטר. היא מופקדת על ירי התותח מאז התקופה העות'מאנית, לפני כ- 200 שנה.ראש העיר ברקת הדגיש כי "השנה השקענו באופן חסר תקדים בשיפור חזות העיר, בתשתיות ובהפקת אירועי תרבות לכבוד הרמדאן, לרווחת תושבים העיר ואורחיהם. גם השנה מתגאה העיר ירושלים בחופש הפולחן, הסבלנות והסובלנות שלה כלפי כלל הדתות בעיר. אני שמח לקחת חלק באירועי חודש הצום, ומאחל לתושבים המוסלמים עיד אלפיטר שמח".לקראת הרמדאן, ערכה העירייה מבצע ניקיון מקיף בשכונות ופינתה מצבורי אשפה גדולים, כולל פסולת עפר ובניין. בנוסף, נפרסה תאורת חג ברחובות מזרח העיר, נתלו 40 שלטי ברכה בשלוש שפות ברחבי העיר, נתלו דגלים צבעוניים חגיגיים והושקעו סכומי כסף גדולים בריבוד כבישים ובסתימת בורות ברחובות הראשיים. כמו כן, הוצבו ספסלים חדשים ונפרסו צליות בסביבות העיר העתיקה. במהלך ימי הצום, התבצע פינוי מוגבר של אשפה מן הצירים הראשיים, לצד ניקיון הפארקים והגנים הציבוריים. זאת במטרה לאפשר אווירה חגיגית ומכובדת לאורך כל חודש הרמדאן.בתחום התחבורה הוכשרו מגרשי חנייה ייעודיים לשימוש המבקרים והמתפללים, ותוגברה תדירות הרכבת הקלה במטרה להקל על המגיעים להר הבית ולעיר העתיקה. בנוסף להיערכות בתחומי התברואה והתשתיות, התקיימו אירועי תרבות וחברה בשיתוף עם המינהלים הקהילתיים ב-12 שכונות. במסגרתם נפתחו מגרשים בית ספריים עם תאורה בלילה לטובת הקהילה, והתקיימו טורנירים של ספורט בשכונות. יתר על כן, אגף הרווחה בעירייה חילק תלושי מזון לנזקקים בלשכות הרווחה.ראש העיר חנך את גן רוקפלר המחודש – הפארק הרובעי הגדול ביותר במזרח העירעל רקע צום הרמדאן וחגיגות סיום הצום, חנך ראש העיר ברקת את גן רוקפלר המחודש. הוא משתרע על שטח של כ-10 דונם, ומהווה את הפארק הרובעי הגדול ביותר במזרח העיר. חידוש הגן הוא פרויקט משותף לעיריית ירושלים ולמשרד ירושלים ומורשת, והושקעו בו למעלה מ-7.5 מיליון ₪. עבודות החידוש בוצעו ע"י הרשות לפיתוח ירושלים באמצעות החברה העירונית מוריה.במסגרת העבודות לחידוש הגן הוחלפו כל מתקני הספורט במתקני ספורט חדישים וייחודיים, הותקנה תאורה היקפית, שודרגו כלל התשתיות במקום, בוצע גינון מחודש ונשתלה צמחייה בכל רחבי הגן. כמו כן, בוצעה הנגשה מלאה של הגן לנכים, נוספו מקומות ישיבה ועמדות שתייה, ובקרוב ייפתחו במקום שירותים ציבוריים לרווחת המבקרים בגן.הגן עתיד לשרת כ-40,000 תושבים משכונת ואדי ג'וז ומהשכונות הסמוכות (שייח' ג'ראח, באב אל-זהרה, העיר העתיקה); ויהווה מוקד לשלל פעילויות נוער וספורט בשעות אחר הצהריים המאורגנות ע"י עיריית ירושלים והמינהל הקהילתי. באירוע חנוכת הגן המחודש לקחו חלק מנכ"ל הרשות לפיתוח ירושלים, אייל חיימובסקי; מנכ"ל חברת מוריה, דורון נויורט; נציג המינהל הקהילתי, חאג' סאמי חאמד; ומנהל המינהל, מר מוחמד עליאן.ראש העיר ברקת ציין כי "גן רוקפלר המחודש הוא הפארק הרובעי הגדול והמרכזי במזרח ירושלים, וייהנו ממנו אלפי משפחות וילדים מהאזור. פתיחת הגן החשוב הזה ממשיכה את תנופת גני המשחקים החדשים שפתחנו בשנים האחרונות בכל רחבי העיר, ובפרט בשכונות מזרח העיר. אני מברך את התושבים לרגל פתיחת הגן ולרגל חג עיד אל-פיטר, שייחגג בסוף השבוע".מנכ"ל הרשות לפיתוח ירושלים, אייל חיימובסקי, הסביר כי "הרשות לפיתוח ירושלים קידמה בשנים האחרונות עשרות פרויקטים בהיקפים חסרי תקדים באגן העיר העתיקה, ובכלל זה בשכונות הערביות. אנחנו ממשיכים בתנופת הפיתוח של האזור לרווחת כל התושבים" .חידוש הגן מצטרף לשורה ארוכה של פרויקטים המבשרים תנופת פיתוח אדירה באזור, אשר ההשקעה בהם נאמדת ב-30 מיליון ₪ בקירוב. בין מיזמים אלה נכללים שדרוג רחוב הנביאים, שדרוג דרך שכם, פיתוח שער שכם, גני משחקים חדשים שנפתחו לאחרונה ועוד פארק רובעי נוסף בתכנון.13/06/2018 21:00:00
אנחנו מכניסים אתכם לכושר – על חשבוננו!https://www.jerusalem.muni.il/Municipality/Msg_84/Pages/sports.aspxאנחנו מכניסים אתכם לכושר – על חשבוננו!<img alt=" " src="/Municipality/Msg_84/PublishingImages/sports.png?RenditionID=14" style="BORDER:0px solid;" /><p>​אנחנו מכניסים אתכם לכושר בחינם!</p><p>לעידוד אורח חיים בריא ושמירה על כושר גופני, החלטנו לקיים אימוני כושר חינמיים במרחב הפתוח באמצעות אגף הספורט. בואו איתנו לשיעורי זומבה, קיקבוקס ופילאטיס במהלך החודשים יוני ויולי 2018!</p>​עיריית ירושלים דואגת לבריאות התושבים, ובמסגרת זו יוזמת ומנגישה עבור תושבי העיר אימוני כושר בחינם. באמצעות אגף הספורט, נקיים אימוני כושר חינם במרחב הפתוח, לרווחת תושבי העיר. זאת במטרה לעודד אורח חיים בריא ושמירה על כושר גופני.פעילות ספורטיבית היא מפתח לאיכות חיים ולבריאות טובה. אימוני כושר זמינים לתושבים, שאינם כרוכים בתשלום - מגדילים את הסיכוי שיותר אנשים יתנסו באימונים, יעסקו בספורט וייהנו מהשירות.בואו להיכנס איתנו לכושר במהלך החודשים יוני ויוליזומבה במתחם התחנה – כל יום שני מ-1800 עד 1900.קיקבוקס במתחם התחנה – כל יום שלישי מ-1900 עד 2000.זומבה בכיכר ספרא – כל יום שלישי מ-1900 עד 2000.פילאטיס במוזיאון מגדל דוד – כל יום שישי, מ-800 עד 900.את האימונים יעבירו מאמנים מקצועיים ומנוסים ואין צורך ברישום מראש ובניסיון קודם.13/06/2018 21:00:00
כיכר ע"ש הלוחם הדרוזי נחנכה בירושליםhttps://www.jerusalem.muni.il/Municipality/Msg_84/Pages/Druzi.aspxכיכר ע"ש הלוחם הדרוזי נחנכה בירושלים<img alt="" src="/Municipality/Msg_84/PublishingImages/druzim.jpg?RenditionID=13" style="BORDER:0px solid;" /><p>​ראש העיר ירושלים, ניר ברקת; שר התקשורת, ח"כ איוב קרא; והמנהיג הרוחני של העדה הדרוזית, השייח' מופק טריף, חנכו כיכר להוקרת הלוחמים הדרוזים מכוחות הביטחון שנפלו בעת מילוי תפקידם</p>​ראש העיר ירושלים, ניר ברקת, ציין במהלך הטקס כי "קראנו היום, בפעם הראשונה, כיכר בירושלים בירת ישראל על שם הלוחמים הדרוזים אמיצי הלב. את הברית הזו, בין מדינת ישראל לבין העדה הדרוזית, יש לטפח יום יום; משום שהברית הזאת היא דו כיוונית לא רק נאמנות של העדה לעם היהודי ולמדינה; אלא גם נאמנות, אכפתיות, והשקעה מצד המדינה בעדה הדרוזית. הברית הזו היא נצחית, ואנחנו מחויבים אליה בכל השנה כולה. לא מדובר רק בברית דמים –אלא בברית חיים, ברית אחים".השייח מופק טריף הסביר כי "האירוע הוא כה מיוחד וכה מרגש כאשר הוא נערך בעיר הבירה של מדינת ישראל – ירושלים. העיר המקודשת ביותר עלי אדמות, אשר עיני כל העולם נישאות אליה מדי יום. העיר שהפכה במרוצת השנים לביתם השני של אלפי לוחמים דרוזים, לוחמי משמר הגבול, משטרת ישראל וכוחות ביטחון נוספים; אשר משרתים בה ומגנים עליה במשך כל ימות השנה, מתוך תחושה של שליחות ואחריות. כאן בעיר ירושלים, ברחובותיה ובסמטאותיה, נפלו גיבורים מבני העדה. דמם הזך, הצח והטהור השקה את האדמה הטהורה, עיר הנביאים והקדושים. הלוחמים הדרוזים הפכו לחלק מהנוף הירושלמי ותרומתם לביטחון העיר לא תסולא בפז".עוד הוסיף השייח' טריף כי העדה הדרוזית שמעה רבות "על הקשר החם והישיר של ראש העיר, ידידי ניר ברקת, עם הלוחמים והמפקדים מבני העדה בירושלים. זו ההזדמנות להודות לו על כל פועלו בעניין, וכן על הירתמותו ועל החלטת וועדת השמות בעירייה להנצחת זכר הלוחמים הדרוזים. מחמם את הלב לראות את האהדה והאהבה של תושבי ירושלים ושל עיריית ירושלים לבני העדה. חשנו את האהדה הזו והאהבה עת חיבקתם את בני המשפחות השכולות בשנים האחרונות, עת חיבקתם את הלוחמים והפצועים מפיגוע הטרור בעיר. כאן בירושלים נגלית הברית החזקה בין העם היהודי לעדה הדרוזית והגורל המשותף שלנו"הטקס התקיים במעמד סגנית ראש העיר ויו"ר ועדת השמות, יעל ענתבי; חברי מועצת העירייה, אנשי ציבור ומכובדים נוספים.עיריית ירושלים רואה חשיבות רבה בהנצחה זו באמצעות קריאת כיכר על שמם של הלוחמים הדרוזים, ובכך היא נותנת ביטוי לכבוד וההכרה ללוחמים הדרוזים. לוחמי כוחות הביטחון מהעדה הדרוזית עושים לילות כימים יחד עם כלל לוחמי כוחות הביטחון, ורבים מבני העדה חרפו נפשם להגנה על מדינת ישראל.קריאת כיכר על שם הלוחם הדרוזי אושרה בוועדת השמות העירונית מיום ה-24.12.17 ובישיבת מועצת העיר מיום 27.12.18. הכיכר נחנכה בשדרת המוזיאונים, ברחבת הכניסה לבניין הג'וינט (רחוב רופין 9). קרדיט לצילום ג'קי לוי.03/06/2018 21:00:00
ראש העיר ברקת העניק אותות הוקרה לכוחות הביטחון וההצלהhttps://www.jerusalem.muni.il/Municipality/Msg_84/Pages/OtotHokaraBitahon.aspxראש העיר ברקת העניק אותות הוקרה לכוחות הביטחון וההצלה<img alt="מצטיינים" src="/Municipality/Msg_84/PublishingImages/OtotHokara1.jpg?RenditionID=13" style="BORDER:0px solid;" /><p>​בהצדעה לכוחות הביטחון, החירום וההצלה: הוענקו אותות הוקרה ללוחמים ולעובדים מצטיינים על פועלם בשנה החולפת.</p>ראש העיר ירושלים, ניר ברקת, ומפקדי כוחות הביטחון החירום וההצלה בירושלים העניקו אתמול (רביעי) אותות הוקרה ל- 40 מצטיינים מכוחות הביטחון וההצלה בירושלים. האותות הוענקו לשוטרים מצטיינים ממחוז ירושלים, לאנשי מגן דוד אדום, ללוחמי אש, לחיילי פיקוד העורף ממחוז ירושלים, לעובדי אגף חירום וביטחון בעיריית ירושלים, לאנשי "איחוד הצלה" ולמתנדבי זק"א, פיקוד העורף ומג"ב - שתרמו לשיפור הביטחון ואיכות החיים בעיר.הטקס התקיים באולם מועצת העיר במעמד סגני ראש העיר; סגן מפקד מחוז ירושלים במשטרה, תנ"צ אלי כזרי; מפקד מחוז ירושלים בשירותי כבאות והצלה, טפסר בכיר משה סוויסה; ראשי ארגוני ההצלה ומשפחות המצטיינים. ראש העיר ברקת שלח בתחילת דבריו ברכות וחיזוקים לצה"ל, לכוחות הביטחון ולתושבי עוטף עזה ואיחל להם כי יחזרו במהרה לשגרת חייהם. "ירושלים היום פורחת ומלאה במבקרים, תיירים ואירועים בינלאומיים. לכם, שעושים לילות כימים להגן על תושבי ירושלים והמבקרים בה - יש חלק גדול בכך. המסירות, המאמץ והדריכות שלכם בכל יום היא זו שמאפשרת לנו לפתח את העיר ולחזקה; ועל כך, בשם תושבי ירושלים ומדינת ישראל כולה - אני מודה ומצדיע לכם", הדגישקרדיט עבור צילום התמונות ג'קי לוי30/05/2018 21:00:00
פינתי דוט.קוםhttps://www.jerusalem.muni.il/Municipality/Msg_84/Pages/DotKom.aspxפינתי דוט.קום<img alt="" src="/Municipality/Msg_84/PublishingImages/DAV-30.jpg?RenditionID=13" style="BORDER:0px solid;" /><p>​עיריית ירושלים תקים בחינם אתרי אינטרנט ודפי פייסבוק לעסקים קטנים בירושלים. בין העסקים: המסעדה המיתולוגית פינתי, מלך הפלאפל ההיסטורי, זגגים, קוסמטיקאיות, אמנים ועוד. בלילה אחד יבנו 100 סטודנטים חבילות דיגיטליות ל-250 עסקים בעיר</p>עיריית ירושלים לוקחת את העסקים הקטנים בעיר אל המאה ה- 21 הערב תקיים העירייה בשיתוף עמותת עתידים האקתון לילי בו 100 סטודנטים יבנו חבילות דיגיטליות ל- 250 עסקים קטנים בעיר. כל עסק יקבל אתר אינטרנט ייחודי ב- WIX, דף פייסבוק עסקי, נוכחות דיגיטלית ב- Google my Business והכוונה לעסק ב- Waze. בין העסקים שנבחרו למיזם נמצא המוסד הירושלמי המיתולוגי "פינתי", מלך הפלאפל והשווארמה הקיים כבר 71 שנה, קפה פרש, הלוחש למנעולים, גלריית המלכים ועוד מגוון עסקים קטנים כגון זגגים, בתי דפוס, מכוני קוסמטיקה ועוד.מדובר במיזם משותף של מינהל פיתוח בעיריית ירושלים, עמותת "עתידים", גוגל ישראל, WIX והיחידה למעורבות חברתית של האוניברסיטה העברית. במסגרת זאת, פנו מאות עסקים אל עיריית ירושלים, ומתוכם נבחרו כ- 250 על פי קריטריונים מתאימים. המיזם מסייע לעסקים קטנים בירושלים לשווק את העסק שלהם בחינם, באמצעות כלים דיגיטליים.ראש העיר ברקת ציין כי "העסקים הקטנים והבינוניים הם המנוע הכלכלי של העיר, ואנחנו לא חוסכים במאמצים ודרכים יצירתיות כדי לקדם את הצלחתם. כמי שבא מעולם ההייטק - אין לי ספק שהסיוע שלנו לנוכחות הדיגיטלית שלהם תסייע להם להמשיך לצמוח ולהתעצם."מנכ״ל עמותת עתידים המפעילה את מיזם סטארטר דיגיטלי, זאב חיות, אמר כי ״עמותת עתידים רואה זכות בקידום הכלכלה בירושלים באמצעות חיבור העסקים הקטנים לעולם הדיגיטלי.״הבעלים של מסעדת פינתי המיתולוגית, מאיר מיכה, סיפר כי "אמנם אנחנו קיימים למעלה מ-50 שנה, ידועים ומוכרים - אבל אנחנו רוצים להיות יותר נגישים ויותר חכמים. היוזמה היפה של העירייה מאפשרת לנו להצטרף לעולם הדיגיטלי, שהוא היום חלק מהחיים כשהכל בכף היד. העולם מתקדם ואנחנו איתו."האקתון תחרותי אל תוך הלילהבניית החבילה הדיגיטלית לכל העסקים תתבצע באמצעות האקתון (מרתון חברתי), בו ייקחו חלק בהתנדבות 100 סטודנטים כחלק ממעורבות חברתית. הסטודנטים המשתתפים ילמדו כיצד לייצר נוכחות דיגיטלית למאות עסקים קטנים בירושלים בלילה אחד. הם יקבלו הכשרה מקצועית על שיווק דיגיטלי ממיטב המומחים, ויעמדו לרשותם רק קצת יותר מ-12 שעות כדי להפוך 250 עסקים קטנים בירושלים לעסקים דיגיטליים; ולסייע להם להגיע ללקוחות חדשים באמצעות הדיגיטל. ההאקתון יתקיים במתכונת תחרותית, ובסיום הפעילות כל קבוצה תציג בפני צוות השופטים את התוצרים שלה. חברי הקבוצה הזוכה יזכו בפרסים שווים כגון גיפט קארד בשווי אלפי שקלים לכל חברי הקבוצה הזוכה, סיור בגוגל ועוד. כלל המשתתפים בהאקתון יקבלו כרטיסים לפסטיבל חוצות היוצר ועוד.30/05/2018 21:00:00
מעבר ציבורי חדש בשכונת נוף ציוןhttps://www.jerusalem.muni.il/Municipality/Msg_84/Pages/nof_zion.aspxמעבר ציבורי חדש בשכונת נוף ציון<img alt="" src="/Municipality/Msg_84/PublishingImages/nofZion.PNG?RenditionID=13" style="BORDER:0px solid;" /><p>​עיריית ירושלים תקים מעבר ציבורי חדש בשכונת נוף ציון, שיקשר בין חלקי השכונה ויאפשר מעבר בטוח ומהיר לתושבים</p>ראש העיר ירושלים, ניר ברקת, יביא לאישור ועדת הכספים ומועצת העיר תקציב של ארבעה מיליון ₪ להקמת מעבר ציבורי חדש בשכונת נוף ציון. ההקמה תיעשה מתוך תקציב משותף של העירייה ומשרד השיכון, והמבצעת תהיה חברת מוריה.המעבר החדש מתוכנן לצורך יצירת תנועה פנימית בשכונת נוף ציון; ויחבר בין מספר מבני ציבור, בתי כנסת, גן ילדים, מקווה, מבני ציבור עתידיים, מתחם מגורים ומגרש משחקים. המעבר הוקם בשל הפרש מפלסים של מעל 20 מטרים בין המפלס התחתון של רח' חיים ראובן קוברסקי למפלס העליון של רח' מוחמד חמדאן רביאיעה - הרחוב הראשי של שכונת ג'בל מוכבר.חלקו התחתון של המעבר יאפשר נגישות מלאה לגני ילדים, מקווה ובתי כנסת. כמו כן, לאורך גרמי המדרגות והרמפות מתוכננות גם גינות קטנות ורחבות כניסה למבני בציבור. המעבר החדש אף נותן מענה לצורך ביטחוני של תושבי שכונת נוף ציון, ועתיד להפוך ללב השכונה משום שבו תעבור רוב התנועה הרגלית בין בתי המגורים למבני הציבור. ראש העיר ירושלים, ניר ברקת, הדגיש כי "אנו ממשיכים לפתח את שכונות העיר למען תושביה. שכונת נוף ציון מתפתחת ומתרחבת, ואנו משקיעים בה משאבים רבים על מנת לחזקה ולהרחיבה. אני מודה לשר השיכון הקודם, אורי אריאל; ולשר הנוכחי, יואב גלנט, על הסיוע ועל ההירתמות לפרויקט".​27/05/2018 21:00:00
דיגיקל: כל מה שאתם צריכים – עכשיו מהסמארטפוןhttps://www.jerusalem.muni.il/Municipality/Msg_84/Pages/digikall.aspxדיגיקל: כל מה שאתם צריכים – עכשיו מהסמארטפון<img alt=" " src="/Municipality/Msg_84/PublishingImages/message3heb.jpg?RenditionID=14" style="BORDER:0px solid;" /><p>​במסגרת תהליך התחדשות דיגיטלית אנחנו משדרגים את השירותים שלנו ומציעים לכם שירות קל, מהיר ונוח: טפסים מקוונים בלחיצת כפתור ומערכת חיפוש ייעודית. </p>לעמוד דיגיקל לחצו כאן ​העירייה נמצאת בעיצומו של תהליך התחדשות דיגיטלי, במסגרתו השירותים המרכזיים בעירייה עוברים למערכת מקוונת כדי להציע שירות קל, מהיר ונוח לתושבים. השקנו השבוע את "דיגיקל" – מערכת של טפסים מקוונים במגוון התחומים, לצד מערכת חיפוש ייעודית שתעזור לכם למצוא מה שאתם מחפשים. 27/05/2018 21:00:00
הורים, אתם מסודרים! קייטנות אוגוסט בגניםhttps://www.jerusalem.muni.il/Municipality/Msg_84/Pages/August_summr_camps.aspxהורים, אתם מסודרים! קייטנות אוגוסט בגנים<img alt="" src="/Municipality/Msg_84/PublishingImages/1kidss.PNG?RenditionID=13" style="BORDER:0px solid;" /><p>​לאחר הצלחת פיילוט קייטנות החודש ה-12, ביוזמת ראש העיר ומחזיק תיק החינוך, ניר ברקת – ההרשמה לקייטנות בחודש אוגוסט חוזרת גם השנה עבור ילדי וילדות הגנים. הקייטנות יפעלו בין 1 עד 14 באוגוסט בעלות של 850 ₪ </p>​עם הצלחת פיילוט קייטנות גני הילדים בחודש אוגוסט בשנה שעברה, ביוזמת ראש העיר ומחזיק תיק החינוך ניר ברקת, גם השנה מבשרים בעיריית ירושלים על פתיחת ההרשמה לקייטנת החודש ה- 12. הקייטנות ייפעלו במהלך השבועיים הראשונים של חודש אוגוסט, והן מיועדות לילדי וילדות הגנים העירוניים בכל רחבי העיר, בכ- 70 מיקומים שונים שהוקצו לכך. התוכנית מיועדת לילדים ולילדות בגנים העירוניים בלבד, ותפעל בין התאריכים 1 ע 14 באוגוסט 2018, כ' באב עד ג' באלול התשע"ח. הקייטנות יפעלו בין השעות 730- 1600 לאורך 10 ימים בסה"כ, לא כולל ימי שישי. עלות התוכנית הינה 850 ₪ עבור כל התקופה, והוא כולל ארוחת צהריים חמה ופעילויות העשרה. הקייטנה תופעל בידי צוות שיגויס ויוכשר למטרת הקייטנה, ולא ע"י הצוות הקבוע של הגן.ההרשמה לקייטנות אוגוסט נפתחה ב-27.5.18, י"ג בסיוון, והיא תסתיים ב-15.6.18 (ב' בתמוז). להרשמה לחצו כאןניר ברקת, ראש העיר ירושלים ומחזיק תיק החינוך, הדגיש כי הוא "רואה את החינוך כראשון בסדר העדיפויות העירוני - לעתיד ילדינו ולעתיד העיר ירושלים. אני שמח על הצלחת הפיילוט בשנה שעברה, ועל כך שגם השנה אנו יכולים לתת מענה לצורכי המשפחות הצעירות בחודשי הקיץ. ילדי ירושלים ייהנו מקייטנות עשירות ומגוונות וההורים מביטחון בכך שהם נמצאים בידיים טובות ומקצועיות. אנו נמשיך לפעול כדי למצוא פתרונות איכותיים למען תושבי העיר."אריאלה רג'ואן, ראש מנהל תרבות חברה ופנאי, הסבירה כי היא "גאה שגם השנה אנחנו מצליחים להעניק להורי ירושלים בחודשי הקיץ רצף חינוכי מבוקר ועד ערב. גם השנה, בחודש אוגוסט, הורי הגנים יוכלו ללכת עוד שבועיים לעבודה בידיעה שיש לילדים פתרון ראוי. מעבר לקייטנות לילדים בבוקר, אנו מציעים שלל אירועי תרבות ופנאי לכל המשפחה ולצעירי העיר עד הערב. אנחנו עושים קיץ שמח בירושלים."אביב קינן, ראש מינהל חינוך, ציין כי "עיריית ירושלים מובילה שיוויון הזדמנויות בחינוך ופועלת במהלך החופשות, כמו במהלך שנת הלימודים, כדי לאפשר לכל ילד וילדה מסגרות חינוכיות מצוינות. אנחנו מזמינים את ציבור הורי גני הילדים להירשם לקייטנות אוגוסט; ולהנות ממסגרות חינוכיות איכותיות, מושקעות ועירוניות".קייטנת אוגוסט בגני הילדים העירוניים תפעל זו השנה השנייה באמצעות ארגון הקייטנות של ישראל. הקייטנה תיפתח במסגרת עם מינימום 24 ילדים ומקסימום 35 ילדים, בהתאם לתקן משרד החינוך. ארגון הקייטנות של ישראל שומר על הזכות לאחד בין גנים אשר לא ימלאו את מכסת ההרשמה המינימלית. ממטה הקייטנות העירוני באגף חברה בעיריית ירושלים, האחראי על הפעלת התכנית, נמסר כי ככל שיתמלאו גנים הם יפעלו לפתוח גנים נוספים. להרשמה על בסיס מקום פנוי ובכפוף למינימום נרשמים - לחצו כאןלבירורים נוספים ניתן לשלוח דואר אלקטרוני לכתובת kaytisrael@gmail.com לכל הפרטים אודות תכניות הקיץ לחופש הגדול לחצו כאן26/05/2018 21:00:00
נחנכה אנדרטה להנצחת קרב נוטרדאםhttps://www.jerusalem.muni.il/Municipality/Msg_84/Pages/NotreDame.aspxנחנכה אנדרטה להנצחת קרב נוטרדאם<img alt="" src="/Municipality/Msg_84/PublishingImages/NotreDame.jpg?RenditionID=13" style="BORDER:0px solid;" /><p>​70 שנים לאחר הקרב שהגן על ירושלים חנך ראש העיר, ניר ברקת, אנדרטה להנצחתו במעמד עשרות הלוחמים שהשתתפו בו.</p>​ראש העיר ירושלים, ניר ברקת, חנך בשבוע שעבר בכיכר צה"ל אנדרטה להנצחת הקרב על נוטרדאם, המנציחה את סיפור הקרב שהתרחש לפני 70 שנים. הטקס התקיים במעמד עשרות לוחמים, ונשאו בו דברים נציג הלוחמים, פרופ' מרדכי רוטנברג; ונציגת המשפחות השכולות, עדנה בריל, בתו של ראובן וינשטיין ז"ל שנפל בקרב על נוטרדאם. בקרבות על נוטרדאם ניסה הליגיון הירדני לפרוץ את הדרך ממזרח ירושלים למערבה, ונבלם שוב ושוב ע"י הלוחמים. בקרב לקחו חלק לוחמי הגנה מגדוד מוריה של חטיבת עציוני, יחד עם לוחמי הגדנ"ע של פלוגת יהונתן. במסגרת הקרב הצליחו הלוחמים הצעירים, בני ה-16 וה-17, לעצור את טור המשוריינים הירדני. זאת באמצעות מטול פיאט, בקבוקי תבערה מאולתרים, ובעזרתה של "הדוידקה".ראש העיר ברקת אמר בטקס כי "אם הקירות של ירושלים היו יכולים לדבר, הם היו מספרים לנו על הנערים שברחו מבתי הספר כדי לקחת חלק במלחמה על ירושלים; ועל האימונים החפוזים שהם ביצעו בגבעת רם. אם הרחובות של ירושלים היו יכולים לספר - הם היו מספרים על גבורתם של הלוחמים, שראו את טור השיריון והרגלים מתקרב לעברם, וחשו כי על כתפיהם מוטלת החובה להציל את ירושלים. ההיסטוריה של הקרבות על ירושלים יושבת כאן איתנו בטקס הזה – אתם, לוחמי נוטרדאם. כל אבן בירושלים מצדיעה לכם, לוחמי ירושלים, ולחבריכם שהלכו לבלי שוב. תודה שהצלתם את ירושלים". צילום ג'קי לוי 26/05/2018 21:00:00
התחדשות דיגיטלית בירושלים דיגיקלhttps://www.jerusalem.muni.il/Municipality/Msg_84/Pages/digikal.aspxהתחדשות דיגיטלית בירושלים דיגיקל<img alt="" src="/Municipality/Msg_84/PublishingImages/message_heb.jpg?RenditionID=13" style="BORDER:0px solid;" /><p>​תתחדשו בשירות קל, מהיר ונוח המאפשר בנגיעת אצבע שירות טפסים מקוון של "הקלד ושלח"באפליקציה ובאתר העירייה </p>​ירושלים בהקלקה ידידותית ומהירה.ירושלמים תתחדשו בשירות קל, מהיר ונוח המאפשר שירותי דלפק באפליקציה ובאתר העירייה ומעניק לירושלמים שירות נוח של "הקלד ושלח". 23/05/2018 21:00:00
גנים ומטוסים: לוקהיד מרטין תפתח גנים מדעיים בי-םhttps://www.jerusalem.muni.il/Municipality/Msg_84/Pages/Gardens_and_airplanes.aspxגנים ומטוסים: לוקהיד מרטין תפתח גנים מדעיים בי-ם<img alt="" src="/Municipality/Msg_84/PublishingImages/Martin.jpeg?RenditionID=14" style="BORDER:0px solid;" /><p>יצרנית מטוסי F-35 תפתח אשכול גנים מדעיים פורץ דרך בעיר בשיתוף עיריית ירושלים ומשרד ירושלים ומורשת​</p>​שר ירושלים ומורשת, זאב אלקין; ראש העיר ירושלים ומחזיק תיק החינוך, מר ניר ברקת; ויושבת ראש, הנשיאה והמנכ"לית של חברת לוקהיד מרטין, הגב' מרלין יוסון; הכריזו אתמול על הקמת אשכול גני ילדים מדעיים - "מדעקידס". הוא יוקם בשכונת קריית מנחם בירושלים לרגל חגיגות 70 שנות עצמאות למדינת ישראל. הגן החדש בירושלים נוצר כשיתוף פעולה של לוקהיד מרטין, קרן רש"י ובית יציב, משרדי החינוך והמדע וטכנולוגיה עם משרד ירושלים והמורשת ומינהל החינוך בעיריית ירושלים. הרשות לפיתוח ירושלים תהיה המבצעת בפועל. לוקהיד מרטין היא חברה בעלת זרוע ישראלית, העוסקת בפיתוח תשתיות טכנולוגיות מתקדמות ואחרות בתחומי האבטחה, התעופה והחלל. היא מעסיקה כ-100,000 עובדים ברחבי העולם ומנהלת למעלה מ-300 שותפויות ב-70 מדינות. בישראל, ביססה מערכת שיתופי פעולה ענפה ורבת-שנים עם תעשיות היי-טק והתעשייה הביטחונית.הקמת הגן מבטאת גישה פורצת דרך לחינוך מדעי הגיל הר, והשותפות עם לוקהיד מרטין מאפשרת לתוכנית הגן להתמקד בתוכן העדכני ביותר בתחומים המדעיים והטכנולוגיים. המורים מעורבים עמוקות בפיתוח תוכניות הלימודים, ועוברים סדנאות צוות עיתיות המשלבות מחקר, תצפית וניסויים. אלה ייושמו בהמשך כשיעורים ופעילויות בגן. העיצוב של הגן מהווה גם הוא מרכיב מפתח של התוכנית "מדעקידס". לדוגמא, במרחבי הפנים והחוץ של הגן מוקמות תחנות מדע וטכנולוגיה, לטיפוח יצירתיות וחשיבה מדעית בקרב הילדים. בחברת לוקהיד מרטין מסבירים כי מטרתה של יוזמת גני הילדים המדעיים היא פיתוח את האוריינות ויכולות החשיבה הטכנולוגיות והמדעיות של הילדים, הגדלת את הביטחון הלימודי ומיצוב התוכנית כמודל לחינוך טכנולוגי עבור תלמידים בגילאי טרום בית הספר היסודי בישראל. כל אלה מסייעים ליצור דור חדש של אזרחים בעלי אוריינטציה טכנולוגיות גבוהה. מרילין יוסון, יושבת הראש, הנשיאה והמנכ"לית של לוקהיד מרטין, ציינה כי החברה "גאה לשתף פעולה עם תוכנית גני הילדים הטכנולוגית 'מדעקידס' בירושלים. היא מעניקה השראה ומטפחת ילדים מגיל צעיר לעתיד של מדענים, מהנדסים ויזמים. הגן השלישי של התוכנית בירושלים יעמיק עוד יותר את ההשקעה בפוטנציאל החינוכי של ילדי ישראל."שר ירושלים ומורשת, זאב אלקין, הסביר כי הוא "גאה לקחת חלק בפעילות החשובה של לוקהיד מרטין, שתחבר את ילדי הגן לעולם המדעי ותעניק להם השראה לחשיבה יצירתית וחדשנות. אנחנו שמחים לבצע את הפרויקט עם אחת מהחברות המובילות בתחום הטכנולוגיות בעולם. הבחירה בירושלים מוכיחה פעם נוספת שעיר הבירה שלנו הופכת להיות מרכז הפעילות המדעית של ישראל. נמשיך במהפכה למען ירושלים."ניר ברקת, ראש העיר ירושלים ומחזיק תיק החינוך, הדגיש כי "אנו מודים לחברת לוקהיד מרטין על שיתוף הפעולה ועל תרומתם החשובה לקידום החינוך המדעי. הצמיחה העתידית של כלכלת ישראל בכלל ושל ירושלים בפרט, תדרוש אספקה קבועה של כישרונות, בעלי מיומנויות ובעלי יכולות טכניות גבוהות. ירושלים היא בירת החדשנות החינוכית של ישראל, וגן ה'מדעקידס' הוא אבן דרך נוספת שלנו ביישום חזון זה."23/05/2018 21:00:00
מחזירים את העסקים לשכונהhttps://www.jerusalem.muni.il/Municipality/Msg_84/Pages/BusinessNeighborhood.aspxמחזירים את העסקים לשכונה<img alt="מכרז מסחרי קרית היובל" src="/Municipality/Msg_84/PublishingImages/BusinessNeighborhoodKiryatYovel1.jpg?RenditionID=13" style="BORDER:0px solid;" /><p>​עיריית ירושלים משלימה בימים אלה את הפעולות לחידוש המרכזים המסחריים ומעניקה הכשרות ומענקים לעסקים בשכונות. ראש העיר ברקת: "המרכז המסחרי של שכונה הוא הלב הפועם שלה"</p>עיריית ירושלים משלימה בימים אלה את המהלך לחידוש המרכזים המסחריים בשכונות, בהשקעה כוללת של קרוב ל- 16 מיליון ש"ח. הפרויקט, שהוא שיתוף פעולה של מינהל פיתוח ומינהל תפעול בעיריית ירושלים וחברת "עדן", שייך למהלך כולל של שדרוג וטיפוח מרכזים מסחריים כעוגן כלכלי, תרבותי וקהילתי בשכונה. חידוש המרכזים המסחריים משלב שדרוג פיזי ויצירת מרחב ציבורי נעים, מזמין ובטיחותי. זאת בשילוב של שגרת אירועי תרבות ופנאי בתמיכת מינהל תרבות וחברה של העירייה. כל אלה נסמכים על מאפייני הקהילה המקומית, במטרה לעודד את הקהל המקומי לצרוך קרוב לבית."העסקים הקטנים המקומיים הם נשמת אפם של השכונות בירושלים" אמר ראש העיר, ניר ברקת. "יזמתי את רענון וטיפוח המרכזים המסחריים בשכונות כי אני מאמין בערך המוסף שהם נותנים לתושבים ולכלכלה המקומית. כאשר המרכז המסחרי של שכונה הוא הלב הפועם שלה, מרכז ההתרחשות, כולם מרוויחים - גם הקהילה וגם העסקים". במרכז המסחרי של קריית יובל, אשר החידוש בו הסתיים זה מכבר, נבנתה "המפלצת הקטנה" בהשראת גן המפלצת השוכן בסמוך ומזוהה עם השכונה. כמו כן, נשתלה במקום צמחייה, שודרגה הנראות של המרכז וחודשו מתקני המשחק וההצללות במקום. ביום חמישי האחרון חנך ראש העיר את המרכז המחודש. במרכז המסחרי של רמת אשכול שופצו הריצוף, המדרגות וההנגשה מהחנייה אל מפלס המסחר, הוצב שילוט מאיר עיניים המפרט את העסקים במקום ומתוכננת התקנה של מתקני משחקים במקום.במרכז המסחרי של שכונת הר נוף שופצו התשתיות והשילוט. בהמשך מתוכננות עבודות גינון, שתילת פרחים ובניית פינות ישיבה. במרכז המסחרי של נווה יעקב שודרגה התאורה במרחב הציבורי, הותקנו במקום משחקים מוזיקליים לילדים וטופח מבנה מקורה עבור פינת סיפור, אשר תופעל על ידי המינהל הקהילתי. במרכז המסחרי של שכונת רוממה שופצו התשתיות והחזית, בוצע שילוט, נבנו פינות ישיבה ודק ונשתלו פרחים.בהמשך, מתוכנן ביצוע של תוכנית זו גם במרכזים המסחריים של השכונות קריית מנחם, רמת דניה, גילה והגבעה הצרפתית. מעבר לחידוש וטיפוח פיזי ותרבותי, בעיריית ירושלים מסבירים כי דואגים להצעיד את המרכזים המסחריים בשכונות אל העתיד הדיגיטלי. עבור כל מרכז מסחרי נבנים בימים אלו דפים עסקיים בפייסבוק, אשר ינוהלו ע"י המינהל הקהילתי בתמיכת מינהל הפיתוח העירוני. כמו כן, בשיתוף פעולה של האגף לקידום עסקים בעירייה עם הנהלת מעו"ף, תיערך תכנית הכשרות וקורסים מקצועיים לבעלי העסקים כגון שדרוג חלון הראווה, ניהול עסק, ניהול מלאי, מכירות אונליין ועוד. בשלב זה מתוכננים כ- 10 קורסים אשר יתקיימו במתקנים העירוניים בשכונות. יתר על כן, למרבית המרכזים המסחריים תינתן חבילת מענקים המיועדת לשדרוג חזיתות העסקים הפועלים במרכז.בנוסף, פותחה באגף לקידום עסקים חוברת מקצועית יסודית אשר תהווה מדריך בסיסי ומקיף עבור כל המעוניין להקים עסק במרכז מסחרי. היא תכלול את כל המידע החיוני עבור בעל עסק בתחומי פיקוח, רישוי, אדריכלות ועוד.קרדיט צילום נדב אריאל​21/05/2018 21:00:00
שגרירות גואטמלה עולה לירושליםhttps://www.jerusalem.muni.il/Municipality/Msg_84/Pages/goutemala.aspxשגרירות גואטמלה עולה לירושלים<img alt="" src="/Municipality/Msg_84/PublishingImages/goutemala1.jpg?RenditionID=13" style="BORDER:0px solid;" /><p>​ראש העיר, ניר ברקת, אירח במגדל דוד את נשיא גואטמלה, ג'ימי מוראלס, לרגל החזרת שגרירות גאוטמלה לירושלים: "בשם תושבי ירושלים – תודה לנשיא מוראלס על העברת השגרירות ועל הידידות החמה"</p>נשיא גואטמלה, ג'ימי מוראלס, ומשלחתו התארחו היום במגדל דוד כאורחו של ראש העיר ניר ברקת. ברקת הודה למוראלס על החזרת השגרירות לבירת ישראל – ירושלים – ואמר לו " תודה בשם תושבי ירושלים על העברת השגרירות ועל הידידות החמה". צילום ששון תירם.אתמול הוארו חומות העיר בדגלי ישראל וגואטמלה לציון העברת השגרירות וכברכת שלום לשגרירות גואטמלה בירושלים. ראש העיר ברקת הדגיש כי הוא "מודה לנשיא גואטמלה, ג'ימי מוראלס, על החלטתו האמיצה ושמח לחנוך את השגרירות בבירת ישראל. אני קורא למדינות נוספות להצטרף לארה"ב וגוטמאלה, לעשות את הדבר הנכון ולהעביר את השגרירויות לבירת ישראל".צילום תמונה ראשית ארנון בוסאני16/05/2018 21:00:00
אושרו להפקדה תוכניות הפינוי בינוי בסן מרטין ובקלנרhttps://www.jerusalem.muni.il/Municipality/Msg_84/Pages/ConstructionPlan.aspxאושרו להפקדה תוכניות הפינוי בינוי בסן מרטין ובקלנר<img alt="הדמיה רחוב קלנר" src="/Municipality/Msg_84/PublishingImages/KELNER%20(2).png?RenditionID=14" style="BORDER:0px solid;" /><p>עיריית ירושלים אישרה שתי תכניות "פינוי בינוי" להפקדה בוועדה המחוזית: תוכנית סן מרטין 3 בקטמון הכוללת תוספת של 104 יחידות דיור חדשות, ותוכנית מתחם קלנר 2 בקריית יובל, הכוללת תוספת של 484 יחידות דיור. ראש העיר ברקת: "כאשר היוזמה להתחדשות עירונית מגיעה מהתושבים - זו חובה שלנו כמערכת עירונית לתת להם את התמיכה שהם זקוקים לה, על מנת שהפרויקטים ייצאו לפועל".​</p>הועדה המקומית לתכנון ובניה המליצה היום לועדה המחוזית להפקיד את התוכניות ברח' סן מרטין 3 וברח' אריה קלנר 2.תוכנית סן מרטין 3 ממוקמת בשכונת הקטמונים, ומדובר בתוכנית להתחדשות עירונית במתווה "פינוי בינוי" כמוצע בתוכנית האב לקטמונים ח' ט'. שטח התכנית הוא כ- 3.5 דונם, והיא מציעה הריסת מבנה מגורים קיים ובו 30 יחידות דיור והקמת שני מבני מגורים בני 13 קומות ושתי קומות עליונות נוספות בנסיגה (סה"כ 15 קומות). עוד כלול בתוכנית שטח בנוי לטובת גן ילדים.בנוסף, התכנית כוללת שטח המיועד לדרך, הנמצא מצפון-מזרח. שטח זה מסומן ככיכר עירונית במסגרת תכנית האב, ויפותח בהתאם במסגרת התכנית תוך ניצול יעיל וחלוקה מחודשת של הקרקע. התכנית כוללת סה"כ 104 יחידות דיור חדשות, כולל 130 מ"ר עבור גן ילדים וחזית מסחרית הפונה לכיכר העירונית.תוכנית קלנר 2 ממוקמת בשכונת קריית היובל, במתחם בין רח' עמנואל אולסוונגר מדרום, רח' אריה קלנר מצפון ומתחם בית הספר הניסויי-ארגנטינה ממערב. מדובר בתוכנית להתחדשות עירונית במתווה "פינוי בינוי", כמוצע בתוכנית האב יובלים גנים. שטח התוכנית עומד על כ- 9.6 דונם, והיא מציעה הריסת‏ ‏‏שני מבני מגורים קיימים בני שמונה קומות הכוללים 116 יחידות דיור; והקמת ‏‏חמישה‏‏ מבנים המשלבים בינוי למגורים, שטחים לשימוש ציבורי ושטחי מסחר, תוך התאמה למדיניות תכנית האב יובלים גנים. ‏‏התכנון המוצע לתוכנית משתמש בנתונים הפיזיים והטופוגרפיים התלולים של המקום בצורה מיטבית ע"י יצירת שני קווי בינוי" קו הבינוי העליון מתנשא לגובה של עד 18 קומות מעל הכניסה מרחוב אריה קלנר, וקו הבינוי התחתון כולל שני מבני מגורים עד 16 קומות, מעל שתי קומות לשימושים ציבוריים‏‏.‏ התוכנית כוללת סה"כ 484 יחידות דיור חדשות. בנוסף, יוקצה שטח ציבורי בצידה המערבי, בצמוד לבית הספר ארגנטינה - לטובת חטיבה צעירה לבית הספר וגני ילדים‏‏.ראש העיר ירושלים, ניר ברקת, הדגיש כי "התחדשות עירונית היא המענה האורבני והחברתי הנכון לירושלים. בדרך זו נוכל להגדיל את היצע יחידות הדיור, בעיר ולתת מענה לזוגות הצעירים. כאשר היוזמה להתחדשות עירונית מגיעה מהתושבים - זו חובה שלנו כמערכת עירונית לתת להם את התמיכה שהם זקוקים לה, על מנת שהפרויקטים ייצאו לפועל. אני מזמין תושבים נוספים לבחור במסלול זה. בירושלים קיים הפוטנציאל להקים באופן מיידי למעלה מ-30 אלף יחידות דיור, באמצעות התחדשות עירונית. בדרך זו נוכל להשאיר את הזוגות הצעירים בירושלים ולא לפגוע בשטחים ירוקים בעיר".קרדיט לתמונה יגאל לוי אדריכלים, אלי רכס אדריכלים בע"מ13/05/2018 21:00:00
עושים היסטוריה: מעבירים את השגרירות לירושליםhttps://www.jerusalem.muni.il/Municipality/Msg_84/Pages/Embassy_in_Jerusalem.aspxעושים היסטוריה: מעבירים את השגרירות לירושלים<img alt="" src="/Municipality/Msg_84/PublishingImages/tramp1.PNG?RenditionID=13" style="BORDER:0px solid;" /><p>​שגרירות ארה"ב עברה לירושלים במעמד מכובדים רבים מארה"ב ומישראל: ראש העיר ברקת חנך את שלט ההכוונה הראשון לשגרירות והחליט שהכיכר הסמוכה אליה תיקרא "כיכר ארצות הברית" לכבוד הנשיא דונלד טראמפ: " הנשיא טראמפ החליט להכיר בירושלים כבירת העם היהודי, לעמוד לצד האמת ההיסטורית ולבצע את הדבר הנכון. עכשיו גם העולם מתחיל להכיר בכך".</p>ראש העיר, ניר ברקת, חנך לפני מספר ימים את שלט ההכוונה הראשון בבירה עם הכיתוב "שגרירות ארה"ב". במעמד החניכה אמר ראש העיר כי "זה לא חלום, זו המציאות. אני גאה ונרגש לתלות את השלטים הראשונים החדשים שהכנו לשגרירות ארה"ב, שתיפתח בירושלים. זהו אירוע היסטורי ואני מודה לנשיא טראמפ על כך. ירושלים היא בירת הנצח של העם היהודי, ועכשיו גם העולם מתחיל להכיר בכך. חג ירושלים שמח".נוסף לכך, ראש העיר החליט שהכיכר הסמוכה לשגרירות החדשה בבירה תיקרא "כיכר ארצות הברית - לכבוד הנשיא דונלד טראמפ". לפני כשנה, אישרה ועדת השמות בראשות סגנית ראש העיר, יעל ענתבי; ומועצת העיר את קריאת שם הכיכר החדשה. היא נמצאת בצומת הרחובות דוד פלוסר וכפר עציון, מול השגרירות. ראש העיר ברקת ציין כי "הנשיא טראמפ החליט להכיר בירושלים כבירת העם היהודי, לעמוד לצד האמת ההיסטורית ולבצע את הדבר הנכון. קריאת הכיכר לכבוד הנשיא טראמפ זו דרכה של ירושלים להחזיר אהבה לנשיא ולתושבי ארצות הברית, שעומדים לימינה של מדינת ישראל". לקראת פתיחת השגרירות, ראש העיר אף יצא בקמפיין חדש שמטרתו רתימה של כוחות מדיניים לתמיכה בעיר ירושלים. בסרטון שהופק במיוחד נראה ראש העיר על רקע חומות העיר ירושלים, כאשר הוא מודה לנשיא טראמפ על החלטתו האמיצה "לעמוד לצד העם היהודי ולעמוד לצד האמת". עוד הוא קרא לנציגי אומות העולם "לקחת חלק בתפקיד המיוחד שיש לירושלים בשיבת העם היהודי לארצו ולהגשים את דבריו של ישעיה לא ישא גוי אל גוי חרב ולא ילמדו עוד מלחמה". ארגונים פרו ירושלמים כבר הודיעו כי ייטלו חלק בהעברת המסר לעולם כולו, וברקת יצא בקריאה בעמוד הפייסבוק הפרטי שלו ״שתפו כדי שמדינות אחרות יראו - ככה נחזיר את ירושלים לגדולתה!״13/05/2018 21:00:00
51 שנים לאיחוד העיר: ירושלים בצמיחה אדירה בכל התחומיםhttps://www.jerusalem.muni.il/Municipality/Msg_84/Pages/JerusalemSuccessful.aspx51 שנים לאיחוד העיר: ירושלים בצמיחה אדירה בכל התחומים<img alt="ילדה מחזיקה בלונים" src="/Municipality/Msg_84/PublishingImages/JerusalemSuccessful.png?RenditionID=14" style="BORDER:0px solid;" /><p>הנתונים מראים כי ירושלים נמצאת בצמיחה ב-10 השנים האחרונות בכל התחומים, ו-90% מהירושלמים מעידים על כך שהם מרוצים מחייהם. ראש העיר ירושלים, ניר ברקת, הדגיש כי: "לאחר 10 שנים של עבודה קשה ניתן לסכם בשמחה כי ירושלים נמצאת כיום בפריחה ובשגשוג בחינוך, בתרבות, בהייטק, בעסקים, בתשתיות ובבנייה – ובכל תחומי החיים. בירת ישראל חזקה מאי פעם".​</p>​בשנת ה- 51 לאיחודה, העיר ירושלים נמצאת בפריחה בכל התחומים ותושבי ירושלים הם מהתושבים המרוצים ביותר בארץ. 90% מהירושלמים מעל גיל 20 מרוצים מחייהם בירושלים (96% מהיהודים ו- 80% מהערבים). 84% מתושבי ירושלים מרוצים מעבודתם. 74% מתושבי ירושלים מרוצים מאזור מגוריהם.אוכלוסיית ירושלים גדלה בעשור האחרון בלמעלה מ-100,000 תושבים, והיא העיר הגדולה ביותר בישראל. בשנת 2009 התגוררו בירושלים 737,400, תושבים ובשנת 2018 כ- 865,700. כיום, אוכלוסיית ירושלים מונה 10% מתושבי מדינת ישראל ומתאפיינת בגילאים צעירים - מחצית האוכלוסייה מתחת לגיל 24.ראש העיר ירושלים, ניר ברקת, הסביר כי "לאחר 10 שנים של עבודה קשה ניתן לסכם בשמחה כי ירושלים נמצאת כיום בפריחה ובשגשוג בחינוך, בתרבות, בהייטק, בעסקים, בתשתיות ובבניה ובכל תחומי החיים. תושבי ירושלים היו שותפים יחד איתנו בעשור האחרון בשינוי הכיוון של ירושלים - מדעיכה לצמיחה. הם מרגישים זאת באיכות החיים בעיר ובשביעות הרצון מחיי היום יום. ביום חגה של ירושלים, בירת ישראל חזקה מאי פעם. מדינות העולם מכירות בה אחת אחרי השנייה ומעבירות אליה את שגרירויותיהן. ירושלים בירת ישראל המאוחדת והנצחית היא הלב של כולנו, ונשמור עליה לתמיד".ירושלים בצמיחה תקציבית בעשור האחרוןתקציב עיריית ירושלים שילש את עצמו בעשור האחרון לרווחת תושבי העיר. בשנת 2018 עומד התקציב העירוני על סכום שיא של 9 מיליארד ₪ - 6 מיליארד בתקציב השוטף ו- 3 מיליארד בתקציב הפיתוח. זאת לעומת תקציב עיריית ירושלים בשנת 2009; שעמד על 4,064,000 מיליארד ₪ -3,353 מיליארד בתקציב השוטף, ו- 711 מיליון ₪ בתקציב הפיתוח.תקציב החינוך גדל מ- 800 מיליון ₪ בשנת 2009 ל- 3 מיליארד ₪ בשנת 2018.תקציב חזות העיר גדל מ-כ- 500 מיליון ₪ בשנת 2009 ל- 1.2 מיליארד ₪ בשנת 2018.תקציב תשתיות גדל מכ- 500 מיליון ₪ בשנת 2009 ל-1.8 מיליארד ₪ בשנת 2018.תקציב תרבות, צעירים, ספורט וקהילה גדל מכ-700 מיליון ₪ בשנת 2009 ל- 1.3 מיליארד ₪ בשנת 2018.הגידול הדרמטי בתקציבי העירייה הביא לשיפור בשירותי העירייה, בתשתיות, בחינוך, בתרבות והספורט, בשכונות העיר ובכל תחומי החיים. הדבר בא לידי ביטוי בשביעות הרצון הגבוהה של התושבים.עשור של שינוי בחינוך בירושליםשנת 2009 סימנה עשור של ירידה בחינוך הממלכתי והממלכתי דתי, שהביא לשפל היסטורי בו למדו רק 59,816 תלמידים בחינוך הממלכתי והממ"ד. משנת 2009, בעקבות פעולות ראש העיר והעירייה, חל שינוי כיוון והחל גידול עקבי בחינוך הממלכתי והממלכתי דתי כיום לומדים בו 65,865 תלמידים.מגמת השינוי באה לידי ביטוי בגידול ברישום התלמידים למערכת החינוך בזרמים אלה בשנת 2018 נרשמו 4,700 תלמידים לכיתה א', לעומת 3,989 בשנת 2011. בשנת 2018 נרשמו 4,590 תלמידים לכיתות ז' לעומת 4,062 בשנת 2011. בנוסף, מערכת החינוך בירושלים גדלה בכל המגזרים מ- 231,000 תלמידים בשנת 2009 ל- 277,500 תלמידים בשנת 2017. במערכות החינוך לומדים 65,865 תלמידים בחינוך הממלכתי והממ"ד, 100,031 בחינוך החרדי ו - 91,798 תלמידים בחינוך הערבי. אליהם יש להוסיף כ- 17,000 תלמידים בחינוך הערבי הפרטי.בנוסף, בשנה האחרונה מובילה העירייה תוכנית ענק ופורצת דרך לבניית אלפי כיתות לימוד חדשות החסרות במגזרים אלה, שתיתן מענה וכיתה תקנית לכל תלמיד בירושלים. עשור של פיתוח המגזר העסקי בירושלים – ירושלים היא בירת ההייטק בעשור האחרון ניתן דגש חזק על פיתוח עסקי של ירושלים ופיתוח העסקים הפועלים בה. בשנת 2016 פעלו בירושלים 39,100 עסקים, לעומת 33,451 בשנת 2009. בשנת 2017 נפתחו 4,248 עסקים חדשים בעיר- עליה של 1,600 עסקים לעומת 2016. בנוסף, בימים אלו מוקם רובע העסקים בכניסה לעיר. הוא צפוי להוסיף 60,000 מקומות עבודה נוספים ולמשוך עסקים גדולים ובינלאומיים לירושלים.בעשור האחרון הפכה ירושלים למרכז הייטק מתקדם, המושך אליו חברות סטרטאפ רבות. בשנת 2012, כ- 200 חברות סטרטאפ פעלו בירושלים ואילו בשנת 2018, 620 חברות פועלות בעיר. בשנת 2012 עבדו בעיר כ- 12.5 אלפי עובדים בחברות טכנולוגיות, וכיום עובדים כ- 18 אלף עובדים. בימים אלה נבנים שני מרכזי פיתוח בינלאומיים בשטח כולל של 90 אלפי מ"ר (רפאל ומובילאי) שצפויים להעסיק עוד כ- 6,000 עובדי הייטק נוספים.ירושלים דורגה בשנת 2015 כאחת מ- 50 האקו סיסטמס המובילים בעולם (מקום 37) ובשנת 2017 מקום 27, כאשר היא צוינה כמי שצפויה להיכנס ל- 20 הגדולות בשנת 2019 על ידי Startup Genome. המחקר בדק מעל ל- 200 ערים מסביב לעולם.ירושלים שוברת שיאים בתיירות - בעשור האחרון חלה עליה של 40% בתיירותבשנת 2017 לנו במלונות בעיר 4.504 מיליון לינות (3.522 מיליון של תיירים ו-982.4 אלף של ישראלים) - לעומת 3.223 מיליון לינות בשנת 2009 (2.584 מיליון של תיירים ו-639 אלף של ישראלים). מדובר בגידול של 40% בכלל הלינות ( 36% במספר לינות התיירים ו-54% במספר לינות הישראלים).ירושלים אף הפכה לעיר שמארחת את אירועי הספורט הבינלאומיים הגדולים בארץ, המושכים אליהם עשרות אלפי תיירים מהעולם מרתון ירושלים, גראן פונדו, ג'ירו ד'איטליה ואירועים נוספים. כמו כן, ירושלים הפכה למרכז כנסים בינלאומי - בשנת 2017 נערכו בירושלים 531 כנסים, מתוכם 203 היו כנסים בין-לאומיים. בכנסים הבינלאומיים נטלו חלק כ-12 אלף משתתפים, אשר צרכו כ-35 אלף לינות.העלייה הגדולה בתיירות הביאה לפתיחת כ-1,000 חדרי מלון חדשים בעיר בשנת 2017.ירושלים בירת התרבות של ישראלירושלים עברה מהפכה תרבותית אדירה בעשור האחרון, והפכה לבירת התרבות של ישראל. תקציב התמיכה במוסדות התרבות גדל מ- 5 מיליון ₪ בשנת 2008, ללמעלה מ- 50 מיליון ₪ בשנת 2018. בעיר פועלים עשרות מוסדות תרבות ואומנות, מוזיאונים ותיאטראות - ומרבית בתי הספר לתרבות ואומנות.תקציב התמיכות העירוניות באגודות הספורט עמד בשנת 2018 על 7.7 מילון ₪, לעומת 1.7 מיליון בשנת 2008. לשנה הבאה בירושלים הבנויה - עשור של בניהמשנת 2009 ועד שנת 2018 - 24,747 יחידות דיור קיבלו היתר בנייה בירושלים, כאשר בשנים אלו הסתיימה בנייתם של 15,088 יח"ד. 2017 הייתה שנת השיא, בה הושלמה בנייתם של כ- 4000 יח"ד חדשות. משנת 2009 ועד 2018 אושרו תכניות להוספת 37,167 יח"ד חדשות בירושלים, כאשר שנת 2016 הייתה שנת שיא בה אושרו 6,838 יח"ד חדשות.בנוסף לאישור יחידות דיור, בעשור האחרון הוקמו בירושלים עשרות פרויקטים בכל תחומי החיים לכלל המגזרים ושודרגו פרויקטים קיימים פארק טדי, היכל הפיס ארנה, הרחבת אצטדיון טדי, שדרוג אצטדיון גבעת רם, פארק המסילה, פארק גוננים, כ- 200 גני משחקים בכל רחבי העיר, עמק הצבאים, הפארקים המטרופולינים מסביב לירושלים, בית מזי"א, בית הנסן, בית אליאנס, מתחם התחנה הראשונה, סינמה סיטי, יס פלאנט, מרכז צעירים, מבנים לתנועות הנוער בשכונות, מעונות סטודנטים ברחוב אגרון, בית לקהילה האתיופית בתלפיות, מרכז שלווה ובתי ספר חדשים בכל רחבי העיר. פרויקטים נוספים כוללים את האקווריום הגדול במזרח התיכון בגן החיות, שדרוג עין לבן ועין חינייה, שביל התגליות בגן הבוטני, הסקייטפארק בגן הפעמון, הפאמפטראק בפארק גוננים, מרכז הספורט על שם קראפט בעמק הארזים, מתחם הספורט בהר חומה, מתחם הספורט בשייח ג'ראח, בריכת השחייה בארמון הנציב ועוד שש בריכות מתוכננות בשכונות, פרויקט הטמנת מיכלי האשפה בעיר, חידוש המע"ר החרדי, שדרוג רחובות במזרח העיר, הארכת כביש בגין עד גילה, סלילת כביש אורה משואה, הרחבת כביש 1 - הכניסה לעיר, הקמת בתי מלון חדשים ופרויקט תאורת הלילה ברחוב יפו. פרויקטים נוספים שיושלמו בעתיד הם רובע העסקים בכניסה לעיר, קירוי כביש בגין, קמפוס בצלאל החדש, קמפוס מנורה לאומנויות, מערכת רכבות קלות עתידית, הרכבת המהירה מת"א לירושלים, רכבל לעיר העתיקה, wework ירושלים, הספרייה הלאומית החדשה, כביש 16 - הכניסה החדשה לירושלים, קמפוס מובילאיי ופרויקטים רבים נוספים.ירושלים עיר סטודנטיאליתבשנת 2018 לומדים בירושלים 41,500 סטודנטים, לעומת כ- 35,000 סטודנטים בשנת 2009. מספר הסטודנטיות גדול יותר ממספר הסטודנטים, ושיעורן עומד על 61.8%. שליש מהסטודנטים הלומדים בירושלים הם תושבי העיר, ושני שלישים באים ללמוד בירושלים מכל הארץ. כמו כן, ירושלים היא אלופת הדוקטורנטים בארץ.קרדיט לצילום תומר זמורה וארנון בוסנאי13/05/2018 21:00:00
ממשיכים להוביל נגישות- שירות במגוון שפותhttps://www.jerusalem.muni.il/Municipality/Msg_84/Pages/ServiceinLanguages.aspxממשיכים להוביל נגישות- שירות במגוון שפות<img alt="" src="/Municipality/Msg_84/PublishingImages/Languages2.JPG?RenditionID=14" style="BORDER:0px solid;" /><p>​חדש בעיריית ירושלים, מנגישים את השירות במגוון שפות: ערבית, אנגלית, צרפתית, רוסית, אמהרית ועוד</p>07/05/2018 21:00:00
פקחי העירייה יוכשרו ע"י מד"א כ "נאמני חיים" https://www.jerusalem.muni.il/Municipality/Msg_84/Pages/Life_trustees.aspxפקחי העירייה יוכשרו ע"י מד"א כ "נאמני חיים" <img alt="" src="/Municipality/Msg_84/PublishingImages/pakach2.jpg?RenditionID=13" style="BORDER:0px solid;" /><p>​כ-50 פקחי עיריית ירושלמים סיימו בהצלחה קורס עזרה ראשונה של מד"א ויוכלו לתת מענה בעת חירום ולסייע בהצלת חיים</p>כ-50 פקחי עיריית ירושלים סיימו בשבוע עבר בהצלחה קורס עזרה ראשונה של מד"א ירושלים, והוכשרו כ"נאמני חיים". ההכשרה היא חלק מתוכנית רחבה להכשרת כל 300 פקחי העירייה בקורסי עזרה ראשונה, על מנת שיוכלו לתת מענה בעת חירום ובשעת צורך ברחבי העיר ולסייע בהצלת חיים.המיזם החדשני הארצי של מד"א הקרוי "נאמני חיים" נולד במטרה להרחיב את מעגל האנשים המוכשרים בעזרה ראשונה בקרב הציבור, באופן שיביא להצלת חיים. מערכת איתור מיוחדת של מד"א הפועלת באמצעות אפליקציה תאתר את כל נאמני החיים שנמצאים במרחק של דקות בודדות מהמקום בו דווח למוקד מד"א על חולה שנזקק להחייאה, ותזניק אותם למקום. במקביל, צוותי מד"א, חובשים או פרמדיקים ינחו טלפונית את נותני הסיוע עד להגעת אנשי צוות של מד"א לאירוע.מנהל מרחב ירושלים במד"א, שלמה פטרובר, ציין כי "היום זכינו להכשיר קבוצה חשובה שמצטרפת לעשרות אלפי נאמני החיים במד"א. קבוצת פקחי העירייה היא ייחודית וחשובה במיוחד מדובר באנשים הפזורים בכל רחבי העיר, ביום ובלילה, שיוכלו להגיע למקרים של חוסר הכרה ודום לב ולהשפיע על הצלתם והחלמתם של אנשים רבים. בעתיד הקרוב יוכשרו מאות פקחים נוספים, ואין ספק שבמסגרת מיזם זה נקצר את זמני התגובה של מד"א בעיר. אני מודה לראש העיר, ניר ברקת, למנהל אגף אכיפה ושיטור עירוני, אילן ששון, ולשאר העוסקים במלאכה על שיתוף הפעולה למען הצלת חיים". צילום איציק אסרף – מד"א ירושלים.ראש מנהל תפעול בעירייה, איציק נידם, הסביר כי "במסגרת שיתוף הפעולה עם מד"א והחשיבות הרבה להצלת חיים, הוכשרו וצוידו פקחים עירוניים לתת מענה ראשוני של עזרה ראשונה במקרה הצורך. הפקחים נמצאים בכל העיר, ובכך נשפר את רמת השירות והטיפול באירועים חלילה ויתרחשו".מנהל אגף אכיפה ושיטור עירוני, אילן ששון, אמר כי " המשימה של אגף האכיפה בעירייה הוא שמירה על מרחב ציבורי זמין בטוח ונקי, ואם אוסיף גם את הקורס מציל החיים של הפקחים - אני חושב שהוא ייתן שירות טוב לתושבי העיר ולמבקרים בה. אני גאה שהאגף שלי הוא שעשה את הצעד הראשון בעירייה לטובת מטרה חשובה של הצלת חיים." פקחים שהשתתפו בקורס ציינו שהקורס עזר להם גם ברמת העבודה וגם ברמה האישית הם יוכלו לתת מענה ראשוני בביתם וחלקם אף הביעו רצון להרחיב את ההכשרה ולשמש כחובשים וכנהגי אמבולנס במד"א.29/04/2018 21:00:00
חניכת רחוב ע"ש רא"ל אמנון ליפקין שחקhttps://www.jerusalem.muni.il/Municipality/Msg_84/Pages/LipkinShahak_st.aspxחניכת רחוב ע"ש רא"ל אמנון ליפקין שחק<img alt="" src="/Municipality/Msg_84/PublishingImages/lipkin1.jpg?RenditionID=13" style="BORDER:0px solid;" /><p>​נשיא המדינה, מר ראובן ריבלין; ראש העיר ירושלים, ניר ברקת; ואלוף פיקוד מרכז, נדב פדן, חנכו אתמול רחוב בשכונת פסגת זאב ע"ש רא"ל אמנון ליפקין שחק, הרמטכ"ל ה-15 של צה"ל. הטקס נערך בהשתתפות משפחת ליפקין-שחק ומכובדים נוספים</p>בעת חניכת הרחוב, ציין הנשיא ריבלין כי "אמנון היה סמל, אגדה. לוחם ללא חת ומפקד נערץ. לא כולם יודעים, אולי לא מספיק יודעים, על השורשים הירושלמיים של אמנון. אמנון נולד וגדל בתל אביב, אבל עבורי ועבור רבים - הוא היה ונשאר ירושלמי. אתם יודעים, הייתה 'תחרות' בין משפחת ליפקין (משפחתו של אמנון) למשפחת ריבלין מי מהן ותיקה יותר בירושלים. ובעיקר – מי בונה יותר בעיר ירושלים (זו כמובן הייתה תחרות שנולדה מתוך האהבה לעשייה ובעיקר האהבה לירושלים)".עוד אמר ריבלין כי "אבי סבו של אמנון, יצחק ליפקין, הקים את שכונת שערי ירושלים ואת שכונת אוהל שלמה הסמוכה. אמנון היה מזן מיוחד. ישר (יש יאמרו ישר מדי). הגון. חריף. חכם. ציוני אדיר. הוא לא פחד מכלום ולא מאף אחד. נלחם על העקרונות שלו. נאמן תמיד לערכיו. גם כאיש צבא, בשדה הקרב, וגם בשדה הפוליטי. הוא ידע שיש לזה מחיר. עם כל ההילה שהייתה סביבו אמנון שמר תמיד על מידה גדולה של ענווה. לא לחמתי כתף אל כתף עם אמנון, ואף לא ראיתי איתו עין בעין את הדרך לפתרון הסכסוך היהודי ערבי. אך נושא אחד הציב אותנו באותו המתרס המחויבות לפעול למען מדינת ישראל, עם ישראל, ולחיזוק הדמוקרטיה הישראלית". ראש העיר ירושלים, ניר ברקת, הדגיש כי " רב אלוף אמנון ליפקין שחק היה מפקדי הנערץ, איש חזון ושר בממשלת ישראל. אמנון עומד בשורה הראשונה של מפקדי צה"ל בכל הדורות. מפקד קר רוח ואמיץ, אסטרטג מבריק ומנהיג דגול. כשהיה מח"ט הצנחנים, בשנת 79, השתתפתי תחת פיקודו במבצע מנורה לטיהור קִינֵי מחבלים בלבנון. כל המשימות בוצעו בהצלחה. רוח המפקד הייתה עומדים במשימה, מְבַצעים בכל מחיר – וחוזרים בשלום. זו הייתה הרוח של אמנון, וזו הייתה המורשת של חטיבת הצנחנים.אמנון היה מאותם המנהיגים שהאחריות לעתידה של המדינה בוערת בהם, והמשיך לשרת אותה כחבר כנסת וכשר בממשלת ישראל".בנושא הקשר הירושלמי של רא"ל אמנון ליפקין שחק, סיפר ראש העיר ברקת כי "הוא היה נין של יצחק ליפקין, שהקים שתי שכונות בירושלים. היום אנו סוגרים מעגל שנפתח לפני יותר ממאה ועשרים שנה, וקוראים רחוב על שמו של אמנון, אחד מצאצאיו של יצחק ליפקין - בונה ירושלים. העיר ירושלים מוקירה את זכרם של גיבורי ישראל. אנו קוראים רחוב על שמו של רב אלוף אמנון ליפקין שחק כאן בשכונת פסגת זאב, סמוך לרחוב סיירת דוכיפת, שעליה פיקד. הדורות הבאים אחריו ישכילו ללמוד עליו, ועל פועלו למען ישראל."חייו של רא"ל אמנון ליפקין שחקרא"ל אמנון ליפקין-שחק היה הרמטכ"ל ה -15 של צה"ל, לוחם עז רוח בקרבות האש ובמלחמה על השלום. אדם אוהב אדם, קשוב לזולתו ומאמין בהידברות ובכבוד לאחר. הוא נולד בתל אביב בשנת 1944, היה חניך הפנימיה הצבאית בחיפה, התגייס לחטיבת הצנחנים ומילא בחטיבה את כל תפקידי הפיקוד, ממפקד מחלקה ועד מח"ט.הוא הוביל מבצעים רבים, ופעמיים קיבל את עיטור העוז - על תפקודו במבצע כארמה בירדן (1968) ובמבצע "אביב נעורים" בלבנון (1973). בשנת 1991 עמד בראש מבצע שלמה להעלאת יהודי אתיופיה.הוא פיקד על אוגדת שריון, כיהן כאלוף פיקוד המרכז, ראש אגף המודיעין, סגן הרמטכ"ל, וב-1 בינואר 1995 הועלה לדרגת רב אלוף והתמנה לראש המטה הכללי. בקיץ 1998 פרש מצה"ל, הקים את מפלגת המרכז וכיהן כשר התיירות והתחבורה בממשלת ישראל וכחבר בצוות המו"מ לשלום.בכל תפקידיו הצבאיים, המדיניים והפרטיים, עמדו טובתה ובטחונה של מדינת ישראל לנגד עיניו. הוא הקים את ביתו במכבים-רעות. ב - 19 דצמבר 2012 , ו' בחודש טבת תשע"ג, הלך לעולמו.29/04/2018 21:00:00
אתם מחליטים על הדברים שייבנו ליד הבית שלכםhttps://www.jerusalem.muni.il/Municipality/Msg_84/Pages/You_decide.aspxאתם מחליטים על הדברים שייבנו ליד הבית שלכם<img alt="" src="/Municipality/Msg_84/PublishingImages/DSC_5395.jpg?RenditionID=13" style="BORDER:0px solid;" /><p>​אם אתם רוצים לקבוע איפה יהיה גן, להביא תרבות לשכונה או להעלות צורך לסופרמרקט קרוב לבית – זו ההזדמנות שלכם! סקר הצעירים הגדול של עיריית ירושלים יוצא לדרך</p>​רשות הצעירים של עיריית ירושלים יוצאת בסקר מקיף בקרב אוכלוסיות הצעירים, הסטודנטים והמשפחות הצעירות בעיר.השאלות בסקר נוגעות למגוון תחומי החיים בעיר כגון מוסדות השכלה, תעסוקה, שירותים במרחב השכונתי, קהילתיות, מענה למשפחות צעירות, שביעות רצון ועוד. בעזרת תוצאות הסקר מבקשים בעיריית ירושלים לקבל משוב מהציבור הרחב על תפקוד העירייה בנושאים אלה, ולגזור ממנו החלטות ביצועיות אשר יתורגמו לתכניות העבודה של העיר לשנים הקרובות.בסקר האחרון שהתקיים במתכונת זו בשנת 2016 השתתפו למעלה מ- 11,000 איש. בעקבות התוצאות שעלו ממנו, בוצעו בעיר שורה ארוכה של פרויקטים ומהלכים כגון הרחבת השירות הניתן בטיפת חלב; הרחבת שירותים לגיל הרך כמו מעגלי אימהות, סדנאות הורים ומשחקיות בשכונות בית הכרם, גוננים ופסגת זאב; פיתוח בתי ספר קולטי עלייה בגילאי יסודי בשכונות הר חומה, בית וגן וקטמון הישנה; פתיחת מרכז החדשנות החינוכית איפכא בפסגת זאב; הקמת ארבעה בתי ספר חדשים; ויוזמות תושבים במינהלים הקהילתיים– ג'אם סשן, סיורים, גינה קהילתית, סדנאות, קבוצת אימהות, פרויקט סירי לידה, קרן מלגות לסטודנטים, שדרוג מרכזים מסחריים בשכונות ועוד.ברשות הצעירים של עיריית ירושלים מסבירים כי הם מייחסים חשיבות רבה לתוצאות הסקר בבניית תוכניות העבודה העתידיות בעיר ובשכונות. חשוב להם לקבל משוב מקיף ומגוון ככל הניתן מהציבור הרחב. הסקר יחל לפעול כאן ובדף הפייסבוק העירוני החל מה- 1/5/18 למשך חודש ימים. בין המשתתפים בסקר יוגרלו 70 פרסים חמישה כרטיסים זוגיים למופעים בבריכת הסולטן, חמישה כרטיסים זוגיים לתיאטרון החאן, 50 כרטיסים זוגיים לסרט בסינמה סיטי, חמישה מנויים משפחתיים בגן החיות התנכ"י וחמישה מנויים משפחתיים במוזיאון המדע.28/04/2018 21:00:00
עיריית ירושלים זוכה בפרס על תוכניתה לחילוץ מעוניhttps://www.jerusalem.muni.il/Municipality/Msg_84/Pages/Poverty_prize.aspxעיריית ירושלים זוכה בפרס על תוכניתה לחילוץ מעוני<img alt="" src="/Municipality/Msg_84/PublishingImages/A01A9879.JPG?RenditionID=13" style="BORDER:0px solid;" /><p>פרס היזמות העירונית מטעם הקרן ע"ש רוני פיינשטיין ניתן לעירייה על תוכניתה החדשנית לחילוץ מעוני​</p>עיריית ירושלים זכתה בפרס בגין פיתוח התוכנית "אפיקי הצלחה" - תוכנית עירונית חדשנית וראשונה מסוגה לחילוץ מעוני, המבוססת על נתונים ומדידה. מדובר בתוכנית הוליסטית המותאמת לקהלי יעד שנים ומגוונים, שפותחה ביוזמת ראש העיר ברקת. כמו כן, התוכנית מעניקה מעניקה סל מענים משולב לשיפור מצבם הכלכלי-חברתי של משפחות בעלות הכנסה נמוכה (מתחת לקו העוני או בקרבתו); הכוללת קידום מקצועי תעסוקתי, יעוץ וליווי בניהול התקציב המשפחתי, סיוע במיצוי הזכויות השונות והעצמה אישית ומשפחתית.התוכנית פותחה ע"י מינהל קהילה בעיריית ירושלים, יחד עם הביטוח הלאומי ומשרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים וכן שותפים נוספים. זאת לנוכח היקפי העוני בעיר עימם הם נדרשים להתמודד. בעיריית ירושלים מסבירים כי התוכנית והגישה העומדת מאחוריה יכולים להיות מאומצים ומשוכפלים לרשויות נוספות, כאשר את הראייה ההוליסטית והאינטגרטיבית ניתן לאמץ בכל יישוב ושכונה. את הניתוח והנתונים קל יותר לאמץ ברשויות גדולות, ובמידה והמדינה מתגייסת - ניתן לעשות זאת בכל יישוב.ניר ברקת, ראש העיר ירושלים, הסביר כי "התוכנית שפיתחנו לחילוץ מעוני מותאמת תרבותית למגוון סוגי קהלים, ונותנת שירות לאוכלוסייה המודרת ביותר בעיר - שלא תמיד מודעת לזכויותיה. הכלי הייחודי מאפשר לנו לנצל באופן מיטבי את התקציבים לתוכניות ההתמודדות עם העוני, תוך שאנחנו מאתרים את התושבים באמצעות שירותים עירוניים שונים כמו מערכת החינוך, טיפות החלב, שירותי הרווחה, מתנ"סים ועוד. הטיפול הרב ממדי בעוני מאפשר לעירייה טיפול בהיבטים נוספים של משפחות מורכבות החיות בעוני, מבלי להצטמצם אך ורק לפן הכלכלי. מעבר לכך, התכנית מעודדת בקרב עובדי העירייה חדשנות וחשיבה רחבה; ואף מעלה את תחושת המסוגלות והסיכוי להצליח וליצור שינוי של ממש בחיי התושב".אמנון מרחב, מנכ"ל עיריית ירושלים, ציין כי "התוכנית הינה פרויקט פורץ דרך שיזמנו ואנחנו מוציאים לפועל בעיריית ירושלים. היא מממשת את המדיניות האסטרטגית של העירייה לחיזוק מגזרים ואוכלוסיות בעיר ומשקפת חדשנות ויצירתיות בתהליכי עבודה, בתכנים ובאמצעים".גיל ריבוש, ראש מינהל קהילה בעיריית ירושלים, אמר כי ״אפיקי הצלחה היא תכנית חדשנית שמוכיחה במונחים כלכליים וכמותיים שתוכניות חילוץ מעוני הן השקעה של ממש - ולא הוצאה כספית. התוכנית מביאה לידי ביטוי את היכולת של רשות מקומית לפגוש את התושב בנקודות רבות בחיים, לרכז עבורו שירותים ומענים ולשפר את איכות חייו. הצוותים שלנו, יחד עם השותפים, מביאים תוצאות פורצות דרך וגאווה גדולה". עיריית ירושלים במקום הראשון בהשוואה לכ-30 בארץעיריית ירושלים התמודדה על הפרס יחד עם עוד כ- 30 רשויות שונות מרחבי הארץ. הפרס הוענק בטקס חגיגי שהתקיים בשבוע האחרון בבית השלטון המקומי בת"א. מנכ"ל העירייה, מר אמנון מרחב, קיבל את הפרס בשם עיריית ירושלים.הפרס ניתן לזכרו של עו"ד פיינשטיין, אשר שימש כמנכ"ל עיריית ירושלים במשך שנים ארוכות והלך לעולמו. למעשה, הוא היה מי שייסד את מוסד המנכ"לות ברשויות המקומיות. לאחר פטירתו, הקימו בני משפחתו וחבריו את הקרן לזכרו, המעניקה פרס שנתי לפרויקט ייחודי בחדשנות וניהול אותו יוזמים מנכ"לים או מזכירים ברשויות ומועצות מקומיות. הפרס ניתן למיזמים המביאים לידי ביטוי הצטיינות, חדשנות ויזמות בניהול, שיפור השירותים העירוניים והקהילתיים בדגש על נושאים חברתיים.קרדיט לתמונה יעל צור​21/04/2018 21:00:00
על גגות ירושלים: הושלם שדרוג גגות שוק מחנה יהודהhttps://www.jerusalem.muni.il/Municipality/Msg_84/Pages/ROFFMACHANEYEHODA.aspxעל גגות ירושלים: הושלם שדרוג גגות שוק מחנה יהודה<img alt="מחנה יהודה" src="/SiteCollectionImages/PicLobby/city/YEHODA.jpg?RenditionID=14" style="BORDER:0px solid;" /><p>הגגות החדשים נחנכו באירוע במעמד שר התיירות, יריב לוין וראש העיר ירושלים, ניר ברקת.​</p>עיריית ירושלים, באמצעות חברת עדן לפיתוח כלכלי של מרכז העיר, השלימה את פרויקט שדרוג גגות שוק מחנה יהודה בתום כשנה של עבודות. עלות הפרויקט המשותף למשרד התיירות, עיריית ירושלים וחברת עדן נאמדת בכ-18 מיליון ₪, והוא בוצע תוך שיתוף פעולה עם סוחרי השוק המיוצגים ע"י יו"ר ועד הסוחרים.בימים אלה נמצא שוק מחנה יהודה בפריחה כלכלית ותרבותית כפי שלא היה שנים רבות. זאת הודות לשילוב הידיים בין הסוחרים, בעלי העסקים המקומיים ועיריית ירושלים .השוק הפך לאבן שואבת למבקרים רבים מחוץ לירושלים, ולסיפור הצלחה אדיר המסמל את התעוררותו של מרכז העיר. בשוק קיים תמהיל ירושלמי של עסקים, מסעדנות וחיי לילה ייחודיים, אשר משכו מבקרים ומבלים מכל הארץ והביאו לפריחה כלכלית ועסקית. הראייה לכך היא הביקוש האדיר לפתיחת עסקים בשוק.בחברת עדן מציינים כי לשוק פוטנציאל עסקי גבוה, לאור מיקומו האסטרטגי בין צירים מחוללי תנועה ולאור האטרקטיביות כמוקד מסחר. כיום קיימים בו שטחי מסחר בהיקף של כ- 30,000 מ"ר, כאשר תמהיל העסקים המגוון כולל לצד העסקים המסורתיים (ממכר מזון, שירותים למיניהם וביגוד והנעלה) עסקים חדשים כמו חנויות בוטיק שונות, מסעדות גורמה ועסקים נוספים.שר התיירות, יריב לוין, ציין כי "יחד עם התנופה חסרת התקדים בתיירות הנכנסת לישראל, אנו עדים למספרים הולכים וגדלים של תיירים הפוקדים את העיר ירושלים. אנו נותנים מענקים ותמריצים רבים לבניית בתי מלון ותשתיות תיירות בעיר, וכך גם בשוק מחנה יהודה - אשר הפך בשנים האחרונות לאחד מהאתרים המרכזיים בירושלים. הוא מושך תיירים רבים, וניתן לחוות בו חוויה ירושלמית אותנטית. אני משוכנע כי פרויקט קירוי השוק יתרום להתפתחותו, וירחיב את היכולת למשוך תיירים ומבקרים לכל אורך השנה."ראש העיר ירושלים, ניר ברקת, הדגיש כי "אין תושב בארץ או מבקר מהעולם שלא שמע על ההצלחה האדירה של שוק מחנה יהודה בשנים האחרונות; שהתאפשרה בזכות שיתוף פעולה של בעלי העסקים, הממשלה והעירייה. אני נרגש לחנוך את מתיחת הפנים שעשינו לשוק עם גגות, מערכות אוורור ותאורה חדשים ומזמין את כולם, בואו לשוק לחוויה ירושלמית – לקנות, לבלות, ולבקר" מנכ"ל עדן, אלון שפייזר, אמר כי "השלמנו למעשה את שלב א' של שדרוג שוק מחנה יהודה. החלפנו את הגג הישן בגג חדש לחלוטין, טיפלנו במרזבים ובסתימות, החלפנו את המאווררים המיושנים במפוחי אוויר חדישים והתאורה בשוק המקורה הוחלפה לתאורה חדשה בטכנולוגיית לד חסכנית. בשלב הבא, בכוונתנו לטפל באופן יסודי גם בתאורה ברחוב המרכזי של השוק – רחוב מחנה יהודה. בסופו של דבר, המטרה היא לשפר את חווית השיטוט בשוק בקיץ ובחורף, ביום ובלילה. זהו חלק מפעילותנו המתמשכת לייצר ציר תרבותי-תיירותי במרכז העיר. ההנחה היא שהאנשים הרבים שמגיעים לבלות ולערוך סידורים בשוק יגיעו גם לחלקים נוספים במרכז העיר ויתרמו, בין השאר, לחיי המסחר באזור כולו. חשוב לציין שהפרויקט כולו נעשה תוך שיתוף מלא של הסוחרים בראשותו של נינו פרץ".נציג הסוחרים, נינו פרץ, חידד כי "שמחתי שנפלה בחלקי ההזדמנות לקחת חלק בפרויקט הזה, ולסיים אותו - בשיתוף פעולה עם מנהלי עדן. תודה על האמון שנתנו בי".​15/04/2018 21:00:00
כל ירושלים דגלים דגליםhttps://www.jerusalem.muni.il/Municipality/Msg_84/Pages/FlagsJerusalem2018.aspxכל ירושלים דגלים דגלים<img alt=" " src="/Municipality/Msg_84/PublishingImages/FalgsJerusalem2018.jpg?RenditionID=13" style="BORDER:0px solid;" /><p>לרגל יום העצמאות ה-70 למדינת ישראל עיריית ירושלים תלתה ברחבי העיר 4,000 דגלי ישראל וירושלים ו- 23 ק"מ של דגלונים</p>הדגלים והדגלונים נתלו ברחבי העיר, בצירים המרכזיים, במרכזי הבילוי, באתרי התיירות והמורשת ובשכונות העיר. בנוסף, גשר המיתרים הואר בצבעי כחול ולבן ובמרכז העיר נתלתה תאורה חגיגית בכל רחבי העיר. עוד קושטו גם הצירים המרכזיים והרחובות המובילים לבמות הבידור ולבמה המרכזית בגן העצמאות. במסגרת החגיגות, עיריית ירושלים מפיקה עשרות אירועים ומופעים במרכז העיר ובשכונות. את כל הפרטים על האירועים במרכז העיר ובשכונות ניתן למצוא במפה דיגיטלית מיוחדת לאירועי העצמאות - בדף הפייסבוק על עיריית ירושלים, באתר האינטרנט של העירייה ובאפליקציית ירושלמי.15/04/2018 21:00:00
הפודקאסט העירוני הראשון בארץ – מירושלים!https://www.jerusalem.muni.il/Municipality/Msg_84/Pages/AJerusalemPodcast.aspxהפודקאסט העירוני הראשון בארץ – מירושלים!<img alt="פודקאסט" src="/Municipality/Msg_84/PublishingImages/Jerusalempodcast.png?RenditionID=14" style="BORDER:0px solid;" /><p>עיריית ירושלים מפיקה פודקאסט ראשון מסוגו העוסק בחדשנות חינוכית, שייקרא "שומעים חינוך" ויופץ לכ-180,000 אנשי חינוך ברחבי הארץ. זהו חלק ממהלך מתמשך של פיתוח החדשנות החינוכית בעיר.​</p>פודקאסטים אינם דבר חדש בנוף הדיגיטלי, אבל עירייה שמפיקה פודקאסט - עוד לא היה לנו. עיריית ירושלים ממשיכה למצב את עצמה כבירת החדשנות בישראל ויוצאת במהלך חדש מסוגו הפקת סדרת פודקאסטים שיעסקו בנושא חדשנות חינוכית. הפודקאסט נוצר בשיתוף המגזין "הגיע זמן חינוך", "האגודה הישראלית לתקשורת קהילתית" ומנח"י.הפודקאסט מביא לקהל אנשי החינוך הישראלי ידע חדשני, מקצועני ואיכותי מאנשי המקצוע שעומדים בחזית הכיתה בכל יום – המורות והמורים שלנו. את הפודקאסט מנחה אמנון רבינוביץ, מורה להיסטוריה ואזרחות ומנהל חטיבת הביניים בבית הספר זיו בירושלים - אשר מארח אחת לשבועיים מורים ואנשי חינוך מעניינים ודן איתם בנושאים מגוונים.זיו בר, מנהל גוף החדשנות של מנח"י, "ביתא מחנכים" אמר כי "החלטנו להרים את הכפפה ולהקליט תוכניות שעוסקות בנושאים אשר קרובים לליבנו כמו משחוק בחינוך, מרחבי למידה חדשניים, למידה מותאמת אישית ועוד. כמו כן, זה נועד לאפשר ולחלוק את העשייה החינוכית הירושלמית שמתרחשת בשטח". עד כה עלו לרשת 2 פרקים 1. הפרק הראשון עסק בדפוס חשיבה מתפתח ובצורות השונות שמורות ומורים יכולים לפתח אותו אצל תלמידיהם וגם אצלן/ם. לשם כך, התארחו בפרק זה חני אלתר-לוינזון, מורה למתמטיקה מאורט לוד; וירדנה פרבר, מורה לאנגלית מבית הספר זיו בירושלים. 2. בפרק השני התארחו חווה טרייטל - מורה בבית הספר היסודי קשת תלפ"ז בירושלים; וחגית קליימן צופן, מורה למתמטיקה בתיכון בגין בראש העין. אמנון רבינוביץ אירח אותן לשיחה מרתקת על איך הופכים את הטעות לאורחת רצויה בכיתה.להאזנה לפודקאסט- לחצו כאן​14/04/2018 21:00:00
הורים? חצר הגן של הילד בידיים שלכם!https://www.jerusalem.muni.il/Municipality/Msg_84/Pages/kindergarten_safety.aspxהורים? חצר הגן של הילד בידיים שלכם!<img alt="ילדים" src="/Municipality/Msg_84/PublishingImages/kindergarten1.png?RenditionID=14" style="BORDER:0px solid;" /><p>האקתון ראשון מסוגו בארץ לעיצוב חצר החלומות לגן הילדים יתקיים היום במרכז החדשנות החינוכית של עיריית ירושלים​</p>​הקרן לירושלים ועיריית ירושלים מוסרות את הכדור למגרש ההורים. בקונספט חדשני וראשון מסוגו בארץ, יתקיים היום מרתון יזמות תחרותי (האקתון) לפיתוח פתרונות יצירתיים ורעיונות חדשניים לשדרוג חצרות גני ילדים בירושלים. הפרסים לרעיונות הזוכים יגיעו לסך 260 אלף ₪; שישמשו לפיתוח, לעיצוב ולהקמה של חצר הגן החלומית. את התחרות מובילה מחלקת גני הילדים במנח"י בשיתוף "ביתא – המחנכים", מרכז למו"פ וחדשנות של מנהל החינוך. זאת לצד אנשי המקצוע של הקרן לירושלים.ההאקתון ייכנס גננות וגננים, הורים לילדי גן, אנשי מקצוע כגון אדריכלים ומעצבי מוצר, מומחים לגיל הרך וריפוי בעיסוק וכן מייקרים; אשר יתחלקו לקבוצות ויתכננו את חצר הגן האידיאלית שלהם. כל קבוצה תהיה מורכבת מחמישה משתתפים לפחות, מתחומים שונים, שייפתחו ביחד מודל דיגיטלי של חצר גן הילדים הטובה ביותר. זאת תוך התחשבות במספר קריטריונים שנקבעו מראש כגון מענה על צרכים פדגוגיים ומוטוריים, ישימות בטווח זמן סביר, חדשנות ואפשרות לשכפול המודל. היוזמה החדשנית החלה בזכות ניקי ניופילד, אמא ל-3 ילדים בעיר, שעלתה מדרום אפריקה לפני כחמש שנים והופתעה לראות את מצב החצרות בגני הילדים בעיר. "ילדים נמצאים כל כך הרבה שעות במסגרות החינוכיות ומבלים זמן רב גם בחצר", סיפרה והוסיפה כי ראתה "גנים שזקוקים לשיפור ושדרוג ולא הבנתי למה זה ככה". ניופילד החליטה לתרום לעניין את כספה ופנתה לקרן לירושלים בבקשה להוביל את הפרויקט. "אם נביא מורים והורים למרתון של חשיבה עם העירייה, ונשלב מימון פרטי וציבורי – אז הפתרון יכול להצליח ולשכפל את עצמו. אני מקווה שהחצר שתיבחר תהיה המודל של חצרות גני הילדים מעתה ואילך. זה יהיה עיצוב שישוכפל", הדגישה.ההאקתון ייארך תשע שעות ויתקיים במרכז איפכא - המרכז לחדשנות חינוכית של עיריית ירושלים בפסגת זאב. לרשות המשתתפים יעמדו שולחנות עם מחשבים ואינטרנט, מנטורים משלל תחומים שילוו אותם לאורך ההאקתון וגם אזור מנוחה מפנק למי שזקוק להירגע מהמרוץ. "מינהל החינוך בירושלים מוביל מהפכה חינוכית בעיר, במסגרתה אנשי חינוך ויזמים מציגים את חלומותיהם בנוגע לחינוך" סיפר אביב קינן, ראש מנח"י. "ואנחנו מאפשרים להם פלטפורמות שונות להגשמת החלומות. האקתון גני הילדים הוא עוד צעד בדרך שלנו להפוך את מסגרות החינוך לרלוונטיות, מצמצמות פערים וכאלה שאנשי חינוך שמחים ללמד בהם וילדים וילדות מתרגשים ללמוד בהן", הדגיש."המטרה היא שהרעיונות שיעלו בהאקתון ישמשו בעתיד כלים לשדרג עוד ועוד חצרות ילדים בעיר", הסביר ד"ר אודי שפיגל, מנהל תחום החינוך בקרן לירושלים. "היום מבינים שהחצר היא חלק לא פחות חשוב מהמבנה הפנימי של גן הילדים, והיא יכולה לשפר ולסייע במיומנויות חברתיות ומוטוריות. הרבה דברים מתרחשים בחצר הגן, וחצר שתיתן מענים נכונים יכולה לקדם את הילדים. הקרן לירושלים מודה לתורמת שאפשרה לצאת לפרויקט חדשני כזה, ולשיתוף הפעולה הפורה עם אגף הגנים בעיריית ירושלים וביתא מחנכים המובילים את תחום החדשנות הפדגוגית", סיכם.14/04/2018 21:00:00
העבודות לשדרוג אצטדיון טדי יוצאות לדרךhttps://www.jerusalem.muni.il/Municipality/Msg_84/Pages/TeddyStadium.aspxהעבודות לשדרוג אצטדיון טדי יוצאות לדרך<img alt="אצטדיון טדי" src="/RecreationandCulture/Sports/MunicipalSportsCenters/PublishingImages/TeddyStadium2.png?RenditionID=14" style="BORDER:0px solid;" /><p>קירוי האצטדיון יושלם במהלך שיהפוך אותו לאצטדיון המקורה הגדול בארץ, יותקנו מערכות הגברה מתקדמות, ישופצו חדרי ההלבשה, אזורי החימום ומנהרת השחקנים וישודרגו ספסלי הקבוצות.​</p>באמצעות חברת אריאל, החלה עיריית ירושלים בימים האחרונים בעבודות לשדרוג אצטדיון טדי. בסופן הוא יהפוך לאצטדיון המתקדם ביותר בארץ. בתחילת חודש מאי יחלו העבודות לקירוי היציע הדרומי, שישלים את קירוי כל האצטדיון. בנוסף, בשבועות האחרונים החלו עבודות להתקנת מערכות הגברה מתקדמות וחדשניות, שיושלמו עד למשחק גמר גביע המדינה שיתקיים בטדי. מערכות ההגברה הינן מתוצרת איכותית של חברת EV גרמניה, שיובאה והותאמה במיוחד לאצטדיון. הן כוללות מערכת רמקולים היקפית המורכבת מכ-108 רמקולים עוצמתיים לפיזור סאונד איכותי ושווה בכל האצטדיון - כמקובל באצטדיונים באירופה. מערכת מאיכות זו יובאה. מערכת באיכות זו ובהיקפים אלה מותקנת באצטדיון פתוח לראשונה בישראל, והיא קיימת גם במספר אצטדיונים מובילים בעולם כגון אצטדיון MARACANA בברזיל, אצטדיון SUWON בדרום קוריאה ואצטדיון FRANKEN בגרמניה.בנוסף מתבצעות עבודות לשיפוץ ולשדרוג חדרי ההלבשה, מנהרת השחקנים ואזורי החימום. כיסאות השחקנים בספסלי הקבוצות יוחלפו ויוחלפו בכיסאות חדישים. באופן כללי, האצטדיון כולל 32,000 מקומות ישיבה ועומד בסטנדרטים המקצועיים והספורטיביים הגבוהים ביותר. הוא יארח משחקים בינלאומיים ואת משחקי נבחרת ישראל בכדורגל.ראש העיר ירושלים, ניר ברקת, הסביר כי "הפכנו חזון למציאות. אצטדיון טדי המשודרג והגדול בארץ הפך לאצטדיון הלאומי של ישראל. אצטדיון טדי הוא חלק מרכזי מקריית ספורט בינלאומית שהקמנו בירושלים; המעמידה את בירת ישראל על מפת הספורט הבינלאומי ומביאה לירושלים תחרויות ומשחקים לאומיים. אלה מביאים לצמיחה כלכלית, תיירותית ותרבותית לתושבי העיר ולמדינה כולה". מנכ"ל חברת אריאל, ציון תורג'מן, אמר כי "אצטדיון טדי והיכל הפיס ארנה הפכו את ירושלים לבירת הספורט, המושכת אליה עשרות אירועים ומשחקים לאורך השנה. נמשיך להשקיע ולשדרג את המתקנים כדי לאפשר חוויית ספורט בינלאומית וכדי להביא לירושלים את האירועים ואת המשחקים הכי גדולים".​14/04/2018 21:00:00
יוסטון, יש לנו זוכה: נבחרת הרובוטיקה של סליגסברג לטקססhttps://www.jerusalem.muni.il/Municipality/Msg_84/Pages/SlicebergRobotics.aspxיוסטון, יש לנו זוכה: נבחרת הרובוטיקה של סליגסברג לטקסס<img alt=" נבחרת סליסברג" src="/Municipality/Msg_84/PublishingImages/SELISBERG1.jpg?RenditionID=14" style="BORDER:0px solid;" /><p>נבחרת הרובוטיקה של תיכון סליגסברג תייצג את ירושלים בתחרות העולמית ביוסטון, טקסס​</p>נבחרת הרובוטיקה של תיכון סליגסברג משכונת ארמון הנציב זכתה בפרס ה- Rookie All-Star בתחרות רובוטיקה ארצית בשם FRC (First Robotic Competition). התחרות התקיימה בהיכל מנורה מבטחים בשבוע שעבר. הפרס נקטף בזכות פעילותה החברתית של הנבחרת בקהילה ובשל חשיפת בתי ספר ותלמידים רבים לתחומי הרובוטיקה, המדע והטכנולוגיה. בשבוע הבא תטוס נבחרת הרובוטיקה של תיכון סליגסברג ליוסטון, טקסס; שם תהייה הראשונה לייצג את העיר ירושלים בתחרות הרובוטיקה ה- FRC העולמית, מול נבחרות תלמידים מכל העולם. נבחרת הרובוטיקה של סליגסברג, בהובלתו של רכז המגמה ארז נחמנזון, החלה לפעול בבית הספר בשנת הלימודים הנוכחית. זאת לאחר שגובשה ופותחה במשך ארבע שנים, וכבר הספיקה לזכות בפרסים Rookie seed ו Rookie All-Star. היא אף דורגה במקום הראשון מבין הקבוצות הירושלמיות. את הפרס האחרון השיגה הנבחרת לאחר שהעפילה לתחרות הגמר הארצית, בה התמודדה מול 45 נבחרות רובוטיקה מובילות מכל הארץ. מנהלת תיכון סליגסברג, הגב' גלית קמיניץ, ציינה כי "אנו מברכים על ההישג המשמעותי ומודים לעיריית ירושלים ולמנח"י על התמיכה והסיוע בהוצאת המשלחת. הודות לעשייתם היוצאת דופן של תלמידי מגמת רובוטיקה, בהובלתו של הרכז ארז נחמנזון - זכינו להיות בית הספר הראשון שמייצג את העיר בתחרות הרובוטיקה ה- FRC העולמית. התהליך שעברה הנבחרת מבטא את מהות בית הספר שלנו, המאפשר לתלמידים להגשים הישגים ויעדים בזכות מודל הניהול העצמי והדיאלוג המתקדם בין מורים לתלמידים" רכז מגמת רובוטיקה, ארז נחמנזון, אמר "אנחנו מודים לארגון PICO Kids הירושלמי, התומך בנו לאורך כל הדרך, למנטור אריק טומרקין ולבית הספר סליגסברג, על כך שהוא מאפשר ומעודד את התלמידים למצוינות חברתית ומקצועית - מה שמהווה בסיס להישג המרשים הזה".גם במנח"י מברכים על ההישג וציינו כי הם "גאים בבית הספר שמוביל למידה חדשנית ומשמעותית. נמשיך לפעול על מנת לאפשר למורים ולתלמידים הירושלמים ליזום בבתי הספר ולהוביל חינוך ירושלמי מצוין".​09/04/2018 21:00:00
ירושלמים זכו בתחרות מדענים ומפתחים צעירים של מוזיאון המדעhttps://www.jerusalem.muni.il/Municipality/Msg_84/Pages/ScienceMuseum.aspxירושלמים זכו בתחרות מדענים ומפתחים צעירים של מוזיאון המדע<img alt="מוזיאון המדע" src="/Municipality/Msg_84/PublishingImages/ScienceMuseum.jpeg?RenditionID=14" style="BORDER:0px solid;" /><p>חמישה זוכים מירושלים התברגו למקומות הראשונים בתחרות מדענים ומפתחים צעירים של מוזיאון המדע בירושלים​</p>מעל מחצית העבודות של תלמידי מערכת החינוך הירושלמית שעלו לשלב הגמר בתחרות המדענים והמפתחים הצעירים של המוזיאון זכו בפרסים. הזוכים ייצגו את ישראל בתחרויות עולמית.במקום ראשון זכה איתי עדן מהתיכון ליד האוניברסיטה (ליד"ה), תלמיד תכנית אלפא של מרכז מדעני העתיד, על עבודתו בנושא תיארוך פליאומגנטי של קיר לבני-בוץ בתל מגידו. במקום שני זכתה נעמי ברונר מהתיכון הישראלי למדעים ואומנויות על עבודתה בנושא קלאופטרה שינוי בתפיסת האישה המזרחית בעת החדשה. במקום שני זכה הלל שוחט מליד"ה, תלמיד תכנית אלפא של מרכז מדעני העתיד, על עבודתו בנושא פיתוח דיו מבוסס נחושת להדפסת אלקטרוניקה. במקום שלישי זכה מיכאל קינן מתיכון הימלפרב, תלמיד תכנית אלפא של מרכז מדעני העתיד, על עבודתו בנושא הקלדה עם חיזוי מילים לחולים משותקים. במקום שלישי זכה לב רז סיטון ממכללת אורט גבעת רם, על עבודתו בנושא השתקה של כרומוזום X בתאי גזע פלוריפוטנטיים. בפרס מיוחד ע"ש נועם כנפו זכה יהל כספי מהתיכון הישראלי למדעים ואומנויות, על עבודתו בנושא הטרמה תחבירית והמבנה הסביל בעברית ישראלית.בצל"שים זכו אבישי אלה מהתיכון הישראלי למדעים ואומנויות, על עבודתו בנושא דאו בתקופת 'המלחמות הלוחמות' – התועלת שבחוסר התועלת; שחרית פילזר מהרטמן בנות, תלמידת תכנית אלפא של מרכז מדעני העתיד, על עבודתה באפיון חריגות בתפקוד מנגנונים מוחיים בבסיס תסמונת קדם וסתית; ואליעזר פיקאר ממכללת אורט גבעת רם, על עבודתו בנושא משפט החסם התחתון עבור פאונים סימפליציאליים. בנוסף, עלו לשלב הגמר עבודות של שמונה תלמידים נוספים ממערכת החינוך הירושלמית דניאל סלומון, תומר בן שמעון, יעל בן שלום ואיתמר דוד מהתיכון הישראלי למדעים ואומנויות; יונתן שוקרון מליד"ה, עילי לסלו מאור תורה בנים ונגה גולדשטיין מפלך.טקס ההכרזה על הזוכים התקיים בכנסת במעמד שר המדע, מר אופיר אקוניס; ויו"ר ועדת המדע והטכנולוגיה, חה"כ אורי מקלב.איתי עדן ונעמי ברונר ייצגו את ישראל בתחרות מדענים ומפתחים צעירים של האיחוד האירופי. הלל שוחט ולב רז סיטון ייצגו את ישראל בתחרות אינטל אייסף בארה"ב. מיכאל קינן ושחרית פילזר ישתתפו במחנה מדעי באירוח ממשלת גרמניה ויהל כספי ישתתף בפורום שוויצרי לכישרונות.מחקר המעודד מצוינות במדע ובטכנולוגיה השנה מציינת תחרות מדענים ומפתחים צעירים בישראל 21 שנה לקיומה. התחרות התקיימה כחלק מאירועי השבוע הלאומי למדע, ומתחרים בה פרויקטים מחקריים והנדסיים של תלמידי תיכון מכל הארץ. התחרות מהווה חלק מתוכניות המחקר והפיתוח של האיחוד האירופי לעידוד שיתוף הפעולה בין מדענים צעירים באירופה ושל התחרות הבינלאומית למדענים צעירים בארה"ב בחסות אינטל. התחרות מוזנת מ"למידה מבוססת פרויקטים", מפתחת את החשיבה היצירתית ומעודדת מצוינות בתחומי המדע והטכנולוגיה.התחרות מנוהלת ע"י מוזיאון המדע ע"ש בלומפילד ירושלים ומתקיימת בתמיכת מינהל טכנולוגיה תקשוב ומערכות מידע במשרד החינוך, משפחת גורן – מונטי – פרארי באמצעות הקרן לירושלים, האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים וחברת אינטל.57 תלמידים מרחבי הארץ השתתפו בתחרות מדענים ומפתחים צעירים 2018 והציגו 40 פרויקטים מדעיים שעלו לגמר התחרות. בין הפרויקטים הבולטים משקפיים עם עוצמת עדשה ניתנת לשינוי, מערכת אופטית לזיהוי מחלות עיניים, טיהור שפכים, מערכת ביתית לניטור ולטיפול בהפרעות שינה, זיהוי רמות סוכר בדם באמצעות נשיפה, טיפול חדשני באוסטאופורוזיס ועוד.התחרות פונה לתלמידי תיכון בכיתות י'- י"ב מכל הארץ, הנמצאים בשלבי ביצוע וכתיבה של עבודות מחקר ופרויקטים טכנולוגיים מעולים בהיקף של חמש יחידות לימוד בתחומי פיזיקה, כימיה, מתמטיקה, מדעי החיים והסביבה, טכנולוגיה והנדסה, מדעי המחשב, היסטוריה ומדעי החברה או תחומים משולבים.קרדיט לתמונות אבי חיון​07/04/2018 21:00:00

 

 

ארנונה ארנונה <a href="/SiteCollectionImages/Icons/PopularInformation/arnona_s.png">arnona_s.png</a>הודעה על עזיבת נכס<a href="https://jeronlineformsgen.jerusalem.muni.il/LeaveAsset/Default.aspx" target="_blank">הודעה על עזיבת נכס</a>הסדרי תשלומים<a href="/Residents/MunicipalityServices/PropertyTax/Pages/Payment.aspx">הסדרי תשלומים</a>בקשה להנחה מטעמי הכנסה<a href="/Municipality/Notebook304/OnlineForms/Pages/IncomeDiscount.aspx" target="_blank">בקשה להנחה מטעמי הכנסה</a>
קידום עסקים קידום עסקים מעקב תיק עסק/שלט<a href="/Business/BusinessPermits/Pages/TikEsek.aspx" target="_blank">מעקב תיק עסק/שלט</a>בקשה לפתיחת עסק חדש<a href="/Business/BusinessPermits/Pages/BnewF.aspx" target="_blank">בקשה לפתיחת עסק חדש</a>בקשות לעסק קיים <a href="/Business/Pages/existing_business.aspx" target="_blank">בקשות לעסק קיים </a>
חנייהחנייה<a href="/SiteCollectionImages/Icons/PopularInformation/ParkingReports_s.png">ParkingReports_s.png</a>טופס בקשה להשפט<a href="/Municipality/Notebook304/Pages/RequestToBeJudged.aspx" target="_blank">טופס בקשה להשפט</a>טופס הסבה לדוח חניה<a href="/Municipality/Notebook304/Pages/Retraining2.aspx" target="_blank">טופס הסבה לדוח חניה</a>טופס לברור/ערעור דו''ח חנייה <a href="/Municipality/Notebook304/Pages/Section21738.aspx" target="_blank">טופס לברור/ערעור דו''ח חנייה </a>
תכנון בנייה וסביבהתכנון בנייה וסביבה<a href="/SiteCollectionImages/Icons/PopularInformation/build_s.png">build_s.png</a>תיק רישוי בניה<a href="/Residents/PlanningandBuilding/BuildingLicenses/licensingPortfolio/Pages/default.aspx" target="_blank">תיק רישוי בניה</a>חבות היטל השבחה<a href="/Residents/PlanningandBuilding/ImprovementTax/Pages/Portfolio.aspx" target="_blank">חבות היטל השבחה</a>מידע תכנית בניין עיר<a href="/Residents/PlanningandBuilding/CityPlanning/FileOpening/Pages/Taba.aspx" target="_blank">מידע תכנית בניין עיר</a>
בריאות הציבורבריאות הציבור<a href="/SiteCollectionImages/Icons/PopularInformation/Pharmacy_s.png">Pharmacy_s.png</a>תורנויות בתי מרקחת<a href="/Residents/CommunityAffairs/HealthandHumanServices/Pages/ToranutBateiMerkachat.aspx">תורנויות בתי מרקחת</a>טיפות חלב<a href="/Residents/CommunityAffairs/Early_Childhood/site245/Pages/default.aspx">טיפות חלב</a>השירות הוטרינרי<a href="/Residents/CommunityAffairs/HealthandHumanServices/VetrinarianServices/Pages/Default.aspx" target="_blank">השירות הוטרינרי</a>

 

 

אמא! כללי המשחק בידיים שלךאמא! כללי המשחק בידיים שלךhttps://www.jerusalem.muni.il/Residents/CommunityAffairs/Early_Childhood/Neighborhoods/Pages/אמא!-כללי-המשחק-בידיים-שלך.aspx23/06/2018 21:00:0024/06/2018 10:00:00
מפגשי שעת קשרמפגשי שעת קשרhttps://www.jerusalem.muni.il/Residents/CommunityAffairs/Early_Childhood/Neighborhoods/Pages/shatKesher.aspx23/06/2018 21:00:0031/12/1969 18:00:00ללא תאריך
שבוע ספורט ומים בגן הפעמון לכל המשפחהשבוע ספורט ומים בגן הפעמון לכל המשפחהhttps://www.jerusalem.muni.il/RecreationandCulture/Sports/SportMSG/Pages/Sports_water.aspx23/06/2018 21:00:0031/12/1969 22:00:00ללא תאריך
הצעות להיכלל במאגר מתכננים למתן שירותי תכנון באגף תכנון עירהצעות להיכלל במאגר מתכננים למתן שירותי תכנון באגף תכנון עירhttps://www.jerusalem.muni.il/Municipality/kol/Pages/TichnunEir.aspx23/06/2018 21:00:0031/12/1969 22:00:00ללא תאריך
קבלת קהל במחלקת ההנחות בארנונה ומזרח העיר ביוליקבלת קהל במחלקת ההנחות בארנונה ומזרח העיר ביוליhttps://www.jerusalem.muni.il/Residents/MunicipalityServices/PropertyTax/Pages/Discounts_municipal_taxes.aspx23/06/2018 21:00:0031/12/1969 22:00:00ללא תאריך
סטריטבול 2018סטריטבול 2018https://www.jerusalem.muni.il/RecreationandCulture/tarbutuopnay/Pages/stritbol_2018.aspx20/06/2018 21:00:0031/12/1969 22:00:00תצוגת תאריך<a href="https://wwwapp.jerusalem.muni.il/Tournaments/Pages/default.aspx"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/ichtm.gif" />default.aspx</a>