מסכמים שנת בנייה: גידול בהיתרי תמ"א 38 ב-2016 – עיריית ירושלים

מסכמים שנת בנייה: גידול בהיתרי תמ"א 38 ב-2016

הצלחה למהפכת רישוי הבנייה המקוון – הליך הכנת המלצה לבקשה להיתר התקצר, ניתנו יותר היתרי בנייה במסגרת תמ"א 38, קוצרו לוחות הזמנים להכנת שומה בתיקי רישוי וחל גידול של כ-30% בביקורי מפקחים באתרי בנייה​

תצוגת תאריך

27/02/2017

31/12/1969 18:00

סיכום שנה

תמונה1

הצלחה למהפכת רישוי הבנייה המקוון – הליך הכנת המלצה לבקשה להיתר התקצר, ניתנו יותר היתרי בנייה במסגרת תמ"א 38, קוצרו לוחות הזמנים להכנת שומה בתיקי רישוי וחל גידול של כ-30% בביקורי מפקחים באתרי בנייה

אגף רישוי ופיקוח בעיריית ירושלים ממשיך להתייעל ולקצר את זמני הטיפול בבקשות בנייה, היתרי בנייה, אכיפת בנייה לא חוקית ופיקוח על אתרי הבנייה. האגף לרישוי ופיקוח על הבנייה המשיך לבצע תהליכי רישוי ובנייה מהירים ויעילים לרווחת תושבי ירושלים.

שיפור במתן השירות לתושב במחלקת הרישוי:

במסגרת פרויקט "רישוי מקוון" השלימה מחלקת הרישוי שנה מלאה ראשונה של עבודה עם המערכת המקוונת להגשת בקשות להיתר בניה. המערכת פועלת ללא תקלות, ומאפשרת למתכננים וליזמים זמינות ונגישות 24 שעות ביממה. היא חוסכת זמן עבודה יקר משום שאין צורך להגיע למשרדי העירייה לצורך הגשת הבקשות. בכוונת האגף להמשיך ולפתח את המערכת בשנה הקרובה גם לשלבים נוספים בתהליך הרישוי.
 
נמשך המאמץ לקיצור וייעול ההליכים, תוך הסתייעות בכלי מעקב ובקרה שוטפים. בזכות צעדים אלה ממוצע הימים להכנת המלצה ירד ל- 17 ימים בשנת 2016, לעומת 19 ימים בשנת 2015.
 
בשנת 2016 ניתנו 1,293 היתר בנייה, מתוכם 26 היתרי בנייה במסגרת תמ"א 38 – הכמות הגדולה ביותר עד כה (לעומת 16 היתרים שניתנו בשנת 2015).
 
נמשכת סריקת כל מסמכי תיקי רישוי בנייה. הסריקה כוללת את כל התיקים וההיתרים הקיימים והשמורים בגנזך ההיסטורי. כבר כיום כל חומרי הרישוי בבקשות חדשות נסרקים באופן שוטף, ובמקביל מתבצעת סריקת התיקים הישנים שבגנזך. באגף מקווים להשלים את הפרויקט עד לסוף השנה. חשוב להדגיש כי כל תושב יכול לעיין במסמכים באמצעות אתר העירייה ללא צורך הגעה לארכיבי העירייה – ככלי המשקף שקיפות ושיפור שירות לציבור.

שיפור השירות לתושב במחלקה למידע תכנוני:

במהלך שנת 2016 ניתנו כ- 1,700 תיקי מידע וקווי בניין - המספר הגבוה ביותר בשנים האחרונות. בנוסף, המחלקה העניקה שירות למעלה מ- 11,000 פניות בקבלת קהל.

שיפור בממדי הזמן במחלקה להיטל השבחה:

המחלקה להיטלי השבחה הגיעה להישג מרשים בכל הקשור לקיצור לוחות הזמנים להכנת שומה בתיקי רישוי. למעלה מ- 70% מהשומות שהכינה המחלקה ניתנו במסגרת התקן שהוגדר, והממוצע עומד על 44 יום ממועד אישור הוועדה - לעומת תקופה ארוכה יותר בעבר.
 
 
סיכום שנה

פעילות המחלקה למבנים מסוכנים:

בשנת 2016 המחלקה למבנים מסוכנים איתרה וטיפלה ב- 150 מרפסות אשר נבנו באופן לא תקני והיוו סכנה בטיחותית. 

המחלקה ליוותה את הליך שיקום הבניין שנפגע בפיצוץ הגז ברחוב שבתאי הנגבי 65 בשכונות גילה. פעולות השיקום כללו הסרת הסכנה ופיקוח הנדסי, אשר הושלמו ובעקבותיהם הוסר צו הסכנה בסוף השנה. יש לציין כי דיירי הבניין יוכלו לשוב בקרוב לבתיהם והחלו במשותף עם הקבלן המבצע בעיצוב עבודות הפנים, כל אחד לפי טעמו (צבע, סניטציה וכדומה). אכלוס הדירות צפוי להסתיים עד לחג הפסח הקרוב.
 

השלמת איוש כלל התקנים במחלקה לפיקוח על הבנייה ושיפור השירות:

הוכנו 2,600 כתבי אישום אשר הועברו לתביעה העירונית, מתוכם הוגשו לבית המשפט 2,000 כתבי אישום. מדובר בכמות גדולה פי שלוש לעומת שנת 2015. 

בוצעו 130 צווי הריסה - הנתון הגבוה ביותר בעשור האחרון (מתוכם 74 צווים במזרח העיר). בין הצווים שבוצעו נכללו עבירות גדולות, מבנים מאוכלסים ובנייה על שטחים ציבוריים. 

בוצעו למעלה מ – 17,000 ביקורים באתרי בנייה שונים, מה שמהווה גידול של כ-30% ביחס לשנים האחרונות ומשקף את המאמץ להגברת הנוכחות בשטח והקשר עם הציבור.
 
החל פרויקט הטמעת ואכיפת גידור דקורטיבי באתרי בנייה במטרה לשפר את חזות המרחב הציבורי. לדוגמא: בניין הכנסת הישנה, בניין ג'נרי 2, מתחם שנלר, מוזיאון הסובלנות, מרכז אומנויות, הספריה הלאומית, תמ"א 38, דרך בית לחם ועוד.
 
החל פרויקט חדש לקידום הטיפול במבנים נטושים אשר הפכו למפגעים כמו מלון פנינת דן, מבנה בדרך חברון 70 ומבנה ברחוב המוסכים 4.


אגף הרישוי והפיקוח ממשיך להציב לעצמו השגת יעדים נוספים בשנת 2017, כגון המשך פיתוח תהליכים מקוונים למען התושבים ואנשי המקצוע ושמירה על רמת תפוקות גבוהות.

אופיר מאי, מנהל אגף הרישוי והפיקוח על הבנייה, ציין כי "אגף הרישוי והפיקוח עוסק בקשת רחבה של נושאים ונמצא בקשר הדוק עם הציבור. אחד מהיעדים המרכזיים של האגף הוא חתירה מתמדת לשיפור השירות לתושב וקיצור הליכים בירוקרטיים. זאת מתוך תפיסה ששמה את התושב במרכז, תוך תשומת לב אישית ושקיפות המידע. כחלק מכך אנו מקדמים שימוש בהליכים מקוונים. שנת 2016 הייתה שנה מוצלחת מאוד לאגף, הודות למאמץ הגדול של עובדי ומנהלי האגף ותמיכת הנהלת העירייה, ואנו שואפים להמשיך במגמה זו גם ב-2017".​


חזור