שילמתם את החלק שלכם בארנונה? כבר לא צריך לדאוג – עיריית ירושלים

שילמתם את החלק שלכם בארנונה? כבר לא צריך לדאוג

​ביוזמתו של ראש העיר ברקת יופסקו הליכי אכיפה כנגד סטודנטים ששילמו את חלקם בארנונה בדירת שותפים: "זה סוף לביורוקרטיה. לא אאפשר יותר מצב בו סטודנט ששילם יהיה ערב לחובות של שותפיו לדירה"

ללא תאריך

22/06/2017

31/12/1969 18:00

תמונה1

​ראש העיר ירושלים, ניר ברקת, יזם מהלך לשינוי הטיפול בגביית הארנונה בדירות סטודנטים שותפים בעיר, באופן שימנע את הפגיעה בסטודנטים ששילמו את חלקם בארנונה. היוזמה המשותפת שהבשילה לכדי הנחייתו של ראש העיר בנושא גובשה בשיתוף אגודות הסטודנטים בעיר ובהובלת אגודת הסטודנטים באוניברסיטה העברית ובשיתוף רשות הצעירים. היא תשנה את אופן הטיפול בדירות שותפים כך שתשלום הארנונה יהיה אישי לכל דייר.

כיום, תשלום הארנונה היה משותף לכל הדיירים, בעוד האכיפה על אי תשלום חלקי נעשתה באופן קולקטיבי על כל דיירי הדירה. בהתאם למהלך החדש, תשלום הארנונה יהיה אישי לכל דייר בדירת שותפים כך שלא תתקיים עוד תלות כלכלית בתשלומים משותפים. כלומר, סטודנטים אשר ישלמו את חלקם היחסי לא יחששו עוד מעיקול חשבון הבנק או מהלכי אכיפה אחרים כמו בעבר.

המנגנון החדש עתיד להיכנס לתוקף בעוד כשנה, לאחר הטמעת מערכות חדשות לגבייה. עד למעבר למתכונת החדשה, כדי להתמודד עם התופעה בשנה הקרובה, נעמיד מוקד פניות ייעודי לבעיית עיקולי הארנונה בדירות שותפים, שידע לתת מענה לסטודנטים ששילמו את חלקם היחסי אבל קיבלו התראה לעיקול או שחשבונם כבר עוקל.

ראש העיר, ניר ברקת, הדגיש כי "זהו סוף לביורוקרטיה. לא אאפשר יותר מצב בו סטודנט ששילם יהיה ערב לחובות של שותפיו לדירה. מי ששילם את הארנונה לא יצטרך לחשוש מהליכי אכיפה. אנו פועלים כל העת לקצר את הביורוקרטיה, ולהקל על הצעירים והסטודנטים בעיר - וכך נמשיך"

שלומי יחיאב יו"ר אגודת הסטודנטים באוניברסיטה העברית, מסר כי "מדובר במהפכה! נגמר עידן העיקולים לסטודנטים ששילמו את חלקם בחוב הארנונה, והחל משנה הבאה גם ייפסקו כל ההתחשבנויות בין הסטודנטים. אנחנו מודים לכל הגורמים המעורבים בעיריית ירושלים, ובראשם ראש העיר - על ההקשבה לקולם של הסטודנטים, על הובלת השינוי החשוב ועל שיתוף הפעולה הפורה. זאת על אף כל האתגרים הביורוקרטים הרבים!".

למהלך החדש שותפים רשות הצעירים, מרכז הצעירים, מחזיק תיק הצעירים חנן רובין ואגודות הסטודנטים.

אנו קוראים לכל הסטודנטים ששילמו את חלקם לפנות למוקד כדי להסדיר את הנושא, ולכל מי שטרם הסדיר את חובו לעשות זאת במהרה.

מדריך תשלומי הארנונה המלא לסטודנט (כולל מדריך להנחות) באתר אגודת הסטודנטים של האוניברסיטה העברית: https://goo.gl/ge5agG

הכתובת הייעודית לפניות הסטודנטים : starnona@jerusalem.muni.il


חזור