הודעות מטעם מחלקת מכרזים – עיריית ירושלים

הודעות מטעם מחלקת מכרזים

הודעות מטעם מחלקת מכרזים בנוגע למכרזים: מכרז מס' 11/18 קב"ט אזורי למוסדות חינוך וקהילה, מכרז 190/18 ראש צוות עבודות במערכות המנהרות והשילוט, מכרז 262/18 מנהל/ת לשכת מנכ"ל וממונה על פרויקטים מיוחדים, מכרז 167/17 מנהל/ת ספריית מוזיקה, מכרז 185/18 מפקח בניין והריסת מבנים, מכרז 200/18 סייע/ת פדגוגי/ת.

תצוגת תאריך

04/02/2019

31/12/1969 18:00

נגישות :

לפרטים נוספים :

תמונה1

הודעה על הארכת מועד הגשת מרכז 11/18

מכרז מס' 11/18 קב"ט אזורי למוסדות חינוך וקהילה – מועד אחרון להגשת מועמדות הוארך עד ליום שני 18.2.19 בשעה 12:00.

הודעה על תיקון מכרז 190/18

מכרז 190/18 ראש צוות עבודות במערכות המנהרות והשילוט, בקרת כניסות וחניוני חנה וסע, מכרז פנים – חוץ ולא פנים.

הודעה על מכרז 262/18

מכרז 262/18 מנהל/ת לשכת מנכ"ל וממונה על פרויקטים מיוחדים, נוסח תיאור התפקיד המחייב הינו הנוסח המופיע באתר.

הודעה על ביטול מכרז 167/17

מכרז 167/17 מנהל/ת ספריית מוזיקה בוטל

הודעה על ביטול מכרז 185/18

מכרז 185/18 מפקח בניין והריסת מבנים – מבוטל

הודעה על מכרז 200/18

מכרז 200/18 סייע/ת פדגוגי/ת – ישנן 6 משרות באחוזי משרה משתנים.


חזור