הודעה על תיקון מכרזים – עיריית ירושלים

הודעה על תיקון מכרזים

במכרזים 58/16, 61/16, 62/16, 63/16, 115/16 ,120/16, 122/16 יש תיקון בדרישה המתייחסת לניסיון, הדרישה הינה:

ניסיון של חמש שנים לפחות בהוראה בחינוך היסודי ו/או בחינוך העל יסודי (כיתות א'-יב' ועד בכלל) בארץ, בהיקף המזכה בוותק בהוראה.

תצוגת תאריך

21/06/2017

31/12/1969 18:00

תמונה1


חזור