קרן המלגות העירונית לסטודנטים של עיריית ירושלים – עיריית ירושלים

קרן המלגות העירונית לסטודנטים של עיריית ירושלים

עיריית ירושלים, בשיתוף מפעל הפיס, השיקה לקראת שנת הלימודים התשע"ח את קרן המלגות העירונית במסגרתה יחולקו לסטודנטים מלגות על סך 10,000 ש"ח תמורת 140 שעות * תרומה לקהילה במהלך שנת הלימודים.

תצוגת תאריך

27/09/2017

01/01/1970 00:00

נגישות :

לפרטים נוספים :

תמונה1

סטודנטים, בואו לקבל מלגות על סך 10,000 ש"ח מקרן המלגות העירונית של עיריית ירושלים:

עיריית ירושלים, בשיתוף מפעל הפיס, השיקה לקראת שנת הלימודים התשע"ח את קרן המלגות העירונית במסגרתה יחולקו לסטודנטים מלגות על סך 10,000 ש"ח תמורת 140 שעות, תרומה לקהילה במהלך שנת הלימודים.

על מנת להגדיל את ההיצע המסלולים והתכניות למעורבות קהילתית עבור הסטודנטים, קיימות מספר תכניות המבקשות מספר גדול יותר של שעות במסגרת המלגה. פרטים נוספים אודות המסלול עבור כל תכנית ניתן לקבל באמצעות אנשי הקשר המפורטים.

ועדת המלגות העירונית בחרה בארגונים הבאים במסגרתם סטודנטים יכולים לבצע תרומה לקהילה במגוון תוכניות. ניתן לפנות לאיש הקשר בכל ארגון ולקבל פרטים נוספים אודות התכנית המוצעת ותהליך המיון. תינתן עדיפות לסטודנטים בוגרי תיכונים בירושלים.

הארגונים שבמסגרתם יהיה ניתן לבצע את שעות התרומה לקהילה יפורסמו בתחילת יולי

לשאלות נוספות אודות תהליך המלגות ניתן לפנות ל:

מידע'לה – בטלפון 026232224 או במייל maydale@young-jerusalem.org.il


חזור