סוף לשקר הפליטים: תוכנית ברקת לסילוק אונר"א-עיריית ירושלים

סוף לשקר הפליטים: תוכנית ברקת לסילוק אונר"א

ראש העיר, ניר ברקת, חשף תוכנית שגיבש לסילוק אונר"א ולחיסול בעיית הפליטים בירושלים: "החלטת הממשל האמריקאי יוצרת חלון הזדמנויות להחליף את שירותי אונר"א בשירותי העירייה – נשים סוף לשקר הפליטים הפלשתיני ולניסיון ליצור ריבונות בתוך ריבונות".
 ​

ללא תאריך

07/10/2018

31/12/1969 22:00

נגישות :

לפרטים נוספים :

תמונה1

​ראש העיר ירושלים, ניר ברקת, חשף הערב לאחרונה תוכנית פעולה מפורטת שגיבש לסילוק ארגון אונר"א מירושלים ולהחלפת השירותים הניתנים על ידו בשירותי העירייה. הארגון אחראי מאז 1965 על כ-20,000 פליטים המתגוררים במחנה הפליטים שועפאט, הנושאים גם בתעודת זהות ישראלית וזכאים במקביל לשירותי ביטוח לאומי, חינוך ובריאות של מדינת ישראל ועיריית ירושלים - בהיותם תושבי ירושלים. כמו כן, מפעיל הארגון מספר בתי ספר ומרפאות בכמה שכונות במזרח העיר, הפועלים ללא כל רישיון ישראלי.

מיד עם החלטת הממשל האמריקאי לקצץ את הסיוע לאונר"א, הקים ברקת צוות מומחים מיוחד שבחן את הפעילות של אונר"א בירושלים וגיבש תכנית פעולה מפורטת לסילוק הארגון מהעיר והחלפת שירותיו בשירותי העירייה. החלטת ברקת נועדה לפוצץ את השקר של "בעיית הפליטים הפלסטינים", המהווה חלק ממנגנון תעמולה של הרשות הפלשתינית  בחסות האו"ם ובעידודו - שמטרתו חיסולה של ישראל ע"י הנצחת מעמד הפליטות ודרישה מתמדת ל"זכות שיבה" לישראל. ביצוע התוכנית יתואם עם גורמי הממשלה השונים.

ברקת ציין כי "החלטת הממשל האמריקאי יוצרת חלון הזדמנויות לטיפול מיידי ונחוש בכוונות הפלסטינים להנציח את 'בעיית הפליטים' בירושלים. בירושלים אין פליטים ולא יהיו פליטים, אלא רק תושבים - והם יקבלו את כל השירותים מעיריית ירושלים כמו כל תושב אחר, יהודי או ערבי. לא ניתן לשקר הפליטים ליצור ריבונות בתוך ריבונות. כדי לעצור את התהליך המסוכן הזה גיבשתי תכנית פעולה מפורטת: כל תושב ירושלמי שנתמך ע"י אונר"א יקבל את כל השירותים מהעירייה - כולל חינוך, רווחה, בריאות וניקיון. לא ניתן להפוך תושבי ירושלים לפליטים פלסטינים כדי לשרת אסטרטגיה מסוכנת להשמדת ישראל, ולא נאפשר יותר לדחוק את התושבים לזרועות הפליטות, הטרור וההסתה".

עיקרי תכנית ברקת לסילוק אונר"א מירושלים:

 בתחום החינוך - במוסדות של אונר"א לומדים כיום כ-1,800 תלמידים בשבעה בתי ספר, הפועלים ללא רישיון משרד החינוך ומהווים מוקד מרכזי להסתה לטרור ולאלימות. תושבי מ"פ שועפאט אף מעלים בשנים האחרונות טענות קשות על רמת החינוך הירודה בבתי הספר של אונר"א, וקוראים בגלוי לעבור לבתי ספר של עיריית ירושלים. במסגרת התוכנית שגיבש ברקת תפעל העירייה להוצאת  צווי סגירה לכל בתי הספר של אונר"א בירושלים עד סוף שנת הלימודים הנוכחית. כלל התלמידים ייקלטו במוסדות של העירייה החל משנת הלימודים הבאה. כמו כן, תקדם העירייה הפקעה או השכרה של כלל מבני החינוך של אונר"א ותסב אותם בהמשך למבנים עירוניים. 
במקביל, תפעל העירייה להקמת קריית חינוך ומתן שירותים עירוניים על שטח של כ-11 דונם בסמוך למחנה הפליטים, שיספקו שירותים עירוניים טובים ואיכותיים יותר לתושבים מאלה של אונר"א. 
 בתחום הבריאות - מרפאות אונר"א בעיר העתיקה ובמחנה הפליטים שועפאט פועלות ללא רישיון משרד הבריאות, והלכה למעשה אינן חוקיות. במסגרת תוכנית ברקת, תפעל העירייה להוצאת צווי סגירה למרכזים הרפואיים של אונר"א ע"י משרד הבריאות, ותקלוט את התושבים בטיפות החלב העירוניות בסביבה הקרובה. כמו כן, תפעל העירייה מול משרד הבריאות לקליטת המטופלים בקופות החולים בסביבה הקרובה. במקביל יקודם תהליך הפקעה או שכירות של מבני המרפאות של אונר"א, ויינתנו שירותי בריאות הציבור בקריית השירותים שתוקם בסמוך למ"פ שועפאט.

בתחום הרווחה - קיימים כיום במחנה הפליטים שועפאט ובכפר עקב מרכזי ספורט, נשים וילדים נזקקים והכשרה מקצועית. במסגרת תוכנית ברקת יישארו המסגרות הקיימות על כנן במטרה להעבירן מידי אונר"א לידי שירותי הרווחה והתעסוקה של עיריית ירושלים. במקביל, תקצה העירייה מבנים ייעודיים לשירותי הרווחה והתעסוקה של העירייה, לצד המינהל הקהילתי, בתוך קריית השירותים שתוקם בסמוך למ"פ שועפאט.
 

בתחום התברואה והתשתיות -  פינוי האשפה ותשתיות הביוב והניקוז נמצאים כיום באחריות אונר"א, ותושבי המחנה מתלוננים מזה שנים על שירותי הניקיון הירודים של אונר"א ועל העובדה שהם אינם מתחזקים כראוי את תשתיות הביוב והניקוז המיושנות. כמו כן, אונר"א מקבל אספת מים שוטפת מהגיחון - זאת מבלי לשלם עשרות שנים על כך. במסגרת תוכנית ברקת, תעבור האחריות על תחומים אלו לעירייה: תשתיות איסוף אשפה מתקדמות יוצבו ברחבי המחנה וכלים מתקדמים ועובדי ניקיון יוקצו באמצעות קבלן פרטי.  טיפול בתשתיות המים, הביוב והניקוז הישנות יבוצע באופן שוטף ע"י חברת הגיחון.
 
באשר לגופי המטה של אונר"א בגבעת התחמושת - העירייה תפעל לכך שהדרג המדיני יממש את סמכותו מכוח ההסכמים ההיסטוריים בין מדינת ישראל לאונר"א - להוצאת אונר"א מתחומה הריבוני של ישראל ולהפקעת השטח שיפונה לצורכי ציבור. כנגד משרדי ה"וועדה העממית" וההנהלה של מחנה הפליטים שועפאט - תפעל העירייה להוצאת צווי סגירה בהיותם התארגנות בלתי חוקית הפועלת לקידום הסתה וטרור.


חזור