צהרונים, חינוך בירושלים - עיריית ירושלים

מהפכה בצהרונים בירושלים

​​בעקבות החלטת הממשלה על תוכנית לאומית לפיקוח על הפעלת צהרונים, ירושלים תקבל את המימון הגבוה ביותר במסגרת התוכנית הרחבה.

תצוגת תאריך

17/08/2017

31/12/1969 18:00

נגישות :

 

לפרטים נוספים :

תמונה1

 

במסגרת החלטת הממשלה החדשה, צוות עירוני מוביל את המהלך בשיתוף פעולה בין מנח"י, משרד החינוך וועד ההורים. 

 
התוכנית, שעלותה נאמדת בכחצי מיליארד ₪, תוביל לעלייה במספר הצהרונים בעיר – מ-700 בשנת הלימודים תשע"ז ל-2,500 כבר בשנת הלימודים תשע"ח.

 
תוכנית הצהרונים תפעל מגיל שלוש ועד לילדי כיתה ב' (כולל). ניתן יהיה לפתוח צהרון בכל מוסד לימודי ובתנאי שיירשמו אליו 25 ילדים לפחות. כמו כן, הצהרונים יפעלו בגני 
הילדים החרדיים המוגדרים "מוכרים שאינם רשמיים", בגני הפטור ובגני הילדים ובבתי הספר במזרח העיר.

 
עלות הצהרון להורים תהיה עד 335 ₪ לחודש בלבד. בכך נרשמת הוזלה משמעותית במחירים, תוך שמירה על מסגרת הפעילות המורחבת עם תוספת תקציבית לתגבור כוח האדם, לחוגים, להעשרה ועוד.

 
ניר ברקת, ראש העיר ירושלים ומחזיק תיק החינוך, הדגיש כי "ציבור ההורים העובדים משווע לפתרונות איכותיים. אני שמח על כך שאנחנו מרחיבים את המענה שאנחנו נותנים למשפחות הצעירות. ילדי ירושלים ייהנו ממסגרות המשך מעשירות, וההורים מביטחון בכך שהם נמצאים בידיים טובות ומקצועיות. אני מברך את משרד החינוך ואת ארגון ההורים למערכת החינוך בירושלים על שיתוף הפעולה המוצלח"

 

 
 
חזור