בשורות לתלמידים: ממ"ד חדש בגבעה הצרפתית וחט"ב ברמות - עיריית ירושלים

בשורות לתלמידים: ממ"ד חדש בגבעה הצרפתית וחט"ב ברמות

​ראש העיר ברקת על פתיחת הממ"ד וחטיבת הביניים הממלכתית והחדשנית: "אנחנו קשובים להורים, נענים לביקושים העולים מהשטח ומשתמשים במודלים ייחודים במערכת החינוך"

ללא תאריך

18/01/2018

31/12/1969 22:00

נגישות :

לפרטים נוספים :

תמונה1

​ראש העיר ירושלים ומחזיק תיק החינוך, ניר ברקת, יצא בבשורה חדשה לחינוך הפלורליסטי בצפון ירושלים: פתיחת שני בתי ספר חדשים בעיר -  בי"ס ממ"ד חדש בגבעה הצרפתית וחטיבת ביניים במודל חדשנות ברמות.


לראשונה מזה שנים, לאחר סגירתו של בית הספר "פרדס", נפתח בי"ס ממ"ד חדש בגבעה הצרפתית ברח' בר כוכבא. בשלב הראשוני ייפתחו כיתות בשכבה, והוא יגדל כבית ספר צומח. פתיחת בית הספר מהווה מענה לצורך שהועלה על ידי תושבי שכונת הגבעה הצרפתית, ולאחר תהליך שיתוף ציבור ממושך שבדק היתכנות מספרית לקיום בית ספר בשכונה.

ההחלטה על פתיחת בית הספר התקבלה בשיתוף פעולה מלא בין הורי הגבעה הצרפתית, המינהל הקהילתי בגבעה הצרפתית והעירייה, ובסיוע חברי מועצת העיר חגית משה, משה לאון ודב קלמנוביץ. בית הספר יפעל כמוסד חינוכי-קהילתי ברוח "תורה ועבודה". תפיסת העולם שלו תהיה מבוססת על מורשת דתית יהודית המעניקה מרחב של התפתחות הזהות האישית, תוך מתן כלים ערכיים שישמשו לחיזוק האחריות והמעורבות החברתית.


בנוסף, כחלק ממהלך החדשנות שמובילים ראש העיר מנח"י ומתוך רצון לחזק את הציבור הפלורליסטי בצפון העיר - הוחלט בצעד משמעותי על הקמת חטיבת ביניים במודל חדשנות, שתצמח מבית הספר היסודי רמות אלון. חטיבת הביניים תיתן מענה לציבור החילוני-ממלכתי ובית הספר יוגדר ממלכתי רשמי וצומח, כאשר בשלב הראשון תהיה כיתה אחת או שתיים בשכבה. בית הספר ישים במרכז התפיסה הפדגוגית והחינוכית את החיבור למאה ה-21, את ואת הזיקה לשיטות פדגוגיות חדשניות וללימוד פעיל של התלמידים. בית הספר הזה עתיד להצטרף לעשרות בתי הספר בירושלים שכבר הונהגו בהם שיטות לימוד חדשניות ושונות מהמוכר והמקובל, ולאנשי החינוך המלמדים בהם ניתנה האפשרות להגשים את חלומותיהם הפדגוגיים וללמד באופן חוויתי, מעמיק ומשמעותי.


ראש העיר, ניר ברקת, הדגיש כי הוא "שמח להיענות ליוזמת הורי המגזר הציוני הדתי בגבעה הצרפתית, המהווה מוקד משיכה למשפחות צעירות. כמו כן, אין לי ספק שמודל החדשנות בחטיבת הביניים ברמות יהווה מוקד משיכה ייחודי לצפון העיר. נמשיך לפעול ללא לאות על מנת להבטיח חינוך מצוין לכלל תלמידי ותלמידות ירושלים"


חזור