בחירות לרשויות המקומיות 2018- עיריית ירושלים

בחירות לראשות העיר - תוצאות סבב שני

תוצאות בחירות סבב שני

תצוגת תאריך

13/11/2018

31/12/1969 22:00

נגישות :

לפרטים נוספים :

חזור