הוגשה תוכנית לבג"ץ ולממשלה: בניית 5,000 כיתות חסרות במימון המדינה - עיריית ירושלים

תוכנית לבג"ץ ולממשלה: בניית אלפי כיתות חסרות במימון המדינה

​הוגשה תוכנית לבג"ץ ולממשלה: התכנית לבניית 5,000 כיתות לימוד תוך חמש שנים דורשת שהמדינה תממן זאת, ותשים קץ למציאות בה כ-100,000 ילדי ירושלים לא זוכים ללמוד במבני חינוך תקינים. ראש העיר ברקת: "הגיע הזמן שהמדינה תסיר את החרפה המתמשכת מעל ירושלים, ותאמץ את תכנית העבודה שהנחנו על שולחן בג"ץ לבניית 5,000 כיתות לימוד"

ללא תאריך

12/02/2018

31/12/1969 22:00

נגישות :

לפרטים נוספים :

תמונה1

הגשנו השבוע לבג"ץ; לשרי האוצר, החינוך והפנים ולחברי ועדות החינוך והכספים של הכנסת את תכנית החומש של עיריית ירושלים לטיפול במחסור החמור בכיתות לימוד בעיר. על פי התוכנית, תבנה העירייה כ-5,000 כיתות לימוד בתוכנית רב שנתית של חמש שנים, בהשקעה מוערכת של כ-9 מיליארד ₪. בכך יבוטל הן המחסור הנוכחי הקיים כיום וכן יינתן מענה לגידול הטבעי בתקופת החומש.

התוכנית הוגשה לבית המשפט העליון בעקבות הדיון שהתקיים בבג"ץ ב- 15.1.2018 בעתירת ארגון ההורים למערכת החינוך בירושלים (בה תמכה עיריית ירושלים) באשר למחסור של אלפי כיתות לימוד בירושלים. בהחלטתו, ביקש בית המשפט להשיבו האם "ישנה נכונות להקים צוות משותף לממשלה ולעיריית ירושלים לבחינת סוגיית המחסור בכיתות בירושלים ושל הדרכים לפתרונה החל משנת התקציב הנוכחית ואילך". בדיון ציינו השופטים כי העיר ירושלים ייחודית ושונה, ועל המדינה לקחת אחריות ולהציג מתווה שמטפל בבעיה מהשורש - שכן מדובר במצב בלתי ראוי ובלתי אנושי.

ראש העיר ירושלים ומחזיק תיק החינוך, ניר ברקת, הדגיש כי "ממשלת ישראל לא יכולה להמשיך להתנער מאחריותה, והיא חייבת לממן את בניית הכיתות שחסרות לתלמידי ירושלים. הגיע הזמן שהמדינה תסיר את החרפה המתמשכת מעל ירושלים, ותאמץ את תכנית העבודה שהנחנו על שולחן בג"ץ לבניית 5,000 כיתות לימוד. לא ייתכן שלמעלה מ- 100,000 ילדי ירושלים לומדים בכיתות לא תקניות. בחשיבה מחוץ לקופסה גיבשנו בעירייה תכנית עבודה מוסדרת ומפורטת לפרטי פרטים, המבטיחה את מימוש היעד לבניית 5,000 כיתות לימוד.  אני קורא למדינה לגבות את ההצהרות במעשים ולתקן את העוול החינוכי רב השנים".

תמונה כיתות בירושלים 

בתשובתנו הבענו נכונות להקים את הצוות המשותף. על בסיס הניסיון המצטבר הרב, אף גיבשנו תוכנית עבודה מפורטת למימוש הפרויקט השאפתני של בניית כ-5,000 כיתות לימוד בחמש השנים הקרובות. התוכנית שהוגשה מסכמת תהליך בדיקה מקיף שערכנו במסגרתו מופו הצרכים באופן מקצועי הן לסגירת הפערים והן למענה לגידול הטבעי, הוערכו העלויות הנדרשות לצורך תכנון ובנייה של מוסדות החינוך החסרים וניתנה הערכת משך הזמן שיידרש לכך. 

לאור תוצאות המיפוי והנתונים, בנינו תוכנית אופרטיבית רב שנתית הכוללת פתרונות מחוץ לקופסה לבינוי כ- 5,000 כיתות לימוד, אשר יאפשרו סגירה של הפערים ומתן מענה לגידול הטבעי בעיר. התוכנית כוללת את נתוני בינוי כיתות הלימוד בירושלים, פעולות העירייה לצמצום המחסור בכיתות הלימוד, ייעול תהליכים פנים וחוץ עירוניים, הסרת חסמים רגולטוריים, המלצות נוספות ותכנון עירוני רב שנתי לבינוי 5,000 הכיתות הנדרשות. עוד מוצע להקים מטה עירוני לבינוי כיתות הלימוד, אשר יהווה "one stop shop" לנושא וירכז את כל הגורמים הרלוונטיים, כולל נציג משרד החינוך. התוכנית גובשה ע"י הדרג המקצועי בעירייה בסיוע חברות הבקרה המלוות אותנו ואת חברות הביצוע: "סולברג ייעוץ" ו"ברן ישראל".
  

,nubv 2 fh,u, chruakho
 צילום: ארנון בוסאני.

עשרות שנים של תקצוב בחסר מחד אל מול גידול מתמיד ומשמעותי במספר הילדים מאידך - יצרו חוסר בלתי נסבל בכיתות לימוד (גני ילדים ובתי ספר) בכלל המגזרים בעיר. במגזר החרדי חסרות כ- 1,502 כיתות לימוד, במגזר הערבי חסרות כ- 2,037 כיתות לימוד ואילו במגזר הכללי חסרות כ- 494 כיתות לימוד. מחסור חמור זה חייב אותנו למצוא פתרון מיידי, ועל כן בשנים האחרונות אנחנו פועלים באופן נמרץ ואינטנסיבי לקידום תכנון ובינוי של הכיתות החסרות. האצנו את קצב התכנון והביצוע של כיתות הלימוד, זאת תוך השקעת משאבים עירוניים אדירים על חשבון קופת העירייה.

נכון לימים אלו, אנחנו מקדמים בנייה של כ- 2,200 כיתות הנמצאות בשלבי מכרז, בנייה ותכנון. זאת בזכות הלוואה של מיליארד ש"ח שנטלנו באישור משרד הפנים על מנת להאיץ את הבנייה.  יתר על כן, שכרנו כיתות לימוד זמניות וערכנו בהן שיפוצים בסך של כמיליארד ש"ח בעשור האחרון על חשבון משלם המיסים הירושלמי - במקום שהמדינה תעשה זאת.

לתוכנית החומש המלאה של עיריית ירושלים לבניית 5,000 כיתות הלימוד החסרות לחצו כאן


חזור