צו סגירה למסעדת שוויש ולגג אולם קדמא- עיריית ירושלים

שומרים על הציבור: צו סגירה למסעדת שוויש ולגג אולם קדמא

​בשל סכנות ממשיות לבריאות ולשלום הציבור הוצאו צווי סגירה לשני עסקים בעיר: מסעדת שוויש בעיר העתיקה שהתגלו בה ליקויים תברואתיים קשים ואחסון לקוי של מזון וגג אולם קדמא שאינו מכיל יציאת חירום הנדרשת כחוק.

ללא תאריך

14/01/2018

31/12/1969 22:00

נגישות :

לפרטים נוספים :

תמונה סגירת מסעדה

תמונה1

צו סגירה למסעדת שוויש

צו סגירה מיידי הוצא למסעדת שוויש בעיר העתיקה בשל הפרה של החלטות בית המשפט ובשל סכנה ממשית לשלום ובריאות הציבור. זאת לאחר שהתגלו במקום ליקויים תברואתיים קשים כולל הימצאות חיידקי ליסטריה, אחסון לקוי של מזון ומכירת בשר עוף ודגים ללא אישור. הצו הוצא ב-9.1.18 בהתאם לפסיקת בית המשפט לעניינים מקומיים בירושלים, שקבע כי בעל העסק הפר את צו הסגירה שניתן לו ביום 13.8.17, האוסר עליו מכירת בשר, עוף ודגים (מזון מן החי), וכי אין זו הפעם הראשונה בה הוא מפר את הצו השיפוטי.
 
הבקשה לסגירת המסעדה הוגשה לבית המשפט ב- 3.1.18, לאחר שנתגלה בביקורת שבוצעה במקום כי בעל העסק מפר את צו הסגירה (המצומצם), שניתן לעסק ב- 13.8.17. אותה ביקורת בוצעה ע"י מספר גורמים, ביניהם משרד הבריאות, משטרת ישראל, רשות המיסים והעירייה. לנוכח החלטות שיפוטיות קודמות, לפיהן מכירת מזון מן החי בעסק מהווה סכנה ממשית לבריאות ולשלום הציבור, ובגלל שבעל העסק הפר את הצו השיפוטי - הורה בית המשפט על סגירה מיידית של העסק.
 
בית המשפט הדגיש כי גם לולא היה בעל העסק מפר את הצו, היה ניתן למקום צו מיידי לנוכח הליקויים התברואתיים שנמצאו בו וכן לאור תוצאות בדיקות מעבדה בהן נמצא חיידק הליסטריה, המעידות כי המזון במקום מאוחסן בתנאים העלולים לסכן את בריאות הציבור. נוסף למתן הצו, ונוכח הפרתו, הורה בית המשפט על תשלום ההתחייבות בסך של 10,000 ₪ עליה חתם בעל העסק ב- 14.8.17 לטובת העירייה. לאור החלטת בית המשפט, העירייה והמשטרה הוסמכו לבצע את הצו ולנקוט בכל אמצעי הדרוש לביצועו.
 
התהליך לסגירת המסעדה נעשה בפעילות משותפת של הלשכה המשפטית ומחלקת אכיפה ובקרה באגף קידום עסקים, משרד הבריאות ומשטרת ירושלים (מרחב דוד). נמשיך לבצע את עבודת האכיפה על מנת לשמור על בריאות ושלום הציבור ולמגר תופעות שכאלה, זאת באמצעות התביעה העירונית באגף היועץ המשפטי בשיתוף גורמי האכיפה העירוניים, לרבות מחלקת אכיפה ובקרה באגף קידום עסקים.

תמונה מזון מסוכן 

צו סגירה לגג אולם קדמא

בעקבות פנייתנו לבית המשפט לעניינים מקומיים הורה בית המשפט לבעלי אולם קדמא בתלפיות לסגור באופן מיידי את גג האולם לקיום אירועים. ההחלטה התקבלה בעקבות ערעור שהגשנו על החלטת בית המשפט לעניינים מקומיים. בחודש נובמבר 2017 נדחתה בקשתנו למתן צו סגירה לאולם ע"י בית המשפט לעניינים מקומיים. על החלטה זו הגשנו ערעור לבית המשפט המחוזי, אשר קיבל אותו והחזיר התיק להכרעת בית המשפט לעניינים מקומיים. זאת לאחר שקבע כי החלטת בית המשפט לעניינים מקומיים התקבלה על סמך תגובת בעלי האולם בלבד וללא עמדת התביעה העירונית לטענות. לאחר הגשת תגובה על ידי התביעה העירונית לטענות בעלי האולם, קבע בית המשפט לעניינים מקומיים כי יש לקבל את הבקשה ביחס לגג האולם בלבד.
 
נקבע כי הליקויים הנוגעים להיעדר יציאות חירום בשטח הגג מצדיקים מתן צו סגירה מיידי, כי אין אישורים בסיסיים היכולים להבטיח שהשימוש בגג כאולם אירועים אינו מסכן את שלום הציבור. לכן, קיים חשש לשלום הציבור המצדיק מתן צו סגירה מיידי.
גם במקרה זה נמשיך לבצע את עבודת האכיפה על מנת לשמור על בריאות הציבור ושלומו, ולמגר תופעות שכאלה. זאת באמצעות התביעה העירונית באגף היועץ המשפטי, בשיתוף גורמי האכיפה העירוניים, לרבות מחלקות האכיפה, הבקרה והרישוי באגף קידום עסקים, המחלקה למבנים מסוכנים, רשות הכבאות ומשטרת ירושלים (תחנת מוריה).


חזור