משרדי העירייה סגורים בחגים – עיריית ירושלים

משרדי העירייה סגורים בחגים

משרדי העירייה יהיו סגורים בחגים מיום רביעי, יד' בתשרי תשע"ח, 4 באוקטובר 2017 עד ליום חמישי, כ"ב בתשרי תשע"ח, 12 באוקטובר 2017.

תצוגת תאריך

19/09/2017

09/10/2016 18:00

נגישות :

 

לפרטים נוספים :

תמונה1

השירותים הפועלים בחג:

שירותי תברואה
פיקוח עירוני
אגף לשירותי חנייה
המחלקה לגננות
השירות הווטרינרי

שנה טובה!


 
 
חזור