אושרה תוכנית לתכנון ושימור אתרי הטבע הירוקים בעיר - עיריית ירושלים

אושרה תכנית לתכנון ושימור אתרי הטבע הירוקים בעיר

חגיגה לטבע העירוני בירושלים: לראשונה בארץ הכנו תוכנית כוללת לתכנון ושימור אתרי הטבע הירוקים בעיר. על הפרק: חיזוק המערכות האקולוגיות וחיזוק הזיקה בין אתרי הטבע העירוני ליצירת רצפים נופיים​

תצוגת תאריך

22/01/2017

22/01/2017 18:00

גבעת התנ"ך. צילום: יערה ישראלי

תמונה1

תמונה ראשית: גבעת התנ"ך. צילום: יערה ישראלי

הוועדה המקומית לתכנון ובנייה בירושלים אישרה ביום רביעי 18.1.17 את תוכנית המתאר לטבע עירוני אותה יזמה עיריית ירושלים, באמצעות האגף לתכנון העיר והמחלקה לתכנון ופיתוח בר קיימא. התוכנית מוסיפה שכבה חדשה וחשובה של אפשרויות תכנון המשלבות בין פיתוח ושימור באזורי העיר השונים. התוכנית נערכה ע"י האדריכל אסף שקד ממשרד ת.י.ק פרויקטים; עמירם רותם, מנהל המחלקה לתכנון ולפיתוח בר קיימא והיועצת האקולוגית של המחלקה, יערה ישראלי.

בין אתרי הטבע הידועים והחשובים בעיר נכללים גבעת התנ"ך, חורשת הירח, אגן נחל רפאים, ליפתא, בריכת ממילא, עמק לבן, נחל עין כרם ועמק הצבאים. כלל אתרי הטבע בירושלים פרוסים על שטח בגודל כ- 50,000 דונם.

ירושלים נמצאת במיקום גיאוגרפי מיוחד, המעניק לה את התשתית להתפתחות במגוון עשיר ומפואר של מערכות טבעיות, בהן בתי גידול, מגוון ביולוגי ונופים מרשימים. אלו פרושים כיום ברחבי המרקם העירוני הצפוף, אשר התפתח בתהליך היסטורי רב שנים, והם מהווים מרכיב בלתי נפרד מדמותה ואופייה של העיר. שמירתם וטיפוחם של אתרי הטבע כחלק מהסביבה העירונית ולרווחת הציבור מהווה את מטרתה של תוכנית מתאר לטבע עירוני, אשר אושרה ע"י הועדה המקומית לתכנון ובנייה.  

עמק הצבאים. צילום: אמיר בלבן 

תמונה: אמיר בלבן.

לטבע העירוני השפעה חיובית על האדם היחיד, על הקהילה והשכונה ועל העיר כולה. מזה מספר שנים אנו פועלים להכנת תכנית מתאר לעיר. בשנת 2010 נערך סקר מקיף של תשתיות הטבע בעיר, בשיתוף החברה להגנת הטבע, בו מופו 151 אתרי טבע עירוניים והוא המהווה את בסיס הנתונים והנדבך הראשוני לתכנית זו.

ב- 2014 ביצענו במסגרת תוכנית אב לטבע עירוני ניתוח של ממצאי סקר לאתרי הטבע הקיימים, בשילוב תמונת המצב הסטטוטורית של האתרים. ניתוח זה הביא להגדרתם של ההיבטים העיקריים בטבע העירוני במישור האקולוגי, הנופי, החברתי והסטטוטורי בהם מתמקדת התכנית. הסקר שימש בנוסף גם להתווייתן של הנחיות לתכנון וניהול האתרים, להבטחת קיימות האתרים, וזאת לטובת תושבי העיר והדורות הבאים.

התוכנית אינה משנה תוכניות קודמות שאושרו קודם לאישורה של תכנית זו, אשר ימשיכו לעמוד בתוקפן ואינה גורעת מזכויות בנייה שנקבעו במסגרתן.  בנוסף, סקר טבע עירוני מפורט יבוצע כבר בשלבי התכנון הראשונים של תוכניות חדשות לפיתוח העיר בהתאם לפריסת אתרי הטבע.

חומת העיר העתיקה. צילום: אמיר בלבן 

תמונה - חומת העיר העתיקה: אמיר בלבן.

עפר גרידינגר, מנהל האגף לתכנון העיר, הדגיש כי "חשיבות תוספת שכבת הטבע העירוני מאפשרת תכנון ראוי ומושכל יותר בעיר, תוך שמירת וטיפוח אתרי טבע עירוני לצד מוקדי פיתוח עירוניים. שכבה זו מצטרפת לשכבות תכנון רבות אשר אושרו בשנים האחרונות וביניהן תכנית מתאר 2000, תוכניות האב והמתאר לשכונות העיר, רשימות השימור, מתאר לתמ"א 38, תוואי הרכבת הקלה, מדיניות הפיתוח לאורך קווי הרכבת הקלה ועוד ועוד. כך נוצר שילוב נכון בין פיתוח ושימור בעיר - לרווחת תושביה".

עמירם רותם, מנהל המחלקה לתכנון ולפיתוח בר קיימא, ציין כי "התכנית קובעת הנחיות לחיזוק המערכות האקולוגיות בעיר וצמצום הפגיעה בהן וכן מסייעת לחיזוק הזיקה בין אתרי הטבע העירוני ליצירת רצפים אקולוגיים ונופיים בעיר - בינם לבין השטחים הפתוחים סביב לה. כמו כן, היא קובעת קווי מדיניות שעל בסיסם יאושרו תכניות מפורטות, כל זאת בהתבסס על ראייה כוללת של האזור ובזיקה לשימור צביונו ולתפקידו האקולוגי נופי".​


חזור