לאן נעלמו 650 מיליון ש"ח ששייכים לתושבי ירושלים? - עיריית ירושלים

לאן נעלמו 650 מיליון ש"ח ששייכים לתושבי ירושלים?

​התחלנו לגבות חובות ארנונה מנכסים של האו"ם ושל הכנסיות המשמשים למסחר ופעולות שונות – חובות שהמדינה במשך שנים מנעה מהעירייה לגבות. ברקת: " לא נסכים יותר שתושבי ירושלים יממנו את סכומי העתק האלה"

ללא תאריך

05/02/2018

31/12/1969 22:00

נגישות :

לפרטים נוספים :

תמונה1

הודענו לפני כשבועיים למשרדי האוצר, הפנים, החוץ ולמשרד ראש הממשלה על תחילת פעילה לגביית חובות ארנונה בסך של למעלה מ-650 מיליון ₪. זאת מכ-887 נכסים ברחבי העיר השייכים לכנסיות בירושלים ולמוסדות האו"ם. יצוין כי לא מדובר בבתי התפילה, הפטורים על פי חוק מארנונה, אלא בנכסים המשמשים לפעילויות שונות שאינן תפילות וחלקן אף פעילויות מסחריות.

בשבוע האחרון הטלנו עיקולים על מספר חשבונות בנק השייכים לכנסיות בשל אי תשלום הארנונה: הכנסייה האנגליקנית - 7,214,228.42 ₪, הכנסייה הארמנית – 2,011,996 ₪, הכנסייה היוונית - ₪ 570,946.88, הכנסייה הקתולית - ₪ 11,981,103.02. עיקולים נוספים יוטלו בהמשך.

עד כה, דרשה המדינה שלא נגבה את החובות האלו, לאור הסכמים שערכה בעבר עם הכנסיות. אלא שכעת, בידינו חוות דעת משפטית של פרופ' גבריאל הלוי, מומחה למשפט בינלאומי, שבחנה באופן מעמיק את שלל ההיבטים החוקיים של חובות הכנסיות והאו"ם כלפי עיריית ירושלים. חוות הדעת קבעה באופן חד משמעי כי אין כל ביסוס לעמדת המדינה, כי ההסכמים בין המדינה לכנסיות אינם תקפים לגבי עיריית ירושלים וכי העירייה מחוייבת על פי דין לפעול לגביית החובות.

ראש העיר ירושלים, ניר ברקת, ציין כי "לא נסכים יותר שתושבי ירושלים יממנו את סכומי העתק האלה. המדינה צריכה להתמודד עם ההשלכות של החלטותיה: או שהמדינה תשפה אותנו ותחזיר לנו את הכסף הזה שמיועד לפיתוח העיר, או שנגבה אותו כפי שמחייב החוק. בכוונתנו לנקוט פעולת גבייה ואכיפה מינהלית ומשפטית, ובמידת הצורך לא נהסס גם לעתור לבג"ץ".

גורמים בעירייה מסבירים כי "המדינה שיחקה כאן על הקופה הציבורית-עירונית על חשבון תושבי ירושלים, ושיחררה באופן לא חוקי את הכנסיות והאו"ם מתשלום ארנונה בחלקים שהם לא תפילה, בלי שום ביסוס חוקי. הנזק הכספי שנגרם לירושלים לאורך השנים בעקבות עמדת המדינה הינו קרוב לכמיליארד ש"ח. לא ייתכן שתושבי ירושלים ייאלצו לממן מכיסם לכנסיות ולאו"ם שירותים עירוניים של איסוף אשפה, תאורה, גינון וסלילת כבישים - ושיימנע מהעירייה לגבות סכומי עתק שהיו יכולים לסייע משמעותית לפיתוח העיר ולשיפור השירותים לתושבים".

עוד הוסיפו כי "פטור מתשלום ארנונה מנכסים עסקיים ואחרים שבבעלות ובשימוש הכנסיות הינו מפלה, ויגרור אחריו תביעות נוספות לפטורים בטענה של אפלייה ואי שוויון - דבר שיגדיל בעשרות מונים את החשיפה ואת הסיכון לנזק כלכלי ענקי יותר לקופת העירייה. אם המדינה לא תתיר לנו לגבות את הסכומים למען תושבי ירושלים, לא נהסס לעתור לבג"ץ. לחילופין, אם המדינה מעוניינת שהמצב הנוכחי יימשך - אנחנו דורשים שהמדינה תעביר לנו שיפוי מלא על הסכומים האלה. כך או כך, לא נסכים יותר שתושבי ירושלים יממנו את הסכום הזה".

נזכיר כי בימים אלו אנו מנהלים מאבק מול משרד האוצר בכדי להגדיל את מענק הבירה, במטרה לצמצם את הפער בין ירושלים לערים אחרות וכדי להעניק לכל ילד ולכל תושב ירושלמי תנאים זהים לערים אחרות בארץ. האוצר כופה על ירושלים מדי שנה 700 מיליון ש"ח של פטורים בארנונה ללא כל שיפוי, ומביא לכך שההשקעה בתושב בירושלים נמוכה ב-30% מאשר בממוצע ההשקעה בערים האחרות.

לשינוי המדיניות באשר לתשלומי הארנונה של נכסי הכנסיות והאו"ם, שאינם בתי תפילה, יש משמעות רבה בהקשר יכולתה של ירושלים להביא לשיפור בשירותי החינוך, התרבות, הרווחה וחזות העיר.


חזור