הרחבת שעות קבלת קהל באגף שומה וגביה – עיריית ירושלים

הודעה על הארכת מבצע "עושים סוף לחוב 2017"

מועצת העירייה החליטה על הארכת תקופת מבצע הארנונה עושים סוף לחוב עד ליום 31.12.2017, בהתאם לתקנה שפורסמה על ידי שר הפנים. אין שינוי בשאר תנאי המבצע.

תצוגת תאריך

27/11/2017

27/11/2017 18:00

תמונה1

תושבים יקרים,

מועצת העירייה החליטה על הארכת תקופת מבצע הארנונה עושים סוף לחוב עד ליום 31.12.2017, בהתאם לתקנה שפורסמה על ידי שר הפנים. אין שינוי בשאר תנאי המבצע.

תושבים הנושאים חוב ארנונה לתקופה שעד 31.12.14 וזכאים להשתתף במבצע, יוכלו לשלם את חובם לתקופה זו בהנחה בת 50% (בתשלום אחד) או 45% (בפריסת תשלומים), בתנאי שיפרעו את חוב הארנונה לשנים 2015 – 2016 (ללא הנחה), וזאת בתנאי שיעשו זאת עד ליום 31/12/17 כאמור.

אנו שלחנו לתושבים הזכאים להשתתף במבצע הודעות על זכאותם הודעות המפרטות את יתרות החוב שבמבצע ואת תנאי ההנחה והתשלום. פרטים נוספים בדבר תנאי המבצע ואופני ההצטרפות ניתן למצוא בחלק הייעודי שבאתר העירייה- לחץ כאן 


חזור