דוחות ביקורת מבקרת העירייה – עיריית ירושלים

דוחות ביקורת

תפקידיו של מבקר העירייה הוגדרו בפקודת העיריות. נקבע כי המבקר יבדוק את פעולות העירייה, אם נעשו על פי החוק תוך שמירה על טוהר המידות ועקרונות היעילות והחיסכון. במסגרת זו רשאי המבקר לבדוק את פעולותיהם של ראש העירייה, חברי המועצה ועובדי העירייה.​

דוח שנתי של מבקרת העירייה לשנת 2017​ עם הערות ראש העיר​

למידע נוסף

​דוח שנתי של מבקרת העירייה לשנת 2016​ בצירוף הערות ראש העירייה

למידע נוסף

​דוח שנתי של מבקרת העירייה לשנת 2015 בצירוף הערות ראש העירייה

למידע נוסף

דוח מבקרת העירייה לשנת 2014, בצירוף הערות ראש העירייה הותרו לפרסום.

למידע נוסף