דוח מבקרת העירייה לשנת 2015 – עיריית ירושלים

דוח לשנת 2015

​דוח שנתי של מבקרת העירייה לשנת 2015 בצירוף הערות ראש העירייה