דוח המורשה לטיפול בתלונות לשנת 2016 – עיריית ירושלים