המורשה לטיפול בתלונות – עיריית ירושלים

המורשה לטיפול בתלונות

​''תפקיד המורשה לטפל בתלונות אזרחים, גופים מוסדות במטרה להבטיח פעולה תקינה וללא משוא פנים של מינהל העירייה על כל שלוחותיו, מחלקותיו ומוסדותיו במגמה לתקן ולמנוע קיפוח, אפליה או פגיעה בזכויות תושבי העיר...'' (מתוך החלטת מועצת העירייה).

יצוא לקובץ PDFיצוא לקובץ Excel

 

 

דוח המורשה לשנת 2016דוח המורשה לשנת 2016https://www.jerusalem.muni.il/Municipality/Mevakert/Moorshe/morshe_2016<img alt="" src="/Municipality/Mevakert/Moorshe/morshe_2016/PublishingImages/morshe_msg.jpg?RenditionID=13" style="BORDER:0px solid;" />
טיפול בתלונותטיפול בתלונותhttps://www.jerusalem.muni.il/Municipality/Mevakert/Moorshe/Complaints<img alt="" src="/SiteCollectionImages/PicMessage/Business/Business9.jpg?RenditionID=13" style="BORDER:0px solid;" />
כיצד פונים למורשהכיצד פונים למורשהhttps://www.jerusalem.muni.il/Municipality/Mevakert/Moorshe/Pages/Howturn.aspx<img alt="" src="/SiteCollectionImages/PicMessage/office/office03.jpg?RenditionID=13" style="BORDER:0px solid;" />
חוק הרשויות המקומיות (ממונה על תלונות הציבור) חוק הרשויות המקומיות (ממונה על תלונות הציבור) https://www.jerusalem.muni.il/Municipality/Mevakert/Moorshe/Pages/Law.aspx<img alt="" src="/SiteCollectionImages/PicMessage/Court/Court1.jpg?RenditionID=13" style="BORDER:0px solid;" />
דוחות המורשה לטיפול בתלונות הציבורדוחות המורשה לטיפול בתלונות הציבורhttps://www.jerusalem.muni.il/Municipality/Mevakert/Moorshe/Reports<img alt="" src="/Municipality/Mevakert/Report/PublishingImages/D2.jpg?RenditionID=13" style="BORDER:0px solid;" />

 

 

המחלקה לטיפול בתלונותשלומי בריטברד https://www.jerusalem.muni.il/Municipality/Mevakert/Mevakert/moorshe02-629817102-6295244 ימים ראשון עד חמישי בין השעות 9:00 - 15:00. שירות נגיש מותאם לאנשים עם מוגבלות.יפו,612

 

 

ארנונה ארנונה <a href="/SiteCollectionImages/Icons/PopularInformation/arnona_s.png">arnona_s.png</a>הודעה על עזיבת נכס<a href="https://jeronlineformsgen.jerusalem.muni.il/LeaveAsset/Default.aspx" target="_blank">הודעה על עזיבת נכס</a>הסדרי תשלומים<a href="/Residents/MunicipalityServices/PropertyTax/Pages/Payment.aspx">הסדרי תשלומים</a>בקשה להנחה מטעמי הכנסה<a href="/Residents/MunicipalityServices/PropertyTax/Pages/IncomeDiscount.aspx" target="_blank">בקשה להנחה מטעמי הכנסה</a>
קידום עסקים קידום עסקים מעקב תיק עסק/שלט<a href="/Business/BusinessPermits/Pages/TikEsek.aspx" target="_blank">מעקב תיק עסק/שלט</a>בקשה לפתיחת עסק חדש<a href="/Business/BusinessPermits/Pages/BnewF.aspx" target="_blank">בקשה לפתיחת עסק חדש</a>בקשות לעסק קיים <a href="/Business/Pages/existing_business.aspx" target="_blank">בקשות לעסק קיים </a>
חנייהחנייה<a href="/SiteCollectionImages/Icons/PopularInformation/ParkingReports_s.png">ParkingReports_s.png</a>טופס בקשה להשפט<a href="/Municipality/Notebook304/Pages/RequestToBeJudged.aspx" target="_blank">טופס בקשה להשפט</a>טופס הסבה לדוח חניה<a href="/Municipality/Notebook304/Pages/Retraining2.aspx" target="_blank">טופס הסבה לדוח חניה</a>טופס לברור/ערעור דו''ח חנייה <a href="/Municipality/Notebook304/Pages/Section21738.aspx" target="_blank">טופס לברור/ערעור דו''ח חנייה </a>
תכנון בנייה וסביבהתכנון בנייה וסביבה<a href="/SiteCollectionImages/Icons/PopularInformation/build_s.png">build_s.png</a>תיק רישוי בניה<a href="/Residents/PlanningandBuilding/BuildingLicenses/licensingPortfolio/Pages/default.aspx" target="_blank">תיק רישוי בניה</a>חבות היטל השבחה<a href="/Residents/PlanningandBuilding/ImprovementTax/Pages/Portfolio.aspx" target="_blank">חבות היטל השבחה</a>מידע תכנית בניין עיר<a href="/Residents/PlanningandBuilding/CityPlanning/FileOpening/Pages/Taba.aspx" target="_blank">מידע תכנית בניין עיר</a>
בריאות הציבורבריאות הציבור<a href="/SiteCollectionImages/Icons/PopularInformation/Pharmacy_s.png">Pharmacy_s.png</a>תורנויות בתי מרקחת<a href="/Residents/CommunityAffairs/HealthandHumanServices/Pages/ToranutBateiMerkachat.aspx">תורנויות בתי מרקחת</a>טיפות חלב<a href="/Residents/CommunityAffairs/Early_Childhood/site245/Pages/default.aspx">טיפות חלב</a>השירות הוטרינרי<a href="/Residents/CommunityAffairs/HealthandHumanServices/VetrinarianServices/Pages/Default.aspx" target="_blank">השירות הוטרינרי</a>

 

 

סיורי פריחת האביבסיורי פריחת האביבhttps://www.jerusalem.muni.il/RecreationandCulture/tarbutuopnay/Pages/Spring_blossom_tours.aspx17/04/2018 21:00:0031/12/1969 22:00:00ללא תאריך
הצטרפות למאגר יועצים ומתכננים בעיריית ירושליםהצטרפות למאגר יועצים ומתכננים בעיריית ירושליםhttps://www.jerusalem.muni.il/Municipality/kol/Pages/KolKoreYoazim.aspx16/04/2018 21:00:0031/12/1969 22:00:00ללא תאריך
סדנת האנימציה של הארי פוטרסדנת האנימציה של הארי פוטרhttps://www.jerusalem.muni.il/RecreationandCulture/PublicLibrary/Pages/HarryPoterPZ.aspx16/04/2018 21:00:0001/01/1970 00:00:00ללא תאריך
9. ברקת: "החל מהשנה תלמידי ירושלים יאמצו מצבות ואנדרטאות של נופלים"9. ברקת: "החל מהשנה תלמידי ירושלים יאמצו מצבות ואנדרטאות של נופלים"https://www.jerusalem.muni.il/Municipality/Msg_84/Pages/noflim.aspx15/04/2018 21:00:0031/12/1969 20:00:00ללא תאריך
על גגות ירושלים: הושלם שדרוג גגות שוק מחנה יהודהעל גגות ירושלים: הושלם שדרוג גגות שוק מחנה יהודהhttps://www.jerusalem.muni.il/Municipality/Msg_84/Pages/ROFFMACHANEYEHODA.aspx15/04/2018 21:00:0031/12/1969 20:00:00ללא תאריך
פרס עגנון לאמנות וסיפור תשע"טפרס עגנון לאמנות וסיפור תשע"טhttps://www.jerusalem.muni.il/Municipality/kol/Pages/AgnonPrize2019.aspx15/04/2018 21:00:0031/12/1969 22:00:00ללא תאריך