המורשה לטיפול בתלונות – עיריית ירושלים

המורשה לטיפול בתלונות

​''תפקיד המורשה לטפל בתלונות אזרחים, גופים מוסדות במטרה להבטיח פעולה תקינה וללא משוא פנים של מינהל העירייה על כל שלוחותיו, מחלקותיו ומוסדותיו במגמה לתקן ולמנוע קיפוח, אפליה או פגיעה בזכויות תושבי העיר...'' (מתוך החלטת מועצת העירייה).

יצוא לקובץ PDFיצוא לקובץ Excel

 

 

דוח המורשה לשנת 2016דוח המורשה לשנת 2016https://www.jerusalem.muni.il/Municipality/Mevakert/Moorshe/morshe_2016<img alt="" src="/Municipality/Mevakert/Moorshe/morshe_2016/PublishingImages/morshe_msg.jpg?RenditionID=13" style="BORDER:0px solid;" />
טיפול בתלונותטיפול בתלונותhttps://www.jerusalem.muni.il/Municipality/Mevakert/Moorshe/Complaints<img alt="" src="/SiteCollectionImages/PicMessage/Business/Business9.jpg?RenditionID=13" style="BORDER:0px solid;" />
כיצד פונים למורשהכיצד פונים למורשהhttps://www.jerusalem.muni.il/Municipality/Mevakert/Moorshe/Pages/Howturn.aspx<img alt="" src="/SiteCollectionImages/PicMessage/office/office03.jpg?RenditionID=13" style="BORDER:0px solid;" />
חוק הרשויות המקומיות (ממונה על תלונות הציבור) חוק הרשויות המקומיות (ממונה על תלונות הציבור) https://www.jerusalem.muni.il/Municipality/Mevakert/Moorshe/Pages/Law.aspx<img alt="" src="/SiteCollectionImages/PicMessage/Court/Court1.jpg?RenditionID=13" style="BORDER:0px solid;" />
דוחות המורשה לטיפול בתלונות הציבורדוחות המורשה לטיפול בתלונות הציבורhttps://www.jerusalem.muni.il/Municipality/Mevakert/Moorshe/Reports<img alt="" src="/Municipality/Mevakert/Report/PublishingImages/D2.jpg?RenditionID=13" style="BORDER:0px solid;" />

 

 

המחלקה לטיפול בתלונותשלומי בריטברד https://www.jerusalem.muni.il/Municipality/Mevakert/Mevakert/moorshe02-629817102-6295244 ימים ראשון עד חמישי בין השעות 9:00 - 15:00. שירות נגיש מותאם לאנשים עם מוגבלות.יפו,612

 

 

הרשמה למוסדות חינוך לשנת תשע"טהרשמה למוסדות חינוך לשנת תשע"ט<a href="/SiteCollectionImages/Icons/PopularInformation/Pharmacy_s.png">Pharmacy_s.png</a>רישום לגני ילדים<a href="/Residents/Education/Kindergartens2/Register/Pages/Registration_System.aspx">רישום לגני ילדים</a>רישום לבתי ספר<a href="/Residents/Education/SsecondaryEducations/A_registration/Pages/Registration_System.aspx">רישום לבתי ספר</a>
ארנונה ארנונה <a href="/SiteCollectionImages/Icons/PopularInformation/arnona_s.png">arnona_s.png</a>הודעה על עזיבת נכס<a href="https://jeronlineformsgen.jerusalem.muni.il/LeaveAsset/Default.aspx" target="_blank">הודעה על עזיבת נכס</a>הסדרי תשלומים<a href="/Residents/MunicipalityServices/PropertyTax/Pages/Payment.aspx">הסדרי תשלומים</a>בקשה להנחה מטעמי הכנסה<a href="/Residents/MunicipalityServices/PropertyTax/Pages/IncomeDiscount.aspx" target="_blank">בקשה להנחה מטעמי הכנסה</a>
קידום עסקים קידום עסקים מעקב תיק עסק/שלט<a href="/Business/BusinessPermits/Pages/TikEsek.aspx" target="_blank">מעקב תיק עסק/שלט</a>בקשה לפתיחת עסק חדש<a href="/Business/BusinessPermits/Pages/BnewF.aspx" target="_blank">בקשה לפתיחת עסק חדש</a>בקשות לעסק קיים <a href="/Business/Pages/existing_business.aspx" target="_blank">בקשות לעסק קיים </a>
חנייהחנייה<a href="/SiteCollectionImages/Icons/PopularInformation/ParkingReports_s.png">ParkingReports_s.png</a>טופס בקשה להשפט<a href="/Municipality/Notebook304/Pages/RequestToBeJudged.aspx" target="_blank">טופס בקשה להשפט</a>טופס הסבה לדוח חניה<a href="/Municipality/Notebook304/Pages/Retraining2.aspx" target="_blank">טופס הסבה לדוח חניה</a>טופס לברור/ערעור דו''ח חנייה <a href="/Municipality/Notebook304/Pages/Section21738.aspx" target="_blank">טופס לברור/ערעור דו''ח חנייה </a>
תכנון בנייה וסביבהתכנון בנייה וסביבה<a href="/SiteCollectionImages/Icons/PopularInformation/build_s.png">build_s.png</a>תיק רישוי בניה<a href="/Residents/PlanningandBuilding/BuildingLicenses/licensingPortfolio/Pages/default.aspx" target="_blank">תיק רישוי בניה</a>חבות היטל השבחה<a href="/Residents/PlanningandBuilding/ImprovementTax/Pages/Portfolio.aspx" target="_blank">חבות היטל השבחה</a>מידע תכנית בניין עיר<a href="/Residents/PlanningandBuilding/CityPlanning/FileOpening/Pages/Taba.aspx" target="_blank">מידע תכנית בניין עיר</a>
בריאות הציבורבריאות הציבור<a href="/SiteCollectionImages/Icons/PopularInformation/Pharmacy_s.png">Pharmacy_s.png</a>תורנויות בתי מרקחת<a href="/Residents/CommunityAffairs/HealthandHumanServices/Pages/ToranutBateiMerkachat.aspx">תורנויות בתי מרקחת</a>טיפות חלב<a href="/Residents/CommunityAffairs/Early_Childhood/site245/Pages/default.aspx">טיפות חלב</a>השירות הוטרינרי<a href="/Residents/CommunityAffairs/HealthandHumanServices/VetrinarianServices/Pages/Default.aspx" target="_blank">השירות הוטרינרי</a>

 

 

ראש העיר ברקת למייק פנס: "אתה ידיד אמת של ישראל וירושלים"ראש העיר ברקת למייק פנס: "אתה ידיד אמת של ישראל וירושלים"https://www.jerusalem.muni.il/Municipality/Msg_84/Pages/MikeandMayor.aspx22/01/2018 22:00:0031/12/1969 20:00:00ללא תאריך
סיורים בעיריית ירושליםסיורים בעיריית ירושליםhttps://www.jerusalem.muni.il/Absorption/Jerusalem/Pages/-Jerusalem_Tours.aspx22/01/2018 22:00:0031/12/1969 22:00:00ללא תאריך
מפת התמצאות - כיכר ספראמפת התמצאות - כיכר ספראhttps://www.jerusalem.muni.il/Absorption/Jerusalem/Pages/Safra_Map.aspx22/01/2018 22:00:0031/12/1969 22:00:00ללא תאריך
תשתיות מחשוב חדשות – שירות יעיל יותר וחיסכון של מיליוני ₪תשתיות מחשוב חדשות – שירות יעיל יותר וחיסכון של מיליוני ₪https://www.jerusalem.muni.il/Municipality/Msg_84/Pages/ComputerRoom.aspx22/01/2018 22:00:0031/12/1969 20:00:00תצוגת תאריך
הכיתה תעמוד לקבלת כבוד השופטהכיתה תעמוד לקבלת כבוד השופטhttps://www.jerusalem.muni.il/Municipality/Msg_84/Pages/JudgesTeach.aspx22/01/2018 22:00:0031/12/1969 20:00:00תצוגת תאריך
אירועי חודש פברואר באקדמיה הלאומית הישראלית למדעיםאירועי חודש פברואר באקדמיה הלאומית הישראלית למדעיםhttps://www.jerusalem.muni.il/RecreationandCulture/tarbutuopnay/Pages/IsraelAcademySciencesFeb.aspx22/01/2018 22:00:0031/12/1969 22:00:00תצוגת תאריך