המורשה לטיפול בתלונות – עיריית ירושלים

המורשה לטיפול בתלונות

​''תפקיד המורשה לטפל בתלונות אזרחים, גופים מוסדות במטרה להבטיח פעולה תקינה וללא משוא פנים של מינהל העירייה על כל שלוחותיו, מחלקותיו ומוסדותיו במגמה לתקן ולמנוע קיפוח, אפליה או פגיעה בזכויות תושבי העיר...'' (מתוך החלטת מועצת העירייה).

יצוא לקובץ PDFיצוא לקובץ Excel

 

 

דוח המורשה לטיפול בתלונות לשנת 2017דוח המורשה לטיפול בתלונות לשנת 2017https://www.jerusalem.muni.il/Municipality/Mevakert/Moorshe/Reports/2017<img alt="" src="/Municipality/Mevakert/Moorshe/Reports/2017/PublishingImages/moorshe_2017.jpg?RenditionID=13" style="BORDER:0px solid;" />
טיפול בתלונותטיפול בתלונותhttps://www.jerusalem.muni.il/Municipality/Mevakert/Moorshe/Complaints<img alt="" src="/SiteCollectionImages/PicMessage/Business/Business9.jpg?RenditionID=13" style="BORDER:0px solid;" />
כיצד פונים למורשהכיצד פונים למורשהhttps://www.jerusalem.muni.il/Municipality/Mevakert/Moorshe/Pages/Howturn.aspx<img alt="" src="/SiteCollectionImages/PicMessage/office/office03.jpg?RenditionID=13" style="BORDER:0px solid;" />
חוק הרשויות המקומיות (ממונה על תלונות הציבור) חוק הרשויות המקומיות (ממונה על תלונות הציבור) https://www.jerusalem.muni.il/Municipality/Mevakert/Moorshe/Pages/Law.aspx<img alt="" src="/SiteCollectionImages/PicMessage/Court/Court1.jpg?RenditionID=13" style="BORDER:0px solid;" />
דוחות המורשה לטיפול בתלונות הציבורדוחות המורשה לטיפול בתלונות הציבורhttps://www.jerusalem.muni.il/Municipality/Mevakert/Moorshe/Reports<img alt="" src="/Municipality/Mevakert/PublishingImages/moorshe_1.jpg?RenditionID=14" style="BORDER:0px solid;" />

 

 

המחלקה לטיפול בתלונותשלומי בריטברד https://www.jerusalem.muni.il/Municipality/Mevakert/Mevakert/moorshe02-6298171ימים ראשון עד חמישי בין השעות 9:00 - 15:00. שירות נגיש מותאם לאנשים עם מוגבלות.יפו,612

 

 

ארנונה ארנונה <a href="/SiteCollectionImages/Icons/PopularInformation/arnona_s.png">arnona_s.png</a>הודעה על עזיבת נכס<a href="https://jeronlineformsgen.jerusalem.muni.il/LeaveAsset/Default.aspx" target="_blank">הודעה על עזיבת נכס</a>הסדרי תשלומים<a href="/Residents/MunicipalityServices/PropertyTax/Pages/Payment.aspx">הסדרי תשלומים</a>בקשה להנחה מטעמי הכנסה<a href="/Municipality/Notebook304/OnlineForms/Pages/IncomeDiscount.aspx" target="_blank">בקשה להנחה מטעמי הכנסה</a>
קידום עסקים קידום עסקים מעקב תיק עסק/שלט<a href="/Business/BusinessPermits/Pages/TikEsek.aspx" target="_blank">מעקב תיק עסק/שלט</a>בקשה לפתיחת עסק חדש<a href="/Business/BusinessPermits/Pages/BnewF.aspx" target="_blank">בקשה לפתיחת עסק חדש</a>בקשות לעסק קיים <a href="/Business/Pages/existing_business.aspx" target="_blank">בקשות לעסק קיים </a>
חנייהחנייה<a href="/SiteCollectionImages/Icons/PopularInformation/ParkingReports_s.png">ParkingReports_s.png</a>טופס בקשה להשפט<a href="/Municipality/Notebook304/OnlineForms/Pages/RequestToBeJudged.aspx" target="_blank">טופס בקשה להשפט</a>טופס הסבה לדוח חניה<a href="/Municipality/Notebook304/OnlineForms/Pages/Retraining2.aspx" target="_blank">טופס הסבה לדוח חניה</a>טופס לברור/ערעור דו''ח חנייה <a href="/Municipality/Notebook304/OnlineForms/Pages/Section21738.aspx" target="_blank">טופס לברור/ערעור דו''ח חנייה </a>
תכנון בנייה וסביבהתכנון בנייה וסביבה<a href="/SiteCollectionImages/Icons/PopularInformation/build_s.png">build_s.png</a>תיק רישוי בניה<a href="/Residents/PlanningandBuilding/BuildingLicenses/licensingPortfolio/Pages/default.aspx" target="_blank">תיק רישוי בניה</a>חבות היטל השבחה<a href="/Residents/PlanningandBuilding/ImprovementTax/Pages/Portfolio.aspx" target="_blank">חבות היטל השבחה</a>מידע תכנית בניין עיר<a href="/Residents/PlanningandBuilding/CityPlanning/FileOpening/Pages/Taba.aspx" target="_blank">מידע תכנית בניין עיר</a>
בריאות הציבורבריאות הציבור<a href="/SiteCollectionImages/Icons/PopularInformation/Pharmacy_s.png">Pharmacy_s.png</a>תורנויות בתי מרקחת<a href="/Residents/CommunityAffairs/HealthandHumanServices/Pages/ToranutBateiMerkachat.aspx">תורנויות בתי מרקחת</a>טיפות חלב<a href="/Residents/CommunityAffairs/Early_Childhood/site245/Pages/default.aspx">טיפות חלב</a>השירות הוטרינרי<a href="/Residents/CommunityAffairs/HealthandHumanServices/VetrinarianServices/Pages/Default.aspx" target="_blank">השירות הוטרינרי</a>

 

 

שביתת שירות באתר העירונישביתת שירות באתר העירוניhttps://www.jerusalem.muni.il/Municipality/Msg_84/Pages/shvita.aspx18/07/2018 21:00:0031/12/1969 20:00:00תצוגת תאריך
איזומורפיזםאיזומורפיזםhttps://www.jerusalem.muni.il/RecreationandCulture/tarbutuopnay/Pages/Ezomorpizem.aspx18/07/2018 21:00:0031/12/1969 22:00:00ללא תאריך
סדנת מפגשים חשובים למטפלים ומטפלותסדנת מפגשים חשובים למטפלים ומטפלותhttps://www.jerusalem.muni.il/Residents/CommunityAffairs/Early_Childhood/Messages/Pages/SadnaMetaplot.aspx18/07/2018 21:00:0001/01/1970 00:00:00ללא תאריך
הרחבת שעות פעילות הספריות העירוניותהרחבת שעות פעילות הספריות העירוניותhttps://www.jerusalem.muni.il/RecreationandCulture/PublicLibrary/Pages/HoursLabreries.aspx17/07/2018 21:00:0001/01/1970 00:00:00ללא תאריך
אירועי חודש אוגוסט בבית אבי חיאירועי חודש אוגוסט בבית אבי חיhttps://www.jerusalem.muni.il/RecreationandCulture/tarbutuopnay/Pages/AugustAviChay.aspx17/07/2018 21:00:0031/12/1969 22:00:00ללא תאריך
קול קורא להיכלל במאגר יועצים הנדסיים לתמ"א 38קול קורא להיכלל במאגר יועצים הנדסיים לתמ"א 38https://www.jerusalem.muni.il/Municipality/kol/Pages/GeometricalTama38.aspx16/07/2018 21:00:0031/12/1969 22:00:00ללא תאריך