היועץ המשפטי – הגשת מועמדות להתמחות – עיריית ירושלים
Skip Navigation Linksירושלים : העירייה : היועץ המשפטי : הגשת מועמדות להתמחות

הגשת מועמדות להתמחות

לקבלת אינפורמציה ומידע שימושי נוסף ניתן לפנות לגב' איקה בלחש - עוזרת מקצועית ליועמ"ש.

בטלפון – 02-6297592, לפנייה בדואר אלקטרוני לחצו כאן

 

שיטת גיוס המתמחים: בחינת ממוצע ציונים וראיון משפטי.

מועד התמחות: 01.03.2019

מועד הגשה: החל מיום 01.02.18 ועד ליום 01.05.18

באמצעות אתר הקודקס

מספר עו''ד במשרד: 65

מספר המתמחים במשרד: 17

תחומי התמחות מרכזיים: לשכת היועץ המשפטי; תכנון ובניה אזרחי; תכנון ובניה פלילי; שימועים פליליים; ארנונה ומיסוי מוניציפאלי; התקשרויות - חוזים ומכרזים; דיני עבודה ומשמעת; אזרחי - נזיקין, קנין רוחני, לשון הרע; חניה; חקיקה עירונית; נכסים; יעוץ לאגפים.

לא
2

האגף המשפטי ותחומי עיסוקו

העבודה המשפטית בעיריית ירושלים היא מהמאתגרות ביותר הקיימות במגזר הציבורי זאת בשל אופיה הייחודי של ירושלים - שמייצר סוגיות משפטיות מורכבות, מעניינות וייחודיות ביותר.

 

האגף המשפטי בעיריית ירושלים הוא למעשה משרד עורכי הדין הגדול ביותר בירושלים והוא מעסיק 65 עו"ד  ו-17 מתמחים שעוסקים בכל תחומי המשפט.


כנגד העירייה מוגשות תביעות ונפתחים הליכים משפטיים רבים ומורכבים והיא אף תובעת בכל הערכאות כאשר את כל הייעוץ והטיפול המשפטי מנהל אגף היועץ המשפטי לעירייה.

חזור לראש הדף >>
3

על ההתמחות

המתמחים מצוותים לצוות אחד ומלווים את פעילות הצוות במהלך כל שנת ההתמחות. קיימת אפשרות במהלך תקופת ההתמחות לעסוק במגוון תחומים. אנו רואים במתמחים אצלנו חלק אינטגרלי מהצוות המשפטי והם זוכים להערכה רבה ולייחס נפלא כחלק מהאווירה הטובה המאפיינת את האגף.

 

דרישות סף לקבלה להתמחות:

עמידה בתנאי הסף של הועדה לבחירת מתמחים בעירייה, אחריות, חריצות, יכולת ביטוי טובה בכתב ובע"פ, יכולת עבודה עצמאית לצד יכולת עבודת צוות, יושר אישי ומקצועי.


התנאים המוצעים למתמחה:

השכר המקובל בשירות הציבורי למתמחים. כולל הזכויות הסוציאליות של עובדי עירייה.


שעות עבודה:

שעות העבודה הרשמיות הינן 7:30-16:00, כאשר ניתן לעבוד שעות נוספות בהתאם לאישור הממונים.


סיכויי קידום של המתמחה בלשכה בתום תקופת ההתמחות:

חלק מעורכי הדין בעיריית ירושלים ביצעו את התמחותם בעירייה. קליטת מתמחה לעבודה כעורך דין בתום התמחותו מותנית במעבר מכרז פומבי, כאשר ניסיון בייעוץ משפטי, בליטיגציה ובשירות הציבורי מהווה יתרון במכרז זה.

חזור לראש הדף >>
4

עבודת המתמחה

עבודת המתמחה בעיריית ירושלים כוללת ניהול תיקים וסיוע למאמן.

 

ניהול תיקים:

התייעצויות הדדיות וסיעור מוחות בנושאים משפטיים מורכבים. במסגרת זו מטפלים המתמחים בתיקים החל ממועד קבלת כתב התביעה, דרך קבלת עמדת היחידה העירונית הרלוונטית, גיבוש עמדת העירייה, איסוף העובדות והמסמכים הנדרשים, הכנת כתב ההגנה, טיפול בהליכים המקדמיים (גילוי מסמכים, שאלונים), הכנת תצהירי עדות ראשית, הופעה בכל דיוני בית המשפט (קדם משפט, הוכחות וכד'), חקירות של עדים על הדוכן, הבאת ראיות ועדויות מומחה, הכנת הסיכומים - ובמקרים רבים ניהול משא ומתן לפשרה. מציאות זו מכשירה את המתמחים בעיריית ירושלים כעורכי דין בליטיגציה כבר מהשבוע הראשון להתמחות. יודגש כי ניהול התיק מבוצע אמנם באופן עצמאי, אך בחניכה, סיוע והדרכה משמעותית של העורך דין המאמן, כך שהמתמחים מגיעים לבית המשפט כשהם מוכנים ומונחים - וקוצרים הצלחות לא מעטות.

סיוע למאמן:

המתמחים מוצמדים למחלקות השונות תחת מאמן סגן היועץ המשפטי, והמתמחים מסייעים לעורכי הדין במחלקה שבהם הם עובדים במתן ייעוץ משפטי לאגפי העירייה בפעולותיהם. העבודה היא אישית וצמודה, והמתמחה מקבל הזדמנות להתמקצע בנושאים מרתקים ומגוונים בייעוץ בתחומי משפט מגוונים לאגפי העירייה, ולעיתים קרובות בעלי השלכות רוחב משמעותיות ובהיקף כספיים גדולים מאוד. המתמחה מקבל הזדמנות לסייע בהכנה ובניסוח חוות דעת משפטיות . המתמחה אף מתלווה אל המאמן לפגישות עבודה בעירייה בתחום הייעוץ, או לדיוני משא ומתן לפשרה בפני דרגים בכירים ביותר בעיריית ירושלים והיחידות השונות.

חזור לראש הדף >>
5

תחומי התמחות וחלוקה לצוותים

ניתן להתמחות בשלושה תחומים: אכיפה פלילית (תביעה עירונית) ליטיגציה, יעוץ וחקיקה, לפי צוותים כמפורט להלן:

 

אגף היועץ המשפטי מחולק לתחומים שונים:

 • תחום האכיפה הפלילית (תביעה עירונית)
 • תחום הליטיגציה
 • תחום ייעוץ וחקיקה

 

להלן פירוט תחום העיסוקים לפי תחומים:

תחום האכיפה הפלילית (תביעה עירונית)

אמונה תחת היועץ המשפטי לעירייה על כלל האכיפה הפלילית והמנהלית בעיר ירושלים, וכוללת אכיפת חוקי תכנון ובניה, רישוי עסקים ואכיפת חוק עזר. וזאת מתוך מטרה לשמור על שלטון החוק תוך קביעת סדרי עדיפויות לאכיפה בהתאם להנחיות היועץ המשפטי לממשלה ולסדרי העדיפות העירוניים.
התביעה העירונית מרכזת תחת אחריותה אכיפה של חוק התכנון והבניה, חוק רישוי עסקים, חוק שמירת הניקיון, פקודת בריאות העם, חוק חינוך חובה חינם, חוק מגרשים ריקים להוצאת צווי חניה וגינון, פקודת היערות, מבנים מסוכנים, העמדת רכב וחנייתו, שמירת הסדר והניקיון, שעות פתיחת עסקים וסגירתם, שילוט,  וכן אכיפתם של כל יתר חוקי העזר העירוניים.
התובעים בתביעה העירונית הוסמכו כנציגי היועץ המשפטי לממשלה לעניין אכיפה עבירות פליליות במסגרת כלל בתי המשפט, בית המשפט לעניינים מקומיים, בית משפט שלום, בית משפט מחוזי ובית המשפט העליון והם מטפלים באלפי תיקים פליליים מידי שנה.
בנוסף, התביעה העירונית מעניקה ייעוץ משפטי שוטף בתחומי האכיפה לפיקוח על הבניה, אגף קידום עסקים, אגף אכיפה ושיטור עירוני, אגף החניה, מבנים מסוכנים, אגף תכנון עיר ,השירות הווטרינרי, המחלקה לאיכות הסביבה ולפקיד היערות באגף שפ"ע.
התביעה מלווה ומעניקה ייעוץ משפטי צמוד ויומיומי את כל פעילות האכיפה השוטפת בשטח אשר כוללת מאות רבות של הריסות ופינויים מידי שנה אשר תורמים להגברת יכולת ההרתעה והאכיפה ותורמים באופן משמעותי לחזות ולהסדרת המרחב הציבורי, שיפור פני המרחב העירוני והעלאת איכות החיים בעיר.
התביעה מבצעת שיתופי פעולה נרחבים כדי לקדם אכיפה משולבת ורב תחומית כנגד עבריינים מרכזיים יחד עם כלל גורמי המדינה כגון פרקליטות המדינה , משטרת ישראל, רשות המיסים, משרד החקלאות, המשרד להגנת הסביבה ושירותי הביטחון השונים.
התביעה מחולקת לחמישה צוותים אשר כולם תחת ניהול  של סגן היועץ המשפטי

לעירייה וראש התביעה העירונית ובכפיפות ליועץ המשפטי לעירייה:

 1.  ראש צוות- בניה
 2. ראש צוות- בניה
 3. ראש צוות רישוי עסקים
 4. ראש צוות שימועים ועררים
 5. ראש צוות בכיר חניה


תחום הליטיגציה:

מחלקת הליטיגציה באגף היועץ המשפטי אמונה על הטיפול בכל ההליכים המשפטיים בערכאות המשפטיות השונות לרבות בית משפט השלום ,בית המשפט המחוזי, בית המשפט העליון, בית הדין לעבודה, בית הדין למשמעת של עובדי הרשויות המקומיות וועדות ערר מסוגים שונים.
המחלקה מטפלת בכל ההליכים המשפטיים, למעט בהליכים פליליים שמטופלים ע"י התביעה העירונית.
במסגרת פעילותה המחלקה מגנה בערכאות השונות על פעולות, החלטות ומדיניות של העירייה ושל האורגנים השונים שלה וכן היא מגישה תביעות בנושאים שונים מטעם העירייה כגון תביעות כספיות ותביעות לסילוק יד ממקרקעין ציבוריים.
המתמחים באגף מלווים ומסייעים בטיפול בתיקים משפטיים החל ממועד קבלת כתב התביעה, דרך קבלת עמדת היחידה העירונית הרלוונטית, גיבוש עמדת העירייה, איסוף העובדות והמסמכים הנדרשים, הכנת כתב הגנה, כתבי תשובה לעתירות ועררים וכו', טיפול בהליכים המקדמיים, הכנת חקירות של עדים , הבאת ראיות ועדויות מומחה, הכנת הסיכומים –וניהול משא ומתן לפשרה. פעילות זו מכשירה את המתמחים בעיריית ירושלים כעורכי דין ליטיגטורים כבר מהשבוע הראשון להתמחות. במהלך תקופת ההתמחות עוה"ד המאמנים מלווים את המתמחים, חונכים אותם, מדריכים אותם ומסייעים להם. כמו כן, מתקיימות התייעצויות הדדיות וסיעור מוחות בנושאים משפטיים מורכבים שמגיעים לפתחם של בתי המשפט השונים.
תחום הליטיגציה מטפל במאות רבות של תיקי ליטיגציה בתחומי המשפט השונים בהיקף כספי של מיליארד ₪ בשנה.

בראש המחלקה עומד סגן היועץ המשפטי לעירייה – ליטיגציה בכפיפות ליועץ המשפטי לעירייה.

 

המחלקה מחולקת לשמונה צוותים לפי תחומי המשפט שבהם היא עוסקת כדלקמן:

 1.  צוות תכנון ובנייה.
 2. צוות ארנונה.
 3. צוות עררי ארנונה
 4. צוות אזרחי.
 5. צוות מנהלי
 6.  צוות דיני עבודה.
 7. צוות משמעת.
 8. צוות גבייה.

 

מחלקת ייעוץ וחקיקה:

מחלקת ייעוץ וחקיקה אמונה על מתן יעוץ משפטי שוטף להנהלת העירייה, למועצת העירייה, לאגפי העירייה, לוועדות העירוניות ולתאגידי העירייה במגוון תחומים משפטיים ובכלל זה - המשפט החוקתי והמנהלי, דיני מקרקעין, דיני ארנונה והיטלים, דיני חוזים, דיני מכרזים, דיני עבודה, דיני משמעת, דיני התכנון והבנייה, דיני בחירות, דיני חינוך ועוד.
המחלקה מסייעת ליועץ המשפטי לעירייה בתפקידו כפרשן המוסמך של הדין עבור הגופים העירוניים באמצעות מתן חוות דעת משפטיות, נהלים והנחיות לאגפי העירייה השונים לצורך קידום מטרות העירייה והיעדים שנקבעו על ידי הנהלת העירייה.
התפקידים המרכזיים של מחלקת הייעוץ והחקיקה הינם– ייעוץ משפטי שוטף לאגפי העירייה, ליווי האגפים בתהליכי העבודה השונים, סיוע בהתקשרויות עם גורמים חוץ עירוניים, ייעוץ לתאגידים העירוניים, הכנה תיקון ויישום משפטי של חוקי עזר עירוניים.
בעניינים אלה פועלת המחלקה מתוך מגמה להבטיח פעילות עירונית תקינה שעולה בקנה אחד עם הוראות החוק התקנות והנהלים הרלוונטיים, תוך שמירה על עקרונות היסוד של המשפט הישראלי ועקרון שלטון החוק בראשם.
המחלקה נותנת מענה לפניות ציבור בכל התחומים המשפטיים הנובעים מתחומי הפעילות של העירייה ותאגידיה.
במקביל, מסייעת המחלקה בגיבוש תבחינים שוויוניים בתחומים אחרים ובתיקונם במקרה הצורך, כגון: תבחינים להקצאת קרקע, אמות-מידה לתקצוב, תבחינים לתמיכות ופעולות משותפות.

בראש המחלקה עומד סגן היועץ המשפטי לעירייה – ייעוץ וחקיקה בכפיפות ליועמ"ש לעירייה. 


המחלקה מחולקת למספר צוותים לפי תחומי המשפט שבהם היא עוסקת כדלקמן:

 1.  צוות תכנון ובנייה היטל השבחה ופיצויים.
 2.  צוות ארנונה והיטלים.
 3.  צוות אזרחי.
 4.  צוות ייעוץ לאגפים וחקיקה.
 5.  צוות דיני עבודה ומשמעת.
 6. צוות נכסים.
 7.  צוות התקשרויות.
 8.  צוות מכרזים
חזור לראש הדף >>