אודות היועץ המשפטי – עיריית ירושלים

אודות היועץ המשפטי

אגף היועץ המשפטי נותן יעוץ משפטי לראש העירייה, למועצת העירייה ולוועדותיה, וכן לעובדי העירייה, בכל עניין הדרוש למילוי תפקידי העירייה לפי הדין.

האגף מחולק לשלושה תחומי פעילות עיקריים:

  1. תחום אזרחי (משפט אזרחי, ארנונה, נכסים, דיני עבודה ומשמעת)
  2. תחום פלילי ותכנון ובניה (תכנון ובניה פלילי ומינהלי, אכיפת חוקי עזר, דוחות חניה וחובות חניה)
  3. תחום מינהלי (חוזים ומכרזים, יעוץ לאגפים, חקיקה ורווחה)

האגף הינו יוזם (פרואקטיבי) ומעורב בכל התהליכים העירוניים, הן בקביעת מדיניות והן במימושה.

התפישה הניהולית באגף מדגישה התמקצעות, שירותיות ומעורבות.

בעלי תפקידים
שם טלפון תפקיד
עו"ד אלי מלכה ​ 02-6297592היועץ המשפטי לעירייה
עו"ד טוביה פיסינגר02-6296045עוזר ליועץ המשפטי לעירייה
גיטי גולדברג02-6297592מנהלת יומן ומעקבים
תמי ווקנין02-6297932רכזת משפטית
אורית גבריאל02-6297597עוזרת למשנה ליועמ"ש
עו"ד דני ליבמן02-6244915משנה ליועץ המשפטי לעירייה
איקה בלחש02-6298067עוזרת מקצועית ליועמ"ש
שלומית רנגיני02-6296502רכזת כ"א
שלמה יוסף​02-6296486​מרכז שרותים טכניים

 

שעות מענה טלפוני:

מענה טלפוני
מחלקה​ טלפון​ שעות מענה טלפוני
הנהלת האגף02-6297597ימים ראשון עד חמישי בין השעות 16:00-8:00 
צוות הארנונה02-6297598ימים ראשון עד חמישי בין השעות 16:00-7:30
צוות תכנון ובנייה + דיני עבודה02-6297599ימים ראשון עד חמישי בין השעות 15:00-8:00
צוות התביעה02-6297600ימים ראשון עד חמישי בין השעות 12:30-8:30 
יעוץ לאגפים + חוזים ומכרזים02-6297601ימים ראשון עד חמישי בין השעות 17:00-8:00 
צוות חניה02-6297602ימים ראשון עד חמישי בין השעות 16:00-8:00
צוות עררי ארנונה
02-6297603
 
צוות אזרחי + נכסים02-6297604​