הודעות היועץ המשפטי – עיריית ירושלים

הודעות היועץ המשפטי

חיפוש הודעות:
חיפוש חופשי:
יצוא לקובץ PDFיצוא לקובץ Excel

 

 

החלטות ועדות ערר לענייני ארנונהhttps://www.jerusalem.muni.il/Municipality/LegalConsultant/MasLegalConsultant/Pages/AppealArnona.aspxהחלטות ועדות ערר לענייני ארנונה<img alt=" " src="/SiteCollectionImages/PicMessage/Business/Business11.jpg?RenditionID=13" style="BORDER:0px solid;" /><p>​ועדות הערר לענייני ארנונה הינן גוף עצמאי ונפרד, הפועל ליד כל אחת מהרשויות המקומיות בישראל. ועדת הערר לענייני ארנונה דנה בעררים שהגישו תושבי הרשות המקומית על החלטת מנהל הארנונה בהשגה על שומות הארנונה אשר השיתה הרשות המקומית על נישומים.</p>​להחלטות מהוועדות לחצו כאן16/01/2018 22:00:00
הודעה בדבר אפשרות הגשת תלונהhttps://www.jerusalem.muni.il/Residents/Employment/msg/Pages/Complain.aspxהודעה בדבר אפשרות הגשת תלונה<img alt="" src="/Residents/Employment/msg/PublishingImages/office25.PNG?RenditionID=13" style="BORDER:0px solid;" /><p>​​​אל ציבור עובדי חברות השמירה, הניקיון וההסעדה - הנכם רשאים להגיש תלונה בעיריית ירושלים אם לדעתכם נפגעו זכויותיכם ו/או תנאי העסקתכם.</p>דוגמאות לאי שמירת זכויותאי תשלום שעות נוספותאי הפרשה לפנסיהאי תשלום ימי חופשה/ דמי הבראהניכויים אסוריםאי תשלום תוספת ותקהלנת שכרועוד... להגשת התלונה ניתן לפנות לרו"ח שרה כהן, מנהלת תחום הערכת קבלנים ושמירת זכויות עובדי קבלן, אגף לוגיסטיקה, עיריית ירושלים, כיכר ספרא 1, קומה 2, עמדה 286טלפון 02-6295649פקס 02-6295642 דוא"ל chsara@jerusalem.muni.ilקבלת קהל בימים ראשון, שני ורביעי בין השעות 0900 – 1200.למילוי טופס התלונה לחצו כאן16/01/2018 22:00:00
הסדר מותנהhttps://www.jerusalem.muni.il/Municipality/LegalConsultant/MasLegalConsultant/Pages/order.aspxהסדר מותנה<img alt=" " src="/SiteCollectionImages/PicMessage/Court/Court3.jpg?RenditionID=13" style="BORDER:0px solid;" /><p>לפניכם פרסום של הסדרים מותנים שנחתמו באמצעות התביעה העירונית​</p> הסדר מותנה 1הסדר מותנה נחתם ביום 4.1.17 באמצעות התביעה העירוניתמספר תיק 16/4444מיקום העבירה שכונת בית וגןתיאור העובדות המהוות עבירה בהן הודה החשוד סגירת מרפסת בשטח של כ- 7 מ"ר, הפיכת חלון לדלת, הכשרת גג שאמור להיות ללא שימוש למרפסת בשטח של כ-7 מ"ר.הוראות החיקוק שפורטו בהסדר ביצוע עבודה הטעון היתר לפי חוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965 (להלן "החוק") בלא היתר כאמור – עבירה לפי סעיפים 145 (א) ו-204 (א) לחוק או ביצוע עבודה הטעון היתר לפי החוק בסטייה מהיתר, עבירה לפי סעיפים 145 (א) ו- 104 (ב) לחוק. תנאי ההסדרא. תשלום לוועדה המקומית בסך 4,000 ₪, ישולם בתשלום 1.ב. חתימה על התחייבות להימנע מביצוע עבירת בנייה במשך כ- 12 חודשים.ג. הכשרת העבירה בתוך כשנה מיום החתימה על ההסדר.נימוקים לסגירת תיק בהסדרא. החשוד הודה בעובדות המהוות עבירה.ב. לחשוד אין עבר פלילי ב- 5 השנים האחרונות.ג. לחשוד אין חקירות או משפטים פליליים תלויים ועומדים באותה רשות, לפי העניין, שאינם חלק מההסדר.ד. החשוד נמצא בתהליך מתקדם להכשרת העבירה.הסדר מותנה 2הסדר מותנה נחתם ביום 8.1.17 באמצעות התביעה העירוניתמספר תיק 13/862מיקום העבירה שכונת גבעת מרדכיתיאור העובדות המהוות עבירה בהן הודה החשוד בנה תוספת מקירות וגג מפנלית בשטח של כ-4.5 מ"ר, ו-1 מ"ר. הוראות החיקוק שפורטו בהסדר ביצוע עבודה הטעון היתר לפי חוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965 (להלן "החוק") בלא היתר כאמור – עבירה לפי סעיפים 145 (א) ו-204 (ב). תנאי ההסדרא. תשלום לוועדה המקומית בסך 2,500₪, ישולם ב-5 תשלומים.ב. חתימה על התחייבות להימנע מביצוע עבירת בנייה במשך כ- 12 חודשים.ג. הכשרת העבירה בתוך כשנה מיום החתימה על ההסדר.נימוקים לסגירת תיק בהסדרא. החשוד הודה בעובדות המהוות עבירה.ב. לחשוד אין עבר פלילי ב- 5 השנים האחרונות.ג. לחשוד אין חקירות או משפטים פליליים תלויים ועומדים באותה רשות, לפי העניין, שאינם חלק מההסדר.הסדר מותנה 3הסדר מותנה נחתם ביום 1.2.17 באמצעות התביעה העירוניתמספר תיק 14/3131מיקום העבירה שכונת קרית יובלתיאור העובדות המהוות עבירה בהן הודה החשודשימוש חורג ממחסן למגורים בשטח של כ-13 מ"ר.הוראות החיקוק שפורטו בהסדר ביצוע עבודה הטעון היתר לפי חוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965 (להלן "החוק") בלא היתר כ אמור – עבירה לפי סעיפים 145 (א) ו-204 (א) לחוק ותקנה 1 (1) לתקנות התכנון והבנייה (עבודה ושימוש הטעונים היתר), התשכ"ז – 1967. תנאי ההסדרא. תשלום לוועדה המקומית בסך 5,000 ₪, ישולם בתשלום אחד.ב. חתימה על התחייבות להימנע מביצוע עבירת בנייה במשך כ- 12 חודשים.ג. הריסת העבירה תוך שלושה חודשים.נימוקים לסגירת תיק בהסדרא. החשוד הודה בעובדות המהוות עבירה.ב. לחשוד אין עבר פלילי ב- 5 השנים האחרונות.ג. לחשוד אין חקירות או משפטים פליליים תלויים ועומדים באותה רשות, לפי העניין, שאינם חלק מההסדר. הסדר מותנה 4הסדר מותנה נחתם ביום 1.2.17 באמצעות התביעה העירונית מספר תיק 15/3382מיקום העבירה שכונת קרית יובלתיאור העובדות המהוות עבירה בהן הודה החשוד שימוש בשטח של כ-13.5 מ"ר. הוראות החיקוק שפורטו בהסדר ביצוע עבודה הטעון היתר לפי חוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965 (להלן "החוק") בלא היתר כ אמור – עבירה לפי סעיפים 145 (א) ו-204 (א) לחוק ותקנה 1 (1) לתקנות התכנון והבנייה (עבודה ושימוש הטעונים היתר), התשכ"ז – 1967. תנאי ההסדרא. תשלום לוועדה המקומית בסך 3,400 ₪, ישולם ב-5 תשלומים.ב. חתימה על התחייבות להימנע מביצוע עבירת בנייה במשך כ- 12 חודשים.ג. הוצאת היתר בתוך 12 חודשים.נימוקים לסגירת תיק בהסדרא. החשוד הודה בעובדות המהוות עבירה.ב. לחשוד אין עבר פלילי ב- 5 השנים האחרונות.ג. לחשוד אין חקירות או משפטים פליליים תלויים ועומדים באותה רשות, לפי העניין, שאינם חלק מההסדר.הסדר מותנה 5הסדר מותנה נחתם ביום 19.3.17 באמצעות התביעה העירונית מספר תיק 16/5615מיקום העבירה שכונת גבעת שאולתיאור העובדות המהוות עבירה בהן הודה החשוד בניית מחסן למסחר/תעשייה בשטח 18 מ"ר . הוראות החיקוק שפורטו בהסדר ביצוע עבודה הטעון היתר לפי חוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965 (להלן "החוק") בלא היתר כ אמור – עבירה לפי סעיפים 145 (א) ו-204 (א) לחוק ותקנה 1 (1) לתקנות התכנון והבנייה (עבודה ושימוש הטעונים היתר), התשכ"ז – 1967. תנאי ההסדרא. תשלום לוועדה המקומית בסך 10,000₪, ישולם ב-10 תשלומים.ב. חתימה על התחייבות להימנע מביצוע עבירת בנייה במשך כ- 12 חודשים.ג. התאמת הבנייה להיתר בתוך כ-12 חודשים.נימוקים לסגירת תיק בהסדרא. החשוד הודה בעובדות המהוות עבירה.ב. לחשוד אין עבר פלילי ב- 5 השנים האחרונות.ג. לחשוד אין חקירות או משפטים פליליים תלויים ועומדים באותה רשות, לפי העניין, שאינם חלק מההסדר. הסדר מותנה 6נחתם ב. 03/05/2017 באמצעות התביעה העירוניתמספר תיק13/987מיקום העבירה בית הכרםתיאור העובדות המהוות עבירה בהן הודה החשוד תוספת מגורים בשטח של כ-4 מ"ר , סגירת מרפסת בשטח כ-4 מ"ר ובניית מדרגותהוראות החיקוק שפורטו בהסדר ביצוע עבודה הטעון היתר לפי חוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965 (להלן "החוק") בלא היתר כ אמור – עבירה לפי סעיפים 145 (א) ו-204 (א) לחוק ותקנה 1 (1) לתקנות התכנון והבנייה (עבודה ושימוש הטעונים היתר), התשכ"ז – 1967. תנאי ההסדרא. תשלום לוועדה המקומית בסך 4,000 ₪ , ישולם בתשלום אחד. ב. חתימה על התחייבות להימנע מביצוע עבירת בנייה במשך כ- 12 חודשים.ג. התאמת הבנייה להיתר בתוך כ-12 חודשים.נימוקים לסגירת תיק בהסדרא. החשוד הודה בעובדות המהוות עבירה.ב. לחשוד אין עבר פלילי ב- 5 השנים האחרונות.ג. לחשוד אין חקירות או משפטים פליליים תלויים ועומדים באותה רשות, לפי העניין, שאינם חלק מההסדר. הסדר מותנה 7נחתם ב03/05/2017 באמצעות התביעה העירוניתמספר תיק16/5709מיקום העבירה קריית מנחםתיאור העובדות המהוות עבירה בהן הודה החשוד שימוש במדרגות לגג , מעקה וקירוי בשטח של 30 מ"רהוראות החיקוק שפורטו בהסדר ביצוע עבודה הטעון היתר לפי חוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965 (להלן "החוק") בלא היתר כ אמור – עבירה לפי סעיפים 145 (א) ו-204 (א) לחוק ותקנה 1 (1) לתקנות התכנון והבנייה (עבודה ושימוש הטעונים היתר), התשכ"ז – 1967. תנאי ההסדרא. תשלום לוועדה המקומית בסך 2,000 ₪ , ישולם ב2 תשלומים. ב. חתימה על התחייבות להימנע מביצוע עבירת בנייה במשך כ- 12 חודשים.ג. הריסה תוך 5 חודשים.נימוקים לסגירת תיק בהסדרא. החשוד הודה בעובדות המהוות עבירה.ב. לחשוד אין עבר פלילי ב- 5 השנים האחרונות.ג. לחשוד אין חקירות או משפטים פליליים תלויים ועומדים באותה רשות, לפי העניין, שאינם חלק מההסדר. הסדר מותנה 8נחתם ביום 15.5.17 באמצעות התביעה העירוניתמספר תיק 11/1105.1מיקום העבירה קרית משהתיאור העובדות המהוות עבירה בהן הודה החשוד הכשרת מרפסת (יציקת רצפה למרפסת) 4 מ"ר .הוראות החיקוק שפורטו בהסדר ביצוע עבודה הטעון היתר לפי חוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965 (להלן "החוק") בלא היתר כ אמור – עבירה לפי סעיפים 145 (א) ו-204 (ב) לחוק ותקנה 1 (1) לתקנות התכנון והבנייה (עבודה ושימוש הטעונים היתר), התשכ"ז – 1967. תנאי ההסדרא. תשלום לוועדה המקומית בסך 1,500 ₪ , ישולם בתשלום אחד. ב. חתימה על התחייבות להימנע מביצוע עבירת בנייה במשך כ- 12 חודשים.ג. התאמת הבנייה להיתר בתוך כ-12 חודשים.נימוקים לסגירת תיק בהסדרא. החשוד הודה בעובדות המהוות עבירה.ב. לחשוד אין עבר פלילי ב- 5 השנים האחרונות.ג. לחשוד אין חקירות או משפטים פליליים תלויים ועומדים באותה רשות, לפי העניין, שאינם חלק מההסדר. הסדר מותנה 9נחתם ביום 16.5.17 באמצעות התביעה העירוניתמספר תיק14/292מיקום העבירה נווה יעקבתיאור העובדות המהוות עבירה בהן הודה החשוד הגדלת מרפסת 4.5 מ"ר הוראות החיקוק שפורטו בהסדר ביצוע עבודה הטעון היתר לפי חוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965 (להלן "החוק") בלא היתר כ אמור – עבירה לפי סעיפים 145 (א) ו-204 (א) לחוק ותקנה 1 (1) לתקנות התכנון והבנייה (עבודה ושימוש הטעונים היתר), התשכ"ז – 1967. תנאי ההסדרא. תשלום לוועדה המקומית בסך 1,600₪ , ישולם ב4 תשלומים . ב. חתימה על התחייבות להימנע מביצוע עבירת בנייה במשך כ- 12 חודשים.ג. התאמת הבנייה להיתר בתוך כ-12 חודשים.נימוקים לסגירת תיק בהסדרא. החשוד הודה בעובדות המהוות עבירה.ב. לחשוד אין עבר פלילי ב- 5 השנים האחרונות.ג. לחשוד אין חקירות או משפטים פליליים תלויים ועומדים באותה רשות, לפי העניין, שאינם חלק מההסדר. הסדר מותנה 10נחתם ביום 13.6.17 באמצעות התביעה העירוניתמספר תיק06/270.2מיקום העבירה רמותתיאור העובדות המהוות עבירה בהן הודה החשוד בניית מרפסת בחזית דרומית בשטח 10 מ"ר ללא היתר במקום כמאושר בהיתר בחזית צפונית. הוראות החיקוק שפורטו בהסדר ביצוע עבודה הטעון היתר לפי חוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965 (להלן "החוק") בלא היתר כ אמור – עבירה לפי סעיפים 145 (א) ו-204 (ב) לחוק. תנאי ההסדרא. תשלום לוועדה המקומית בסך 2,000₪ , ישולם ב10 תשלומים . ב. חתימה על התחייבות להימנע מביצוע עבירת בנייה במשך כ- 12 חודשים.ג. התאמת הבנייה להיתר בתוך כ-12 חודשים.נימוקים לסגירת תיק בהסדרא. החשוד הודה בעובדות המהוות עבירה.ב. לחשוד אין עבר פלילי ב- 5 השנים האחרונות.ג. לחשוד אין חקירות או משפטים פליליים תלויים ועומדים באותה רשות, לפי העניין, שאינם חלק מההסדר. הסדר מותנה 11נחתם ביום 14.6.17 באמצעות התביעה העירוניתמספר תיק 13/4896מיקום העבירה הר חומהתיאור העובדות המהוות עבירה בהן הודה החשוד סגירת מרפסת מחומרים קלים בשטח של כ-21 מ"רהוראות החיקוק שפורטו בהסדר ביצוע עבודה הטעון היתר לפי חוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965 (להלן "החוק") בלא היתר כ אמור – עבירה לפי סעיפים 145 (א) ו-204 (א) לחוק. תנאי ההסדרא. תשלום לוועדה המקומית בסך8,000₪ , ישולם ב- 3 תשלומים . ב. חתימה על התחייבות להימנע מביצוע עבירת בנייה במשך כ- 12 חודשים.ג. התאמת הבנייה להיתר בתוך כ-12 חודשים.נימוקים לסגירת תיק בהסדרא. החשוד הודה בעובדות המהוות עבירה.ב. לחשוד אין עבר פלילי ב- 5 השנים האחרונות.ג. לחשוד אין חקירות או משפטים פליליים תלויים ועומדים באותה רשות, לפי העניין, שאינם חלק מההסדר. הסדר מותנה 12נחתם ביום 15.6.17 באמצעות התביעה העירוניתמספר תיק 08/4354מיקום העבירה פסגת זאב תיאור העובדות המהוות עבירה בהן הודה החשוד שימוש בסגירת 2 מרפסות בשטח של כ-11.5 מ"ר הוראות החיקוק שפורטו בהסדר ביצוע עבודה הטעון היתר לפי חוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965 (להלן "החוק") בלא היתר כ אמור – עבירה לפי סעיפים 145 (א) ו-204 (א) לחוק. תנאי ההסדרא. תשלום לוועדה המקומית בסך 3,500₪ , ישולם בתשלום אחד. ב. חתימה על התחייבות להימנע מביצוע עבירת בנייה במשך כ- 12 חודשים.ג. התאמת הבנייה להיתר בתוך כ-12 חודשים.נימוקים לסגירת תיק בהסדרא. החשוד הודה בעובדות המהוות עבירה.ב. לחשוד אין עבר פלילי ב- 5 השנים האחרונות.ג. לחשוד אין חקירות או משפטים פליליים תלויים ועומדים באותה רשות, לפי העניין, שאינם חלק מההסדר. הסדר מותנה 13נחתם ביום 21.6.17 באמצעות התביעה העירוניתמספר תיק 16/7758מיקום העבירה נווה יעקבתיאור העובדות המהוות עבירה בהן הודה החשוד סגירת מרפסת בשטח של כ-12 מ"רהוראות החיקוק שפורטו בהסדר ביצוע עבודה הטעון היתר לפי חוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965 (להלן "החוק") בלא היתר כ אמור – עבירה לפי סעיפים 145 (א) ו-204 (א) לחוק. תנאי ההסדרא. תשלום לוועדה המקומית בסך 5,000₪ , ישולם ב12 תשלומים. ב. חתימה על התחייבות להימנע מביצוע עבירת בנייה במשך כ- 12 חודשים.ג. התאמת הבנייה להיתר בתוך כ-12 חודשים.נימוקים לסגירת תיק בהסדרא. החשוד הודה בעובדות המהוות עבירה.ב. לחשוד אין עבר פלילי ב- 5 השנים האחרונות.ג. לחשוד אין חקירות או משפטים פליליים תלויים ועומדים באותה רשות, לפי העניין, שאינם חלק מההסדר. הסדר מותנה 14נחתם ביום 27.6.17 באמצעות התביעה העירוניתמספר תיק 16/4236מיקום העבירה קריית מנחםתיאור העובדות המהוות עבירה בהן הודה החשוד בניית מדרגות לגג משותף בשטח 7 מ"ר ובניית מבנה בגג משותף מחומר קל בשטח 5 מ"ר ללא היתר.הוראות החיקוק שפורטו בהסדר ביצוע עבודה הטעון היתר לפי חוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965 (להלן "החוק") בלא היתר כ אמור – עבירה לפי סעיפים 145 (א) ו-204 (א) לחוק. תנאי ההסדרא. תשלום לוועדה המקומית בסך4,000₪ , ישולם ב4 תשלומים. ב. חתימה על התחייבות להימנע מביצוע עבירת בנייה במשך כ- 12 חודשים.ג. התאמת הבנייה להיתר בתוך כ-12 חודשים.נימוקים לסגירת תיק בהסדרא. החשוד הודה בעובדות המהוות עבירה.ב. לחשוד אין עבר פלילי ב- 5 השנים האחרונות.ג. לחשוד אין חקירות או משפטים פליליים תלויים ועומדים באותה רשות, לפי העניין, שאינם חלק מההסדר. הסדר מותנה 15נחתם ביום 26.7.17 באמצעות התביעה העירוניתמספר תיק 16/6127מיקום העבירה בית חנינאתיאור העובדות המהוות עבירה בהן הודה החשוד שימוש לחנות בתוספת מאלומיניום וזכוכית בשטח של 28 מ"ר שנבנתה ללא היתר .מדובר בבנייה המשמשת חנות לצורכי מסחר .הוראות החיקוק שפורטו בהסדר ביצוע עבודה הטעון היתר לפי חוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965 (להלן "החוק") בלא היתר כ אמור – עבירה לפי סעיפים 145 (א) ו-204 (א) לחוק. תנאי ההסדרא. תשלום לוועדה המקומית בסך 12,000₪ , ישולם ב12 תשלומים. ב. חתימה על התחייבות להימנע מביצוע עבירת בנייה במשך כ- 12 חודשים מיום החתימה על ההסדר .ג. התאמת הבנייה להיתר/הריסה בתוך 12 חודשים מיום החתימה על ההסדר.נימוקים לסגירת תיק בהסדרא. החשוד הודה בעובדות המהוות עבירה.ב. לחשוד אין עבר פלילי ב- 5 השנים האחרונות.ג. לחשוד אין חקירות או משפטים פליליים תלויים ועומדים באותה רשות, לפי העניין, שאינם חלק מההסדר. הסדר מותנה 16נחתם ביום 4.12.17 באמצעות התביעה העירוניתמספר תיק 15/5807מיקום העבירה סן מרטיןתיאור העובדות המהוות עבירה בהן הודה החשוד סגירת מרפסת מחומר קל בשטח 5 מ"ר .הוראות החיקוק שפורטו בהסדר ביצוע עבודה הטעון היתר לפי חוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965 (להלן "החוק") בלא היתר כ אמור – עבירה לפי סעיפים 145 (א) ו-204 (א) לחוק. תנאי ההסדרא. תשלום לוועדה המקומית בסך 2,000₪ , ישולם בתשלום אחד . ב. חתימה על התחייבות להימנע מביצוע עבירת בנייה במשך כ- 12 חודשים.ג. התאמת הבנייה להיתר/הריסה בתוך 12 חודשים.נימוקים לסגירת תיק בהסדרא. החשוד הודה בעובדות המהוות עבירה.ב. לחשוד אין עבר פלילי ב- 5 השנים האחרונות.ג. לחשוד אין חקירות או משפטים פליליים תלויים ועומדים באותה רשות, לפי העניין, שאינם חלק מההסדר. הסדר מותנה 17נחתם ביום 18.12.17 באמצעות התביעה העירוניתמספר תיק 17/3094מיקום העבירה נווה יעקב תיאור העובדות המהוות עבירה בהן הודה החשוד בניית מחסן בשטח משותף 6 מ"ר .הוראות החיקוק שפורטו בהסדר ביצוע עבודה הטעון היתר לפי חוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965 (להלן "החוק") בלא היתר כ אמור – עבירה לפי סעיפים 145 (א) ו-204 (א) לחוק. תנאי ההסדרא. תשלום לוועדה המקומית בסך 2,500 , ישולם ב-5 תשלומים . ב. חתימה על התחייבות להימנע מביצוע עבירת בנייה במשך כ- 12 חודשים.ג. התאמת הבנייה להיתר/הריסה בתוך 12 חודשים.נימוקים לסגירת תיק בהסדרא. החשוד הודה בעובדות המהוות עבירה.ב. לחשוד אין עבר פלילי ב- 5 השנים האחרונות.ג. לחשוד אין חקירות או משפטים פליליים תלויים ועומדים באותה רשות, לפי העניין, שאינם חלק מההסדר. הסדר מותנה 18נחתם ביום 24.12.17 באמצעות התביעה העירוניתמספר תיק 16/6551מיקום העבירה בתי ורשה , שכונת מאה שערים תיאור העובדות המהוות עבירה בהן הודה החשוד שימוש במבנה מפנלית עם גג בשטח של כ-8 מ"ר .הוראות החיקוק שפורטו בהסדר ביצוע עבודה הטעון היתר לפי חוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965 (להלן "החוק") בלא היתר כ אמור – עבירה לפי סעיפים 145 (א) ו-204 (א) לחוק. תנאי ההסדרא. תשלום לוועדה המקומית בסך 2,400 ₪ , ישולם בתשלום אחד . ב. חתימה על התחייבות להימנע מביצוע עבירת בנייה במשך כ- 12 חודשים.ג. הריסה בתוך 10 חודשים.נימוקים לסגירת תיק בהסדרא. החשוד הודה בעובדות המהוות עבירה.ב. לחשוד אין עבר פלילי ב- 5 השנים האחרונות.ג. לחשוד אין חקירות או משפטים פליליים תלויים ועומדים באותה רשות, לפי העניין, שאינם חלק מההסדר. הסדר מותנה 19נחתם ביום 24.12.17 באמצעות התביעה העירוניתמספר תיק 16/3453מיקום העבירה לוחמי הגטאות תיאור העובדות המהוות עבירה בהן הודה החשוד פריצת 2 דלתות לחצר משותפת .הוראות החיקוק שפורטו בהסדר ביצוע עבודה הטעון היתר לפי חוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965 (להלן "החוק") בלא היתר כ אמור – עבירה לפי סעיפים 145 (א) ו-204 (א) לחוק. תנאי ההסדרא. תשלום לוועדה המקומית בסך 3,000 ₪ , ישולם ב-3 תשלומים . ב. חתימה על התחייבות להימנע מביצוע עבירת בנייה במשך כ- 12 חודשים.ג. התאמה להיתר/הריסה בתוך 12 חודשים.נימוקים לסגירת תיק בהסדרא. החשוד הודה בעובדות המהוות עבירה.ב. לחשוד אין עבר פלילי ב- 5 השנים האחרונות.ג. לחשוד אין חקירות או משפטים פליליים תלויים ועומדים באותה רשות, לפי העניין, שאינם חלק מההסדר.הסדר מותנה 20נחתם ביום 10.1.18 באמצעות התביעה העירוניתמספר תיק 17/4852מיקום העבירה נווה יעקב תיאור העובדות המהוות עבירה בהן הודה החשוד שימוש במבנה מפנלית בשטח של 14 מ"ר אשר נבנה ללא היתר .הוראות החיקוק שפורטו בהסדר ביצוע עבודה הטעון היתר לפי חוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965 (להלן "החוק") בלא היתר כ אמור – עבירה לפי סעיפים 145 (א) ו-204 (א) לחוק. תנאי ההסדרא. תשלום לוועדה המקומית בסך 2,000 ₪ , ישולם ב-10 תשלומים. ב. חתימה על התחייבות להימנע מביצוע עבירת בנייה במשך כ- 12 חודשים.ג. התאמה להיתר/הריסה בתוך 12 חודשים.נימוקים לסגירת תיק בהסדרא. החשוד הודה בעובדות המהוות עבירה.ב. לחשוד אין עבר פלילי ב- 5 השנים האחרונות.ג. לחשוד אין חקירות או משפטים פליליים תלויים ועומדים באותה רשות, לפי העניין, שאינם חלק מההסדר. הסדר מותנה 21נחתם ביום 17.1.18 באמצעות התביעה העירוניתמספר תיק 16/4838 מיקום העבירה גילה תיאור העובדות המהוות עבירה בהן הודה החשוד שימוש בסגירת מרפסת בשטח של כ-26 מ"ר אשר נסגרה ללא היתר .הוראות החיקוק שפורטו בהסדר ביצוע עבודה הטעון היתר לפי חוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965 (להלן "החוק") בלא היתר כ אמור – עבירה לפי סעיפים 145 (א) ו-204 (א) לחוק. תנאי ההסדרא. תשלום לוועדה המקומית בסך 6,500 ₪ , ישולם ב-3 תשלומים. ב. חתימה על התחייבות להימנע מביצוע עבירת בנייה במשך כ- 12 חודשים.ג. התאמה להיתר/הריסה בתוך 12 חודשים.נימוקים לסגירת תיק בהסדרא. החשוד הודה בעובדות המהוות עבירה.ב. לחשוד אין עבר פלילי ב- 5 השנים האחרונות.ג. לחשוד אין חקירות או משפטים פליליים תלויים ועומדים באותה רשות, לפי העניין, שאינם חלק מההסדר. הסדר מותנה 22נחתם ביום 24.1.18 באמצעות התביעה העירוניתמספר תיק 17/3774מיקום העבירה ראס אל עמוד תיאור העובדות המהוות עבירה בהן הודה החשוד בניית מבנה מחומר קל בשטח של כ-20 מ"ר ללא היתר .הוראות החיקוק שפורטו בהסדר ביצוע עבודה הטעון היתר לפי חוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965 (להלן "החוק") בלא היתר כ אמור – עבירה לפי סעיפים 145 (א) ו-204 (א) לחוק. תנאי ההסדרא. תשלום לוועדה המקומית בסך 8,040₪ , ישולם ב-12 תשלומים. ב. חתימה על התחייבות להימנע מביצוע עבירת בנייה במשך כ- 12 חודשים.ג. התאמה להיתר/הריסה בתוך 12 חודשים.נימוקים לסגירת תיק בהסדרא. החשוד הודה בעובדות המהוות עבירה.ב. לחשוד אין עבר פלילי ב- 5 השנים האחרונות.ג. לחשוד אין חקירות או משפטים פליליים תלויים ועומדים באותה רשות, לפי העניין, שאינם חלק מההסדר. הסדר מותנה 23נחתם ביום 8/3/18 באמצעות התביעה העירוניתמספר תיק 16/7757מיקום העבירה נווה יעקב תיאור העובדות המהוות עבירה בהן הודה החשוד סגירת מרפסת מחומר קל וחלונות מאלומיניום בשטח של כ-5 מ"ר.הוראות החיקוק שפורטו בהסדר ביצוע עבודה הטעון היתר לפי חוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965 (להלן "החוק") בלא היתר כ אמור – עבירה לפי סעיפים 145 (א) ו-204 (א) לחוק. תנאי ההסדרא. תשלום לוועדה המקומית בסך 2500₪ , ישולם בתשלום אחד. ב. חתימה על התחייבות להימנע מביצוע עבירת בנייה במשך כ- 12 חודשים.ג. התאמה להיתר/הריסה בתוך 12 חודשים.נימוקים לסגירת תיק בהסדרא. החשוד הודה בעובדות המהוות עבירה.ב. לחשוד אין עבר פלילי ב- 5 השנים האחרונות.ג. לחשוד אין חקירות או משפטים פליליים תלויים ועומדים באותה רשות, לפי העניין, שאינם חלק מההסדר. הסדר מותנה 24נחתם ביום 13/3/18 באמצעות התביעה העירוניתמספר תיק 17/6467מיקום העבירה מושבה גרמנית תיאור העובדות המהוות עבירה בהן הודה החשוד בניית מרפסת מקונסטרוקציית מתכת ועץ בשטח של כ- 3.6 מ"ר ומעליה קונסטרוקציית עץ להצללה.הוראות החיקוק שפורטו בהסדר ביצוע עבודה הטעון היתר לפי חוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965 (להלן "החוק") בלא היתר כ אמור – עבירה לפי סעיפים 145 (א) ו-204 (א) לחוק. תנאי ההסדרא. תשלום לוועדה המקומית בסך 2500₪ , ישולם ב5 תשלומים. ב. חתימה על התחייבות להימנע מביצוע עבירת בנייה במשך כ- 12 חודשים.ג. התאמה להיתר/הריסה בתוך 12 חודשים.נימוקים לסגירת תיק בהסדרא. החשוד הודה בעובדות המהוות עבירה.ב. לחשוד אין עבר פלילי ב- 5 השנים האחרונות.ג. לחשוד אין חקירות או משפטים פליליים תלויים ועומדים באותה רשות, לפי העניין, שאינם חלק מההסדר.ד. החשוד פתח תיק רישוי להכשרת העבירה. הסדר מותנה 25נחתם ביום 18/3/18 באמצעות התביעה העירוניתמספר תיק 15/6684מיקום העבירה גילה תיאור העובדות המהוות עבירה בהן הודה החשוד בניית מחסן בשטח משותף של כ-13 מ"ר הוראות החיקוק שפורטו בהסדר ביצוע עבודה הטעון היתר לפי חוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965 (להלן "החוק") בלא היתר כ אמור – עבירה לפי סעיפים 145 (א) ו-204 (א) לחוק. תנאי ההסדרא. תשלום לוועדה המקומית בסך 3000₪ , ישולם ב12 תשלומים. ב. חתימה על התחייבות להימנע מביצוע עבירת בנייה במשך כ- 12 חודשים.ג. התאמה להיתר/הריסה בתוך 12 חודשים.נימוקים לסגירת תיק בהסדרא. החשוד הודה בעובדות המהוות עבירה.ב. לחשוד אין עבר פלילי ב- 5 השנים האחרונות.ג. לחשוד אין חקירות או משפטים פליליים תלויים ועומדים באותה רשות, לפי העניין, שאינם חלק מההסדר. הסדר מותנה 26נחתם ביום 19/3/18 באמצעות התביעה העירוניתמספר תיק 02/7144מיקום העבירה פסגת זאבתיאור העובדות המהוות עבירה בהן הודה החשוד שימוש במחסן בשטח 15 מ"ר ללא היתרהוראות החיקוק שפורטו בהסדר ביצוע עבודה הטעון היתר לפי חוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965 (להלן "החוק") בלא היתר כ אמור – עבירה לפי סעיפים 145 (א) ו-204 (א) לחוק. תנאי ההסדרא. תשלום לוועדה המקומית בסך 1500₪ , ישולם ב - 3 תשלומים. ב. חתימה על התחייבות להימנע מביצוע עבירת בנייה במשך כ- 12 חודשים.ג. הריסה בתוך 12 חודשים.נימוקים לסגירת תיק בהסדרא. החשוד הודה בעובדות המהוות עבירה.ב. לחשוד אין עבר פלילי ב- 5 השנים האחרונות.ג. לחשוד אין חקירות או משפטים פליליים תלויים ועומדים באותה רשות, לפי העניין, שאינם חלק מההסדר.ד. בעבר הוטלו קנסות במסגרת 2 גזרי דין בגין בניית התוספת ואי ציות. הסדר מותנה 27נחתם ביום 19/3/18 באמצעות התביעה העירוניתמספר תיק 14/455מיקום העבירה פסגת זאבתיאור העובדות המהוות עבירה בהן הודה החשוד בניית מדרגות חיצוניות לקומה שניה במקום מדרגות פנימיות, ופריצת פתח (דלת) ללא היתר.הוראות החיקוק שפורטו בהסדר ביצוע עבודה הטעון היתר לפי חוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965 (להלן "החוק") בלא היתר כ אמור – עבירה לפי סעיפים 145 (א) ו-204 (א) לחוק. תנאי ההסדרא. תשלום לוועדה המקומית בסך 4000₪ , ישולם ב10 תשלומים. ב. חתימה על התחייבות להימנע מביצוע עבירת בנייה במשך כ- 12 חודשים.ג. התאמה להיתר/הריסה בתוך 12 חודשים.נימוקים לסגירת תיק בהסדרא. החשוד הודה בעובדות המהוות עבירה.ב. לחשוד אין עבר פלילי ב- 5 השנים האחרונות.ג. לחשוד אין חקירות או משפטים פליליים תלויים ועומדים באותה רשות, לפי העניין, שאינם חלק מההסדר. הסדר מותנה 28נחתם ביום 21/3/18 באמצעות התביעה העירוניתמספר תיק 17/6690מיקום העבירה נווה יעקב תיאור העובדות המהוות עבירה בהן הודה החשוד שימוש ללא היתר בתוספת למגורים בשטח של כ-21 מ"ר. הוראות החיקוק שפורטו בהסדר ביצוע עבודה הטעון היתר לפי חוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965 (להלן "החוק") בלא היתר כ אמור – עבירה לפי סעיפים 145 (א) ו-204 (א) לחוק. תנאי ההסדרא. תשלום לוועדה המקומית בסך 3150₪ , ישולם ב -6 תשלומים. ב. חתימה על התחייבות להימנע מביצוע עבירת בנייה במשך כ- 12 חודשים.ג. הריסה/התאמה להיתר בתוך 12 חודשים.נימוקים לסגירת תיק בהסדרא. החשוד הודה בעובדות המהוות עבירה.ב. לחשוד אין עבר פלילי ב- 5 השנים האחרונות.ג. לחשוד אין חקירות או משפטים פליליים תלויים ועומדים באותה רשות, לפי העניין, שאינם חלק מההסדר.הסדר מותנה 29נחתם ביום 21/3/18 באמצעות התביעה העירוניתמספר תיק 16/7633מיקום העבירה ארמון הנציבתיאור העובדות המהוות עבירה בהן הודה החשוד בשטח משותף בנה 2 עמודים ומעליהם תקרה בשטח של כ- 15 מ"ר הוראות החיקוק שפורטו בהסדר ביצוע עבודה הטעון היתר לפי חוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965 (להלן "החוק") בלא היתר כ אמור – עבירה לפי סעיפים 145 (א) ו-204 (א) לחוק. תנאי ההסדרא. תשלום לוועדה המקומית בסך 2400₪ , ישולם ב - 6 תשלומים. ב. חתימה על התחייבות להימנע מביצוע עבירת בנייה במשך כ- 12 חודשים.ג. הריסה/התאמה להיתר בתוך 12 חודשים.נימוקים לסגירת תיק בהסדרא. החשוד הודה בעובדות המהוות עבירה.ב. לחשוד אין עבר פלילי ב- 5 השנים האחרונות.ג. לחשוד אין חקירות או משפטים פליליים תלויים ועומדים באותה רשות, לפי העניין, שאינם חלק מההסדר. הסדר מותנה 30נחתם ביום 21/3/18 באמצעות התביעה העירוניתמספר תיק 16/8487מיקום העבירה קריית יובל תיאור העובדות המהוות עבירה בהן הודה החשוד סגירת מרפסת מחומר קל פנלית בשטח של כ-23 מ"ר הוראות החיקוק שפורטו בהסדר ביצוע עבודה הטעון היתר לפי חוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965 (להלן "החוק") בלא היתר כ אמור – עבירה לפי סעיפים 145 (א) ו-204 (א) לחוק. תנאי ההסדרא. תשלום לוועדה המקומית בסך 6000₪ , ישולם ב -3 תשלומים. ב. חתימה על התחייבות להימנע מביצוע עבירת בנייה במשך כ- 12 חודשים.ג. הריסה/התאמה להיתר בתוך 12 חודשים.נימוקים לסגירת תיק בהסדרא. החשוד הודה בעובדות המהוות עבירה.ב. לחשוד אין עבר פלילי ב- 5 השנים האחרונות.ג. לחשוד אין חקירות או משפטים פליליים תלויים ועומדים באותה רשות, לפי העניין, שאינם חלק מההסדר. הסדר מותנה 31נחתם ביום 25/3/18 באמצעות התביעה העירוניתמספר תיק 16/4805מיקום העבירה פסגת זאב תיאור העובדות המהוות עבירה בהן הודה החשוד בנית חנית נכה בצמוד לבית ללא היתר.הוראות החיקוק שפורטו בהסדר ביצוע עבודה הטעון היתר לפי חוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965 (להלן "החוק") בלא היתר כ אמור – עבירה לפי סעיפים 145 (א) ו-204 (א) לחוק. תנאי ההסדרא. תשלום לוועדה המקומית בסך 2000₪ , ישולם ב -4 תשלומים. ב. חתימה על התחייבות להימנע מביצוע עבירת בנייה במשך כ- 12 חודשים.ג. הריסה/התאמה להיתר בתוך 12 חודשים.נימוקים לסגירת תיק בהסדרא. החשוד הודה בעובדות המהוות עבירה.ב. לחשוד אין עבר פלילי ב- 5 השנים האחרונות.ג. לחשוד אין חקירות או משפטים פליליים תלויים ועומדים באותה רשות, לפי העניין, שאינם חלק מההסדר. הסדר מותנה 32נחתם ביום 25/3/18 באמצעות התביעה העירוניתמספר תיק 17/5973מיקום העבירה נווה יעקב תיאור העובדות המהוות עבירה בהן הודה החשוד שימוש בתוספת בשטח של כ-10 מ"ר שנבנה ללא היתר ופריצת פתח.הוראות החיקוק שפורטו בהסדר ביצוע עבודה הטעון היתר לפי חוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965 (להלן "החוק") בלא היתר כ אמור – עבירה לפי סעיפים 145 (א) ו-204 (א) לחוק. תנאי ההסדרא. תשלום לוועדה המקומית בסך 1700₪ , ישולם ב -10 תשלומים. ב. חתימה על התחייבות להימנע מביצוע עבירת בנייה במשך כ- 12 חודשים.ג. הריסה/התאמה להיתר בתוך 12 חודשים.נימוקים לסגירת תיק בהסדרא. החשוד הודה בעובדות המהוות עבירה.ב. לחשוד אין עבר פלילי ב- 5 השנים האחרונות.ג. לחשוד אין חקירות או משפטים פליליים תלויים ועומדים באותה רשות, לפי העניין, שאינם חלק מההסדר. הסדר מותנה 33נחתם ביום 26/3/18 באמצעות התביעה העירוניתמספר תיק 14/6206מיקום העבירה קריית מנחם תיאור העובדות המהוות עבירה בהן הודה החשוד שימוש במרפסת על קונסטרוקציית ברזל ואיסכורית ותיחום שטח משותף של כ- 50 מ"ר.הוראות החיקוק שפורטו בהסדר ביצוע עבודה הטעון היתר לפי חוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965 (להלן "החוק") בלא היתר כ אמור – עבירה לפי סעיפים 145 (א) ו-204 (א) לחוק. תנאי ההסדרא. תשלום לוועדה המקומית בסך 9000₪ , ישולם ב -12 תשלומים. ב. חתימה על התחייבות להימנע מביצוע עבירת בנייה במשך כ- 12 חודשים.ג. הריסה בתוך 12 חודשים.נימוקים לסגירת תיק בהסדרא. החשוד הודה בעובדות המהוות עבירה.ב. לחשוד אין עבר פלילי ב- 5 השנים האחרונות.ג. לחשוד אין חקירות או משפטים פליליים תלויים ועומדים באותה רשות, לפי העניין, שאינם חלק מההסדר. הסדר מותנה 34נחתם ביום 09/04/18 באמצעות התביעה העירוניתמספר תיק 16/6585מיקום העבירה נווה יעקב תיאור העובדות המהוות עבירה בהן הודה החשוד בנייה ושימוש בדלת למדרגות חיצוניות מברזל שנבנו מהדירה לגג הבניין ללא היתר.הוראות החיקוק שפורטו בהסדר ביצוע עבודה הטעון היתר לפי חוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965 (להלן "החוק") בלא היתר כ אמור – עבירה לפי סעיפים 145 (א) ו-204 (א) לחוק. תנאי ההסדרא. תשלום לוועדה המקומית בסך 2400₪ , ישולם ב -10 תשלומים. ב. חתימה על התחייבות להימנע מביצוע עבירת בנייה במשך כ- 12 חודשים.ג. הריסה בתוך 12 חודשים.נימוקים לסגירת תיק בהסדרא. החשוד הודה בעובדות המהוות עבירה.ב. לחשוד אין עבר פלילי ב- 5 השנים האחרונות.ג. לחשוד אין חקירות או משפטים פליליים תלויים ועומדים באותה רשות, לפי העניין, שאינם חלק מההסדר. הסדר מותנה 35נחתם ביום 09/4/18 באמצעות התביעה העירוניתמספר תיק 17/5575מיקום העבירה נווה יעקב תיאור העובדות המהוות עבירה בהן הודה החשוד שימוש ללא היתר בתוספת בשטח של כ- 35 מ"ר. הוראות החיקוק שפורטו בהסדר ביצוע עבודה הטעון היתר לפי חוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965 (להלן "החוק") בלא היתר כ אמור – עבירה לפי סעיפים 145 (א) ו-204 (א) לחוק. תנאי ההסדרא. תשלום לוועדה המקומית בסך 6300₪ , ישולם ב -12 תשלומים. ב. חתימה על התחייבות להימנע מביצוע עבירת בנייה במשך כ- 12 חודשים.ג. הריסה/התאמה להיתר בתוך 12 חודשים.נימוקים לסגירת תיק בהסדרא. החשוד הודה בעובדות המהוות עבירה.ב. לחשוד אין עבר פלילי ב- 5 השנים האחרונות.ג. לחשוד אין חקירות או משפטים פליליים תלויים ועומדים באותה רשות, לפי העניין, שאינם חלק מההסדר. הסדר מותנה 36נחתם ביום 11/4/18 באמצעות התביעה העירוניתמספר תיק 63/85.6מיקום העבירה בית וגן תיאור העובדות המהוות עבירה בהן הודה החשוד סגירת 2 מרפסות ללא היתר- 2.5 מ"ר ו- 7 מ"ר.הוראות החיקוק שפורטו בהסדר ביצוע עבודה הטעון היתר לפי חוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965 (להלן "החוק") בלא היתר כ אמור – עבירה לפי סעיפים 145 (א) ו-204 (א) לחוק. תנאי ההסדרא. תשלום לוועדה המקומית בסך 3300₪ , ישולם ב -12 תשלומים. ב. חתימה על התחייבות להימנע מביצוע עבירת בנייה במשך כ- 12 חודשים.ג. הריסה/התאמה להיתר בתוך 12 חודשים.נימוקים לסגירת תיק בהסדרא. החשוד הודה בעובדות המהוות עבירה.ב. לחשוד אין עבר פלילי ב- 5 השנים האחרונות.ג. לחשוד אין חקירות או משפטים פליליים תלויים ועומדים באותה רשות, לפי העניין, שאינם חלק מההסדר. הסדר 37מותנה נחתם ביום 11/4/18 באמצעות התביעה העירוניתמספר תיק 17/3630מיקום העבירה קריית יובל תיאור העובדות המהוות עבירה בהן הודה החשוד בניית מחסן מחומר קל בשטח משותף של כ-6 מ"ר ללא היתר.הוראות החיקוק שפורטו בהסדר ביצוע עבודה הטעון היתר לפי חוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965 (להלן "החוק") בלא היתר כ אמור – עבירה לפי סעיפים 145 (א) ו-204 (א) לחוק. תנאי ההסדרא. תשלום לוועדה המקומית בסך 1500₪ , ישולם ב -5 תשלומים. ב. חתימה על התחייבות להימנע מביצוע עבירת בנייה במשך כ- 12 חודשים.ג. הריסה/התאמה להיתר בתוך 12 חודשים.נימוקים לסגירת תיק בהסדרא. החשוד הודה בעובדות המהוות עבירה.ב. לחשוד אין עבר פלילי ב- 5 השנים האחרונות.ג. לחשוד אין חקירות או משפטים פליליים תלויים ועומדים באותה רשות, לפי העניין, שאינם חלק מההסדר. הסדר מותנה 38נחתם ביום 15/4/18 באמצעות התביעה העירוניתמספר תיק 74/337.4מיקום העבירה קטמון תיאור העובדות המהוות עבירה בהן הודה החשוד תוספת שטח עיקרי של 17 מ"ר והכשרת מרפסת בשטח 56 מ"ר ללא היתר. הוראות החיקוק שפורטו בהסדר ביצוע עבודה הטעון היתר לפי חוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965 (להלן "החוק") בלא היתר כ אמור – עבירה לפי סעיפים 145 (א) ו-204 (א) לחוק. תנאי ההסדרא. תשלום לוועדה המקומית בסך 8000₪ , ישולם ב -8 תשלומים. ב. חתימה על התחייבות להימנע מביצוע עבירת בנייה במשך כ- 12 חודשים.ג. הריסה/התאמה להיתר בתוך 12 חודשים.נימוקים לסגירת תיק בהסדרא. החשוד הודה בעובדות המהוות עבירה.ב. לחשוד אין עבר פלילי ב- 5 השנים האחרונות.ג. לחשוד אין חקירות או משפטים פליליים תלויים ועומדים באותה רשות, לפי העניין, שאינם חלק מההסדר. הסדר מותנה 39נחתם ביום 22/04/18 באמצעות התביעה העירוניתמספר תיק 14/5381מיקום העבירה קריית יובל תיאור העובדות המהוות עבירה בהן הודה החשוד פריצת פתח לדלת ובניית מרפסת בשטח של כ- 7 מ"ר ללא היתר.הוראות החיקוק שפורטו בהסדר ביצוע עבודה הטעון היתר לפי חוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965 (להלן "החוק") בלא היתר כ אמור – עבירה לפי סעיפים 145 (א) ו-204 (א) לחוק. תנאי ההסדרא. תשלום לוועדה המקומית בסך 3000 ₪ , ישולם ב -4 תשלומים. ב. חתימה על התחייבות להימנע מביצוע עבירת בנייה במשך כ- 12 חודשים.ג. הריסה בתוך 12 חודשים.נימוקים לסגירת תיק בהסדרא. החשוד הודה בעובדות המהוות עבירה.ב. לחשוד אין עבר פלילי ב- 5 השנים האחרונות.ג. לחשוד אין חקירות או משפטים פליליים תלויים ועומדים באותה רשות, לפי העניין, שאינם חלק מההסדר. הסדר מותנה 40נחתם ביום 24/04/18 באמצעות התביעה העירוניתמספר תיק 91/669.5מיקום העבירה קריית יובל תיאור העובדות המהוות עבירה בהן הודה החשוד פיצול בית בן 2 קומות ליחידות דיור ללא היתרהוראות החיקוק שפורטו בהסדר ביצוע עבודה הטעון היתר לפי חוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965 (להלן "החוק") בלא היתר כ אמור – עבירה לפי סעיפים 145 (א) ו-204 (א) לחוק. תנאי ההסדרא. תשלום לוועדה המקומית בסך 12000 ₪ ישולם ב -12 תשלומים. ב. חתימה על התחייבות להימנע מביצוע עבירת בנייה במשך כ- 12 חודשים.ג. הריסה/התאמה להיתר בתוך 12 חודשים.נימוקים לסגירת תיק בהסדרא. החשוד הודה בעובדות המהוות עבירה.ב. לחשוד אין עבר פלילי ב- 5 השנים האחרונות.ג. לחשוד אין חקירות או משפטים פליליים תלויים ועומדים באותה רשות, לפי העניין, שאינם חלק מההסדר. הסדר מותנה 41נחתם ביום 21/05/2018 באמצעות התביעה העירוניתמספר תיק 17/6115מיקום העבירה פסגת זאב תיאור העובדות המהוות עבירה בהן הודה החשוד הריסת מדרגות, הנמכת ריצפה, הריסת קיר וסיפוח שטח של כ- 10 מ"ר ללא היתר.הוראות החיקוק שפורטו בהסדר ביצוע עבודה הטעון היתר לפי חוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965 (להלן "החוק") בלא היתר כ אמור – עבירה לפי סעיפים 145 (א) ו-204 (א) לחוק. תנאי ההסדרא. תשלום לוועדה המקומית בסך 3000₪ , ישולם ב -10 תשלומים. ב. חתימה על התחייבות להימנע מביצוע עבירת בנייה במשך כ- 12 חודשים.ג. הריסה/התאמה להיתר בתוך 12 חודשים.נימוקים לסגירת תיק בהסדרא. החשוד הודה בעובדות המהוות עבירה.ב. לחשוד אין עבר פלילי ב- 5 השנים האחרונות.ג. לחשוד אין חקירות או משפטים פליליים תלויים ועומדים באותה רשות, לפי העניין, שאינם חלק מההסדר. הסדר מותנה 42נחתם ביום 21/05/2018 באמצעות התביעה העירוניתמספר תיק 14/7289מיקום העבירה רוממה תיאור העובדות המהוות עבירה בהן הודה החשוד 2 מבנים מסחריים מפנלית בשטח של 26 מ"ר ו- 3.5 מ"ר ללא היתרהוראות החיקוק שפורטו בהסדר ביצוע עבודה הטעון היתר לפי חוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965 (להלן "החוק") בלא היתר כ אמור – עבירה לפי סעיפים 145 (א) ו-204 (א) לחוק. תנאי ההסדרא. תשלום לוועדה המקומית בסך 15000 ש"ח , ישולם ב3תשלומים. ב. חתימה על התחייבות להימנע מביצוע עבירת בנייה במשך כ- 12 חודשים.ג. התאמה להיתר/הריסה בתוך 12 חודשים.נימוקים לסגירת תיק בהסדרא. החשוד הודה בעובדות המהוות עבירה.ב. לחשוד אין עבר פלילי ב- 5 השנים האחרונות.ג. לחשוד אין חקירות או משפטים פליליים תלויים ועומדים באותה רשות, לפי העניין, שאינם חלק מההסדר.ד. החשוד פתח תיק רישוי להכשרת העבירה. הסדר מותנה 43נחתם ביום 22/05/2018 באמצעות התביעה העירוניתמספר תיק 17/7057מיקום העבירה עיר גנים תיאור העובדות המהוות עבירה בהן הודה החשוד הריסת מדרגות ציבוריות ובניית גשרון מאבן בשטח של כ- 9 מ"ר ללא היתר. הוראות החיקוק שפורטו בהסדר ביצוע עבודה הטעון היתר לפי חוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965 (להלן "החוק") בלא היתר כ אמור – עבירה לפי סעיפים 145 (א) ו-204 (א) לחוק. תנאי ההסדרא. תשלום לוועדה המקומית בסך 2500 ₪ , ישולם ב -10 תשלומים. ב. חתימה על התחייבות להימנע מביצוע עבירת בנייה במשך כ- 12 חודשים.ג. הריסה/התאמה להיתר בתוך 12 חודשים.נימוקים לסגירת תיק בהסדרא. החשוד הודה בעובדות המהוות עבירה.ב. לחשוד אין עבר פלילי ב- 5 השנים האחרונות.ג. לחשוד אין חקירות או משפטים פליליים תלויים ועומדים באותה רשות, לפי העניין, שאינם חלק מההסדר. הסדר מותנה 44 נחתם ביום 3.6.18 באמצעות התביעה העירוניתמספר תיק 17/6055מיקום העבירה אבו טור תיאור העובדות המהוות עבירה בהן הודה החשוד בניית תוספת לקומה א' בשטח של כ- 15 מ"ר ובצמוד לתוספת בניית מרפסת פתוחה בשטח 10 מ"ר הוראות החיקוק שפורטו בהסדר ביצוע עבודה הטעון היתר לפי החוק בסטייה מהיתר, עבירה לפי סעיפים 145 (א) ו- 204 (א) לחוק או ביצוע עבודה הטעון היתר לפי חוק בסטייה מהיתר, עבירה לפי סעיפים 145 (א) ו- 204 (ב) לחוק.תנאי ההסדרא. תשלום לוועדה המקומית בסך 6000 ₪, ישולם בתשלום 12.ב. חתימה על התחייבות להימנע מביצוע עבירת בנייה במשך כ- 12 חודשים.ג. הכשרת העבירה בתוך כשנה מיום החתימה על ההסדר.נימוקים לסגירת תיק בהסדרא. החשוד הודה בעובדות המהוות עבירה.ב. לחשוד אין עבר פלילי ב- 5 השנים האחרונות.ג. לחשוד אין חקירות או משפטים פליליים תלויים ועומדים באותה רשות, לפי העניין, שאינם חלק מההסדר. הסדר מותנה 45נחתם ביום 6/1806/ באמצעות התביעה העירוניתמספר תיק 17/5622 מיקום העבירה רמת שלמה תיאור העובדות המהוות עבירה בהן הודה החשוד בניית מדרגות עלייה לגג וסגירת מרפסת פתוחה בשטח של 14 מ"ר הוראות החיקוק שפורטו בהסדר ביצוע עבודה הטעון היתר לפי חוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965 (להלן "החוק") בלא היתר כ אמור – עבירה לפי סעיפים 145 (א) ו-204 (א) לחוק. תנאי ההסדר א. תשלום לוועדה המקומית בסך 4000 ש"ח, ישולם ב -10 תשלומים. ב. חתימה על התחייבות להימנע מביצוע עבירת בנייה במשך כ- 12 חודשים. ג. הריסה/התאמה להיתר בתוך 12 חודשים.נימוקים לסגירת תיק בהסדר א. החשוד הודה בעובדות המהוות עבירה. ב. לחשוד אין עבר פלילי ב- 5 השנים האחרונות. ג. לחשוד אין חקירות או משפטים פליליים תלויים ועומדים באותה רשות, לפי העניין, שאינם חלק מההסדר. הסדר מותנה 46נחתם ביום 6/1806/ באמצעות התביעה העירוניתמספר תיק 14/397 מיקום העבירה מושבה יוונית תיאור העובדות המהוות עבירה בהן הודה החשוד התקנת קירוי קל (פנלית) וחלונות במרפסת פתוחה בשטח 5.5 מ"ר. הוראות החיקוק שפורטו בהסדר ביצוע עבודה הטעון היתר לפי חוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965 (להלן "החוק") בלא היתר כ אמור – עבירה לפי סעיפים 145 (א) ו-204 (א) לחוק. תנאי ההסדר א. תשלום לוועדה המקומית בסך 2500 ש"ח, ישולם ב -10 תשלומים. ב. חתימה על התחייבות להימנע מביצוע עבירת בנייה במשך כ- 12 חודשים. ג. הריסה/התאמה להיתר בתוך 12 חודשים.נימוקים לסגירת תיק בהסדר א. החשוד הודה בעובדות המהוות עבירה. ב. לחשוד אין עבר פלילי ב- 5 השנים האחרונות. ג. לחשוד אין חקירות או משפטים פליליים תלויים ועומדים באותה רשות, לפי העניין, שאינם חלק מההסדר. הסדר מותנה 47נחתם ביום 13/06/2018 באמצעות התביעה העירוניתמספר תיק 99/45.1מיקום העבירה מושבה יוונית תיאור העובדות המהוות עבירה בהן הודה החשוד שימוש ללא היתר בשטח של כ- 18 מ"ר למרפאה בשטח המיועד מבנה עזר- מחסן. הוראות החיקוק שפורטו בהסדר ביצוע עבודה הטעון היתר לפי חוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965 (להלן "החוק") בלא היתר כ אמור – עבירה לפי סעיפים 145 (א) ו-204 (א) לחוק. תנאי ההסדרא. תשלום לוועדה המקומית בסך 7000 ש"ח , ישולם ב- 2 תשלומים. ב. חתימה על התחייבות להימנע מביצוע עבירת בנייה במשך כ- 12 חודשים.ג. התאמה להיתר/הריסה בתוך 12 חודשים.נימוקים לסגירת תיק בהסדרא. החשוד הודה בעובדות המהוות עבירה.ב. לחשוד אין עבר פלילי ב- 5 השנים האחרונות.ג. לחשוד אין חקירות או משפטים פליליים תלויים ועומדים באותה רשות, לפי העניין, שאינם חלק מההסדר. הסדרמותנה 48נחתם ביום 13/06/2018 באמצעות התביעה העירוניתמספר תיק 15/5905מיקום העבירה זכרון משה תיאור העובדות המהוות עבירה בהן הודה החשוד הריסה, בנייה וסגירת מרפסת בשטח 7.5 מ"ר הוראות החיקוק שפורטו בהסדר ביצוע עבודה הטעון היתר לפי חוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965 (להלן "החוק") בלא היתר כ אמור – עבירה לפי סעיפים 145 (א) ו-204 (א) לחוק. תנאי ההסדרא. תשלום לוועדה המקומית בסך 4000 ש"ח , ישולם ב- 10 תשלומים. ב. חתימה על התחייבות להימנע מביצוע עבירת בנייה במשך כ- 12 חודשים.ג. התאמה להיתר/הריסה בתוך 12 חודשים.נימוקים לסגירת תיק בהסדרא. החשוד הודה בעובדות המהוות עבירה.ב. לחשוד אין עבר פלילי ב- 5 השנים האחרונות.ג. לחשוד אין חקירות או משפטים פליליים תלויים ועומדים באותה רשות, לפי העניין, שאינם חלק מההסדר. הסדר מותנה 49נחתם ביום 18/06/2018 באמצעות התביעה העירוניתמספר תיק 16/8008מיקום העבירה קרית יובל תיאור העובדות המהוות עבירה בהן הודה החשוד בניית מרפסת מעץ בשטח של כ- 4 מ"ר, הפיכת חלון לדלת ובניית מדרגות ירידה לגינה מהמרפסת.הוראות החיקוק שפורטו בהסדר ביצוע עבודה הטעון היתר לפי חוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965 (להלן "החוק") בלא היתר כ אמור – עבירה לפי סעיפים 145 (א) ו-204 (א) לחוק. תנאי ההסדרא. תשלום לוועדה המקומית בסך 3000₪ , ישולם ב-6 תשלומים. ב. חתימה על התחייבות להימנע מביצוע עבירת בנייה במשך כ- 12 חודשים.ג. התאמה להיתר/הריסה בתוך 12 חודשים.נימוקים לסגירת תיק בהסדרא. החשוד הודה בעובדות המהוות עבירה.ב. לחשוד אין עבר פלילי ב- 5 השנים האחרונות.ג. לחשוד אין חקירות או משפטים פליליים תלויים ועומדים באותה רשות, לפי העניין, שאינם חלק מההסדר. הסדר מותנה 50נחתם ביום 04/07/2018 באמצעות התביעה העירוניתמספר תיק 15/7400מיקום העבירה רחביה תיאור העובדות המהוות עבירה בהן הודה החשוד בשטח משותף נבנתה תוספת לדירה בשטח של כ- 10 מ"ר.הוראות החיקוק שפורטו בהסדר ביצוע עבודה הטעון היתר לפי חוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965 (להלן "החוק") בלא היתר כ אמור – עבירה לפי סעיפים 145 (א) ו-204 (א) לחוק. תנאי ההסדרא. תשלום לוועדה המקומית בסך 6480 ₪ , ישולם ב-12 תשלומים. ב. חתימה על התחייבות להימנע מביצוע עבירת בנייה במשך כ- 12 חודשים.ג. התאמה להיתר/הריסה בתוך 12 חודשים.נימוקים לסגירת תיק בהסדרא. החשוד הודה בעובדות המהוות עבירה.ב. לחשוד אין עבר פלילי ב- 5 השנים האחרונות.ג. לחשוד אין חקירות או משפטים פליליים תלויים ועומדים באותה רשות, לפי העניין, שאינם חלק מההסדר. הסדר מותנה 51נחתם ביום 11/07/19 באמצעות התביעה העירוניתמספר תיק 17/7384מיקום העבירה נווה יעקב תיאור העובדות המהוות עבירה בהן הודה החשוד סגירת מרפסת מחומרים קלים בשטח של כ-7 מ"ר.הוראות החיקוק שפורטו בהסדר ביצוע עבודה הטעון היתר לפי חוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965 (להלן "החוק") בלא היתר כ אמור – עבירה לפי סעיפים 145 (א) ו-204 (א) לחוק. תנאי ההסדרא. תשלום לוועדה המקומית בסך 2500₪ , ישולם בתשלום אחד. ב. חתימה על התחייבות להימנע מביצוע עבירת בנייה במשך כ- 12 חודשים.ג. התאמה להיתר/הריסה בתוך 12 חודשים.נימוקים לסגירת תיק בהסדרא. החשוד הודה בעובדות המהוות עבירה.ב. לחשוד אין עבר פלילי ב- 5 השנים האחרונות.ג. לחשוד אין חקירות או משפטים פליליים תלויים ועומדים באותה רשות, לפי העניין, שאינם חלק מההסדר. הסדר מותנה 52נחתם ביום 30/07/2018 באמצעות התביעה העירוניתמספר תיק 17/6240מיקום העבירה פסגת זאב תיאור העובדות המהוות עבירה בהן הודה החשוד סגירת 7 מ"ר מחנייה למחסן הוראות החיקוק שפורטו בהסדר ביצוע עבודה הטעון היתר לפי חוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965 (להלן "החוק") בלא היתר כ אמור – עבירה לפי סעיפים 145 (א) ו-204 (א) לחוק. תנאי ההסדרא. תשלום לוועדה המקומית בסך 2000 ש"ח , ישולם ב-4 תשלומים. ב. חתימה על התחייבות להימנע מביצוע עבירת בנייה במשך כ- 12 חודשים.ג. התאמה להיתר/הריסה בתוך 12 חודשים.נימוקים לסגירת תיק בהסדרא. החשוד הודה בעובדות המהוות עבירה.ב. לחשוד אין עבר פלילי ב- 5 השנים האחרונות.ג. לחשוד אין חקירות או משפטים פליליים תלויים ועומדים באותה רשות, לפי העניין, שאינם חלק מההסדר. הסדר מותנה 53נחתם ביום 31/07/2018 באמצעות התביעה העירוניתמספר תיק 17/4706מיקום העבירה מוסררה תיאור העובדות המהוות עבירה בהן הודה החשוד שימוש בתוספת בנייה בשטח של כ-30 מ"ר.הוראות החיקוק שפורטו בהסדר ביצוע עבודה הטעון היתר לפי חוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965 (להלן "החוק") בלא היתר כ אמור – עבירה לפי סעיפים 145 (א) ו-204 (א) לחוק. תנאי ההסדרא. תשלום לוועדה המקומית בסך 5000 ש"ח , ישולם ב- 10 תשלומים. ב. חתימה על התחייבות להימנע מביצוע עבירת בנייה במשך כ- 12 חודשים.ג. התאמה להיתר/הריסה בתוך 12 חודשים.נימוקים לסגירת תיק בהסדרא. החשוד הודה בעובדות המהוות עבירה.ב. לחשוד אין עבר פלילי ב- 5 השנים האחרונות.ג. לחשוד אין חקירות או משפטים פליליים תלויים ועומדים באותה רשות, לפי העניין, שאינם חלק מההסדר. הסדר מותנה 54נחתם ביום 14.08.18 באמצעות התביעה העירוניתמספר תיק 16/6910מיקום העבירה בית וגן תיאור העובדות המהוות עבירה בהן הודה החשוד סגירת מרפסת בשטח של כ- 8 מ"ר הוראות החיקוק שפורטו בהסדר ביצוע עבודה הטעון היתר לפי החוק בסטייה מהיתר, עבירה לפי סעיפים 145 (א) ו- 204 (א) לחוק או ביצוע עבודה הטעון היתר לפי חוק בסטייה מהיתר, עבירה לפי סעיפים 145 (א) ו- 204 (ב) לחוק.תנאי ההסדרא. תשלום לוועדה המקומית בסך 3600 ₪, ישולם ב- 2 תשלומים. ב. חתימה על התחייבות להימנע מביצוע עבירת בנייה במשך כ- 12 חודשים.ג. הכשרת העבירה בתוך כשנה מיום החתימה על ההסדר.נימוקים לסגירת תיק בהסדרא. החשוד הודה בעובדות המהוות עבירה.ב. לחשוד אין עבר פלילי ב- 5 השנים האחרונות.ג. לחשוד אין חקירות או משפטים פליליים תלויים ועומדים באותה רשות, לפי העניין, שאינם חלק מההסדר. הסדר מותנה 55נחתם ביום 17/09/2018 באמצעות התביעה העירוניתמספר תיק 15/3422מיקום העבירה הרובע היהודי תיאור העובדות המהוות עבירה בהן הודה החשוד במבנה לשימור תוספת מחומר קל בשטח של כ- 12 מ"ר. הוראות החיקוק שפורטו בהסדר ביצוע עבודה הטעון היתר לפי חוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965 (להלן "החוק") בלא היתר כ אמור – עבירה לפי סעיפים 145 (א) ו-204 (א) לחוק. תנאי ההסדרא. תשלום לוועדה המקומית בסך 6000₪ , ישולם בתשלום אחדב. חתימה על התחייבות להימנע מביצוע עבירת בנייה במשך כ- 12 חודשים.ג. הריסה/התאמה להיתר בתוך 12 חודשים.נימוקים לסגירת תיק בהסדרא. החשוד הודה בעובדות המהוות עבירה.ב. לחשוד אין עבר פלילי ב- 5 השנים האחרונות.ג. לחשוד אין חקירות או משפטים פליליים תלויים ועומדים באותה רשות, לפי העניין, שאינם חלק מההסדר.ד. מדובר במבנה לשימור. הסדר מותנה 56נחתם ביום 11/10/2018 באמצעות התביעה העירוניתמספר תיק 16/6781מיקום העבירה רמות תיאור העובדות המהוות עבירה בהן הודה החשוד סגירת מרפסת מחומר קל בשטח של כ- 6 מ"ר.הוראות החיקוק שפורטו בהסדר ביצוע עבודה הטעון היתר לפי חוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965 (להלן "החוק") בלא היתר כ אמור – עבירה לפי סעיפים 145 (א) ו-204 (א) לחוק. תנאי ההסדרא. תשלום לוועדה המקומית בסך 3000 ש"ח , ישולם ב- 5 תשלומים. ב. חתימה על התחייבות להימנע מביצוע עבירת בנייה במשך כ- 12 חודשים.ג. התאמה להיתר/הריסה בתוך 12 חודשים.נימוקים לסגירת תיק בהסדרא. החשוד הודה בעובדות המהוות עבירה.ב. לחשוד אין עבר פלילי ב- 5 השנים האחרונות.ג. לחשוד אין חקירות או משפטים פליליים תלויים ועומדים באותה רשות, לפי העניין, שאינם חלק מההסדר. 14/08/2018 21:00:00

 

 

הסדר מותנההסדר מותנהhttps://www.jerusalem.muni.il/Municipality/LegalConsultant/MasLegalConsultant/Pages/order.aspx14/08/2018 21:00:0001/01/1970 00:00:00תצוגת תאריך