התחום המנהלי – היועץ המשפטי – עיריית ירושלים

שירות לאזרח

​בקשות לעיון בחומר חקירה, בקשת ביטול/הפחתת קנס

בבסיס המודל השירותי, התובע העירוני מוסמך לבטל הודעות תשלום קנס, לבטל או להפחית תוספת פיגור על קנס שלא שולם במועדו בכפוף לעילת החוק ותנאיו.

בנוסף, יחידת התביעה העירונית משמשת סמכות אכיפה של הרשות המקומית בעבירות פליליות כגון: תכנון ובנייה, איכות הסביבה, רישוי עסקים, חניה, חוקי עזר ועוד.


לחצו כאן לטופס בקשה לעיון/צילום חומר חקירה לפי סעיף 74 לחוק סדר הדין הפלילי (נוסח משולב) התשמ"ב – 1982

להגשת ערעור על דוח חניה לחצו כאן​

לפנייה  לאנשי קשר באגף היועץ המשפט - לחצו כאן 

סמכויות היועץ המשפטי לעירייה קבועות בחוק הרשויות המקומיות (ייעוץ משפטי), תשל"ו-1975, בפקודת העיריות [נוסח חדש] ובחוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965. בעניינם פליליים פועלים היועץ המשפטי לעירייה והתובעים העירוניים גם מכח הסמכת היועץ המשפטי לממשלה. 

למדיניות דיני התכנון והבניה בוועדה המקומית בעיריית ירושלים לחצו כאן

לצפייה בחוק הרשויות המקומיות (יעוץ משפטי) תשל"ו -1975 לחצו כאן

​ייעוץ שוטף למנהלי ועובדי האגף למבני ציבור ונכסים.

למידע נוסף

​ליווי ומתן ייעוץ משפטי שוטף לאגפים החברתיים של העירייה - מנהל החינוך: מנחי, מנח''ח, אגף חברה, מנהל קהילה אגף תרבות, אגף הספורט, האגף לחירום ובטחון.

למידע נוסף

 

 

ארנונה ארנונה <a href="/SiteCollectionImages/Icons/PopularInformation/arnona_s.png">arnona_s.png</a>הודעה על עזיבת נכס<a href="/Municipality/Notebook304/OnlineForms/Pages/ArnonaLeaveAsset.aspx">הודעה על עזיבת נכס</a>הסדרי תשלומים<a href="/Residents/MunicipalityServices/PropertyTax/Pages/Payment.aspx">הסדרי תשלומים</a>בקשה להנחה מטעמי הכנסה<a href="/Municipality/Notebook304/OnlineForms/Pages/IncomeDiscount.aspx" target="_blank">בקשה להנחה מטעמי הכנסה</a>
קידום עסקים קידום עסקים מעקב תיק עסק/שלט<a href="/Business/BusinessPermits/Pages/TikEsek.aspx" target="_blank">מעקב תיק עסק/שלט</a>בקשה לפתיחת עסק חדש<a href="/Business/BusinessPermits/Pages/BnewF.aspx" target="_blank">בקשה לפתיחת עסק חדש</a>בקשות לעסק קיים <a href="/Business/Pages/existing_business.aspx" target="_blank">בקשות לעסק קיים </a>
חנייהחנייה<a href="/SiteCollectionImages/Icons/PopularInformation/ParkingReports_s.png">ParkingReports_s.png</a>טופס בקשה להשפט<a href="/Municipality/Notebook304/OnlineForms/Pages/RequestToBeJudged.aspx" target="_blank">טופס בקשה להשפט</a>טופס הסבה לדוח חניה<a href="/Municipality/Notebook304/OnlineForms/Pages/Retraining2.aspx" target="_blank">טופס הסבה לדוח חניה</a>טופס לברור/ערעור דו''ח חנייה <a href="/Municipality/Notebook304/OnlineForms/Pages/Section21738.aspx" target="_blank">טופס לברור/ערעור דו''ח חנייה </a>
תכנון בנייה וסביבהתכנון בנייה וסביבה<a href="/SiteCollectionImages/Icons/PopularInformation/build_s.png">build_s.png</a>תיק רישוי בניה<a href="/Residents/PlanningandBuilding/BuildingLicenses/licensingPortfolio/Pages/default.aspx" target="_blank">תיק רישוי בניה</a>חבות היטל השבחה<a href="/Residents/PlanningandBuilding/ImprovementTax/Pages/Portfolio.aspx" target="_blank">חבות היטל השבחה</a>מידע תכנית בניין עיר<a href="/Residents/PlanningandBuilding/CityPlanning/FileOpening/Pages/Taba.aspx" target="_blank">מידע תכנית בניין עיר</a>
בריאות הציבורבריאות הציבור<a href="/SiteCollectionImages/Icons/PopularInformation/Pharmacy_s.png">Pharmacy_s.png</a>תורנויות בתי מרקחת<a href="/Residents/CommunityAffairs/HealthandHumanServices/Pages/ToranutBateiMerkachat.aspx">תורנויות בתי מרקחת</a>טיפות חלב<a href="/Residents/CommunityAffairs/Early_Childhood/site245/Pages/default.aspx">טיפות חלב</a>השירות הוטרינרי<a href="/Residents/CommunityAffairs/HealthandHumanServices/VetrinarianServices/Pages/Default.aspx" target="_blank">השירות הוטרינרי</a>

 

 

ירושלים על מפת האופניים החדשה של גוגלירושלים על מפת האופניים החדשה של גוגלhttps://www.jerusalem.muni.il/Municipality/Msg_84/Pages/BicycleGoogleJLM.aspx21/10/2018 22:00:0031/12/1969 20:00:00ללא תאריך
מרחב משפחתימרחב משפחתיhttps://www.jerusalem.muni.il/Residents/CommunityAffairs/Early_Childhood/Neighborhoods/Pages/FamilyPlaceBH.aspx21/10/2018 22:00:0031/12/1969 18:00:00ללא תאריך
צוציקי-םצוציקי-םhttps://www.jerusalem.muni.il/Residents/CommunityAffairs/Early_Childhood/Messages/Pages/tzutzikim.aspx21/10/2018 22:00:0001/01/1970 00:00:00ללא תאריך
לאבות בלבד!לאבות בלבד!https://www.jerusalem.muni.il/Residents/CommunityAffairs/Early_Childhood/Messages/Pages/Just_fathers_nov2018.aspx21/10/2018 22:00:0001/01/1970 00:00:00ללא תאריך
אליפות ירושלים בשש-בש 2018אליפות ירושלים בשש-בש 2018https://www.jerusalem.muni.il/RecreationandCulture/tarbutuopnay/Pages/BackgammonChampionship.aspx20/10/2018 22:00:0025/10/2017 22:00:00תצוגת תאריך
מבצע חיסונים נגד התפשטות החצבת בעיצומומבצע חיסונים נגד התפשטות החצבת בעיצומוhttps://www.jerusalem.muni.il/Municipality/Msg_84/Pages/hazevet.aspx17/10/2018 22:00:0031/12/1969 20:00:00תצוגת תאריך