תמיכות לתאגידים – עיריית ירושלים

תמיכות לתאגידים

עיריית ירושלים רואה בגופים הפועלים בה ללא מטרות רווח כאחד מאבני היסוד החשובים של העיר ולפיכך מזמינה תאגידים אשר נוסדו לא לאחר 1.1.2014 ופועלים בעיר ירושלים ללא כוונת רווח, בתחומים שונים (כגון: חינוך, תרבות ואמנות, חברה, ספורט, רווחה, תעסוקה, בריאות הציבור, מבני דת ועוד) להפנות את בקשותיהם לקבלת תמיכה.

יצוא לקובץ PDFיצוא לקובץ Excel

 

 

תמיכות העירייה 2017תמיכות העירייה 2017https://www.jerusalem.muni.il/Municipality/CorporationsSubsidies/Pages/Tmichot2017.aspx<img alt="" src="/SiteCollectionImages/PicLobby/Employment/8_2.jpg" width="146" style="BORDER:0px solid;" />