יקירי העיר ירושלים לשנת תשע''ג – 2013 – עיריית ירושלים