יקיר העיר ירושלים לשנת תשע''ב – 2012 – עיריית ירושלים