יקירי העיר ירושלים לשנת תש''ע – 2010 – עיריית ירושלים