יקירי העיר ירושלים לשנת תשס"ט – 2009 – עיריית ירושלים