יקירי העיר ירושלים לשנת תשס"ח – 2008 – עיריית ירושלים