יקירי העיר ירושלים לשנת תשס"ז – 2007 – עיריית ירושלים