יקירי העיר ירושלים לשנת תשס"ו 2006 – עיריית ירושלים