שלום הגליל
מבצע שלום הגליל החל ב-6 ליולי 1982 לאחר ניסיון התקשות בשגריר ישראל בריטניה שלמה ארגוב. ממשלת ישראל בראשות מנחם בגין, הסמיכה את צה"ל לפעול בלבנון כדי להוציא את יישובי הצפון מטווח הרקטות של המחבלים, תוך הימנעות מעימות עם הצבא הסורי וחתירה לחתימת הסכם שלום עם לבנון. צה"ל פעל לאורך ציר החוף, במעלה הר הלבנון ובבקעת הלבנון והגיע עד לביירות וכביר ביירות - דמשק. אחד ההישגים המרכזיים של המבצע היה גירוש מחבלים מדרום לבנון ופינוי מפקדות הטרור מלבנון כולל ביירות. במערכה עצמה נהרגו אלפי מחבלים ונתפסו מצבורים גדולים של אמצעי לחימה. בלחימה עם הצבע הסורי הושמד מערך ההגנה האווירית הסורית בלבנון ועשרות מטוסים סוריים הופלו בקרבות האוויר והצבא הסורי נאלץ לסגת מדרום לבנון. בעקבות הטבח שבוצע ע"י הפלנגות במחנות הפליטים בסברה ושתילה, שהיו בשטח בשליטה ישראלית בתגובה להתנקשות בנשיא ושיר גומייל החל צה"ל בנסיגה הדרגתית שהתסיימה במאי 2000 ביציאתינו מלבנון

פרטים נוספים

 • סמל רחוב

  1872

 • שם רחוב באנגלית

  shlom hagalil st.

 • תאריך החלטת המועצה

  21/11/1982 00:00:00

 • שם רחוב היסטורי

  לא

חזרה לרשימת רחובות

 

 

תכנון בנייה וסביבהתכנון בנייה וסביבה<a href="/SiteCollectionImages/Icons/PopularInformation/build_s.png">build_s.png</a>תיק רישוי בניה<a href="/Residents/PlanningandBuilding/BuildingLicenses/licensingPortfolio/Pages/default.aspx" target="_blank">תיק רישוי בניה</a>חבות היטל השבחה<a href="/Residents/PlanningandBuilding/ImprovementTax/Pages/Portfolio.aspx" target="_blank">חבות היטל השבחה</a>מידע תכנית בניין עיר<a href="/Residents/PlanningandBuilding/CityPlanning/FileOpening/Pages/Taba.aspx" target="_blank">מידע תכנית בניין עיר</a>
בריאות הציבורבריאות הציבור<a href="/SiteCollectionImages/Icons/PopularInformation/Pharmacy_s.png">Pharmacy_s.png</a>תורנויות בתי מרקחת<a href="/Residents/CommunityAffairs/HealthandHumanServices/Pages/ToranutBateiMerkachat.aspx">תורנויות בתי מרקחת</a>טיפות חלב<a href="/Residents/CommunityAffairs/Early_Childhood/site245/Pages/default.aspx">טיפות חלב</a>השירות הוטרינרי<a href="/Residents/CommunityAffairs/HealthandHumanServices/VetrinarianServices/Pages/Default.aspx" target="_blank">השירות הוטרינרי</a>
חנייהחנייה<a href="/SiteCollectionImages/Icons/PopularInformation/ParkingReports_s.png">ParkingReports_s.png</a>טופס בקשה להשפט<a href="/Municipality/Notebook304/Pages/RequestToBeJudged.aspx" target="_blank">טופס בקשה להשפט</a>טופס הסבה לדוח חניה<a href="/Municipality/Notebook304/Pages/Retraining2.aspx" target="_blank">טופס הסבה לדוח חניה</a>טופס לברור/ערעור דו''ח חנייה <a href="/Municipality/Notebook304/Pages/Section21738.aspx" target="_blank">טופס לברור/ערעור דו''ח חנייה </a>
ארנונה ארנונה <a href="/SiteCollectionImages/Icons/PopularInformation/arnona_s.png">arnona_s.png</a>הנחות בארנונה<a href="/Residents/MunicipalityServices/PropertyTax/discounts/Pages/Default.aspx">הנחות בארנונה</a>הסדרי תשלומים<a href="/Residents/MunicipalityServices/PropertyTax/Pages/Payment.aspx">הסדרי תשלומים</a>התחלפו הדיירים בנכס?<a href="/Residents/MunicipalityServices/PropertyTax/Pages/Guide.aspx">התחלפו הדיירים בנכס?</a>

 

 

מחירי כניסהמחירי כניסהhttps://artfair.jerusalem.muni.il/Pages/Price.aspx29/06/2016 21:00:0001/01/1970 00:00:00ללא תאריך
הסדרי הגעה וחנייההסדרי הגעה וחנייהhttps://artfair.jerusalem.muni.il/Pages/Parking.aspx29/06/2016 21:00:0001/01/1970 00:00:00ללא תאריך
אפליקציית ירושלמיאפליקציית ירושלמיhttps://artfair.jerusalem.muni.il/Messages/Pages/YerushalmiApp.aspx06/07/2016 21:00:0001/01/1970 00:00:00ללא תאריך
שרים בתפילה 27.9.17שרים בתפילה 27.9.17https://gerard-behar.jerusalem.muni.il/events/Pages/sharim-btfila.aspx03/09/2017 21:00:0031/12/1969 22:00:00ללא תאריך
מחדשים לך!מחדשים לך!https://www.jerusalem.muni.il/RecreationandCulture/Pages/NewInJLM.aspx25/07/2016 21:00:0031/12/1969 16:00:00ללא תאריך
טופס מקוון לעסק קייםטופס מקוון לעסק קייםhttps://www.jerusalem.muni.il/Business/Pages/existing_business.aspx15/01/2017 22:00:0031/12/1969 20:00:00ללא תאריך