שכונת קרית משה – עיריית ירושלים
Skip Navigation Linksירושלים : העיר : שכונות

שכונת קרית משה

שכונת קרית משה (שכונת מונטיפיורי החדשה) - הוקמה במערבה של ירושלים בשנים תרפ''ד- תרפ''ו (1926-1923), על ידי יהודים דתיים-לאומיים מאנשי הסתדרות ''המזרחי'' בירושלים.
לא
1

מידע כללי

שכונת קרית משה (שכונת מונטיפיורי החדשה) - הוקמה במערבה של ירושלים בשנים תרפ''ד-תרפ''ו (1926-1923), על ידי יהודים דתיים-לאומיים מאנשי הסתדרות ''המזרחי'' בירושלים.

הבתים נבנו בעזרת הלוואות בסך 7500 לא''י שקבלו מ''קרן מזכרת השר משה מונטיפיורי''. היא השכונה האחרונה שהוקמה בעזרת הקרן ולכן כינוה אנשי ירושלים בשם ''מונטיפיורי החדשה''. בשכונה לא הוקם שער לזכרו של מונטיפיורי, כפי שהתחייב בתקנות ה''קרן'', וראשי ה''קרן'' הסתפקו בקריאת שמו של השר משה מונטיפיורי בלבד.

אדמת השכונה נקנתה בתרפ''ד בעזרת הפרופ' דוד ילין, בא-כוח ''קרן השר משה מונטיפיורי'' בארץ. שטח הקרקע שנקנה היה 112 וחצי דונם, במחיר של 100 לא''י לדונם. בכ''א אב תרצ''ח (אוגוסט 1938) גרו בשכונה 60 משפחות בעלי בתים ומגרשים, וב- 13.12.39 גרו בשכונה 79 משפחות בעלי בתים ומגרשים. במכתב שנשלח לראש עיריית ירושלים ביום ט''ו כסלו תש''א (15 לדצמבר 1941) מבקשים חברי הנהלת השכונה להסתפח לירושלים: ''שכונתנו, הנמצאת במערב ירושלים, מתנהלת על ידי אגודה הדדית זה שש עשרה שנה, שאושרה ע''י רושם האגודות השיתופיות ב-9 ספטמבר 1925. שטחה של השכונה הוא 112.5 דונם (כ- 25% מזה הופרשו לנכסי ציבור – רחובות ושדרות). 87 מגרשים שייכים לבעלים פרטיים ועל 59 מהם הוקמו בתים. חלק מאלה הוקמו בשנים האחרונות. כל הבתים בנויים אבן והם מוצקים, נוחים ומודרניים. על מגרש ציבורי אחד קיימים שני בתי כנסת ומגרש אחד מיועד לשמש גן-ציבורי. שדרות עצים יפות נטעו במרכז השכונה. הכבישים הם רחבים ומוצקים. לפני כארבע שנים השקיעה חברתנו כאלפים לירות לתקון הכבישים הישנים ולפתיחת שבילים חדשים.

להכשרת השכונה ושיפורה: סלילת הכבישים, נטיעת עצים, סדור אינסטלציית המים וכו', השקיעה חברתנו יותר מעשרים אלף לירות. יש גן אינסטלציה חשמלית מסודרת ועשר מנורות קבועות להארת הרחובות. אינסטלציית המים כוללת: 549 מטר צינורות בני ארבע אינצ'ים, 1401.30 בני 2 אינצ'ים, 166 בני אינץ' אחד. שרות אוטובוסים מיוחד מקשר את השכונה עם העיר. השמירה, ע''י גפיר מיוחד, והניקיון הם על הצד היותר טוב.
עם גידול מספר הדיירים בשכונה - שחלק ניכר מהם אינם חברים- באנו לידי מסקנה כי האופי של אגודה הדדית אינו הולם יותר את צרכי השכונה וברור לנו כי מתאים לה יותר אופי של מועצה או סיפוח לעירייה. מכיוון ששכונתנו קרובה ביותר לגבול המערבי הנוכחי של העירייה ואין כל שכונות מפסיקות בינן – הננו סבורים כי יש הגיון ונחיצות בסיפוחה לעירייה''.

השכונה המתינה שנים אחדות עד שסופחה לירושלים מיד לאחר מלחמת העצמאות.

זו היא היתה אחת משתי השכונות בירושלים שהיו סגורות בשרשרת בשבת (השניה היתה שכונת ''שערי – חסד''). כך אנו קוראים במכתב שנשלח מ ''קרית משה מונטיפיורי'' אל שכניהם במעונות העובדים המקשר.

''מתוך רצון עז כי יחסי ידידות והבנה ישררו בין שכונתנו ומעונותיכם, הננו מרשים לעצמנו להסב את תשומת לבכם לצורך הגדול להימנע ממעשים העלולים לפגוע קשה ברגשותיהם הדתיים של תושבי שכונתנו.

שלא יעשו מעשים של חלול שבת ויו''ט בפרהסיה על ידי תושבי מעונותיכם בשכונתנו. בעיקר יש למנוע נסיעה בשבת באוטומובילים ברחובותינו. מעשים כאלה פוצעים את לבותיהם של מספר מכריע מבין תושבי שכונתנו ועלולים לעכור את היחסים בינינו ולגרום תקלה מרובה להתפתחותן השלווה של שתי השכונות''.

הנהלת האגודה קבעה שמות לרחובות השכונה: הלבנון, הכרמל, השרון , בית הכנסת, שדרות שושנה מועלה אברהם. השמות הוחלפו ע''י ועדת השמות של העירייה לאחר קום המדינה, כששכונות מערב ירושלים צורפו לירושלים.

חזור לראש הדף >>
2

נתונים דמוגרפיים

התפלגות אוכלוסיה לפי קבוצות גיל (הנתונים מעודכנים לתאריך 30/11/2017)

התפלגות אוכלוסיה לפי קבוצות גיל

גיל

מספר תושבים

אחוז

6-0

1861

19.59

12-7

1336

14.06

18-13

797

8.39

21-19

345

3.63

40-22

2439

25.67

60-41

1446

15.22

74-61

773

8.14

75+

505

5.31

סה"כ

9,502

100%

 

התפלגות אוכלוסיה לפי קבוצות ארץ מוצא

התפלגות אוכלוסיה לפי קבוצות ארץ מוצא

ארץ

מספר תושבים

אחוז

ארצות איסלם ואפריקה

420

4.42

חבר העמים ומזרח אירופה

474

4.99

מערב אירופה

594

6.25

צפון אמריקה

492

5.18

דרום אמריקה

132

1.39

ישראל

7368

77.54

אחרים

22

0.23

סה"כ

9,502

100

 

ילדי קרית משה בגני ילדים תשע"ח

ילדי קרית משה בגני ילדים תשע"ח

זרם חינוך

מספר תלמידים

אחוז

ממלכתי

37

4

ממלכתי דתי

302

37

חרדי

488

59

ערבי

0

0

סה"כ

827

100%

 

ילדי קרית משה בבתי ספר תשע"ח

ילדי קרית משה בבתי ספר תשע"ח

זרם חינוך

מספר תלמידים

אחוז

ממלכתי

31

1

ממלכתי דתי

370

18

חרדי

1707

81

ערבי

1

0

סה"כ

2,109

100%

 

נתוני דיור קרית משה

נתוני דיור קרית משה

גודל דירה

40-0

60-41

80-61

100-81

140-101

140+

סה"כ דירות בשכונה

מס' דירות

100

572

959

598

258

41

2,528

% הדירות בשכונה

4

22

38

24

10

2

 

אחוז עירוני

10

20

26

22

18

4

 

גודל ממוצע דירה בשכונה: 76 ממ"ר (בעיר 81 ממ"ר)

חזור לראש הדף >>