שכונת רמת אשכול – עיריית ירושלים
Skip Navigation Linksירושלים : העיר : שכונות

שכונת רמת אשכול

שכונת רמת אשכול היתה השכונה היהודית הראשונה שהקומה בירושלים לאחר מלחמת ששת הימים. איכלוס השכונה החל בשנת 1969.
לא
1

מידע כללי

שכונת רמת אשכול היתה השכונה היהודית הראשונה שהקומה בירושלים לאחר מלחמת ששת הימים. איכלוס השכונה החל בשנת 1969.

היא נמצאת ליד גבעת התחמושת על הציר המרכזי המוביל מרמאללה בצפון לעיר העתיקה ולמזרח ירושלים. ציר זה שימש את הערבים בשליטתם על מזרח העיר בשנים 1948-1967. הרחוב המרכזי של השכונה, שדרות לוי אשכול, מוביל אל האוניברסיטה העברית ובית החולים הדסה שבהר הצופים.

השכונה נקראה על שם ראש ממשלת ישראל בתקופת מלחמת ששת הימים – לוי אשכול. שמות הרחובות מזכירים מקומות בסיני בעלי קשר עינייני למאורעות מלחמת ששת הימים- מיצרי תיראן, מעבר המיתלה, אופירה, נחל צין, פטרן, עציון גבר, ים סוף, חצרות ומבוא רפידים.

חזור לראש הדף >>
2

נתונים דמוגרפיים

שכונת רמת אשכול התפלגות אוכלוסיה לפי קבוצות גיל (הנתונים מעודכנים לתאריך 30/11/2017)

שכונת רמת אשכול התפלגות לפי קבוצות גיל
גילמספר תושביםאחוז
6-0181720.25
12-7142015.82
18-138919.93
21-192873.20
40-22205422.89
60-41126714.12
74-617007.80
75+5396.01
סה"כ 8,975100%

  

שכונת רמת אשכול: התפלגות אוכלוסיה לפי קבוצות ארץ מוצא

שכונת רמת אשכול התפלגות לפי ארצות מוצא
ארץמספר תושביםאחוז
ארצות איסלם ואפריקה3994.45
חבר העמים ומזרח אירופה4074.53
מערב אירופה4384.88
צפון אמריקה98911.02
דרום אמריקה2492.77
ישראל646972.08
אחרים240.27
סה"כ 8,975100

  

ילדי רמת אשכול בגני ילדים תשע"ח

שכונת רמת אשכול התפלגות לפי גני ילדים
זרם חינוךמספר תלמידיםאחוז
ממלכתי203
ממלכתי דתי314
חרדי63992
ערבי20
סה"כ 692100%

 

ילדי רמת אשכול בבתי ספר תשע"ח

שכונת רמת אשכול התפלגות לפי בתי ספר
זרם חינוךמספר תלמידיםאחוז
ממלכתי261
ממלכתי דתי884
חרדי187794
ערבי60
סה"כ 1,997100%

 

נתוני דיור רמת אשכול

שכונת רמת אשכול התפלגות לפי נתוני דיור
גודל דירה40-060-4180-61100-81140-101140+סה"כ דירות בשכונה
מס' דירות15837111354281632362,491
% הדירות בשכונה615461779 
אחוז עירוני10202622184 

גודל ממוצע דירה בשכונה: 85 ממ"ר (בעיר 81 ממ"ר)

חזור לראש הדף >>
3

 

חזור לראש הדף >>
4

 

חזור לראש הדף >>
5

 

חזור לראש הדף >>
6

 

חזור לראש הדף >>
7

 

חזור לראש הדף >>
8

 

חזור לראש הדף >>
9

 

חזור לראש הדף >>
10

 

חזור לראש הדף >>
11

 

חזור לראש הדף >>
12

 

חזור לראש הדף >>
13

 

חזור לראש הדף >>
14

 

חזור לראש הדף >>
15

 

חזור לראש הדף >>
16

 

חזור לראש הדף >>