שכונת קרית היובל – עיריית ירושלים
Skip Navigation Linksירושלים : העיר : שכונות

שכונת קרית יובל

שכונת קרית היובל הוקמה בראשית תשי''א (1950), על אדמת הקרן הקיימת לישראל (קק"ל) ועל חורבות הכפר ''בית מזמיל''.
לא
1

מידע כללי

שכונת קרית היובל הוקמה בראשית תשי''א (1950), על אדמת הקרן הקיימת לישראל (קק"ל) ועל חורבות הכפר ''בית מזמיל''.

בסוף שנת תשי''ב (1952) ניתן לה השם: קרית היובל לכבוד יובלה ה- 50 של הקק''ל.
בשנותיה הראשונות נקראה השכונה בשם הערבי ''בית מזמיל''. מופיע במאה ה- 19 בגרסה ''בית מזמיר'' אצל נוסעים גרמניים וצרפתיים וכן במפת 1875.

בדצמבר 1949, נגשו המודדים לבצוע מדידה מרוכזת של השטחים על מנת להקים עליה את השיכונים הרבים של האגודות ששוועו להשתכנותן במשך שנים רבות.

בסוף מאי 1950 הסתיים תכנון שטח בית מזמיל, והקק''ל נגשה להכנות בדרושות לביצוע עבודות פיתוח. תכנית בית מזמיל, כפי שתוכננה ע''י הקק''ל , תוארה על ידי מרדכי שטנר, נציג האוצר בועדת התכנון: ''אחת התכניות של בנין ערים היפות ביותר, שיצא לי לראות עד כה''. לאחר אישור התכנית, החלו ארגונים שונים לבנות יחידות דיור בשכונה. שכון ותיקים (שכון ותיקי ההסתדרות) נבנה ע''י חברת ''שכון'' שכון עממי שכונה ז', שכון עובדי המדינה, שכון עובדי משרד העבודה. שכון סלע שהתחלת בנייתו היתה בחודש מאי 1952. מעונות עממיים, שכון עולים ושכון עמידר שנבנו ע''י חברת עמידר-אפרידר וקהילת ''בני ציון'' מארה''ב. מעונות סטודנטים נבנו ברח' גואטאמלה ושכון אזרחי של חברי הציונים הכלליים. בסוף 1953 ניתנו 33 מגרשים לדיפלומטים, קבלנים ואנשים אמידים מבני ירושלים (רחובות שמריהו לוין ותחילת רחוב הנטקה). חברת החשמל קבלה שטח של 210 ממ''ר בחכירה להקמת תחנת משנה לטרנספורמטור, הקק''ל השתתפה בתשלום 29% לקו מתח חשמלי הגבוה שהועבר מבית וגן לעין כרם עבור קרית היובל במאי 1952.

הקק''ל החכירה שטח לבית החולים לילדים אילן במערב קרית היובל.

ב-1973 הוקמה ה''מפלצת'' יצירה של הפסלת הנודעת ניקי סיינט-פאול שהגתה את הרעיון להקים את ''הגולם'' כמתנה לילדי ירושלים.

קרית היובל שוכנת בחלקה הדרום מערבי של ירושלים, מצפון לה נמצאים שכונת בית וכן, הר הרצל ומוסד יד ושם. ממערבה שוכנת שכונת עין כרם, מדרומה עיר גנים וקרית מנחם וממזרחה רמת שרת ורמת דניה. השכונה משתרעת על שטח כל כ- 1,200 דונם ובה כ – 6.200 יחידות דיור.

השיכונים הראשונים בה היו שיכון ותיקים ושיכון עולים ובסוף שנות ה- 50 הוקמה בה מעברת אסבסטונים גדולה, בוואדי ארוך וצר במערב השכונה.
במהלך שנות ה-60 התפתח האזור הדרומי של השכונה וסוף שנות ה-60 נבנה האזור הצפון- מערבי ורחוב שטרן התוחם את השכונה מדרום וממזרח. באותן שנים הקומה שכונת הוילות הראשונה בירושלים ברחוב שמריהו לוין.

קרית היובל משמשת כאזור מעבר לחלקים שונים של העיר והיא נחצית ע''י מערכת כבישים המובילה נפח תנועה גדול במרבית שעות היממה.

קרית היובל היא מבין השכונות הותיקות בירושלים וכאחיותיה כך גם היא: אוכלוסייתה מבוגרת יחסית לממוצע העירוני. אוכלוסיית קרית היובל מגוונת למדי. נוכל למצוא בה אזורים יוקרתיים ומבוססים, לצד אזורי רווחה השוכנים זה לצד זה.

בקרית היובל התפתחו שירותים רבים בתחום החברה והבריאות מהטובים בעיר, כמו מרכז קהילתי בריאותי של ''הדסה'', לשכת שירות גדולה למשפחה ולקהילה, תחנה לבריאות הנפש, מעונות סטודנטים, דיור מוגן לקשישים, בתי אבות, מינהל קהילתי ועוד.

רחובותיה נקראים על שמות מדינות באמריקה הלטינית ועל שמם של אישים בתנועה הציונית ובתנועת העבודה.

במשך השנים שופרו תנאי המגורים בשכונה. שכון הוותיקים הפך לשכון יוקרתי וגם השיכונים האחרים שופצו. התחנה הסופית של הקו הראשון של הרכבת הקלה נמצאת בבניה בקרית היובל.

חזור לראש הדף >>
2

נתונים דמוגרפיים

התפלגות אוכלוסיה לפי קבוצות גיל (הנתונים מעודכנים לתאריך 30/11/2017)

התפלגות אוכלוסיה לפי קבוצות גיל

גיל

מספר תושבים

אחוז

6-0

4056

17.66

12-7

2025

8.82

18-13

1172

5.10

21-19

659

2.87

40-22

6170

26.87

60-41

4269

18.59

74-61

2902

12.64

75+

1711

7.45

סה"כ

22,964

100%

 

התפלגות אוכלוסיה לפי קבוצות ארץ מוצא

התפלגות אוכלוסיה לפי קבוצות ארץ מוצא

ארץ

מספר תושבים

אחוז

ארצות איסלם ואפריקה

1338

5.83

חבר העמים ומזרח אירופה

3415

14.87

מערב אירופה

1097

4.78

צפון אמריקה

582

2.53

דרום אמריקה

358

1.56

ישראל

15970

69.54

אחרים

204

0.89

סה"כ

22,964

100

 

ילדי קרית יובל בגני ילדים תשע"ח

ילדי קרית יובל בגני ילדים תשע"ח

זרם חינוך

מספר תלמידים

אחוז

ממלכתי

387

23

ממלכתי דתי

246

15

חרדי

1061

63

ערבי

0

0

סה"כ

1,694

100%

 

ילדי קרית יובל בבתי ספר תשע"ח

ילדי קרית יובל בבתי ספר ת תשע"ח

זרם חינוך

מספר תלמידים

אחוז

ממלכתי

1305

42

ממלכתי דתי

397

13

חרדי

1416

45

ערבי

6

0

סה"כ

3,124

100%

 

נתוני דיור קרית יובל

נתוני דיור קרית יובל

גודל דירה

40-0

60-41

80-61

100-81

140-101

140+

סה"כ דירות בשכונה

מס' דירות

916

3157

1412

898

589

244

7,216

% הדירות בשכונה

13

44

20

12

8

3

 

אחוז עירוני

10

20

26

22

18

4

 

גודל ממוצע דירה בשכונה: 69 ממ"ר (בעיר 81 ממ"ר)

חזור לראש הדף >>