שכונת קטמון ח-ט – עיריית ירושלים
Skip Navigation Linksירושלים : העיר : שכונות

שכונת קטמון ח-ט

שכונת קטמון ח' נבנתה בסוף שנות ה-50. שכונת קטמון ט' נבנתה במחצית הראשונה של שנות ה-60 בצורת שיכונים.

 

לא
1

מידע כללי

שכונת קטמון ח' נבנתה בסוף שנות ה-50. שכונת קטמון ט' נבנתה במחצית הראשונה של שנות ה-60 בצורת שיכונים.

 

קטמון הישנה

שכונת ''קטמון'' נוסדה בדרום ירושלים בתקופת המנדט הבריטי על ידי ערבים אמידים. בשכונה מצוי מנזר סנט סימון, סביבו התנהלו קרבות קשים במלחמת השחרור כי המנזר השתלט על כל אזור דרום העיר. עם כבוש השכונה, נטשו הדיירים הערבים את בתיהם ובמקומם נכנסו עולים חדשים ומפוני העיר העתיקה.

בשנת תשי''ב (1952) החלו להיבנות בסמוך ל''קטמון'' שכונות נוספות בשם זה. השם העברי שניתן לשכונות שנבנו היה ''קטמונים'' ואחר כך ''גוננים''. הבניה היתה מהירה ובצורת שיכונים כדי לאפשר קליטת גלי העליה.

שמות הרחובות של ''קטמון'' ניתנו על שם היחידות שהיו והקרבות שנערכו בירושלים במלחמת השחרור. בשכונת ''קטמון'' ו''גוננים'' נמצאים חוות הנוער הציוני, בית ספר דנמרק, המינהל הקהילתי (מתנ''ס) גוננים, בית החולים משגב לדך, בתי ספר עירוניים דוגמת הרטמן ואופק, ישיבת אלול (לימוד גברים ונשים ביחד) ומוזיאון האיסלם.

קטמונים

שכונת גוננים מורכבת בחלקה מבתים אשר נבנו בשנות ה-20 ע''י אוכלוסיה ערבית עשירה שגרה בקטמון. מקור השם קטמון הינו ערבי וניתן לשכונה בתקופת המנדט הבריטי. לאחר מלחמת השחרור נטשו הערבים את בתיהם ויהודים תפסו את מקומם. בראשית שנות ה-50 אוכלסה השכונה ע''י מפוני מעברות העולים החדשים.

בשכונה נבנו שיכונים במתכונת של בתים דו משפחתיים או ארבע משפחתיים קטנים (בדרך כלל עד 32 ממ''ר, עם שטחי קרקע נדיבים למדי, במגמה לסייע לעולים לקיים מידה מסויימת של חקלאות עזר ליד הבית. רוב הבתים היו שייכים לחברות האיכלוס הממשלתיות עמידר ופרזות אבל רוב הדירות נמכרו לדיירים החל משנות ה-70.

עד למלחמת ששת הימים היתה שכונת גוננים שכונת ספר על הגבול הירדני. היא התגוננה אל מול ההתקפות הירדנים ומכאן שמה החדש - גוננים. מאז 1967 התפתח אזור דרום העיר מבחינה אורבנית וכלכלית. הוקמו מרכזי קניות ועסקים (מלחה, תלפיות וכו'). עורקי תחבורה ראשיים נסללו בסמוך לשכונה (כביש הרצוג וכביש הרכבת) ופני השכונה השתנו. תושבים וצעירים החלו להרחיב את בתיהם ולשפר את איכות החיים. הרחבת הבתים המקוריים נעשתה תוך התפשטות לשטחי הקרקע הצמודים לבתים. כיום קיים קושי להבחין באופים המקורי של רחובות רבים ובאותם שיכוני וותיקים של ראשית שנות ה-50. התהליך האינטנסיבי של התפתחות שעבר על השכונה שינה את פניה.

שכונת גוננים מחולקת לתתי-שכונות: גונן א', ב', ג', ד, ה' (סן סימון) ו- ו'. זוהי חלוקה היסטורית של השכונה עפ''י סדר בנייתם של רחובות השכונה בעבר.

שכונת קטמון ח' נבנתה בסוף שנות ה-50 באותה צורה (רח' השומר ורח' הנוטרים). שכונת קטמון ט' נבנתה במחצית הראשונה של שנות ה-60 בצורת שיכונים ובשונה משאר שכונות הגוננים מספר רב של דירות נשארו עד היום בבעלות החברות המשכנות ומשמשות מגורים לאוכלוסיה חלשה מבחינה כלכלית כולל גל העליה מחבר העמים ומאתיופיה בשנות ה-90. למרות ההשקעה הרבה של שיקום שכונות בשיפור המבנים בקטמון ח'-ט' ב-20 השנים האחרונות לא חל שינוי באפיוני האוכלוסיה אם כי דירות קטנות חוברו ו/או הורחבו ליצור שטחי מגורים גדולים יותר ולצמצום מספר המשפחות הגרים בכל בנין.

שכונת קטמון ז' נבנתה בפועל רק לקראת סוף שנות ה-70 וניתנה לה שם אחר ''פת''. גם כאן רוב הבתים נבנו בצורת שיכונים ונועדו לתושבי שאר הקטמונים. מאמצי שיקום שכונות בשיפור מראה הבתים הצליח כאן באופן חלקי וגם הורחבו הדירות באופן מוצלח.

חזור לראש הדף >>
2

נתונים דמוגרפיים

התפלגות אוכלוסיה לפי קבוצות גיל (הנתונים מעודכנים לתאריך 30/11/2017):

התפלגות אוכלוסיה לפי קבוצות גיל

גיל

מספר תושבים

אחוז

6-0

788

12.12

12-7

444

6.83

18-13

453

6.97

21-19

258

3.97

40-22

1827

28.10

60-41

1471

22.62

74-61

839

12.90

75+

422

6.49

סה"כ

6,502

100%

 

שכונת קטמון ח'-ט': התפלגות אוכלוסיה לפי קבוצות ארץ מוצא

התפלגות אוכלוסיה לפי קבוצות ארץ מוצא

ארץ

מספר תושבים

אחוז

ארצות איסלם ואפריקה

602

9.26

חבר העמים ומזרח אירופה

852

13.10

מערב אירופה

121

1.86

צפון אמריקה

143

2.20

דרום אמריקה

58

0.89

ישראל

4239

65.20

אחרים

487

7.49

סה"כ

6,502

100

 

ילדי קטמון ח'-ט' בגני ילדים תשע"ח

ילדי קטמון ח'-ט' בגני ילדים תשע"ח

זרם חינוך

מספר תלמידים

אחוז

ממלכתי

84

26

ממלכתי דתי

129

40

חרדי

107

33

ערבי

1

0

סה"כ

321

100%

 

ילדי קטמון ח'-ט' בבתי ספר תשע"ח

ילדי קטמון ח'-ט' בבתי ספר תשע"ח

זרם חינוך

מספר תלמידים

אחוז

ממלכתי

396

47

ממלכתי דתי

214

25

חרדי

232

27

ערבי

8

1

סה"כ

850

100%

 

נתוני דיור קטמון ח'-ט'

נתוני דיור קטמון ח'-ט'

גודל דירה

40-0

60-41

80-61

100-81

140-101

140+

סה"כ דירות בשכונה

מס' דירות

699

989

389

151

73

8

2,309

% הדירות בשכונה

30

43

17

7

3

0

 

אחוז עירוני

10

20

26

22

18

4

 

גודל ממוצע דירה בשכונה: 54 ממ"ר (בעיר 81 ממ"ר)

חזור לראש הדף >>