שכונת עיר גנים – קרית מנחם – עיריית ירושלים
Skip Navigation Linksירושלים : העיר : שכונות

שכונת עיר גנים – קרית מנחם

שכונת עיר גנים א' הוקמה בשנת 1957, ושכונת קרית מנחם בשנת 1959.
1

מידע כללי

שכונת עיר גנים א' הוקמה בשנת 1957, ושכונת קרית מנחם בשנת 1959.

שכונת ''עיר גנים'' תוכננה לבנייה בתחילת 1953. ב31- במאי 1953 שמעה ועדת משנה לבנין ערים בעיריית ירושלים את תוכן התזכיר שהוגש על ידי היוזמים שלפיו משתרע השטח על 1,577 דונם וצריך להכיל ישוב של 8 עד 10 אלף נפש. מזה רכשה הקק''ל 377 דונם, יתרם השתייך ל''רשות הפיתוח'' הממשלתית. בתחילת 1954, פונות חברות הבנייה ''רסקו'' ו''שכון'' לקק''ל להקצאת שטחים למטרות שיכון ומקבלות את השטחים לרשותן.

הקק''ל ביצעה את פריצת הדרכים בשכונה ופיתוחם. ביום 6 במרס 1957 פנתה חברת ''רסקו'' לקק''ל בבקשה לשחררה מההוצאות למימון כבישים ראשיים, בנימוק כי ''באופן כללי היה מקובל כי הקק''ל תעזור בפיתוח שטחים חדשים ע''י פתיחת כבישי גישה ודרכים ראשיות ועל ידי סידור אספקת מים עד לשטח וכן על ידי נטיעות''.

הקק''ל נענתה לבקשה: ''הננו להודיעכם כי אנו מסכימים לשחרר אתכם מההשתתפות בהוצאות תכנון ופיתוח שנעשו על ידינו.''
בתחילת יולי 1957, מודיעה חברת ''רסקו'' על הקמת 500 יחידות דיור עבור עולים בשני שטחים שקבלה מהקק''ל, והיא מבקשת שהקק''ל תעמיד לרשותם שטחים נוספים בעיר גנים'' תוך הבטחה: ''בנייה זו תהיה ברמה יותר גבוהה משיכוני עולים שהם עכשיו בבנייה, ויבטיחו ששכונת עיר גנים תקבל את הצורה כפי שתוכנן בהתחלה על ידי יוזמיה''. עם קבלת האישור מהקק''ל נבנו השכונות: עיר גנים א' – נבנתה בסטנדרט גבוה: בית עם חצר לכל משפחה. במשך השנים הפכו בתיה לווילות עם גנים פרטיים. עיר גנים א' מצויה בין רחובות מכסיקו וחלמית ממערב לבין הנחל המפריד בינה לבין קרית היובל ממזרח. עיר גנים ב' תחומה ברחוב פנמה ממערב, רח' דהומי מצפון, החלמית ממזרח ואביבית מדרום. עיר גנים ג' תחומה בדרום בטבעת של רחוב קוסטה ריקה.

עיר גנים א' (1957) וקרית מנחם (1959) הוקמו ראשונות. קרית מנחם נקראת על שם מנחם ברסלר, נשיא הקק''ל בארה''ב, שיזם ודחף את הקמת ''היד'' לנשיא קנדי המנוח בהרי ירושלים.

 

חזור לראש הדף >>
2

נתונים דמוגרפיים

שכונת עיר גנים – התפלגות אוכלוסיה לפי קבוצות גיל

(הנתונים מעודכנים לתאריך 30/11/2017)

התפלגות לפי קבוצות גיל
גילמספר תושביםאחוז
6-0191613.71
12-711188.00
18-1310207.30
21-195373.84
40-22373426.72
60-41302521.65
74-61177612.71
75+8476.06
סה"כ 13,973100%

 

שכונת עיר גנים – התפלגות אוכלוסיה לפי קבוצות ארץ מוצא

התפלגות לפי ארצות מוצא
ארץמספר תושביםאחוז
ארצות איסלם ואפריקה13309.52
חבר העמים ומזרח אירופה200914.38
מערב אירופה2251.61
צפון אמריקה2021.45
דרום אמריקה1350.97
ישראל907664.95
אחרים9967.13
סה"כ 13,973100

 

ילדי עיר גנים בגני ילדים תשע"ח

התפלגות לפי גני ילדים
זרם חינוךמספר תלמידיםאחוז
ממלכתי24932
ממלכתי דתי36648
חרדי15120
ערבי10
סה"כ 767100%

 

ילדי עיר גנים בבתי ספר תשע"ח

התפלגות לפי בתי ספר
זרם חינוךמספר תלמידיםאחוז
ממלכתי91543
ממלכתי דתי78837
חרדי39519
ערבי90
סה"כ 2,107100%

 

נתוני דיור עיר גנים

התפלגות לפי נתוני דיור
גודל דירה40-060-4180-61100-81140-101140+סה"כ דירות בשכונה
מס' דירות55015169565875141364,259
% הדירות בשכונה13362214123 
אחוז עירוני10202622184 

 גודל ממוצע דירה בשכונה: 70 ממ"ר (בעיר 81 ממ"ר)

חזור לראש הדף >>
3

 

חזור לראש הדף >>
4

 

חזור לראש הדף >>
5

 

חזור לראש הדף >>
6

 

חזור לראש הדף >>
7

 

חזור לראש הדף >>
8

 

חזור לראש הדף >>
9

 

חזור לראש הדף >>
10

 

חזור לראש הדף >>
11

 

חזור לראש הדף >>
12

 

חזור לראש הדף >>
13

 

חזור לראש הדף >>
14

 

חזור לראש הדף >>
15

 

חזור לראש הדף >>
16

 

חזור לראש הדף >>