שכונת הר נוף – עיריית ירושלים
Skip Navigation Linksירושלים : העיר : שכונות

שכונת הר נוף

שכונת הר נוף הוקמה בשנים 1979-1984 והוחל באיכלוסה בשנת 1985.
לא
1

מידע כללי

שכונת הר נוף הוקמה בשנים 1979-1984 והוחל באיכלוסה בשנת 1985. השכונה ממוקמת על רכז במערב ירושלים והיא בעלת מתחם גיאוגרפי ברור ומופרד משכונות אחרות. רכס ההר עליו נבנתה השכונה הינו בעל שיפוע תלול ולפיכך קיימים הפרשי גבהים בין רחובות השכונה. בתי השכונה משקיפים אל נוף הרי יהודה – ומכאן שם השכונה הר נוף.

בצידה המערבי גובלת השכונה עם ''כפר שאול'' ואזור התעשייה גבעת שאול.

השכונה מונה כיום כ-19,000 תושבים והריבוי הטבעי בה הוא מן הגבוהים בירושלים. מעל ל-60% מהאוכלוסייה הינם חרדים והשאר דתיים לאומיים. השכונה בנויה בצפיפות ורובה בנינים רבי קומות. בשכונה כ- 3,500 יחידות דיור. הר נוף הינה שכונה בעלת מאזן הגירה חיובי ומהווה מוקד משיכה לאוכלוסייה החרדית בירושלים.

חזור לראש הדף >>
2

נתונים דמוגרפיים

שכונת הר נוף התפלגות אוכלוסייה לפי קבוצות גיל (הנתונים מעודכנים לתאריך 30/11/2017)

התפלגות אוכלוסייה לפי קבוצות גיל
גילמספר תושביםאחוז
6-0259313.98
12-7208811.25
18-13248813.41
21-1914487.81
40-22466325.13
60-41298616.10
74-6118089.75
75+4782.58
סה"כ 18,552100%

שכונת הר נוף: התפלגות אוכלוסייה לפי קבוצות ארץ מוצא

התפלגות אוכלוסייה לפי קבוצות ארץ ומוצא
ארץמספר תושביםאחוז
ארצות איסלם ואפריקה6333.41
חבר העמים ומזרח אירופה4092.20
מערב אירופה10575.70
צפון אמריקה228012.29
דרום אמריקה3661.97
ישראל1370573.87
אחרים1020.55
סה"כ 18,552100%

  

ילדי הר נוף בגני ילדים תשע"ח

ילדי הר נוף בגני ילדים
זרם חינוךמספר תלמידיםאחוז
ממלכתי40
ממלכתי דתי809
חרדי79890
ערבי00
סה"כ 882100%

 

ילדי הר נוף בבתי ספר תשע"ח

ילדי הר נוף בבתי ספר
זרם חינוךמספר תלמידיםאחוז
ממלכתי190
ממלכתי דתי2125
חרדי372994
ערבי00
סה"כ 3,960100%

  

נתוני דיור הר נוף

נתוני דיור
גודל דירה40-060-4180-61100-81140-101140+סה"כ דירות בשכונה
מס' דירות5852307133313563353,441
% הדירות בשכונה229393910 
אחוז עירוני10202622184 

גודל ממוצע דירה בשכונה: 110 ממ"ר (בעיר 81 ממ"ר)

חזור לראש הדף >>