שירותים והיתרים נלווים

שירותים והיתרים נלווים

מלבד רשיון לעסק, האגף לקידום עסקים מציע מגוון שירותים (גם לעסק שלא טעון רישוי)​

יצוא לקובץ PDFיצוא לקובץ Excel

 

 

שימוש חורג בעסקיםשימוש חורג בעסקיםhttps://www.jerusalem.muni.il/Business/Services/Notebook36210<img alt=" " src="/Business/PublishingImages/16.jpg" style="BORDER:0px solid;" />
שילוט ופרסוםשילוט ופרסוםhttps://www.jerusalem.muni.il/Business/Services/Notebook17158<img alt=" " src="/Business/PublishingImages/22.jpg" style="BORDER:0px solid;" />
סגירות חורף וקירוי ליליסגירות חורף וקירוי ליליhttps://www.jerusalem.muni.il/Business/Services/Notebook42558<img alt=" " src="/Business/PublishingImages/19.jpg" style="BORDER:0px solid;" />
רישוי אירועים תחת כיפת השמייםרישוי אירועים תחת כיפת השמייםhttps://www.jerusalem.muni.il/Business/Services/Notebook37062<img alt=" " src="/Business/PublishingImages/20.jpg" style="BORDER:0px solid;" />
היתר להצבת מתקנים במרחב הציבוריהיתר להצבת מתקנים במרחב הציבוריhttps://www.jerusalem.muni.il/Business/Services/Notebook40439<img alt=" " src="/Business/PublishingImages/17.jpg" style="BORDER:0px solid;" />
פתוח עסקי - מנהלות עסקיםפתוח עסקי - מנהלות עסקיםhttps://www.jerusalem.muni.il/Business/BusinessManagement<img alt=" " src="/Business/PublishingImages/Business_11.jpg?RenditionID=13" style="BORDER:0px solid;" />
הנחיות להצבת דוכני הסברה והחתמההנחיות להצבת דוכני הסברה והחתמהhttps://www.jerusalem.muni.il/Business/Services/Notebook42024<img alt=" " src="/Business/PublishingImages/18.jpg" style="BORDER:0px solid;" />
מעקב תיק עסק / שלטמעקב תיק עסק / שלטhttps://www.jerusalem.muni.il/Business/BusinessPermits/Pages/TikEsek.aspx<img alt=" " src="/Business/PublishingImages/Business_9.jpg" style="BORDER:0px solid;" />
סוגי שילוט ופרסוםסוגי שילוט ופרסוםhttps://www.jerusalem.muni.il/Business/Services/Notebook17158/Pages/Outdoor_m.aspx<img alt=" " src="/Business/PublishingImages/22.jpg" style="BORDER:0px solid;" />

 

 

טופס מקוון לעסק קייםטופס מקוון לעסק קייםhttps://www.jerusalem.muni.il/Business/Pages/existing_business.aspx15/01/2017 22:00:0031/12/1969 20:00:00ללא תאריך
מובילים שירות - לוקחים אחריות על השירותמובילים שירות - לוקחים אחריות על השירותhttps://www.jerusalem.muni.il/Municipality/Msg_84/Pages/Leading_Service.aspx29/03/2017 22:00:0031/12/1969 16:00:00תצוגת תאריך<a href="http://digitalisraelleaders.consultationzone.com/1965/1025"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/icgen.gif" />1025</a>
מדריך לרישוי עסקים מדריך לרישוי עסקים https://www.jerusalem.muni.il/Business/Business/Pages/msg11.aspx15/05/2016 21:00:0001/07/2014 10:00:00תצוגת תאריך<a href="https://www1.jerusalem.muni.il/pdf_books/Rishui_asakim_madrich/index.html"></a>
אולמות שמחה הפועלים ברישיון או היתר זמניאולמות שמחה הפועלים ברישיון או היתר זמניhttps://www.jerusalem.muni.il/Business/Business/Pages/event_2.aspx19/06/2017 21:00:0031/12/1969 22:00:00תצוגת תאריך
רפורמה ברישוי עסקים: "מסלול תצהיר"רפורמה ברישוי עסקים: "מסלול תצהיר"https://www.jerusalem.muni.il/Business/Business/Pages/102.aspx23/01/2017 22:00:0031/12/1969 18:00:00תצוגת תאריך<a href="http://www.102.gov.il/newsflash/pages/specificationbusinessregistration.aspx"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/ichtm.gif" />specificationbusinessregistration.aspx</a>
מדריך ארנונה לעסקיםמדריך ארנונה לעסקיםhttps://www.jerusalem.muni.il/Business/Business/Pages/Business_arnona.aspx01/04/2017 21:00:0031/12/1969 18:00:00תצוגת תאריך<a href="/Business/Pages/Business_arnona.aspx"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/ichtm.gif" />Business_arnona.aspx</a>