קידום עסקים - עיריית ירושלים

הצבת דוכני הסברה והחתמה

​קביעת עקרונות וכללים על פיהם יבחנו ויאושרו ההיתרים לדוכני הסברה לגופים, עמותות ומלכרי''ם וכן דוכני הסברה והחתמה לפעילות פוליטית.

עקרונות מובילים:

1. ההיתרים יונפקו עבור דוכני החתמה והסברה בלבד לגופים הפועלים לטובת הציבור/ לגופים פוליטיים.

2. דוכן – הינו שולחן, משטח על גבי רגליים, ללא קירות וללא חיפוי עליון. גודלו של הדוכן יהיה קבוע ומידותיו לא יעלו על 160X80.

3. ההיתרים יינתנו לתקופה קצובה ומוגבלת.

4. שמירה על הסדר הציבורי.

5. שמירת חזות העיר, הניקיון והתברואה.

6. שמירת המרחב הציבורי לטובת צרכי הציבור הרחב, כגון: נראות המרחב הציבורי ושימושים של הציבור במרחב הציבורי.

7. נגישות המדרכות להולכי רגל תוך שמירה על בטחון ובטיחות הציבור – במדרכות יישאר לטובת הולכי הרגל לפחות 1.5 מ' ובמדרחוב לפחות 2.2 לטובת רכב ביטחון.

8. פשטות ושוויוניות, ככל הניתן.

9. איסור על מכירת מוצרים.

10. איסור על חלוקה של מוצרים מכל סוג שהוא, למעט חלוקת דפים.

דוכני הסברה והחתמה לגופים/ עמותות/ מלכרי''ם (כגון: צער בעלי חיים, האגודה למען החייל וכדו')

העקרונות שגובשו:

1. העמדת דוכן החתמה והסברה יינתן לתקופה קצובה ומוגבלת באחת מהחלופות, כמפורט להלן:
א. העמדת דוכן למשך שבוע מלא – יינתן היתר של עד חודש בשנה.
ב. העמדת דוכן במשך 2-3 ימים בשבוע – יינתן עד חודשיים בשנה.
ג. העמדת דוכן ליום אחד בשבוע – יינתן עד שלושה חודשים (להלן: ''התקופה הראשונה'').
בחלופה זו בלבד, ניתן יהיה לאשר תקופה נוספת של עד כשלושה חודשים נוספים באותה השנה (להלן: ''התקופה השנייה'') ובתנאי שהתקופה הראשונה והתקופה השנייה לא יתקיימו ברצף.

2. שעות הפעילות בדוכן:

בימי חול – משעה 07:00 ועד השעה 22:30
בימי ו' וערבי חג – עד שעתיים לפני כניסת השבת/ החג.
במוצ''ש ובמוצאי חג – תחילת הפעילות כשעה אחרי יציאת השבת/ חג ועד השעה 24:00.

3. לכל בקשה יצורפו תמונות של האזור המבוקש להצבת הדוכן.

4. היתר לתקופה יינתן עבור שלושה מיקומים לכל היותר ובכל מקרה, לא יינתן היתר ליותר משולחן אחד באזור.

5. ברובע היהודי ובמרכז העיר (למעט ברחבת המשביר לצרכן ברח' קינג ג'ורג') לא תאושר העמדת דוכן להסברה והחתמה. על פי שיקול דעת, יאושר ליום בודד אחד ובאופן חד פעמי.

דוכני הסברה למפלגות/ למתמודדים בבחירות לכנסת או לבחירות מוניציפליות עקרונות מובילים:

1. שמירת הזכות הדמוקרטית לחופש הביטוי והזכות להיבחר בבחירות דמוקרטיות.

2. ההיתרים יונפקו עבור דוכני החתמה והסברה בלבד לגופים פוליטיים.

3. דוכן – הינו שולחן, משטח על גבי רגליים, ללא קירות וללא חיפוי עליון. גודלו של הדוכן יהיה קבוע ומידותיו לא יעלו על 160X80.

4. ההיתרים יינתנו לתקופה קצובה ומוגבלת.

5. שמירה על הסדר הציבורי.

6. שמירה על בטיחות העוברים בדרך, לרבות בכבישים ובצמתים.

7. שמירת חזות העיר, הניקיון והתברואה.

8. שמירת המרחב הציבורי לטובת צרכי הציבור הרחב, כגון: נראות המרחב הציבורי, שימושים של הציבור במרחב הציבורי.

9. נגישות המדרכות להולכי רגל תוך שמירה על בטחון ובטיחות הציבור – במדרכות יישאר לטובת הולכי הרגל לפחות 1.5 מ' ובמדרחוב לפחות 2.2 לטובת רכב ביטחון.

10. פשטות ושוויוניות, ככל הניתן.

11. איסור על מכירת מוצרים.

12. איסור על חלוקה של מוצרים מכל סוג שהוא, למעט חלוקת דפים.

13. העמדת דוכן לא תורשה, בשום אופן שהוא, בתוואי הרכבת הקלה וכן בתחנות הסעה ובשוק מחנה יהודה.

העקרונות שגובשו:

1. מתן ההיתר להצבת הדוכן יינתן בכפוף להצגת אישור מאת רשם המפלגות לפיו, המפלגה אשר מבקשת להקים את הדוכן רשומה כדין ברשם המפלגות.

2. ניתן יהיה לאשר הצבת דוכן נייד עם גגון המגן מפני השמש/ גשם (ללא דפנות).

3. בתקופה של חודשיים לפני בחירות ארציות לכנסת ישראל או לפני בחירות מוניציפליות – תתאפשר (- ללא צורך בהגשת בקשה וקבלת היתר) הצבת דוכני הסברה למפלגות הרשומות ברשם המפלגות ללא הגבלה ובכפוף לעקרונות המובילים כמפורט לעיל.

4. באם תתקיים הפרעה לסדר הציבורי, כגון: חסימת מדרכות, חסימת צמתים, העמדת דוכן על תוואי הרכבת הקלה, בשוק מחנה יהודה וכו') – תבוצע אכיפה ע''י הפיקוח העירוני ומפעילי הדוכן יידרשו להזיז את הדוכן למיקום שבו מותר וניתן להעמידו.

5. בשאר ימות השנה וללא קשר לתקופת בחירות – יינתן היתר להצבת הדוכנים ב''גן הסוס'' (ברח' קינג ג'ורג') להסברה פוליטית לתקופה קצובה ומוגבלת באחת מהחלופות, כמפורט להלן:
א.  העמדת דוכן למשך שבוע מלא – יינתן היתר של עד חודש בשנה.
ב.  העמדת דוכן במשך 2-3 ימים בשבוע – יינתן עד חודשיים בשנה.
ג.   העמדת דוכן ליום אחד בשבוע – יינתן עד שלושה חודשים (להלן: ''התקופה הראשונה'').
בחלופה זו בלבד, ניתן יהיה לאשר תקופה נוספת של עד כשלושה חודשים נוספים באותה השנה (להלן: ''התקופה השנייה'') ובתנאי שהתקופה הראשונה והתקופה השנייה לא יתקיימו ברצף.

6. מובהר בזאת, כי אוהל אינו מהווה דוכן.

7. שעות הפעילות בדוכן:
בימי חול – עד השעה 22:30
בימי ו' וערבי חג – עד שעתיים לפני כניסת השבת/ החג.
במוצ''ש ובמוצאי חג – תחילת הפעילות כשעה אחרי יציאת השבת/ חג ועד השעה 24:00.

הצבת אוהלי החתמה והסברה למפלגות/ למתמודדים בבחירות לכנסת או לבחירות מוניציפליות:

1. כל בקשה למתן היתר להצבת אוהל הסברה תינתן בכפוף לקבלת אישור להצבת האוהל במרחב הציבורי מאגף שיפור פני העיר.

2. מובהר, כי לא תאושר הקמת אוהלים/סוכות קבועות ולא תותר לינה במקום.

3. מתן היתר להצבת אוהל הסברה יינתן בכפוף להצגת אישור מאת רשם המפלגות לפיו, המפלגה אשר מבקשת להקים את אוהל ההסברה רשומה כדין ברשם המפלגות.

4. בתקופה של כחודשיים לפני בחירות ארציות לכנסת ישראל או לפני בחירות מוניציפליות – יינתן היתר להצבת אוהלי החתמה והסברה במיקומים הבאים: ''גן הסוס'' (ברח' קינג ג'ורג'), גן הוורדים וכיכר
אגרנט. ההיתר יינתן לעד 7 ימים עם אופציה להארכה ומותנה באישור האגף לשיפור פני העיר.

5. שעות הפעילות באוהל:

בימי חול – עד השעה 22:30
בימי ו' וערבי חג – עד שעתיים לפני כניסת השבת/ החג.
במוצ''ש ובמוצאי חג – תחילת הפעילות כשעה אחרי יציאת השבת/ חג ועד השעה 24:00.

טופס היתר להצבת שולחן

 

 

ארנונה ארנונה <a href="/SiteCollectionImages/Icons/PopularInformation/arnona_s.png">arnona_s.png</a>הודעה על עזיבת נכס<a href="/Municipality/Notebook304/OnlineForms/Pages/ArnonaLeaveAsset.aspx">הודעה על עזיבת נכס</a>הסדרי תשלומים<a href="/Residents/MunicipalityServices/PropertyTax/Pages/Payment.aspx">הסדרי תשלומים</a>בקשה להנחה מטעמי הכנסה<a href="/Municipality/Notebook304/OnlineForms/Pages/IncomeDiscount.aspx" target="_blank">בקשה להנחה מטעמי הכנסה</a>
קידום עסקים קידום עסקים מעקב תיק עסק/שלט<a href="/Business/BusinessPermits/Pages/TikEsek.aspx" target="_blank">מעקב תיק עסק/שלט</a>בקשה לפתיחת עסק חדש<a href="/Business/BusinessPermits/Pages/BnewF.aspx" target="_blank">בקשה לפתיחת עסק חדש</a>בקשות לעסק קיים <a href="/Business/Pages/existing_business.aspx" target="_blank">בקשות לעסק קיים </a>
חנייהחנייה<a href="/SiteCollectionImages/Icons/PopularInformation/ParkingReports_s.png">ParkingReports_s.png</a>טופס בקשה להשפט<a href="/Municipality/Notebook304/OnlineForms/Pages/RequestToBeJudged.aspx" target="_blank">טופס בקשה להשפט</a>טופס הסבה לדוח חניה<a href="/Municipality/Notebook304/OnlineForms/Pages/Retraining2.aspx" target="_blank">טופס הסבה לדוח חניה</a>טופס לברור/ערעור דו''ח חנייה <a href="/Municipality/Notebook304/OnlineForms/Pages/Section21738.aspx" target="_blank">טופס לברור/ערעור דו''ח חנייה </a>
תכנון בנייה וסביבהתכנון בנייה וסביבה<a href="/SiteCollectionImages/Icons/PopularInformation/build_s.png">build_s.png</a>תיק רישוי בניה<a href="/Residents/PlanningandBuilding/BuildingLicenses/licensingPortfolio/Pages/default.aspx" target="_blank">תיק רישוי בניה</a>חבות היטל השבחה<a href="/Residents/PlanningandBuilding/ImprovementTax/Pages/Portfolio.aspx" target="_blank">חבות היטל השבחה</a>מידע תכנית בניין עיר<a href="/Residents/PlanningandBuilding/CityPlanning/FileOpening/Pages/Taba.aspx" target="_blank">מידע תכנית בניין עיר</a>
בריאות הציבורבריאות הציבור<a href="/SiteCollectionImages/Icons/PopularInformation/Pharmacy_s.png">Pharmacy_s.png</a>תורנויות בתי מרקחת<a href="/Residents/CommunityAffairs/HealthandHumanServices/Pages/ToranutBateiMerkachat.aspx">תורנויות בתי מרקחת</a>טיפות חלב<a href="/Residents/CommunityAffairs/Early_Childhood/site245/Pages/default.aspx">טיפות חלב</a>השירות הוטרינרי<a href="/Residents/CommunityAffairs/HealthandHumanServices/VetrinarianServices/Pages/Default.aspx" target="_blank">השירות הוטרינרי</a>

 

 

גישור לבעלי עסקיםגישור לבעלי עסקיםhttps://www.jerusalem.muni.il/Business/Business/Pages/gishoor.aspx09/07/2018 21:00:0031/12/1969 18:00:00תצוגת תאריך
ירושלים מובילה באחוז הגידול בפתיחת עסקים ב-2017ירושלים מובילה באחוז הגידול בפתיחת עסקים ב-2017https://www.jerusalem.muni.il/Municipality/Msg_84/Pages/Growing_businesses.aspx10/02/2018 22:00:0031/12/1969 20:00:00ללא תאריך
רישיון עסק תוך חמישה ימים בלבדרישיון עסק תוך חמישה ימים בלבדhttps://www.jerusalem.muni.il/Municipality/Msg_84/Pages/businesslicense.aspx10/01/2018 22:00:0031/12/1969 20:00:00ללא תאריך
מדריך ארנונה לעסקיםמדריך ארנונה לעסקיםhttps://www.jerusalem.muni.il/Business/Business/Pages/Business_arnona.aspx07/05/2018 21:00:0031/12/1969 18:00:00תצוגת תאריך<a href="/Business/Pages/Business_arnona.aspx"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/ichtm.gif" />Business_arnona.aspx</a>
רפורמה ברישוי עסקים: "מסלול תצהיר"רפורמה ברישוי עסקים: "מסלול תצהיר"https://www.jerusalem.muni.il/Business/Business/Pages/102.aspx23/01/2017 22:00:0031/12/1969 18:00:00תצוגת תאריך<a href="http://www.102.gov.il/newsflash/pages/specificationbusinessregistration.aspx"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/ichtm.gif" />specificationbusinessregistration.aspx</a>
אולמות שמחה הפועלים ברישיון או היתר זמניאולמות שמחה הפועלים ברישיון או היתר זמניhttps://www.jerusalem.muni.il/Business/Business/Pages/event_2.aspx30/10/2018 22:00:0031/12/1969 22:00:00תצוגת תאריך