קידום עסקים – עיריית ירושלים

היתר להצבת מתקנים במרחב הציבורי

​מדיניות העירייה למתן היתרים להצבת מתקנים מחוץ לבתי העסק, העקרונות שגובשו לשמירת חזות העיר שמירת המרחב הציבורי לטובת צרכי הציבור הרחב, כגון: נראות המרחב הציבורי, שימושים של הציבור במרחב הציבורי.

נגישות המדרכות להולכי רגל תוך שמירה על בטחון ובטיחות הציבור - במדרכות יישאר לטובת הולכי הרגל לפחות 1.5 מ' ובמדרחוב לפחות 2.2 לטובת רכב ביטחון.
הוצאת המתקנים מבתי העסק תהיה בצמידות לבית העסק ובסוף יום העבודה תוחזר למרחב הפרטי.
שמירת האיזון בין צרכי הציבור הרחב לבין מתן מענים אשר יאפשרו את החיים העסקיים בעיר. פשטות ושוויוניות ככל הניתן.
היתרים זמניים אד הוק - כגון: היתר להוצאת מסכים בתקופת המונדיאל; משחקי גמר - יבחנו בנפרד.
שילוט - בהתאם לחוק עזר שילוט - אינו מהווה פרט.

במסגרת פעילותו להסדרת וקידום פעילות העסקים בעיר, האגף לקידום עסקים נותן היתר להצבת שולחנות וכסאות במרחב הציבורי.

למידע נוסף

 

 

ארנונה ארנונה <a href="/SiteCollectionImages/Icons/PopularInformation/arnona_s.png">arnona_s.png</a>הודעה על עזיבת נכס<a href="/Municipality/Notebook304/OnlineForms/Pages/ArnonaLeaveAsset.aspx">הודעה על עזיבת נכס</a>הסדרי תשלומים<a href="/Residents/MunicipalityServices/PropertyTax/Pages/Payment.aspx">הסדרי תשלומים</a>בקשה להנחה מטעמי הכנסה<a href="/Municipality/Notebook304/OnlineForms/Pages/IncomeDiscount.aspx" target="_blank">בקשה להנחה מטעמי הכנסה</a>
קידום עסקים קידום עסקים מעקב תיק עסק/שלט<a href="/Business/BusinessPermits/Pages/TikEsek.aspx" target="_blank">מעקב תיק עסק/שלט</a>בקשה לפתיחת עסק חדש<a href="/Business/BusinessPermits/Pages/BnewF.aspx" target="_blank">בקשה לפתיחת עסק חדש</a>בקשות לעסק קיים <a href="/Business/Pages/existing_business.aspx" target="_blank">בקשות לעסק קיים </a>
חנייהחנייה<a href="/SiteCollectionImages/Icons/PopularInformation/ParkingReports_s.png">ParkingReports_s.png</a>טופס בקשה להשפט<a href="/Municipality/Notebook304/OnlineForms/Pages/RequestToBeJudged.aspx" target="_blank">טופס בקשה להשפט</a>טופס הסבה לדוח חניה<a href="/Municipality/Notebook304/OnlineForms/Pages/Retraining2.aspx" target="_blank">טופס הסבה לדוח חניה</a>טופס לברור/ערעור דו''ח חנייה <a href="/Municipality/Notebook304/OnlineForms/Pages/Section21738.aspx" target="_blank">טופס לברור/ערעור דו''ח חנייה </a>
תכנון בנייה וסביבהתכנון בנייה וסביבה<a href="/SiteCollectionImages/Icons/PopularInformation/build_s.png">build_s.png</a>תיק רישוי בניה<a href="/Residents/PlanningandBuilding/BuildingLicenses/licensingPortfolio/Pages/default.aspx" target="_blank">תיק רישוי בניה</a>חבות היטל השבחה<a href="/Residents/PlanningandBuilding/ImprovementTax/Pages/Portfolio.aspx" target="_blank">חבות היטל השבחה</a>מידע תכנית בניין עיר<a href="/Residents/PlanningandBuilding/CityPlanning/FileOpening/Pages/Taba.aspx" target="_blank">מידע תכנית בניין עיר</a>
בריאות הציבורבריאות הציבור<a href="/SiteCollectionImages/Icons/PopularInformation/Pharmacy_s.png">Pharmacy_s.png</a>תורנויות בתי מרקחת<a href="/Residents/CommunityAffairs/HealthandHumanServices/Pages/ToranutBateiMerkachat.aspx">תורנויות בתי מרקחת</a>טיפות חלב<a href="/Residents/CommunityAffairs/Early_Childhood/site245/Pages/default.aspx">טיפות חלב</a>השירות הוטרינרי<a href="/Residents/CommunityAffairs/HealthandHumanServices/VetrinarianServices/Pages/Default.aspx" target="_blank">השירות הוטרינרי</a>