רישוי שלטים עיריית ירושלים

שילוט ופרסום בירושלים

אתר זה נועד להקל עליך, האזרח ואיש המקצוע בזירוז תהליך קבלת רישיון לשלט. עיריית ירושלים, במסגרת מאמציה לשפר את חזות העיר, ריכזה את עיקרי הכללים והקריטריונים לשילוט מסחרי בעיר.

הכרת החוק ושיתוף פעולה מוקדם עם אנשי המקצוע בעירייה, יביאו למתן שירות יעיל ויחסכו עיכובים במתן רישיון לשלט.​

יצוא לקובץ PDFיצוא לקובץ Excel

 

 

הגשת בקשה לרישיון שלטהגשת בקשה לרישיון שלטhttps://www.jerusalem.muni.il/Business/Services/Notebook17158/Pages/Application.aspx<img alt=" " src="/Business/PublishingImages/15.jpg" style="BORDER:0px solid;" />
סוגי שילוט ופרסוםסוגי שילוט ופרסוםhttps://www.jerusalem.muni.il/Business/Services/Notebook17158/Pages/Outdoor_m.aspx<img alt=" " src="/Business/PublishingImages/22.jpg" style="BORDER:0px solid;" />
מעקב תיק עסק / שלטמעקב תיק עסק / שלטhttps://www.jerusalem.muni.il/Business/BusinessPermits/Pages/TikEsek.aspx<img alt=" " src="/Business/PublishingImages/Business_9.jpg" style="BORDER:0px solid;" />
כללים והנחיות לשילוט מסחרי בירושליםכללים והנחיות לשילוט מסחרי בירושליםhttps://www.jerusalem.muni.il/Business/Services/Notebook17158/Notebook18045<img alt=" " src="/Business/PublishingImages/16.jpg" style="BORDER:0px solid;" />

 

 

 

 

 

 

מדריך ארנונה לעסקיםמדריך ארנונה לעסקיםhttps://www.jerusalem.muni.il/Business/Business/Pages/Business_arnona.aspx04/02/2017 22:00:0031/12/1969 18:00:00תצוגת תאריך<a href="/Business/Pages/Business_arnona.aspx"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/ichtm.gif" />Business_arnona.aspx</a>
רפורמה ברישוי עסקים: "מסלול תצהיר"רפורמה ברישוי עסקים: "מסלול תצהיר"https://www.jerusalem.muni.il/Business/Business/Pages/102.aspx23/01/2017 22:00:0031/12/1969 18:00:00תצוגת תאריך<a href="http://www.102.gov.il/newsflash/pages/specificationbusinessregistration.aspx"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/ichtm.gif" />specificationbusinessregistration.aspx</a>
צפרדעים OUT פחים טמוני קרקע INצפרדעים OUT פחים טמוני קרקע INhttps://www.jerusalem.muni.il/Municipality/Msg_84/Pages/EndOfTheFrogs.aspx03/01/2017 22:00:0004/01/2017 16:00:00תצוגת תאריך
כיכר ציון מתחדשת: סובלנות וכבוד הדדי יוטמעו בעיצוב חדשכיכר ציון מתחדשת: סובלנות וכבוד הדדי יוטמעו בעיצוב חדשhttps://www.jerusalem.muni.il/Municipality/Msg_84/Pages/NewZionSquare.aspx28/12/2016 22:00:0031/12/1969 16:00:00תצוגת תאריך
מדריך לרישוי עסקים מדריך לרישוי עסקים https://www.jerusalem.muni.il/Business/Business/Pages/msg11.aspx15/05/2016 21:00:0001/07/2014 10:00:00תצוגת תאריך<a href="https://www1.jerusalem.muni.il/pdf_books/Rishui_asakim_madrich/index.html"></a>