חיפוש טופס:
שם טופס:
טפסים – נושא ראשי:
טפסים – נושא משני:
סוג הטופס:
29
פריטים ברשימה
12
שם הטופסמשרד/אגףהטופס 
בקשה להיתר שימוש חורג שימוש חורג לעסקים
בקשה לחוות דעת מקדמית רישוי עסקים
בקשה לקבלת היתר להצבת מתקנים במרחב הציבורי רישוי עסקים
בקשה לקבלת היתר לסגירה עונתית רישוי עסקים
בקשה לרישוי שילוט רישוי שלטים
בקשה לרשיון עסק רישוי עסקים
בקשה לרשיון/היתר קיום אירוע חד פעמי אירועים תחת כיפת השמים
בקשה לרשיון/היתר קיום אירוע חד פעמי 2 אירועים תחת כיפת השמים
היתר להצבת שולחן / דוכן להחתמה / לחלוקת חומר / מתן מידע והכוונה רישוי עסקים
‏הסכמת שכנים לביצוע עבודות הטעונות היתר בנייה שימוש חורג לעסקים
הצהרה בדבר התאמת עסק לתוכנית שאושרה רישוי עסקים
הצהרת אדריכל על בדיקת מבנה נכס רישוי עסקים
‏הצהרת מהנדס / הנדסאי על תכנון ובדיקה של מתקנים הנדסיים אירועים תחת כיפת השמים
התחייבות לביצוע תוכנית מאושרת רישוי עסקים
טופס 22 - אישור מורשה נגישות שימוש חורג לעסקים
12