מעקב תיק עסק / שלט

 
מערכת זו נועדה לשימוש מגישי בקשה לרישוי עסק, ופעילה מרגע פתיחת הבקשה. במערכת ניתן לקבל מידע אודות פרטי הרישוי, סטאטוס הבקשה והסבר אודות הסטאטוס. לצורך כניסה למערכת יש להצטייד במספר תיק הרישוי.

מעקב תיק עסק / שלט

 
מערכת זו נועדה לשימוש מגישי בקשה לרישוי עסק, ופעילה מרגע פתיחת הבקשה. במערכת ניתן לקבל מידע אודות פרטי הרישוי, סטאטוס הבקשה והסבר אודות הסטאטוס. לצורך כניסה למערכת יש להצטייד במספר תיק הרישוי.