טפסים בנושא רישוי עסקים – עיריית ירושלים

טפסים בנושא רישוי עסקים

חיפוש טופס:
שם טופס:
נושא ראשי:
נושא משני:
סוג הטופס:
12
פריטים ברשימה
שם הטופסמשרד/אגףהטופס 
בקשה לחוות דעת מקדמית רישוי עסקים
בקשה לקבלת היתר להצבת מתקנים במרחב הציבורי רישוי עסקים
בקשה לקבלת היתר לסגירה עונתית רישוי עסקים
בקשה לרישוי שילוט רישוי שלטים
בקשה לרשיון עסק רישוי עסקים
היתר להצבת שולחן / דוכן להחתמה / לחלוקת חומר / מתן מידע והכוונה רישוי עסקים
טופס בדיקת נגישות לעסקים קטנים רישוי עסקים
טופס בקשה לרשיון עסק חדש רישוי עסקים
טופס בקשה לרשיון עסק קיים רישוי עסקים
טופס בקשה לשילוט מנהלים קהילתיים ע"ג עמוד תאורה רישוי שלטים
כללי פרסום המנהלים הקהילתיים רישוי שלטים
כללים והנחיות להצבת שילוט מסחרי ופרטי בירושלים רישוי שלטים