בקשה למידע מקדמי – עיריית ירושלים

בקשה למידע מקדמי

​האגף לקידום עסקים מסביר פנים ליזמים ומשקיעים על ידי עידוד, קידום וטיפוח העסקים הקטנים והבינוניים. מטרת האגף הינה פיתוח סביבה עסקית, תומכת וחיובית ליזמים במטרה לסייע להם ולקדמם כבר בשלב הכוונה לפתוח עסק.

האגף לקידום עסקים ממליץ ליזמים לפנות לרשות לרישוי עסקים בשלבי בדיקת היתכנות להקמת העסק (עוד בטרם השכרת הנכס) על מנת לסייע ליזמים לקבל החלטה מושכלת ולחסוך בהוצאות מיותרות בהמשך הדרך. 

היזם ימלא טופס פרטים אישיים ובו יסמן את סוג המידע המבוקש על פי אחד משלושת המסלולים, כדלקמן: 

קיימים 3 מסלולים שונים לקבלת המידע, כמפורט להלן:

מסלול 1 – מידע כללי – במסלול זה ניתן ליזם מידע כללי לגבי תהליך הגשת הבקשה ודרישות הגורמים השונים עבור סוג העסק אותו הוא מבקש לפתוח.

אופן קבלת המידע: פנייה פרונטאלית לפקיד השירות בבקשה לקבל מידע כללי על תהליך הגשת הבקשה לגורמים המאשרים הנמצאים בתהליך הרישוי ומידע כללי אחר בהתאם לסוג העסק אותו הוא מתעתד לפתוח.

מסלול 2 – מידע מקדמי – מידע הניתן ליזם עבור סוג העסק והנכס אותו הוא מעוניין לשכור ואשר ניתן כחוות דעת בלבד. זאת, על פי מידע מחשובי הנמצא במשרדי האגף. המידע כולל האם התב''ע והיתר הבנייה מאפשרים את קיום העסק בנכס. יזם המגיע למשרדי האגף לצורך קבלת מידע מקדמי יביא עימו את פרטי כתובת הנכס, זיהוי הנכס, גוש וחלקה.

הערה: יצוין, כי המידע הניתן הוא על פי המידע הקיים במערכת המחשוב וייתכן ואינו מלא.

מסלול 3 – חוות דעת מקדמית מחייבת – מתן חוות דעת מחייבת ליזם, המצריכה הגשת בקשה רשמית על גבי טופס בקשה לחוות דעת מקדמית לרישיון עסק , תשלום אגרה וביקור בשטח.

יזם המגיע למשרדי האגף לצורך קבלת חוות דעת מקדמית מחייבת יביא עימו את הפרטים הבאים: כתובת הנכס, זיהוי הנכס, גוש, חלקה ותוכנית העסק העתידי המאושרת על ידי אדריכל, צילום חזיתות המבנה, מפה מצבית, תוכנית עסק ותרשים סביבה.

תוקף חוות הדעת במסלול זה הינה לכ – 6 חודשים.

חוות דעת מקדמי משרד הבריאות:
בכדי לשפר השירות בתהליך רישוי העסק וע''מ להקטין את אחוז הדחיות של משרד הבריאות
ברישוי בתי אוכל, האגף בשיתוף משרד הבריאות מחוז ירושלים מציעים נוהל חדש לפיו, לאחר אישור התכנית ע''י משרד הבריאות ייחתם תצהיר ע''י בעל העסק ועורך הבקשה כי יש התאמה של העסק לתכנית שאושרה.

 

רשימת בוחני רישוי עבור מידע מקדמי

למידע נוסף

 

 

ארנונה ארנונה <a href="/SiteCollectionImages/Icons/PopularInformation/arnona_s.png">arnona_s.png</a>הודעה על עזיבת נכס<a href="https://jeronlineformsgen.jerusalem.muni.il/LeaveAsset/Default.aspx" target="_blank">הודעה על עזיבת נכס</a>הסדרי תשלומים<a href="/Residents/MunicipalityServices/PropertyTax/Pages/Payment.aspx">הסדרי תשלומים</a>בקשה להנחה מטעמי הכנסה<a href="/Municipality/Notebook304/OnlineForms/Pages/IncomeDiscount.aspx" target="_blank">בקשה להנחה מטעמי הכנסה</a>
קידום עסקים קידום עסקים מעקב תיק עסק/שלט<a href="/Business/BusinessPermits/Pages/TikEsek.aspx" target="_blank">מעקב תיק עסק/שלט</a>בקשה לפתיחת עסק חדש<a href="/Business/BusinessPermits/Pages/BnewF.aspx" target="_blank">בקשה לפתיחת עסק חדש</a>בקשות לעסק קיים <a href="/Business/Pages/existing_business.aspx" target="_blank">בקשות לעסק קיים </a>
חנייהחנייה<a href="/SiteCollectionImages/Icons/PopularInformation/ParkingReports_s.png">ParkingReports_s.png</a>טופס בקשה להשפט<a href="/Municipality/Notebook304/Pages/RequestToBeJudged.aspx" target="_blank">טופס בקשה להשפט</a>טופס הסבה לדוח חניה<a href="/Municipality/Notebook304/Pages/Retraining2.aspx" target="_blank">טופס הסבה לדוח חניה</a>טופס לברור/ערעור דו''ח חנייה <a href="/Municipality/Notebook304/Pages/Section21738.aspx" target="_blank">טופס לברור/ערעור דו''ח חנייה </a>
תכנון בנייה וסביבהתכנון בנייה וסביבה<a href="/SiteCollectionImages/Icons/PopularInformation/build_s.png">build_s.png</a>תיק רישוי בניה<a href="/Residents/PlanningandBuilding/BuildingLicenses/licensingPortfolio/Pages/default.aspx" target="_blank">תיק רישוי בניה</a>חבות היטל השבחה<a href="/Residents/PlanningandBuilding/ImprovementTax/Pages/Portfolio.aspx" target="_blank">חבות היטל השבחה</a>מידע תכנית בניין עיר<a href="/Residents/PlanningandBuilding/CityPlanning/FileOpening/Pages/Taba.aspx" target="_blank">מידע תכנית בניין עיר</a>
בריאות הציבורבריאות הציבור<a href="/SiteCollectionImages/Icons/PopularInformation/Pharmacy_s.png">Pharmacy_s.png</a>תורנויות בתי מרקחת<a href="/Residents/CommunityAffairs/HealthandHumanServices/Pages/ToranutBateiMerkachat.aspx">תורנויות בתי מרקחת</a>טיפות חלב<a href="/Residents/CommunityAffairs/Early_Childhood/site245/Pages/default.aspx">טיפות חלב</a>השירות הוטרינרי<a href="/Residents/CommunityAffairs/HealthandHumanServices/VetrinarianServices/Pages/Default.aspx" target="_blank">השירות הוטרינרי</a>

 

 

ירושלים מובילה באחוז הגידול בפתיחת עסקים ב-2017ירושלים מובילה באחוז הגידול בפתיחת עסקים ב-2017https://www.jerusalem.muni.il/Municipality/Msg_84/Pages/Growing_businesses.aspx10/02/2018 22:00:0031/12/1969 20:00:00ללא תאריך
רישיון עסק תוך חמישה ימים בלבדרישיון עסק תוך חמישה ימים בלבדhttps://www.jerusalem.muni.il/Municipality/Msg_84/Pages/businesslicense.aspx10/01/2018 22:00:0031/12/1969 20:00:00ללא תאריך
מדריך ארנונה לעסקיםמדריך ארנונה לעסקיםhttps://www.jerusalem.muni.il/Business/Business/Pages/Business_arnona.aspx07/05/2018 21:00:0031/12/1969 18:00:00תצוגת תאריך<a href="/Business/Pages/Business_arnona.aspx"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/ichtm.gif" />Business_arnona.aspx</a>
רפורמה ברישוי עסקים: "מסלול תצהיר"רפורמה ברישוי עסקים: "מסלול תצהיר"https://www.jerusalem.muni.il/Business/Business/Pages/102.aspx23/01/2017 22:00:0031/12/1969 18:00:00תצוגת תאריך<a href="http://www.102.gov.il/newsflash/pages/specificationbusinessregistration.aspx"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/ichtm.gif" />specificationbusinessregistration.aspx</a>
אולמות שמחה הפועלים ברישיון או היתר זמניאולמות שמחה הפועלים ברישיון או היתר זמניhttps://www.jerusalem.muni.il/Business/Business/Pages/event_2.aspx30/04/2018 21:00:0031/12/1969 22:00:00תצוגת תאריך
מדריך לרישוי עסקים מדריך לרישוי עסקים https://www.jerusalem.muni.il/Business/Business/Pages/msg11.aspx15/05/2016 21:00:0001/07/2014 10:00:00תצוגת תאריך<a href="https://www1.jerusalem.muni.il/pdf_books/Rishui_asakim_madrich/index.html"></a>