מנהלות עסקים - עיריית ירושלים

פתוח עסקי - מנהלות עסקים

האגף לקידום עסקים בעיריית ירושלים פועל לחזק את הקשר בין העירייה ובין העסקים. בשנתיים האחרונות הוקמו מנהלות עסקים באזורים העסקיים השונים בעיר. מנהלות העסקים פועלות כגוף המייצג את העסקים בירושלים, במטרה לפתח סדר יום משותף הנבנה על צרכי העסקים מחד וצרכי העיר והמערכת העירונית באזור העסקי מאידך.

בשנת 2012 - 2016 בכוונת העירייה לפעול בשיתוף גורמי התכנון ואגפי הביצוע המתאימים ובתיאום עם בעי העסקים באמצעות מנהלות העסקים, לשדרוג הסביבה העסקית באזורים שונים בעיר וכן לקידום נושאים הדורשים זאת. אחד מאותם הנושאים הינו הסדרת נושא השילוט המסחרי בעיר לשיפור חזות העיר והסביבה העסקית בה אתם פועלים. במסגרת זו, אנו שוקדים על ביצוע רפורמה בנושא אגרת השילוט ובאופן חישוב האגרה.
בשנה האחרונה, נערך סקר שילוט ברחבי העיר אשר במסגרתו הופקו רישיונות לשלטים וכן נתנו הנחיות מפורטות להתאמת השלטים אשר אינם עומדים בכללי השילוט.

תחומי אחריות של מחלקת מנהלות עסקים ופיתוח עסקי:

1. הקמת והפעלת מנהלות העסקים בעיר
2. יצירת מערכת מסונכרנת ומתואמת בפעילותה כלפי המגזר העסקי בעיר (הרל''י, מט''י, משרד התמ''ת וכ'ו) והבנית שיתופי פעולה עם כלל הגורמים העירוניים והחוץ עירוניים הפועלים אל מול המגזר העסקי. 
3. קידום פרויקטים פרו אקטיביים לטיפוח בעלי העסקים (חוק שעות פעילות, סטוק דיי, קמפיינים משותפים מול מט''י וסוכנות יהודית ,יזמות עסקית לנשים וכ'ו)
4. אחריות על נושא שיווק ומיתוג האגף
5. ליווי יזמים

תפקידה וייעודה של מנהלת העסקים:

1. לשמש זרוע ארוכה של האגף לקידום עסקים בשטח 
2. מנהלת העסקים כמרכז ידע ומומחיות לטובת בעלי עסקים קיימים וחדשים
3. לשמש ''שער כניסה'' ליזם פוטנציאלי שמגיע לאזור העסקי
4. לבנות זהות לאזור התעשייה/מסחר של המנהלת
5. לבנות תמהיל עסקי אשר תואם את זהות האזור ולפעול להוצאתו לפועל ע''י שיווק ומיתוג האזור
6. מנהלת העסקים כגוף פרו אקטיבי לאיתור יזמים צעירים לרבות פירמות מחוץ לעיר ומחוץ לארץ, איתור עסקים עם פוטנציאל גידול.
7. ליווי עסקים בקשיים בירוקרטיים מול המערכת העירונית
8. לקדם תהליכים וטיפול בבעיות שוטפות מול הרשויות: משרדי ממשלה ועירייה על אגפיה
 
הקמת מתחמים עיסקיים - עד כה הוקמו מתחמי עסקים ב- בצלאל ש"ץ, שלומציון, נחלת שבעה, אבן ישראל, ביד חיי הלילה במרכז העיר, ביד רחוב יפו

מהו BID?

ה B.I.D היא שותפות פרטית המוכרת ומוסכמת על ידי הרשות הציבורית
המקומית והארצית, שבמסגרתה בעלי הנכסים /עסקים מחליטים לתרום כקבוצה
לתחזוקת אזור המסחר שלהם, לפיתוחו ולקידומו.
המבנה הארגוני מוסדר כעמותת סוחרים, כאשר מטרותיה ,נציגיה ואופן פעולתה
נעשה בהליך של בחירות וישיבות תקופתיות.
כל יוזמות ה B.I.D מקודמות קודם כל על ידי העסקים עצמם. בעלי העסקים
מצביעים בשאלת השקעה משותפת, בפרויקטים ובשירותים מקומיים נוספים, כדי
לשפר את ביצועי המסחר שלהם ואת הסביבה העסקית.

ניתן לאפיין שני תחומים עיקריים בשאלת ההשקעה המשותפת:

1 . שימור ותחזוקת המרחב העסקי.
2 . פעולות פרואקטיביות לחשיפת העסקים מול קהלי היעד.

מודל ה B.I.D

נועד  ליצר מרחב פעולה חדש ולא להחליף את הפעולות
הנעשות עד כה בעסק הבודד או על ידי הרשות המקומית ,ומרחב זה מציע "ארגז
כלים חדש לעסקים" ארגז כלים משוכלל אשר איננו אפשריאו כדאי עבור החנות
הבודדת.
•מאחד עסקים כך שיפעלו למען מטרות משותפות.
• מאפשר למרחב העסקי להתחרות ביתר יעילות בכוחותהשוק הקיימים וליהנות
בפלח שוק מקומי גדול יותר, זאת באמצעות יצירת מהלכישיווק מקומיים
משמעותיים יותר .
• יוצר "קול קיבוצי" רב עוצמה וממוקד, לצורך ייצוגהאינטרסים של העסקים בפני
המועצה ובפני גופי הממשלה.
• מממן פרויקטים מכווני מטרה ואירועים מיוחדים, במטרהלשמר את מאגרי
הלקוחות המשותפים.
• מסייע במינוף משאבי ציבור ומשאבים פרטיים, כדי לתכנןפעילויות, לפתח
פרויקטים ויוזמות מסחריות אחרות שמטרתן להפיח רוח חיהבעסקים.
• מייצר נראות "נשלטת" בשפה העיצובית של עסקי הרחובומאפשרת גיבוש
אלמנטי מיתוג נוספים ברחובות.

פעילות מנהלת העסקים:

1. הובלת תהליכים: קידום תכניות אב ותב''עות
2. טיפול שוטף: טיפול בבעיות שוטפות, שיתוף פעולה עם מנהל הרובע
3. סנכרון עם גורמים עירוניים וחוץ עירוניים: אירועי תרבות
4. פיתוח עסקי: שיווק ומיתוג האזור (עיתון, אתר אינטרנט), בניית תמהיל עסקי והוצאתו לפועל

שותפים לפעילות המנהלת:

האגף לקידום עסקים - מנהלת העסקים,
מט''י, מ.התמ''ת, הרל''י, מנהל רובע, בעלי עסקים, מנהל קהילתי, מנהל תפעול, כלל אגפיי העירייה, יזמים מחוץ לעיר ומחו''ל.

טפסים

 

 

ארנונה ארנונה <a href="/SiteCollectionImages/Icons/PopularInformation/arnona_s.png">arnona_s.png</a>הודעה על עזיבת נכס<a href="/Municipality/Notebook304/OnlineForms/Pages/ArnonaLeaveAsset.aspx">הודעה על עזיבת נכס</a>הסדרי תשלומים<a href="/Residents/MunicipalityServices/PropertyTax/Pages/Payment.aspx">הסדרי תשלומים</a>בקשה להנחה מטעמי הכנסה<a href="/Municipality/Notebook304/OnlineForms/Pages/IncomeDiscount.aspx" target="_blank">בקשה להנחה מטעמי הכנסה</a>
קידום עסקים קידום עסקים מעקב תיק עסק/שלט<a href="/Business/BusinessPermits/Pages/TikEsek.aspx" target="_blank">מעקב תיק עסק/שלט</a>בקשה לפתיחת עסק חדש<a href="/Business/BusinessPermits/Pages/BnewF.aspx" target="_blank">בקשה לפתיחת עסק חדש</a>בקשות לעסק קיים <a href="/Business/Pages/existing_business.aspx" target="_blank">בקשות לעסק קיים </a>
חנייהחנייה<a href="/SiteCollectionImages/Icons/PopularInformation/ParkingReports_s.png">ParkingReports_s.png</a>טופס בקשה להשפט<a href="/Municipality/Notebook304/OnlineForms/Pages/RequestToBeJudged.aspx" target="_blank">טופס בקשה להשפט</a>טופס הסבה לדוח חניה<a href="/Municipality/Notebook304/OnlineForms/Pages/Retraining2.aspx" target="_blank">טופס הסבה לדוח חניה</a>טופס לברור/ערעור דו''ח חנייה <a href="/Municipality/Notebook304/OnlineForms/Pages/Section21738.aspx" target="_blank">טופס לברור/ערעור דו''ח חנייה </a>
תכנון בנייה וסביבהתכנון בנייה וסביבה<a href="/SiteCollectionImages/Icons/PopularInformation/build_s.png">build_s.png</a>תיק רישוי בניה<a href="/Residents/PlanningandBuilding/BuildingLicenses/licensingPortfolio/Pages/default.aspx" target="_blank">תיק רישוי בניה</a>חבות היטל השבחה<a href="/Residents/PlanningandBuilding/ImprovementTax/Pages/Portfolio.aspx" target="_blank">חבות היטל השבחה</a>מידע תכנית בניין עיר<a href="/Residents/PlanningandBuilding/CityPlanning/FileOpening/Pages/Taba.aspx" target="_blank">מידע תכנית בניין עיר</a>
בריאות הציבורבריאות הציבור<a href="/SiteCollectionImages/Icons/PopularInformation/Pharmacy_s.png">Pharmacy_s.png</a>תורנויות בתי מרקחת<a href="/Residents/CommunityAffairs/HealthandHumanServices/Pages/ToranutBateiMerkachat.aspx">תורנויות בתי מרקחת</a>טיפות חלב<a href="/Residents/CommunityAffairs/Early_Childhood/site245/Pages/default.aspx">טיפות חלב</a>השירות הוטרינרי<a href="/Residents/CommunityAffairs/HealthandHumanServices/VetrinarianServices/Pages/Default.aspx" target="_blank">השירות הוטרינרי</a>

 

 

גישור לבעלי עסקיםגישור לבעלי עסקיםhttps://www.jerusalem.muni.il/Business/Business/Pages/gishoor.aspx09/07/2018 21:00:0031/12/1969 18:00:00תצוגת תאריך
ירושלים מובילה באחוז הגידול בפתיחת עסקים ב-2017ירושלים מובילה באחוז הגידול בפתיחת עסקים ב-2017https://www.jerusalem.muni.il/Municipality/Msg_84/Pages/Growing_businesses.aspx10/02/2018 22:00:0031/12/1969 20:00:00ללא תאריך
רישיון עסק תוך חמישה ימים בלבדרישיון עסק תוך חמישה ימים בלבדhttps://www.jerusalem.muni.il/Municipality/Msg_84/Pages/businesslicense.aspx10/01/2018 22:00:0031/12/1969 20:00:00ללא תאריך
מדריך ארנונה לעסקיםמדריך ארנונה לעסקיםhttps://www.jerusalem.muni.il/Business/Business/Pages/Business_arnona.aspx07/05/2018 21:00:0031/12/1969 18:00:00תצוגת תאריך<a href="/Business/Pages/Business_arnona.aspx"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/ichtm.gif" />Business_arnona.aspx</a>
רפורמה ברישוי עסקים: "מסלול תצהיר"רפורמה ברישוי עסקים: "מסלול תצהיר"https://www.jerusalem.muni.il/Business/Business/Pages/102.aspx23/01/2017 22:00:0031/12/1969 18:00:00תצוגת תאריך<a href="http://www.102.gov.il/newsflash/pages/specificationbusinessregistration.aspx"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/ichtm.gif" />specificationbusinessregistration.aspx</a>
אולמות שמחה הפועלים ברישיון או היתר זמניאולמות שמחה הפועלים ברישיון או היתר זמניhttps://www.jerusalem.muni.il/Business/Business/Pages/event_2.aspx30/10/2018 22:00:0031/12/1969 22:00:00תצוגת תאריך