הודעות – עיריית ירושלים

מדריך לרישוי עסקים

​מדריך לרישוי עסקים לשנת 2012 - תשע"ב

תצוגת תאריך

16/05/2016

01/07/2014 13:00

תמונה1


חזור

 

 

ארנונה ארנונה <a href="/SiteCollectionImages/Icons/PopularInformation/arnona_s.png">arnona_s.png</a>הנחות בארנונה<a href="/Residents/MunicipalityServices/PropertyTax/discounts/Pages/Default.aspx">הנחות בארנונה</a>הסדרי תשלומים<a href="/Residents/MunicipalityServices/PropertyTax/Pages/Payment.aspx">הסדרי תשלומים</a>התחלפו הדיירים בנכס?<a href="/Residents/MunicipalityServices/PropertyTax/Pages/Guide.aspx">התחלפו הדיירים בנכס?</a>
חנייהחנייה<a href="/SiteCollectionImages/Icons/PopularInformation/ParkingReports_s.png">ParkingReports_s.png</a>טופס בקשה להשפט<a href="/Municipality/Notebook304/Pages/RequestToBeJudged.aspx" target="_blank">טופס בקשה להשפט</a>טופס הסבה לדוח חניה<a href="/Municipality/Notebook304/Pages/Retraining2.aspx" target="_blank">טופס הסבה לדוח חניה</a>טופס לברור/ערעור דו''ח חנייה <a href="/Municipality/Notebook304/Pages/Section21738.aspx" target="_blank">טופס לברור/ערעור דו''ח חנייה </a>
תכנון בנייה וסביבהתכנון בנייה וסביבה<a href="/SiteCollectionImages/Icons/PopularInformation/build_s.png">build_s.png</a>תיק רישוי בניה<a href="/Residents/PlanningandBuilding/BuildingLicenses/licensingPortfolio/Pages/default.aspx" target="_blank">תיק רישוי בניה</a>חבות היטל השבחה<a href="/Residents/PlanningandBuilding/ImprovementTax/Pages/Portfolio.aspx" target="_blank">חבות היטל השבחה</a>מידע תכנית בניין עיר<a href="/Residents/PlanningandBuilding/CityPlanning/FileOpening/Pages/Taba.aspx" target="_blank">מידע תכנית בניין עיר</a>
בריאות הציבורבריאות הציבור<a href="/SiteCollectionImages/Icons/PopularInformation/Pharmacy_s.png">Pharmacy_s.png</a>תורנויות בתי מרקחת<a href="/Residents/CommunityAffairs/HealthandHumanServices/Pages/ToranutBateiMerkachat.aspx">תורנויות בתי מרקחת</a>טיפות חלב<a href="/Residents/CommunityAffairs/Early_Childhood/site245/Pages/default.aspx">טיפות חלב</a>השירות הוטרינרי<a href="/Residents/CommunityAffairs/HealthandHumanServices/VetrinarianServices/Pages/Default.aspx" target="_blank">השירות הוטרינרי</a>

 

 

הזמנה להגיש הצעות להפעלת בית מחסה להלנה זמנית לדרי רחובהזמנה להגיש הצעות להפעלת בית מחסה להלנה זמנית לדרי רחובhttps://www.jerusalem.muni.il/Municipality/kol/Pages/machase.aspx18/10/2017 22:00:0031/12/1969 22:00:00ללא תאריך
הזמנה להציע הצעות לביטוח קולקטיב כלי רכב לעובדי עירייההזמנה להציע הצעות לביטוח קולקטיב כלי רכב לעובדי עירייהhttps://www.jerusalem.muni.il/Municipality/kol/Pages/Collective_insurance.aspx18/10/2017 22:00:0031/12/1969 22:00:00תצוגת תאריך
מהפכה בתלפיות: ממוסכים להייטק ותרבותמהפכה בתלפיות: ממוסכים להייטק ותרבותhttps://www.jerusalem.muni.il/Municipality/Msg_84/Pages/TalpiotRevolution.aspx18/10/2017 22:00:0031/12/1969 20:00:00ללא תאריך
פסטיבל בין שמיים לארץ 8.11.17פסטיבל בין שמיים לארץ 8.11.17https://gerard-behar.jerusalem.muni.il/events/Pages/shamaim8-11.aspx15/10/2017 22:00:0031/12/1969 22:00:00ללא תאריך
פסטיבל בין שמיים לארץ 7.11.17פסטיבל בין שמיים לארץ 7.11.17https://gerard-behar.jerusalem.muni.il/events/Pages/shamaim-.aspx15/10/2017 22:00:0031/12/1969 22:00:00ללא תאריך
פסטיבל בין שמיים לארץ 6.11.17פסטיבל בין שמיים לארץ 6.11.17https://gerard-behar.jerusalem.muni.il/events/Pages/shamaim4-11.aspx15/10/2017 22:00:0031/12/1969 22:00:00ללא תאריך

לוח אירועים