הודעות עסקים – עיריית ירושלים

הודעות - עסקים

​הדרכה למגישי בקשות 2:

להזמנה לכנס אדריכלים,הכנסו!

יצוא לקובץ PDFיצוא לקובץ Excel

 

 

רפורמה ברישוי עסקים: "מסלול תצהיר"https://www.jerusalem.muni.il/Business/Business/Pages/102.aspxרפורמה ברישוי עסקים: "מסלול תצהיר"<img alt="כבאות והצלה-עסקים" src="/Business/Business/PublishingImages/102.jpg" style="BORDER:0px solid;" /><p>מעתה, עסקים ברמת סיכון נמוכה יקבלו רישיון עסק ללא צורך בביקורת ובאישור של רשות הכבאות. מדובר בהקלה משמעותית לעשרות אלפי עסקים.​</p>23/01/2017 22:00:00
מדריך ארנונה לעסקיםhttps://www.jerusalem.muni.il/Business/Business/Pages/Business_arnona.aspxמדריך ארנונה לעסקים<img alt="" src="/Business/PublishingImages/madrich2.jpg?RenditionID=13" style="BORDER:0px solid;" /><p>כל המידע אודות הנחה לעסקים ומוסדות, נכס ריק ושאינו בשימוש, השגה, הודעה על שינוי מחזיק בנכס ועוד​</p>01/04/2017 21:00:00
הנגשת עסקיםhttps://www.jerusalem.muni.il/Business/BusinessPermits/Pages/Angasa.aspxהנגשת עסקים<img alt="הנגשת עסקים" src="/Business/PublishingImages/12.jpg" style="BORDER:0px solid;" /><p><span style="font-size:14px;"><span class="ms-rteFontFace-5" style="font-size:14px;">עיריית ירושלים מעוניינת שהעסקים והמרחבים הציבוריים ברחבי העיר יהיו נגישים עבור אנשים עם מוגבלות.</span></span></p>ככל שהמקום והפעילות המתקיימת בו נגישים יותר, מספר האנשים הפוקדים אותו גדל, הם נשארים בו לזמן ארוך יותר וצורכים כמות גדולה יותר ממה שהוא מציע. זו הסיבה לכך שנגישות היא משאב כלכלי לא פחות משהיא משאב חברתי. חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ''ח -1998 קובע את העיקרון לפיו כל מקום המספק שירות לציבור חייב להיות נגיש לאנשים עם מוגבלות ומחייב את כל מי שאחראי למקום להנגיש את המקום לאנשים עם מוגבלות.בהתאם, תוקן גם חוק רישוי עסקים, תשכ''ח - 1968 וכעת לא ניתן להנפיק רישיון עסק או לחדשו מבלי שהוכח שמולאו הוראות הנגישות לפי פרק הנגישות בחוק שוויון הזכויות לאנשים עם מוגבלות.ביום 22.06.12 נכנסו לתוקף תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות למקום ציבורי שהוא בניין קיים, התשע''ב - 2011) להלן ''התקנות'' המפרטות אילו התאמות נדרשים יזמים לבצע בעסקיהם על מנת שיהיו נגישים לאנשים עם מוגבלות.יישום התקנות, להן נקבעה החלה הדרגתית כפי שיפורט להלן, מהווה תנאי למתן רישיון עסק ולחידושו.בדיקת נגישות העסקלצורך קבלת אישור נגישות מטעם העירייה, המהווה כאמור תנאי למתן רישיון העסק וחידושו, הנך נדרש לבצע עד ליום 22.12.12 בדיקת נגישות של העסק בהתאם להוראות החוק והתקנות מכוחו, ולהמציא לאגף לקידום עסקים בעיריית ירושלים חוות דעת של מורשה נגישות מבנים תשתיות וסביבה (מתו''ס) מטעמך המפרטת את תוצאות הבדיקה, האם קיים צורך בביצוע עבודות להנגשת העסק וכן, במידת הצורך, מהן העבודות הנדרשות.רשימת מורשי נגישות מבנים תשתיות וסביבה נמצאת באתר האינטרנט של משרד המשפטים לתשומת לבך, הרשימה מתעדכנת מעת לעת ובאחריותך לעקוב אחר השינויים.באם חוות דעתו של מורשה הנגישות תקבע כי עליך לבצע עבודות לצורך הנגשת העסק, יהיה עליך לבצען ולהשלימן עד ליום 1.11.15 ולהמציא למח' רישוי עסקים חוות דעת של מורשה נגישות מבנים תשתיות וסביבה מטעמך המאשרת כי עסקך נגיש לאנשים עם מוגבלות ועומד בדרישות התקנות.לציין, כי החל מיום 1.9.12, בהתאם להוראות תקנות התכנון והבניה (היתר לעבודה מצומצמת), תשס''ג - 2003, ניתן יהיה להגיש הבקשה להיתר בנייה לעבודה מצומצמת לביצוע הנגשה בעסקים בדרך קלה ומהירה, היות שמתקני ההנגשה על סוגיהם כלולים בתקנות בעבודה מצומצמת (למעט מעליות).באפשרותך לפנות בכל שאלה למח' לרישוי עסקים, לגב' מזל סויסה בטלפון, 02-6296852 או בפקס, 02-6296854 או במייל SWMAZAL@jerusalem.muni.ilיש לצרף לכל פניה תמונה של הכניסה לבית העסק, תרשים של בית העסק, מספר תיק הרישוי, שם בית העסק, כתובת, שם הבעלים, וטלפון לחזרה. ללא צירוף הפרטים האמורים לא ניתן יהיה לתת מענה הולם.לרשימת העסקים שאינם חייבים בהגשת חוות דעת מקדמית של מורשה לנגישות מבנים תשתיות וסביבה כתנאי לקבלת אישור נגישות בהליכי רישוי עסקים.שימו לב בעמודים אלו מוצגים עיקרי התקנות הנוגעות למרב העסקים הקטנים ששטחם עד 100 מ''ר ובתי אוכל ששטח הישיבה בהם אינו עולה על 25 מ''ר, אין במידע באתר להוות תחליף לתקנות – התקנות הן המחייבות.טופס 34, טופס להנגשת עסקים קטנים לחצו כאן חוברת - הנגשת עסק קטן לחצו כאן31/12/2013 22:00:00
עשינו עסקhttps://www.jerusalem.muni.il/Business/Business/Pages/MasB1.aspxעשינו עסק<img alt="" src="/Business/Business/PublishingImages/business_m.jpg?RenditionID=14" style="BORDER:0px solid;" /><p>​בחוברת זו תוכל למצוא תשובות לשאלות בכל הקשור להקמת עסק בירושלים.</p>היכנסו למדריך לבעלי עסקים בירושלים ותקבלו תשובה לכל שאלה בנושא פתיחת העסק.​14/05/2016 21:00:00
אולמות שמחה הפועלים ברישיון או היתר זמניhttps://www.jerusalem.muni.il/Business/Business/Pages/event_2.aspxאולמות שמחה הפועלים ברישיון או היתר זמני<img alt="אולמות שמחה" src="/Business/Business/PublishingImages/event2.jpg?RenditionID=13" style="BORDER:0px solid;" />​​מידע על אולמות שמחה הפועלים ברשיון עסק או היתר זמני, מעודכן ליום 30.11.2017 טבלת אולמות שמחה כינוי עסק מספר תיק כתובת סטטוס עיסוק תוקף הרישיוןמלון קראון פלאז'ה​1005621העליה 2הודפס רישיון30.12.2017מלון המלך דוד​1001831​דוד המלך 23​הודפס רישיון31.12.2017​עין יעל​1020096​דרך משואה 38​הודפס רישיון31.12.2017​​מלון מצודת דוד​1020327​דוד המלך 7​הודפס רישיון31.12.2017​​​בית מלון יהודה​1024942​דרך חיים ע. קוליץ 2​הודפס רישיון31.12.2017​​​מלון ממילא​1026814​שלמה המלך 11​הודפס רישיון31.12.2017​​​​מלון אמבסדור​7002872​שיח גראח 56​הודפס רישיון31.12.2017​​​​רימונים ירושלים​1005283​שחראי 25​יש רישיון​​​​31.12.2017​​​​המלך שלמה​1007251​דוד המלך 32​יש רישיון​​​​31.12.2017​​​​אכסנית בית וגן​1009015​הפסגה 8​יש רישיון​​​​31.12.2017​​​​עולמיא​8031492​ינובסקי דניאל 1​יש רישיון​​​​31.12.2017​​​​מלון לאונרדו פלאזה​1005609​המלך ג'ורג 57​יש רישיון​​​​31.12.2017​​​​מלון דן פנורמה​1001427​קרן היסוד 39​יש רישיון​​​​​31.12.2018​מלון עץ הזית​7021572​סנט ג'ורג' 23​יש רישיון​​​​​31.12.2018​​ ארמונות וולף 1006310 בית הדפוס 30 יש רישיון​​​​ 31.12.2018​ אלגרו 8035864התנופה 11 יש רישיון​​​​ 31.12.2018​ אולמי נוף 1004073 שחראי 9 יש רישיון​​​​ 31.12.2018​ מלון וולדורף אסטוריה 8035513 אגרון 28 יש רישיון​​​​ 31.12.2018​ אולמי בית ישראל 1008675 עזרת תורה 16 יש רישיון​​​​ 31.12.2018​מלון הר ציון​7004347​דרך חברון 15​יש רישיון​​​​​31.12.2018​​רב טובך​8035685​עזרת תורה 24​יש רישיון​​​​​​31.12.2018​ארטמיסיה​8038671​התעשיה 8​יש רישיון​​​​​​31.12.2018​מלון גני ירושלים​1008242​זאב וילנאי 4​יש רישיון​​​​​​31.12.2018​ אולמי שרון 1007462 הסדנא 6 יש רישיון​​​​ 31.12.2018​לה בל​1017361​האומן 9​יש רישיון​​​​​​31.12.2018​מונדיאל​8029602​בית הדפוס 13​יש רישיון​​​​​​31.12.2018​בית שמואל בית הארחה1009113​דוד המלך 13​יש רישיון​​​​​​31.12.2019​מלון פרימה פאלאס​1002782​פינס 6​יש רישיון​​​​​​​31.12.2019​​רמת תמיר​7004052​שפע חיים 2​יש רישיון​​​​​​​31.12.2019​​פביליון כנסים ואירועים​1024550​האומן 14​יש רישיון​​​​​​​31.12.2019​​מוזיאון מגדל דוד​1018174​חטיבת ירושלים 1​יש רישיון​​​​​​​31.12.2019​​פרימה פארק​1007668​שד וולפסון דוד 2​יש רישיון​​​​​​​​31.12.2020מרכז שמשון​1022514​שמאע אליהו 6​יש רישיון​​​​​​​​​31.12.2020​אולמי חי​​1016885​​הסדוא 10​​יש רישיון​​​​​​​​​31.12.2020​מלון רמדה ירושלים​1008071​וילנאי זאב 6​היתר זמני​02.12.2017​​שערי ירושלים​1009123​ירמיהו 43​היתר זמני​​​11.12.2017​​​​מלון דן ירושלים​​​8028386​​​לחי 32​​​היתר זמני​​​17.12.2017​​​אופרה​​​​8036793​​​​בית הדפוס 15​​​​היתר זמני​​​​​24.12.2017​​​​​​​מרכז הקונגרסים בעמ​​​​1004394​​​​שד שזר 1​​​​היתר זמני​​​​​​30.12.2017​​​​​מלון גרנד קורט​7025237​סנט גורג 15​היתר זמני​31.12.2017​​​​מלון ענבל​1007620​זבוטינסקי 3​היתר זמני​​31.12.2017​​​​אולמי גוטניק בעמ - אשל ירושלים​1016615​בית הדפוס 11​היתר זמני​​​01.01.2018לאונרדו ירושלים​​1021568​​סנט ג'ורג' 9​​היתר זמני​​​​21.01.2018 אולם שירה חדשה 8036454 כנפי נשרים 64 היתר זמני​​​​ 01.05.2018 29/11/2017 22:00:00
טופס מקוון לעסק קייםhttps://www.jerusalem.muni.il/Business/Pages/existing_business.aspxטופס מקוון לעסק קיים<img alt="" src="/SiteCollectionImages/PicMessage/office/office01.jpg?RenditionID=13" style="BORDER:0px solid;" /><p>​חדש! טופס מקוון לקליטת בקשות לעסק קיים כדוגמת: שינוי בעלות, הוספת מתקנים, שינוי בשילוט.</p>15/01/2017 22:00:00
רישיון עסק תוך חמישה ימים בלבדhttps://www.jerusalem.muni.il/Municipality/Msg_84/Pages/businesslicense.aspxרישיון עסק תוך חמישה ימים בלבד<img alt="" src="/Municipality/Msg_84/PublishingImages/taasuka171.PNG?RenditionID=13" style="BORDER:0px solid;" /><p>​מקצרים לכם: בקרוב תוכלו להוציא רישיון עסק תוך חמישה ימים. מערכות המחשוב באגף לקידום עסקים ישודרגו כך שבעתיד 90% מבעלי העסקים יקבלו רישוי מלא או היתר זמני מהיר.</p>​שידרוג מערכת המחשוב באגף לקידום עסקים במסגרת ייעול השירות מהווה אבן דרך ראשונה ומשמעותית בקידום היעד העירוני לקיצור הליך הרישוי. בסופו של התהליך, 90% מבעלי העסקים בעיר יקבלו רישוי מלא או היתר זמני תוך חמישה ימים בלבד מרגע השלמת הגשת המסמכים. מערכת המחשוב החדשה גם תאפשר לבעלי העסקים להגיש את טופס הבקשה באופן מקוון, ולהתעדכן באשר לסטטוס הבקשה לרישוי עסק.באגף לקידום עסקים מסבירים כי במסגרת שיפור השירות הוגדרו שלושה מסלולי רישוי מהיר, רגיל ומורכב. לכל מסלול הוגדרו לוחות זמנים מחייבים, וגם זאת במסגרת קיצור וייעול הליכי הרישוי במטרה לסייע לבעלי העסקים בעיר ולתמוך בהם.איתן ברזלי, ראש מינהל פיתוח עסקי, כלכלי וטכנולוגי, הסביר כי "שיפור השירות לבעלי העסקים בעיר הינו יעד חשוב ומרכזי של העירייה למען קידומה הכלכלי של ירושלים. אנו משקיעים תקציבים ומאמצים רבים בכך, ושדרוג מערכת המחשוב העירונית המשרתת את בעלי העסקים הוא צעד נוסף מתוך שלל מהלכים מתוכננים שאנו נוקטים בהם למען מטרה זו."לצורך העלאת מערכת המחשוב החדשה והסבת כלל תיקי הרישוי מן המערכת הישנה – האגף לקידום עסקים לא יוכל לקבל קהל בין התאריכים 15-18.1.18. במקרים דחופים יינתן מענה טלפוני בין 830 ל-1130 בטלפון 02-6296843.10/01/2018 22:00:00
מדריך לרישוי עסקים https://www.jerusalem.muni.il/Business/Business/Pages/msg11.aspxמדריך לרישוי עסקים <img alt="" src="/SiteCollectionImages/PicMessage/Business/Business4.jpg?RenditionID=13" style="BORDER:0px solid;" /><p>​מדריך לרישוי עסקים לשנת 2012 - תשע"ב</p>15/05/2016 21:00:00

 

 

קידום עסקים קידום עסקים מעקב תיק עסק/שלט<a href="/Business/BusinessPermits/Pages/TikEsek.aspx" target="_blank">מעקב תיק עסק/שלט</a>בקשה לפתיחת עסק חדש<a href="/Business/BusinessPermits/Pages/BnewF.aspx" target="_blank">בקשה לפתיחת עסק חדש</a>בקשות לעסק קיים <a href="/Business/Pages/existing_business.aspx" target="_blank">בקשות לעסק קיים </a>
ארנונה ארנונה <a href="/SiteCollectionImages/Icons/PopularInformation/arnona_s.png">arnona_s.png</a>הודעה על עזיבת נכס<a href="https://jeronlineformsgen.jerusalem.muni.il/LeaveAsset/Default.aspx" target="_blank">הודעה על עזיבת נכס</a>הסדרי תשלומים<a href="/Residents/MunicipalityServices/PropertyTax/Pages/Payment.aspx">הסדרי תשלומים</a>בקשה להנחה מטעמי הכנסה<a href="/Residents/MunicipalityServices/PropertyTax/Pages/IncomeDiscount.aspx" target="_blank">בקשה להנחה מטעמי הכנסה</a>
חנייהחנייה<a href="/SiteCollectionImages/Icons/PopularInformation/ParkingReports_s.png">ParkingReports_s.png</a>טופס בקשה להשפט<a href="/Municipality/Notebook304/Pages/RequestToBeJudged.aspx" target="_blank">טופס בקשה להשפט</a>טופס הסבה לדוח חניה<a href="/Municipality/Notebook304/Pages/Retraining2.aspx" target="_blank">טופס הסבה לדוח חניה</a>טופס לברור/ערעור דו''ח חנייה <a href="/Municipality/Notebook304/Pages/Section21738.aspx" target="_blank">טופס לברור/ערעור דו''ח חנייה </a>
תכנון בנייה וסביבהתכנון בנייה וסביבה<a href="/SiteCollectionImages/Icons/PopularInformation/build_s.png">build_s.png</a>תיק רישוי בניה<a href="/Residents/PlanningandBuilding/BuildingLicenses/licensingPortfolio/Pages/default.aspx" target="_blank">תיק רישוי בניה</a>חבות היטל השבחה<a href="/Residents/PlanningandBuilding/ImprovementTax/Pages/Portfolio.aspx" target="_blank">חבות היטל השבחה</a>מידע תכנית בניין עיר<a href="/Residents/PlanningandBuilding/CityPlanning/FileOpening/Pages/Taba.aspx" target="_blank">מידע תכנית בניין עיר</a>
בריאות הציבורבריאות הציבור<a href="/SiteCollectionImages/Icons/PopularInformation/Pharmacy_s.png">Pharmacy_s.png</a>תורנויות בתי מרקחת<a href="/Residents/CommunityAffairs/HealthandHumanServices/Pages/ToranutBateiMerkachat.aspx">תורנויות בתי מרקחת</a>טיפות חלב<a href="/Residents/CommunityAffairs/Early_Childhood/site245/Pages/default.aspx">טיפות חלב</a>השירות הוטרינרי<a href="/Residents/CommunityAffairs/HealthandHumanServices/VetrinarianServices/Pages/Default.aspx" target="_blank">השירות הוטרינרי</a>

 

 

רישיון עסק תוך חמישה ימים בלבדרישיון עסק תוך חמישה ימים בלבדhttps://www.jerusalem.muni.il/Municipality/Msg_84/Pages/businesslicense.aspx10/01/2018 22:00:0031/12/1969 20:00:00ללא תאריך
מדריך ארנונה לעסקיםמדריך ארנונה לעסקיםhttps://www.jerusalem.muni.il/Business/Business/Pages/Business_arnona.aspx01/04/2017 21:00:0031/12/1969 18:00:00תצוגת תאריך<a href="/Business/Pages/Business_arnona.aspx"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/ichtm.gif" />Business_arnona.aspx</a>
רפורמה ברישוי עסקים: "מסלול תצהיר"רפורמה ברישוי עסקים: "מסלול תצהיר"https://www.jerusalem.muni.il/Business/Business/Pages/102.aspx23/01/2017 22:00:0031/12/1969 18:00:00תצוגת תאריך<a href="http://www.102.gov.il/newsflash/pages/specificationbusinessregistration.aspx"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/ichtm.gif" />specificationbusinessregistration.aspx</a>
טופס מקוון לעסק קייםטופס מקוון לעסק קייםhttps://www.jerusalem.muni.il/Business/Pages/existing_business.aspx15/01/2017 22:00:0031/12/1969 20:00:00ללא תאריך
אולמות שמחה הפועלים ברישיון או היתר זמניאולמות שמחה הפועלים ברישיון או היתר זמניhttps://www.jerusalem.muni.il/Business/Business/Pages/event_2.aspx29/11/2017 22:00:0031/12/1969 22:00:00תצוגת תאריך
מדריך לרישוי עסקים מדריך לרישוי עסקים https://www.jerusalem.muni.il/Business/Business/Pages/msg11.aspx15/05/2016 21:00:0001/07/2014 10:00:00תצוגת תאריך<a href="https://www1.jerusalem.muni.il/pdf_books/Rishui_asakim_madrich/index.html"></a>